SQL Server 2008 komponavimo versijos, i?leistos po to, kai buvo i?leistas SQL Server 2008 SP3

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2629969 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

?iame straipsnyje i?vardijami Microsoft SQL Server 2008 komponavimo versijos, i?leistos po to, kai buvo i?leistas Microsoft SQL Server 2008 3 pakeitim? paket? (SP3).

Daugiau informacijos

Sukurti 10.00.5867.00 (pareikalavus naujinimo paket?)

Auk?tesnio lygio Komponavimo versija, ?is Komponavimo versija yra 10.00.5861.00.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?iuos straipsni? numerius ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
2888996 NUSTATYTI: Duomen? grynumo sugadinti pagrindin?s duomen? baz?s prisijungti prie SQL serverio naudodami SA abonement? ir tada paleidus DBCC CHECKDB sys.sysbinobjs lentel?
2877204 NUSTATYTI: Klaida 8985 paleidus naudodamas login? failo SQL Server 2008 R2 "arba" SQL Server 2008 "dbcc shrinkfile" patvirtinimas
2920987 NUSTATYTI: Ma?as efektyvumas, kai daug lentel?s reik?mi? parametrai yra naudojami SQL serverio


Sukurti 10.00.5861.00 (kaupiam?j? naujinim? paketas)

?iame kaupiam?j? naujinim? paketas buvo i?leistas, 2014 m. gegu??s 19 d.

Auk?tesnio lygio Komponavimo versija, ?is Komponavimo versija yra 10.00.5852.00.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft Knowledge Base? ?ini? baz?s straipsn?:
2958696 SQL Server 2008 pakeitim? paket? 3 kaupiam?j? naujinim? paketas 17


Sukurti 10.00.5852.00 (kaupiam?j? naujinim? paketas)

?iame kaupiam?j? naujinim? paketas buvo i?leistas, 2014 m. kovo 17 d.

Auk?tesnio lygio Komponavimo versija, ?is Komponavimo versija yra 10.00.5850.00.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft Knowledge Base? ?ini? baz?s straipsn?:
2936421 SQL Server 2008 pakeitim? paket? 3 kaupiam?j? naujinim? paketas 16


Sukurti 10.00.5850.00 (kaupiam?j? naujinim? paketas)

?iame kaupiam?j? naujinim? paketas buvo i?leistas, 2014 m. sausio 20 d.

Auk?tesnio lygio Komponavimo versija, ?is Komponavimo versija yra 10.00.5848.00.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft Knowledge Base? ?ini? baz?s straipsn?:
2923520 SQL Server 2008 pakeitim? paket? 3 kaupiam?j? naujinim? paketas 15


Sukurti 10.00.5848.00 (kaupiam?j? naujinim? paketas)

?iame kaupiam?j? naujinim? paketas buvo i?leistas 2013 m. lapkri?io 18 d.

Auk?tesnio lygio Komponavimo versija, ?is Komponavimo versija yra 10.00.5846.00.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft Knowledge Base? ?ini? baz?s straipsn?:
2893410 SQL Server 2008 pakeitim? paket? 3 kaupiam?j? naujinim? paketas 14


Sukurti 10.00.5846.00 (kaupiam?j? naujinim? paketas)

?iame kaupiam?j? naujinim? paketas buvo i?leistas 2013 m. rugs?jo 16 d.

Auk?tesnio lygio Komponavimo versija, ?is Komponavimo versija yra 10.00.5844.00.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft Knowledge Base? ?ini? baz?s straipsn?:
2880350 SQL Server 2008 pakeitim? paket? 3 kaupiam?j? naujinim? paketas 13

Sukurti 10.00.5844.00 (kaupiam?j? naujinim? paketas)

?iame kaupiam?j? naujinim? paketas buvo i?leistas 2013 m. liepos 15 d.

Auk?tesnio lygio Komponavimo versija, ?is Komponavimo versija yra 10.00.5840.00.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft Knowledge Base? ?ini? baz?s straipsn?:
2863205 SQL Server 2008 pakeitim? paket? 3 kaupiam?j? naujinim? paketas 12

Sukurti 10.00.5840.00 (kaupiam?j? naujinim? paketas)

?iame kaupiam?j? naujinim? paketas buvo i?leistas 2013 m. gegu??s 20 d.

