Jak usunąć duplikaty rekordów lub utworzyć listę rekordów unikatowych w programie Excel

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 262277 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Podczas importowania lub łączenia wielu rekordów w programie Microsoft Excel mogą powstać duplikaty. W tym artykule opisano, jak utworzyć listę rekordów unikatowych.

Więcej informacji

Aby utworzyć listę rekordów unikatowych, wykonaj następujące kroki:
 1. Zaznacz tytuły kolumn powyżej wierszy lub rekordów, które chcesz posortować.
 2. W menu Dane wskaż polecenie Filtr, a następnie kliknij polecenie Filtr zaawansowany. Jeśli pojawi się poniższy monit, kliknij przycisk OK.
  No headers detected. Assume top row of selection is header row? (Nie wykryto nagłówków. Czy założyć, że górny wiersz zaznaczenia jest wierszem nagłówków)?
 3. W obszarze Akcja kliknij opcję Kopiuj w inne miejsce.
 4. Zaznacz pole wyboru Tylko unikatowe rekordy.
 5. W polu Zakres listy wpisz lub wybierz zakres rekordów (na przykład A3:H10).
 6. W polu Zakres kryteriów wpisz lub wybierz ten sam zakres rekordów (czyli A3:H10).
 7. W polu Kopiuj do wpisz adres pierwszej komórki, w której chcesz umieścić informacje, lub wybierz tę komórkę. Upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca, aby nie zostały zastąpione istniejące dane.

  Uwaga Można to zrobić wyłącznie w aktywnym arkuszu.
 8. Kliknij przycisk OK.
Uwagi

Jeśli pierwszy rekord oryginalnych danych jest zduplikowany, występuje on dwa razy na nowej liście. Wystarczy po prostu ukryć pierwszy wiersz.

Jeśli polecenie Filtr zaawansowany zostanie wykonane na miejscu, arkusz nadal będzie zawierał wszystkie rekordy. Powtarzające się rekordy będą ukryte. Aby obejść ten problem, wskaż polecenie Wiersz w menu Format, a następnie kliknij polecenie Odkryj.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 262277 - Ostatnia weryfikacja: 3 października 2013 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel X for Mac
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
Słowa kluczowe: 
kbhowto KB262277

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com