Li "Truy nhp Bi t chi" hoc cac li khac khi truy nhp hoc lam vic vi tp va th muc trong Windows

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2623670 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tm t?t

Khi c gng truy nhp hoc lam vic vi tp va th muc, ban co th gp li "Truy nhp Bi t chi" hoc cac li khac. Ban co th gp phai nhng s c sau khi lam vic vi tp hoc th muc trong Windows.

S c 1: Ban co th nhn c thng bao li "Truy nhp Bi t chi"

S c 2: Ban khng th truy nhp, chinh sa, lu hoc xoa tp va th muc

S c 3: Ban khng th m th muc sau khi cai t phin ban Windows mi

S c 4: Ban co th lam vic vi tp va th muc

Cac s c khi lam vic vi tp va th muc trong Windows co th do cac s c v quyn, tai khoan ngi dung bi hong hoc thm chi tp bi hong gy ra. Cac s c nay thng xay ra sau khi nng cp ln mt phin ban Windows khac, kt ni vi may tinh khac qua mang hoc thm chi chi kt ni cng ngoai vi may tinh cua ban.

Gi?i php

giai quyt s c nay, hay xem phn m ta chinh xac nht tinh hung cua ban va lam theo cac bc c lit k trong phn o.

Chu y: Co th khng phai luc nao ban cung nhn c thng bao li "Truy nhp Bi t chi" cho nhng loai s c nay. Nu cac bc danh cho tinh hung cu th cua ban khng giup ban giai quyt c s c cua minh, hay th cac bc danh cho cac tinh hung khac.

S c 1: Ti gp thng bao li Truy cp bi T chi" khi truy cp hoc lam vic vi tp va th muc

S c 2: Ti khng th truy cp, chinh sa, lu hay xoa tp va th muc

S c 3: Ti khng th m th muc sau khi nng cp ln phin ban mi cua Windows

S c 4: Lam vic vi tp va th muc


Thu?c tnh

ID c?a bi: 2623670 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Ba 2013 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
T? kha:
KB2623670

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com