Lam cach nao x ly s c tt ca biu tng trn ban lam vic Windows 7 tr thanh trng? (D? dng s?a ch?a bi vi?t)

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2635447 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

M ta Tinh hung

i khng, tt ca biu tng trn ban lam vic a tr thanh trng! Kh?i ?ng l?i my tnh khng thay ?i b?t c? i?u g?. Lm th? no ti c th? gi?i quy?t v?n ? ny?

Giai phap n gian 123

ng lo lng, s c nay thng do mt phn mm hay ng dung ban cai gy xung t vi tp IconCache.db. Ban chi cn lam theo cac bc di y khc phuc s c nay d dang.

Trc tin, bm vao nut "Bt u" ri sau o bm "May tinh".


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2732271By gi? b?m vo "t? ch?c" v sau b?m vo "th m?c v cc ty ch?n t?m ki?m".


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2732272Tip theo, bm "Xem", bo chon "n phn m rng cua cac loai tp a bit" va "n cac tp h iu hanh c bao v (Khuyn nghi)" va chon "Hin thi ia, th muc va tp n". Khi hon t?t, nh?p vo "OK". (N?u m?t c?a s? c?nh bo xu?t hi?n, b?m vo "c".)


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2732273By gi? b?m vo cc "b?t ?u" nt v sau g? %UserProfile%\Appdata\Local . Khi ? xong, b?m phm Enter trn bn phm.


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2732274Cu?i cng, nh?n chu?t ph?i vo "IconCache.db" v sau b?m vo "xa". Kh?i ?ng l?i my tnh c?a b?n, v cc v?n ? s? ?c gi?i quy?t.


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2732275Vui l?ng cho chng ti bi?t

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
kbsurvey male
Ban co hai long vi cac n?i dung c?a chng ti khng? Ban co nghi rng:
"Tuyt vi! S c c khc phuc."
hoc "S c cha c khc phuc. Ti co y kin hay hn",
chung ti mun ban cung cp cho chung ti cac y kin quy gia cua ban bng cach s dung biu mu khao sat nm cui bai vit nay. Chung ti chao on bt ky khuyn khich nao t ban va se tao thm cac bai vit ky thut hu ich cho ban.
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2635447 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Sau 2014 - Xem xt l?i: 1.1
p d?ng
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
T? kha:
kbprb kbtshoot kbexpertisebeginner kbstepbystep kbgraphxlink KB2635447

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com