Identifikator članka: 263580 - Prikažite proizvode na koje se odnosi ovaj članak.
Proširi sve | Skupi sve

REZIME

Ovaj članak opisuje kako se koriste funkcije radnog lista za promenu malih i velikih slova u tekstu.

DODATNE INFORMACIJE

Microsoft Excel ima sledeće tri funkcije radnog lista koje možete koristiti za promenu malih i velikih slova u tekstu:
LOWER - Konvertuje sva velika slova u niski teksta u mala slova.

UPPER - Konvertuje sva mala slova u niski teksta u velika slova.

PROPER - Stavlja veliko slovo na početak niske teksta, kao i sva druga slova u tekstu koja slede iza znaka koji nije slovo. Konvertuje sva druga slova u mala slova.
Koristeći ove funkcije, možete promeniti mala i velika slova u postojećem tekstu na radnom listu. Razmotrite sledeći primer.

Na radnom listu otkucajte sledeće vrednosti:
  A1: ABCD
  A2: EFGH
  A3: IJKL
  A4: MNOP
  A5: QRST
  A6: UVWX
  A7: YZ
				
Da bi tekst u ovim ćelijama bio napisan malim slovima u programu Excel 2007 ili Excel 2010, sledite ove korake:  
 1. U ćeliji B1 otkucajte sledeću formulu:
  =LOWER(A1)
 2. U koloni B izaberite sve ćelije sa desne strane ćelija koje sadrže podatke u koloni A. U ovom primeru markirajte ćelije od B1 do B7.
 3. Izaberite karticu Početak, kliknite na dugme Popuni, a zatim izaberite stavku Nadole.

  Napomena Nova kolona sada sadrži verziju teksta u koloni A napisanu malim slovima.

  Napomena Takođe možete popuniti ćelije od B2 do B7 tako što ćete kliknuti na ćeliju B1, a zatim prevući regulator za popunu do ćelije B7.
 4. Markirajte ćelije od B1 do B7, izaberite karticu Početak, a zatim kliknite na dugme Kopiraj.
 5. Kliknite na ćeliju A1, kliknite na dugme Nalepi, izaberite stavku Specijalno lepljenje, izaberite stavku Vrednosti, a zatim kliknite na dugme U redu da biste nalepili konvertovane vrednosti nazad u kolonu A.
 6. Izbrišite kolonu B. Da biste to uradili, izaberite karticu Početak, kliknite na kolonu B, a zatim kliknite na dugme Izbriši.
Tekst koji se nalazio u koloni A sada je napisan malim slovima:
  A1: abcd
  A2: efgh
  A3: ijkl
  A4: mnop
  A5: qrst
  A6: uvwx
  A7: yz
				


Da bi tekst u ovim ćelijama bio napisan malim slovima u programu Excel 2003 i starijim verzijama programa Excel, sledite ove korake:
 1. Umetnite kolonu sa desne strane kolone A tako što ćete izabrati kolonu B i u meniju Umetanje izabrati stavku Kolone.
 2. U ćeliji B1 otkucajte sledeću formulu:
  =LOWER(A1)
 3. U koloni B izaberite sve ćelije sa desne strane ćelija koje sadrže podatke u koloni A.
 4. U meniju Uređivanje postavite pokazivač na stavku Popuni, a zatim izaberite stavku Nadole.

  Nova kolona sada sadrži verziju teksta u koloni A napisanu malim slovima.
 5. Dok je izabran isti opseg, u meniju Uređivanje izaberite stavku Kopiraj.
 6. U meniju Uređivanje izaberite stavku Specijalno lepljenje. U okviru Lepljenje izaberite stavku Vrednosti, a zatim kliknite na dugme U redu da biste nalepili konvertovane vrednosti nazad na vrh kolone A.
 7. Izbrišite kolonu B tako što ćete izabrati kolonu i u meniju Uređivanje izabrati stavku Izbriši.
Tekst koji se nalazio u koloni A sada je napisan malim slovima:
  A1: abcd
  A2: efgh
  A3: ijkl
  A4: mnop
  A5: qrst
  A6: uvwx
  A7: yz
				

REFERENCE

Za više informacijama o funkcijama za tekst u programu Excel u meniju Pomoć izaberite stavku Pomoć za Microsoft Excel, u Office pomoćniku ili čarobnjaku za odgovore otkucajte veličina slova, a zatim kliknite na dugme Pretraži da biste prikazali dobijene teme.

Svojstva

Identifikator članka: 263580 - Poslednji pregled: 4. maj 2012. - Revizija: 7.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
Ključne reči: 
kbformat kbconversion kbhowto KB263580

Pošaljite povratne informacije