Slik fjerner du like poster eller oppretter en liste over unike poster i Excel

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 262277 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Vis alt | Skjul alt

Sammendrag

Når du importerer eller kombinerer mange poster ved hjelp av Microsoft Excel, kan det hende det opprettes duplisert informasjon. Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter en kompilert liste over unike poster.

Mer informasjon

Følg denne fremgangsmåten for å opprette en kompilert liste over unike poster:
 1. Merk kolonnetitlene over rader eller poster du vil sortere.
 2. Velg FilterData-menyen, og klikk deretter Avansert filter. Hvis du får følgende spørsmål, klikker du OK.
  Finner ingen overskrifter. Skal øverste rad i utvalget være overskriftsraden?
 3. Under Handling klikker du Kopier til et annet sted.
 4. Klikk for å merke av for Bare unike poster.
 5. I Listeområde-boksen skriver du inn eller velger området med poster (for eksempel A3:H10).
 6. I Vilkårsområde-boksen skriver du inn eller velger det samme området med poster (det vi si A3:H10).
 7. I Kopier til-boksen skriver du inn adressen til eller merker den første cellen der du vil plassere informasjonen. Pass på at det er nok plass slik at du ikke overskriver eksisterende data.

  Obs!  Du kan bare gjøre dette i det aktive arket.
 8. Klikk OK.
Obs!

Hvis den første posten med opprinnelige data er duplisert, vises den to ganger i den nye listen. Bare skjul den første linjen.

Hvis du kjører kommandoen Avansert filter i stedet, inneholder arket fremdeles alle poster. Like poster skjules. Hvis du vil omgå dette problemet, kan du peke på RadFormat-menyen, og deretter klikke Vis.

Egenskaper

Artikkel-ID: 262277 - Forrige gjennomgang: 15. juni 2006 - Gjennomgang: 4.0
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel X for Mac
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
Nøkkelord: 
kbhowto KB262277

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com