Auk?tesnio lygio Komponavimo versija, ?is Komponavimo versija yra 10.00.5835.00.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft Knowledge Base? ?ini? baz?s straipsn?:
2834048 SQL Server 2008 pakeitim? paket? 3 kaupiam?j? naujinim? paketas 11


Apie palaikymo


Yra problem? su pradinio kaupiam?j? naujinim? paketas. Tod?l jis buvo pakeistas naujas atnaujint? paketas, kurio versija 10.00.5841.00. Paket? sudaro visos pataisos, ?trauktos ? ?? straipsn?. Klientams, kad ?diegta originali Komponavimo versija (10.00.5840.00), turite atnaujinti komponavimo kuo grei?iau.

Pastaba. Atsisiuntimo sait? "Microsoft" ?ini? baz?s straipsnyje dabar nukreipia ? atnaujint? paket?:

2834048 SQL Server 2008 SP3 11 kaupiam?j? naujinim? paketas

Sukurti 10.00.5835.00 (kaupiam?j? naujinim? paketas)

?iame kaupiam?j? naujinim? paketas buvo i?leistas 2013 m. kovo 18 d.

Auk?tesnio lygio Komponavimo versija, ?is Komponavimo versija yra 10.00.5829.00.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft Knowledge Base? ?ini? baz?s straipsn?:
2814783 SQL Server 2008 pakeitim? paket? 3 kaupiam?j? naujinim? paketas 10

Apie palaikymo

Yra problem? su ?iame kaupiam?j? naujinim? paketas. Tod?l j?s negalite atsisi?sti ?? paket? dabar. Ta?iau, vietoj to galite taikyti ?? paket?, norint i?spr?sti problemas, apra?ytas ?iame Microsoft ?ini? baz?s (KB) straipsnyje kaupiamojo naujinimo, apra?ytas straipsnyje KB 2814783:

SQLServer2008_SP3_COD_2834048_10_00_5841

Pra?ome Atkreipkite d?mes?, kad auk??iau paketas taip pat apima pataisos kaupiamojo naujinimo paketo 11 SQL Server 2008 3 pakeitim? paketu, ?trauktos ? "Microsoft" ?ini? baz?s straipsn?:
2834048 SQL Server 2008 SP3 11 kaupiam?j? naujinim? paketas

Vartotojai, kurie ?diegti reikaling? kaupiam?j? naujinim? paketas (komponavimo versijos numeris 10.00.5835.00), kuo grei?iau atnaujinti ? nauj? komponavimo versijos.

Sukurti 10.00.5829.00 (kaupiam?j? naujinim? paketas)

?iame kaupiam?j? naujinim? paketas buvo i?leistas 2013 m. sausio 21 d.

Auk?tesnio lygio Komponavimo versija, ?is Komponavimo versija yra 10.00.5828.00.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft Knowledge Base? ?ini? baz?s straipsn?:
2799883 SQL Server 2008 3 pakeitim? paketo 9 kaupiam?j? naujinim? paketas

Sukurti 10.00.5828.00 (kaupiam?j? naujinim? paketas)

?iame kaupiam?j? naujinim? paketas buvo i?leistas 2012 m. lapkri?io 19 d.

Auk?tesnio lygio Komponavimo versija, ?is Komponavimo versija yra 10.00.5794.00.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft Knowledge Base? ?ini? baz?s straipsn?:
2771833 SQL Server 2008 pakeitim? paket? 3 kaupiam?j? naujinim? paketas 8

Sukurti 10.00.5794.00 (kaupiam?j? naujinim? paketas)

?iame kaupiam?j? naujinim? paketas buvo i?leistas 2012 m. rugs?jo 17 d.

Auk?tesnio lygio Komponavimo versija, ?is Komponavimo versija yra 10.00.5788.00.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft Knowledge Base? ?ini? baz?s straipsn?:
2738350 SQL Server 2008 3 pakeitim? paketo 7 kaupiam?j? naujinim? paketas

Sukurti 10.00.5788.00 (kaupiam?j? naujinim? paketas)

?iame kaupiam?j? naujinim? paketas buvo i?leistas 2012 m. liepos 16 d.

