Chybové hlásenie v systéme Windows: „Bootmgr is missing Press Ctrl + Alt + Del to restart“ (Chýba správca zavádzania, stlačením klávesov Ctrl + Alt + Del reštartujte počítač)

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 2622803 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke


Táto chyba označuje, že zavádzací sektor je poškodený alebo chýba.

Na odstránenie tejto chyby pri spúšťaní systému Windows použite nasledujúce postupy.

Riešenie


Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
2683283
Poznámka: Ak chcete dokončiť tieto kroky, musíte mať k dispozícii inštalačný disk systému Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 alebo Windows Vista. Ak tento disk nemáte, požiadajte oň výrobcu počítača alebo oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft. Ak nemáte inštalačný disk, no v počítači máte predinštalovanú možnosť obnovenia Oprava pri spustení systému, vyskúšajte postup 4.

Postup 1: Spustenie nástroja Oprava pri spustení systému z prostredia Windows Recovery Environment (WinRE)

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Ak chcete spustiť nástroj Oprava pri spustení systému z prostredia Windows Recovery Environment (WinRE), postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Vložte inštalačný disk systému Windows do diskovej jednotky a spustite počítač.
 2. Po zobrazení hlásenia Press any key to boot from CD or DVD (Stlačením ľubovoľného klávesu spustíte počítač z disku CD alebo DVD) stlačte ľubovoľný kláves.
  Ak počítač nezistí médium automaticky
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  assets folding start collapsed
  1. Počas procesu reštartovania si prečítajte pokyny na obrazovke vysvetľujúce postup prerušenia normálneho spúšťania a prechodu do pomôcky na nastavenie systému BIOS (Basic Input/Output System). Vo väčšine počítačov sa na prechod do systému BIOS používa kláves F2, F10, ESC alebo DEL.
  2. V pomôcke na nastavenie systému BIOS vyhľadajte kartu s názvom Boot Order (Poradie zavedenia), Boot Options (Možnosti zavedenia) alebo Boot (Zavedenie). Postupujte podľa pokynov na obrazovke, pomocou kurzorových klávesov prejdite na kartu Boot Order (Poradie zavedenia) a potom stlačte klávesu Enter.
  3. V zozname Boot (Zavedenie) vyhľadajte jednotku disku CD, disku DVD alebo USB kľúča (tá môže mať názov Removable Device (Odpojiteľné zariadenie)). Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pomocou kurzorových klávesov premiestnite jednotku nahor tak, aby sa v zozname Boot (Zavedenie) zobrazovala ako prvá. Stlačte kláves Enter. Poradie zavedenia sa teraz zmenilo tak, aby sa systém zavádzal z disku CD, disku DVD alebo USB kľúča.
  4. Stlačením klávesu F10 uložte zmeny a ukončite pomôcku na nastavenie systému BIOS. V okne potvrdenia vyberte možnosť Yes (Áno). Počítač sa reštartuje.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  assets folding end collapsed
 3. Vyberte jazyk, čas, menu a klávesnicu alebo metódu vstupu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Kliknite na položku Oprava počítača.
 5. V dialógovom okne Možnosti obnovenia systému vyberte jednotku inštalácie systému Windows a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. V dialógovom okne Možnosti obnovenia systému kliknite na položku Oprava počítača.
 7. Kliknite na operačný systém, ktorý chcete opraviť, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 8. V dialógovom okne Možnosti obnovenia systému kliknite na položku Oprava pri spustení systému.
Ďalšie informácie o možnostiach obnovenia systému získate v článku Aké sú možnosti obnovenia systému Windows?

Ďalšie informácie o nástroji Oprava pri spustení systému získate v článku Oprava pri spustení systému: najčastejšie otázky.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Postup 2: Opätovné zostavenie údajov BCD z prostredia Windows Recovery Environment (WinRE)

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
 1. Vložte inštalačný disk systému Windows do diskovej jednotky a spustite počítač.
 2. Po zobrazení hlásenia Press any key to boot from CD or DVD (Stlačením ľubovoľného klávesu spustíte počítač z disku CD alebo DVD) stlačte ľubovoľný kláves.
  Ak počítač nezistí médium automaticky
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  assets folding start collapsed
  1. Počas procesu reštartovania si prečítajte pokyny na obrazovke vysvetľujúce postup prerušenia normálneho spúšťania a prechodu do pomôcky na nastavenie systému BIOS (Basic Input/Output System). Vo väčšine počítačov sa na prechod do systému BIOS používa kláves F2, F10, ESC alebo DEL.
  2. V pomôcke na nastavenie systému BIOS vyhľadajte kartu s názvom Boot Order (Poradie zavedenia), Boot Options (Možnosti zavedenia) alebo Boot (Zavedenie). Postupujte podľa pokynov na obrazovke, pomocou kurzorových klávesov prejdite na kartu Boot Order (Poradie zavedenia) a potom stlačte klávesu Enter.
  3. V zozname Boot (Zavedenie) vyhľadajte jednotku disku CD, disku DVD alebo USB kľúča (tá môže mať názov Removable Device (Odpojiteľné zariadenie)). Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pomocou kurzorových klávesov premiestnite jednotku nahor tak, aby sa v zozname Boot (Zavedenie) zobrazovala ako prvá. Stlačte kláves Enter. Poradie zavedenia sa teraz zmenilo tak, aby sa systém zavádzal z disku CD, disku DVD alebo USB kľúča.
  4. Stlačením klávesu F10 uložte zmeny a ukončite pomôcku na nastavenie systému BIOS. V okne potvrdenia vyberte možnosť Yes (Áno). Počítač sa reštartuje. Nechajte počítač normálne reštartovať. Kontrola potrvá niekoľko minút a odstráni sa pri nej všetok malvér, ktorým môže byť počítač nainfikovaný.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  assets folding end collapsed
 3. Vyberte jazyk, čas, menu a klávesnicu alebo inú metódu vstupu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Kliknite na položku Oprava počítača.
 5. Kliknite na operačný systém, ktorý chcete opraviť, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. V dialógovom okne Možnosti obnovenia systému kliknite na položku Príkazový riadok.
 7. Zadajte príkaz Bootrec /RebuildBcd a stlačte kláves ENTER.

