เครื่องพิมพ์การเปลี่ยนเส้นทางไม่ถูกต้องอาจพร้อมใช้งานในเซสชันบริการเดสก์ท็อประยะไกลที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ของเซสชัน RD ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2620656 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ของเซสชันเดสก์ท็อประยะไกล (RD) ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2
 • คุณเปิดใช้งานไคลเอนต์เปลี่ยนเส้นทางเครื่องพิมพ์บนเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ของเซสชัน RD
 • คุณมีคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์หลายที่มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์
 • ผู้ใช้หลายคนสร้างเซสชันบริการเดสก์ท็อประยะไกลไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ของเซสชัน RD จากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
 • เครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์จะพร้อมใช้งานในเซสชันบริการเดสก์ท็อประยะไกล
ในสถานการณ์สมมตินี้ เครื่องพิมพ์การเปลี่ยนเส้นทางไม่ถูกต้องอาจแสดง โดยโปรแกรมประยุกต์ที่แสดงเครื่องพิมพ์ที่ต่อผู้ใช้

หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณใช้การ เดสก์ท็อประยะไกลพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย คุณลักษณะ เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ใช้ ใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์พิมพ์ง่ายเดสก์ท็อประยะไกลก่อน นโยบายกลุ่ม

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวจัดคิวงานพิมพ์ที่เพิ่มรายการรีจิสทรีแบบสำหรับเครื่องพิมพ์แต่ละเปลี่ยนเส้นทางภายใต้คีย์ย่อยต่อไปนี้รีจิสทรี สำหรับผู้ใช้ และ สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ของเซสชัน RD:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Devices
รายการรีจิสทรีสำหรับเครื่องพิมพ์การเปลี่ยนเส้นทางจะถูกลบเมื่อผู้ใช้ที่ตัดการเชื่อมต่อ หรือออกจากระบบ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้อื่นอาจได้ล็อกปิดในขณะนั้น ดังนั้น รายการรีจิสทรีจะ leaked ในรีจิสทรีไฮฟ์ของตน HKEY_CURRENT_USER ช่วงเวลา คีย์ย่อยของรีจิสทรีจะสะสมอยู่มีรายการรีจิสทรีไม่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์การเปลี่ยนเส้นทางที่มีวิธีเรียงสับเปลี่ยนของไคลเอ็นต์ชื่อ ชื่อเครื่องพิมพ์ และ id ของเซสชัน โปรแกรมประยุกต์ที่สามารถอ่านคีย์ย่อยของรีจิสทรีนี้จะแสดงเครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้องผู้ใช้

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นถ้าคุณไม่ได้ใช้การ เดสก์ท็อประยะไกลพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย คุณลักษณะ