Auk?tesnio lygio Komponavimo versija, ?is Komponavimo versija yra 10.00.5785.0.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft Knowledge Base? ?ini? baz?s straipsn?:
2715953 SQL Server 2008 pakeitim? paket? 3 kaupiam?j? naujinim? paketas 6

Sukurti 10.00.5785.00 (kaupiam?j? naujinim? paketas)

?iame kaupiam?j? naujinim? paketas buvo i?leistas 2012 m. gegu??s 21 d.

Auk?tesnio lygio Komponavimo versija, ?is Komponavimo versija yra 10.00.5775.0.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft Knowledge Base? ?ini? baz?s straipsn?:
2696626 SQL Server 2008 pakeitim? paket? 3 kaupiam?j? naujinim? paketas 5

Sukurti 10.00.5775.0 (kaupiam?j? naujinim? paketas)

?iame kaupiam?j? naujinim? paketas buvo i?leistas 2012 m. kovo 19 d.

Auk?tesnio lygio Komponavimo versija, ?is Komponavimo versija yra 10.00.5770.00.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft Knowledge Base? ?ini? baz?s straipsn?:
2673383 SQL Server 2008 pakeitim? paket? 3 kaupiam?j? naujinim? paketas 4

Sukurti 10.00.5770.00 (kaupiam?j? naujinim? paketas)

?iame kaupiam?j? naujinim? paketas buvo i?leistas 2012 m. sausio 16 d.

Auk?tesnio lygio Komponavimo versija, ?is Komponavimo versija yra 10.00.5768.00.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft Knowledge Base? ?ini? baz?s straipsn?:
2648098 SQL Server 2008 3 pakeitim? paket? 3 kaupiam?j? naujinim? paketas

Sukurti 10.00.5768.00 (kaupiam?j? naujinim? paketas)

?iame kaupiam?j? naujinim? paketas buvo i?leistas 2011 m. lapkri?io 21 d.

Auk?tesnio lygio Komponavimo versija, ?is Komponavimo versija yra 10.00.5766.00.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft Knowledge Base? ?ini? baz?s straipsn?:
2633143 SQL Server 2008 pakeitim? paket? 3 kaupiam?j? naujinim? paketas 2

Sukurti 10.00.5766.00 (kaupiam?j? naujinim? paketas)

?iame kaupiam?j? naujinim? paketas buvo i?leistas 2011 m. spalio 17 d.

Auk?tesnio lygio Komponavimo versija, ?is Komponavimo versija yra 10.00.5500.00.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft Knowledge Base? ?ini? baz?s straipsn?:
2617146 SQL Server 2008 pakeitim? paket? 3 kaupiam?j? naujinim? paketas 1

Sukurti 10.00.5500.00 (SQL Server 2008 SP3)

Tai yra sukurti SQL Server 2008 pakeitim? paket?, kuris buvo i?leistas 2011 m. spalio 6 d.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft Knowledge Base? ?ini? baz?s straipsn?:
2546951 Problemos, kurias galima i?spr?sti ?diegus SQL Server 2008 3 pakeitim? paket?, s?ra?as

Nuorodos

Daugiau informacijos apie papildomos prie?i?ros model? SQL Server, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
935897 Papildomos prie?i?ros model? galite atsisi?sti i? SQL serverio komandos, kuri pateikia prane?t? problem? kar?t?sias pataisas
Jei norite gauti daugiau informacijos apie naujinimus SQL Server 2005 "ir" SQL Server 2008, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
957826 Kur rasti informacijos apie naujausi? SQL serverio komponavimo versijos
Jei norite gauti daugiau informacijos apie SQL Server naujinim? pavadinim? suteikimo schem?, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
822499 Naujo ?vardijimo schema, skirta Microsoft SQL Server programin?s ?rangos naujinim? paketams
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft Knowledge Base? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti vartojama standartin? terminologija

Savyb?s

Straipsnio ID: 2629969 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. rugpj??io 8 d. - Per?i?ra: 5.0
Taikoma:
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbhowto kbinfo kbexpertiseadvanced kbmt KB2629969 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2629969

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com