รายงานการวิเคราะห์การขายแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณกรองข้อมูลรายงาน ด้วยหมายเลขลูกค้าใน 2009 นำทางของ Microsoft Dynamics

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2620899 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ใช้กับ 2009 นำทางของ Microsoft Dynamics สำหรับประเทศทั้งหมดและตำแหน่งที่ตั้งภาษาทั้งหมด
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สมมติว่า คุณต้องรันรายงานการวิเคราะห์การขาย ใน Microsoft Dynamics นำทาง 2009 R2 และ ใน Microsoft Dynamics นำทาง 2009 Service Pack 1 (SP1) ถ้าคุณกรองรายงาน ด้วยหมายเลขลูกค้า รายงานการวิเคราะห์การขายแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง บรรทัดทั้งหมดได้รับค่าเดียวกันจากตัวกรอง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ขณะนี้มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม มันมุ่งเท่านั้นเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้ามีการรับผลกระทบคุณจะไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอเซอร์วิสแพ็คถัดไปของ 2009 นำทางของ Microsoft Dynamics หรือนำทาง Dynamics Microsoft รุ่นถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมที่มีผู้เชี่ยวชาญสำหรับโทรศัพท์สามารถยกเลิกถ้า Professional ที่สนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนปกติ กำหนดว่า มีการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่ได้มีการกำหนดลักษณะสำหรับการปรับปรุงเฉพาะในคำถาม


ข้อมูลการติดตั้ง

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมสำหรับภาพประกอบเท่านั้น โดยไม่มีการรับประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโดยนัย ซึ่งประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเฉพาะการ การรับประกันโดยนัยของสินค้าสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือ บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคย กับภาษาการเขียนโปรแกรมที่มีการแสดง และ มีเครื่องมือที่ใช้ เพื่อสร้าง และกระบวนการตรวจแก้จุดบกพร่อง วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายฟังก์ชันการทำงานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่ก็จะปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน หรือสร้างกระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ

หมายเหตุ ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ตรวจสอบว่า ผู้ใช้ไคลเอนต์ของ Microsoft Navision ทั้งหมดเข้าสู่ระบบออกจากระบบ ซึ่งรวมถึงการบริการในแอพลิเคชัน Navision Microsoft (NAS) ผู้ใช้ไคลเอ็นต์ คุณควรเป็นผู้ใช้ไคลเอ็นต์เท่านั้นที่ล็อกออนเมื่อคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีสิทธิ์การใช้งานสำหรับนักพัฒนา

เราขอแนะนำว่า บัญชีผู้ใช้ที่ต้องการ ในหน้าต่างล็อกอินของ Windows หรือ ในหน้าต่างล็อกอินฐานข้อมูลถูกกำหนดให้รหัสการบทบาท "ซูเปอร์" ถ้าบัญชีผู้ใช้ไม่สามารถกำหนดหมายเลขหน้าที่ "ระดับ SUPER" คุณต้องตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ต่อไปนี้:
 • อนุญาตการปรับเปลี่ยนสำหรับออปเจ็กต์ที่คุณจะเปลี่ยนแปลง
 • สิทธิ์ในการดำเนินการ รหัสวัตถุของระบบ 5210 วัตถุ และสำหรับการ รหัสวัตถุของระบบ 9015 วัตถุ


หมายเหตุ คุณไม่ได้ต้องมีสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลยกเว้นว่าคุณจำเป็นต้องทำการซ่อมแซมข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงรหัส

หมายเหตุ เสมอทดสอบรหัสแก้ไขในสภาพแวดล้อมการควบคุมก่อนที่จะใช้การแก้ไขปัญหาไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณผลิต
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. การเปลี่ยนแปลงรหัสในการ CalcItemStatistics ฟังก์ชันในโค้ดยูนิตจัดการรายงานการวิเคราะห์ (7110) เป็นดังนี้:
  รหัสที่มีอยู่
  ...
        IF AnalysisLine.GETFILTER("Source No. Filter") <> '' THEN
         CASE FilterToValue(AnalysisLine) OF
          AnalysisLine."Source Type Filter"::Customer:
           BEGIN
            SETRANGE("Source Type Filter","Source Type Filter"::Customer);
  
  // Delete the following lines.
             AnalysisLine.COPYFILTER("Source No. Filter","Source No. Filter");
            END;
           AnalysisLine."Source Type Filter"::Vendor:
            BEGIN
             SETRANGE("Source Type Filter","Source Type Filter"::Vendor);
             AnalysisLine.COPYFILTER("Source No. Filter","Source No. Filter");
            END;
           AnalysisLine."Source Type Filter"::Item:
            AnalysisLine.COPYFILTER("Source No. Filter","Item Filter");
  // End of the lines.
  
