Kh?c ph?c: M?t hotfix ? c?i thi?n hi?u su?t c?a cc tnh nng theo d?i trong BizTalk Server 2010 l c s?n

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2627804 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Bi vi?t ny m t? m?t hotfix ? c?i thi?n hi?u su?t c?a cc tnh nng theo d?i trong Microsoft BizTalk Server 2010.

BizTalk Server c cc tnh nng tacking sau y:
  • Cc tnh nng theo d?i nh?n c?ng, g?i c?ng, Orchestration v cho ?ng ?ng
  • Tnh nng khng ?ng b? theo d?i gim st ho?t ?ng kinh doanh (BAM) cho cc Dn nh?c s? ki?n d?ng v cho cc Buffered s? ki?n d?ng

Theo d?i d? li?u ?c lu tr? trong ccTrackingData_X_Ycc b?ng trong ccBizTalkMsgBoxDb c s? d? li?u.

Ghi ch
  • Gi tr? c?a X l 1 ?i v?i cc tnh nng theo d?i nh?n c?ng, g?i c?ng, Orchestration v cho ?ng ?ng d?n.
  • Gi tr? c?a X l 0 ?i v?i cc tnh nng khng ?ng b? theo d?i BAM.
  • Gi tr? c?a Yl m?t s? nguyn trong kho?ng 0-3.
Khi m?t ho?t ?ng theo d?i k?t thc, cc d? li?u theo d?i ?c chuy?n ?n ccBizTalkDTADb v cc BAMPrimaryImportDbc s? d? li?u.

Tr?c khi b?n p d?ng hotfix ny, BizTalk Server 2010 m?t m?t th?i gian di ? d? li?u theo d?i qu tr?nh n?u t?n t?i m?t backlog l?n.

Hotfix ny c?i thi?n cc TDDS_GetTrackingData lu tr? th? t?c trong cc BizTalkMsgBoxDbc s? d? li?u. Sau khi b?n p d?ng hotfix ny, hi?u su?t c?a BizTalk Server 2010 ?c c?i thi?n khi d? li?u theo d?i ?c x? l?.

THNG TIN THM

Cumulative update C?p nh?t thng tin

Hotfix gi?i quy?t v?n ? ny ?c bao g?m trong tch l?y gi 3 cho BizTalk Server 2010.

? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? c ?c gi tch l?y, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2497794 Tch l?y gi 3 cho BizTalk Server 2010

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

THAM KH?O

? c thng tin v? lm th? no ? duy tr? v g? r?i BizTalk my ch? c s? d? li?u, b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:

952555 Lm th? no ? duy tr? v g? r?i BizTalk my ch? c s? d? li?u
Thng tin v? cc gi d?ch v? v tch l?y C?p nh?t danh sch cho BizTalk my ch?, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:

2555976 Gi d?ch v? v tch l?y C?p nh?t danh sch cho my ch? BizTalk

? bi?t thm chi ti?t v? my ch? BizTalk hotfixes, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2003907 Thng tin v? my ch? BizTalk hotfixes

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2627804 - L?n xem xt sau cng: 01 Thang Mi Hai 2011 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
  • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
  • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
  • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
  • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
T? kha:
kbbtsbam kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2627804 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:2627804

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com