Ďalšie informácie o používaní nástroja Bootrec.exe získate v článku Riešenie problémov so spustením systému Windows pomocou nástroja Bootrec.exe v prostredí Windows Recovery Environment.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Postup 3: Spustenie funkcie Obnovovanie systému z prostredia Windows Recovery Environment (WinRE)

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
2684263
Dôležité upozornenie: Tento postup vyžaduje, aby bola v počítači zapnutá funkcia Obnovovanie systému.

Ak chcete spustiť funkciu Obnovovanie systému z prostredia Windows Recovery Environment (WinRE), postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Vložte inštalačný disk systému Windows do diskovej jednotky a spustite počítač.
 2. Po zobrazení hlásenia Press any key to boot from CD or DVD (Stlačením ľubovoľného klávesu spustíte počítač z disku CD alebo DVD) stlačte ľubovoľný kláves.
  Ak počítač nezistí médium automaticky
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  assets folding start collapsed
  1. Počas procesu reštartovania si prečítajte pokyny na obrazovke vysvetľujúce postup prerušenia normálneho spúšťania a prechodu do pomôcky na nastavenie systému BIOS (Basic Input/Output System). Vo väčšine počítačov sa na prechod do systému BIOS používa kláves F2, F10, ESC alebo DEL.
  2. V pomôcke na nastavenie systému BIOS vyhľadajte kartu s názvom Boot Order (Poradie zavedenia), Boot Options (Možnosti zavedenia) alebo Boot (Zavedenie). Postupujte podľa pokynov na obrazovke, pomocou kurzorových klávesov prejdite na kartu Boot Order (Poradie zavedenia) a potom stlačte klávesu Enter.
  3. V zozname Boot (Zavedenie) vyhľadajte jednotku disku CD, disku DVD alebo USB kľúča (tá môže mať názov Removable Device (Odpojiteľné zariadenie)). Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pomocou kurzorových klávesov premiestnite jednotku nahor tak, aby sa v zozname Boot (Zavedenie) zobrazovala ako prvá. Stlačte kláves Enter. Poradie zavedenia sa teraz zmenilo tak, aby sa systém zavádzal z disku CD, disku DVD alebo USB kľúča.
  4. Stlačením klávesu F10 uložte zmeny a ukončite pomôcku na nastavenie systému BIOS. V okne potvrdenia vyberte možnosť Yes (Áno).
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  assets folding end collapsed
 3. Vyberte jazyk, čas, menu a klávesnicu alebo metódu vstupu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Kliknite na položku Oprava počítača.
 5. V dialógovom okne Možnosti obnovenia systému vyberte jednotku inštalácie systému Windows a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. V dialógovom okne Možnosti obnovenia systému kliknite na položku Obnovovanie systému.
 7. Postupujte podľa pokynov Sprievodcu obnovovaním systému a vyberte vhodný bod obnovenia.
 8. Kliknutím na tlačidlo Dokončiť obnovte systém.
Ďalšie informácie o používaní funkcie Obnovovanie systému získate v článku Obnovovanie systému: najčastejšie otázky.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Postup 4: Použitia nástroja Oprava pri spustení systému v počítači s predinštalovanou možnosťou obnovenia

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
2684263
Dôležité upozornenie: Tento postup možno vykonať len v prípade, ak je v počítači predinštalovaná možnosť obnovenia Oprava pri spustení systému.

Ak nemáte inštalačný disk systému Windows a v počítači je predinštalovaná možnosť obnovenia Oprava pri spustení systému, vykonaním nasledujúcich krokov opravte spúšťacie súbory:
 1. Vyberte z počítača všetky diskety, disky CD a disky DVD a potom reštartujte počítač pomocou jeho tlačidla napájania.
  • Ak je v počítači nainštalovaný jeden operačný systém, pri reštartovaní počítača stlačte a podržte kláves F8. Kláves F8 je potrebné stlačiť pred zobrazením loga systému Windows. Ak sa zobrazí logo systému Windows, celý proces je potrebné zopakovať – počkajte, kým sa zobrazí výzva na prihlásenie do systému Windows a potom vypnite a znova spustite počítač.
  • Ak je v počítači nainštalovaných viacero operačných systémov, pomocou kurzorových klávesov zvýraznite operačný systém, ktorý chcete opraviť, a potom stlačte a podržte kláves F8.

 2. Na obrazovke Rozšírené možnosti zavedenia zvýraznite pomocou kurzorových klávesov položku Oprava počítača a stlačte kláves Enter. (Ak položka Oprava počítača nie je uvedená ako jedna z možností, počítač nezahŕňa predinštalované možnosti obnovenia alebo ich správca siete vypol.)
 3. Vyberte rozloženie klávesnice a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Vyberte meno používateľa, zadajte heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. V ponuke Možnosti obnovenia systému kliknite na položku Oprava pri spustení systému. Nástroj Oprava pri spustení systému môže pri pokuse o vyriešenie problému zobraziť výzvy na výber možností a v prípade potreby môže pri vykonávaní opráv reštartovať počítač.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Vlastnosti

ID článku: 2622803 - Posledná kontrola: 8. marca 2014 - Revízia: 5.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
Kľúčové slová: 
KB2622803

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com