         END;
        IF AnalysisLineTemplate."Item Analysis View Code" = '' THEN BEGIN
         IF GETFILTER("Global Dimension 1 Filter") = '' THEN
          AnalysisLine.COPYFILTER("Dimension 1 Filter","Global Dimension 1 Filter");
         IF GETFILTER("Global Dimension 2 Filter") = '' THEN
  ...
  
  รหัสแทน
  ...
        IF AnalysisLine.GETFILTER("Source No. Filter") <> '' THEN
         CASE FilterToValue(AnalysisLine) OF
          AnalysisLine."Source Type Filter"::Customer:
           BEGIN
            SETRANGE("Source Type Filter","Source Type Filter"::Customer);
  
  // Add the following lines.
             SETFILTER("Source No. Filter",GetSourceNoFilter(ItemStatisticsBuf,AnalysisLine));
            END;
           AnalysisLine."Source Type Filter"::Vendor:
            BEGIN
             SETRANGE("Source Type Filter","Source Type Filter"::Vendor);
             SETFILTER("Source No. Filter",GetSourceNoFilter(ItemStatisticsBuf,AnalysisLine));
            END;
           AnalysisLine."Source Type Filter"::Item:
           SETFILTER("Item Filter",GetSourceNoFilter(ItemStatisticsBuf,AnalysisLine));
  // End of the lines.
  
         END;
        IF AnalysisLineTemplate."Item Analysis View Code" = '' THEN BEGIN
         IF GETFILTER("Global Dimension 1 Filter") = '' THEN
          AnalysisLine.COPYFILTER("Dimension 1 Filter","Global Dimension 1 Filter");
         IF GETFILTER("Global Dimension 2 Filter") = '' THEN
  ...
  
 2. การเปลี่ยนแปลงรหัสในการ GetSourceNoFilter ฟังก์ชันในโค้ดยูนิตจัดการรายงานการวิเคราะห์ (7110) เป็นดังนี้:
  รหัสที่มีอยู่
  ...
        EXIT;
       Filter := INSSTR(DELSTR(Filter,Position,STRLEN(FindWhat)),ReplaceWith,Position);
      END;
     END;
   
     BEGIN
     END.
    }
   }
  ...
  
  รหัสแทน
  ...
        EXIT;
       Filter := INSSTR(DELSTR(Filter,Position,STRLEN(FindWhat)),ReplaceWith,Position);
      END;
     END;
  
  // Add the following lines. 
      PROCEDURE GetSourceNoFilter@80(VAR ItemStatisticsBuf@1001 : Record 5821;VAR AnalysisLine@1002 : Record 7114) : Text[30];
      BEGIN
       CASE FilterToValue(AnalysisLine) OF
       AnalysisLine."Source Type Filter"::Item:
         EXIT(STRSUBSTNO('%1&%2',ItemStatisticsBuf.GETFILTER("Item Filter"),AnalysisLine.GETFILTER("Source No. Filter")))
        ELSE
         EXIT(STRSUBSTNO('%1&%2',ItemStatisticsBuf.GETFILTER("Source No. Filter"),AnalysisLine.GETFILTER("Source No. Filter")))
       END;
      END;
  // End of the lines.
   
     BEGIN
     END.
    }
   }
  ...
  

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีการติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Microsoft Dynamics R2 2009 นำทาง
 • Microsoft Dynamics นำทาง 2009 เซอร์วิสแพ็ค 1

ข้อมูลการลบ

คุณไม่สามารถลบโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
หมายเหตุ นี่คือบทความ "เผยแพร่อย่างรวดเร็ว" สร้างขึ้นโดยตรงจากภายในองค์กรสนับสนุนของ Microsoft ข้อมูลที่อยู่ซึ่งไว้ตามที่เป็นอยู่ในการตอบสนองต่อปัญหา emerging เป็นผลมาจากความเร็วในการทำให้พร้อมใช้งาน วัสดุอาจรวมถึงข้อผิดพลาด typographical และอาจสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดู เงื่อนไขการใช้ สำหรับข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2620899 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics NAV 2009
Keywords: 
kbqfe kbmbsmigrate kbmbscodefix kbsurveynew kbmt KB2620899 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2620899

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com