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Vista service pack ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับการตั้งค่าการฤดูกาล (DST) ของคุณปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
แฟ้มข้อมูลบันทึกย่อและ Windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 รวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008ติดตั้ง SP2LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "เพิ่มเติมแฟ้มข้อมูล สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Localspl.dll6.0.6002.22739624,12806 2011 พฤศจิกายน00:04x 86
Ntprint.dll6.0.6002.22739216,06406 2011 พฤศจิกายน00:06x 86
Ntprint.exe6.0.6002.2273961,44005 2011 พฤศจิกายน19:43x 86
Printui.dll6.0.6002.22739873,98406 2011 พฤศจิกายน00:07x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Localspl.dll6.0.6002.22739789,50407 2011 พฤศจิกายน09:16x 64
Ntprint.dll6.0.6002.22739261,12007 2011 พฤศจิกายน09:16x 64
Ntprint.exe6.0.6002.2273961,44007 2011 พฤศจิกายน08:06x 64
Printui.dll6.0.6002.22739987,13607 2011 พฤศจิกายน09:16x 64
Localspl.dll6.0.6002.22739624,12806 2011 พฤศจิกายน00:04x 86
Ntprint.dll6.0.6002.22739216,06406 2011 พฤศจิกายน00:06x 86
Ntprint.exe6.0.6002.2273961,44005 2011 พฤศจิกายน19:43x 86
Printui.dll6.0.6002.22739873,98406 2011 พฤศจิกายน00:07x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Localspl.dll6.0.6002.227391,740,28806 2011 พฤศจิกายน17:51IA 64
Ntprint.dll6.0.6002.22739490,49606 2011 พฤศจิกายน17:52IA 64
Ntprint.exe6.0.6002.2273969,63206 2011 พฤศจิกายน16:47IA 64
Printui.dll6.0.6002.227391,649,15206 2011 พฤศจิกายน17:52IA 64
Localspl.dll6.0.6002.22739624,12806 2011 พฤศจิกายน00:04x 86
Ntprint.dll6.0.6002.22739216,06406 2011 พฤศจิกายน00:06x 86
Ntprint.exe6.0.6002.2273961,44005 2011 พฤศจิกายน19:43x 86
Printui.dll6.0.6002.22739873,98406 2011 พฤศจิกายน00:07x 86
แฟ้มข้อมูลบันทึกย่อและ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ กำหนดเวลาโดยเฉพาะ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • สาขาบริการประกอบด้วยเพียงแก้ไขที่จะออกไปที่อยู่ในวงกว้างเพื่อ ความสำคัญปัญหา LDR จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ออกมา
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "แฟ้มเพิ่มเติมข้อมูล สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Localspl.dll6.1.7600.16894768,51206-ต.ค.-201104:45x 86
Localspl.dll6.1.7600.21065769,02406-ต.ค.-201104:31x 86
Localspl.dll6.1.7601.17702769,02406-ต.ค.-201104:21x 86
Localspl.dll6.1.7601.21833769,02406-ต.ค.-201106:03x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Localspl.dll6.1.7600.16894954,88006-ต.ค.-201105:17x 64
Localspl.dll6.1.7600.21065956,41606-ต.ค.-201105:24x 64
Localspl.dll6.1.7601.17702956,41606-ต.ค.-201105:38x 64
Localspl.dll6.1.7601.21833956,92806-ต.ค.-201105:51x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Localspl.dll6.1.7600.168942,052,09606-ต.ค.-201104:05IA 64
Localspl.dll6.1.7600.210652,054,65606-ต.ค.-201104:14IA 64
Localspl.dll6.1.7601.177022,054,65606-ต.ค.-201104:00IA 64
Localspl.dll6.1.7601.218332,055,68006-ต.ค.-201104:16IA 64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ในบริการเทอร์มินัล โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับการรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม32,163
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)15:31
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...ooler-หลัก-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_3274109aa9022c0a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,423
วัน (UTC)06 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...randprintui ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_f25c2cdb93c049d3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,073
วัน (UTC)06 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_de8e03098a4e94eb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม24,840
วัน (UTC)06 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:26
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับการรองรับทั้งหมด x การปรับรุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-p ...ooler localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_8e92ac1e615f9d40.manifest หลัก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,493
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)09:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-p ...randprintui ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_4e7ac85f4c1dbb09.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,103
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)09:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-p ...randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_3aac9e8d42ac0621.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม24,910
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)09:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม32,479
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)15:31
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...ooler-หลัก-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_3274109aa9022c0a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,423
วัน (UTC)06 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...randprintui ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_f25c2cdb93c049d3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,073
วัน (UTC)06 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_de8e03098a4e94eb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม24,840
วัน (UTC)06 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:26
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-p ...ooler localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_3275b490a9003506.manifest หลัก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,458
วัน (UTC)06 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:02
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-p ...randprintui ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_f25dd0d193be52cf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,088
วัน (UTC)06 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:03
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-p ...randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_de8fa6ff8a4c9de7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม24,875
วัน (UTC)06 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)18:03
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม5,218
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)15:31
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...ooler-หลัก-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_3274109aa9022c0a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,423
วัน (UTC)06 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...randprintui ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_f25c2cdb93c049d3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,073
วัน (UTC)06 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_de8e03098a4e94eb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม24,840
วัน (UTC)06 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:26
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_1d5b5ab5cff6aebb67b6d27bd0ad4655_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16894_none_2c29a2511a6a7450.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:30
ชื่อแฟ้มX86_36f28a968a3bd33491b4579dbd00310e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17702_none_2021264770a8e858.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:30
ชื่อแฟ้มX86_39727f7a334b841278b5bfef653bd559_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21833_none_264656beed465b08.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:30
ชื่อแฟ้มX86_ad1e65b637051f351b7bc8541c153903_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21065_none_2ce049ad8a9e829e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:30
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...ooler localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16894_none_2fe5ed66f40aa2a9.manifest หลัก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,844
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:40
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...ooler localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21065_none_3090d2620d0f3b39.manifest หลัก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,844
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:40
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...ooler localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17702_none_322b9b0af0e9dd95.manifest หลัก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,844
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:40
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...ooler localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21833_none_3295c85c0a1eea89.manifest หลัก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,844
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:40
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับการรองรับทั้งหมด x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_026e0193bdec209cf6ccff67d95f62a2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21065_none_a7ce13700311f719.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:31
ชื่อแฟ้มAmd64_1d5b5ab5cff6aebb67b6d27bd0ad4655_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16894_none_88483dd4d2c7e586.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:31
ชื่อแฟ้มAmd64_245f40439fd36f5f116d4d90b007567c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17702_none_afa7e0883c6f5371.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:31
ชื่อแฟ้มAmd64_36f28a968a3bd33491b4579dbd00310e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17702_none_7c3fc1cb2906598e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:31
ชื่อแฟ้มAmd64_39727f7a334b841278b5bfef653bd559_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21833_none_8264f242a5a3cc3e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:31
ชื่อแฟ้มAmd64_40bf5bd38c68109624c9e2ff7a91722b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16894_none_3c04c405052f9448.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:31
ชื่อแฟ้มAmd64_736137d3363776265327bbdb8cb49dc0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21833_none_231e4cb286bafc1d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:31
ชื่อแฟ้มAmd64_ad1e65b637051f351b7bc8541c153903_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21065_none_88fee53142fbf3d4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:31
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-p ...ooler localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16894_none_8c0488eaac6813df.manifest หลัก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,845
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:51
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-p ...ooler localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21065_none_8caf6de5c56cac6f.manifest หลัก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,845
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:51
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-p ...ooler localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17702_none_8e4a368ea9474ecb.manifest หลัก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,845
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:51
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-p ...ooler localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21833_none_8eb463dfc27c5bbf.manifest หลัก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,845
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:51
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...ooler localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16894_none_2fe5ed66f40aa2a9.manifest หลัก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,844
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:51
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...ooler localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21065_none_3090d2620d0f3b39.manifest หลัก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,844
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:51
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...ooler localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17702_none_322b9b0af0e9dd95.manifest หลัก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,844
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:51
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...ooler localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21833_none_3295c85c0a1eea89.manifest หลัก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,844
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:51
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_499514161c399595f9b2491a658c1f5c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21065_none_baa66f83258f5ea7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:30
ชื่อแฟ้มIa64_8ca2e7ef6e83767091a7732069b8b075_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21833_none_d4b966c5edc6c2c1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:30
ชื่อแฟ้มIa64_9e548ac1854a68132651f9e0050bb0a1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16894_none_8b123578eedefdb8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:30
ชื่อแฟ้มIa64_fb4bf1918a93f143a53264d950f51a3f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17702_none_c1a08a0193ba4902.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:30
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-p ...ooler localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16894_none_2fe7915cf408aba5.manifest หลัก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,844
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:31
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-p ...ooler localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21065_none_309276580d0d4435.manifest หลัก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,844
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:31
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-p ...ooler localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17702_none_322d3f00f0e7e691.manifest หลัก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,844
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:31
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-p ...ooler localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21833_none_32976c520a1cf385.manifest หลัก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,844
วัน (UTC)06-ต.ค.-2011
เวลา (UTC)09:31

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2620656 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 ธันวาคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Professional
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2620656 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2620656

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com