วิธีการแก้ปัญหาเบราว์เซอร์ที่ไม่มีโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Office 365, Azure หรือ Intune ของ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2637629 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

ปัญหา

เมื่อผู้ใช้พยายามรับรอง app เบราว์เซอร์ที่ไม่มีการบริการ cloud Microsoft เช่น Office 365, Microsoft Azure หรือ Intune ของ Windows จากคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์เฉพาะ อย่างน้อยหนึ่งปัญหาต่อไปนี้เกิดขึ้น:
 • ผู้ดูแลไม่สามารถรับรองความถูกต้องไปยังบริการเมฆ โดยใช้เครื่องมือการจัดการต่อไปนี้:
  • Azure Active Directory ซิงค์เครื่องมือ Microsoft (บนเซิร์ฟเวอร์ไดเรกทอรีให้ตรงกัน)
  • MicrosoftAzure ใช้งานไดเรกทอรีของโมดูลสำหรับ Windows PowerShell (บนคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง)
 • ผู้ใช้ไม่สามารถรับรองความถูกต้องไปยังบริการ cloud โดยใช้แอพลิเคชันไคลเอนต์ rich ดังต่อไปนี้:
  • Microsoft Outlook
  • Microsoft Lync 2010
  • Microsoft Office แบบมืออาชีพรวมทั้ง
  • โปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office
เมื่อผู้ใช้พยายามเข้าถึงพอร์ทัลบริการ cloud โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์จากคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ผู้ใช้อาจพบอาการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Internet Explorer ไม่สามารถแสดงเว็บเพจที่
 • พร้อมต์ผู้ใช้สำหรับข้อมูลประจำตัวก่อนที่โหลดเว็บเพจ
ผู้ใช้ไม่พบอาการเหล่านี้เมื่อพวกเขาเข้าถึงบริการ cloud จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น โดยใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้เดียวกัน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการ cloud จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

สาเหตุ

โดยปกติ ปัญหานี้เกิดขึ้น บนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์เฉพาะ หรือกลุ่มของคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นสำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ทั้งหมดเท่านั้นหากไม่มีคอมพิวเตอร์ที่บริษัทมีตั้งค่าสำหรับบริการ cloud รับรองความถูกต้องของโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ใช่เบราว์เซอร์อาจไม่ทำงานอย่างสมบูรณ์ถ้าการตั้งค่าไคลเอ็นต์บริการ cloud จะไม่ถูกนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์สถานการณ์ต่อไปนี้อาจทำให้เกิดปัญหานี้:
 • การเชื่อมต่อเครือข่ายไปยัง cloud บริการถูกจำกัด
 • ไฟร์วอลล์ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ หรือทั้งสองอย่างต้องใช้การรับรองความถูกต้องเฉพาะที่
 • ไม่ตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้นของแอพลิเคชันไม่ใช่เบราว์เซอร์
 • รุ่นเก่าของ Microsoft ออนไลน์บริการเข้าสู่ระบบในผู้ช่วยถูกติดตั้งไว้
 • แอพลิเคชันที่ไม่ใช่เบราว์เซอร์ไม่ได้ตั้งค่าสำหรับบริการ cloud
ก่อนที่คุณดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า เงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมดเป็นจริง:
 • แป้นพิมพ์บนแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง และชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านคุณได้ป้อนอย่างถูกต้อง
 • รับรองความถูกต้องของโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ใช่เบราว์เซอร์ไม่ล้มเหลวสำหรับบัญชีผู้ใช้เดียวกันในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์อื่น ๆ ถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ทั้งหมดพบอาการเดียวกันสำหรับบัญชีผู้ใช้เดียวกัน การทำงานนี้อาจบ่งชี้ว่า ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูฐานความรู้ของ Microsoft:
  2412085คุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีขององค์กรเช่น Office 365, Azure หรือ Intune ของ Windows
 • ปัญหาการเข้าถึงไม่จำกัดผู้ใช้ที่ติดต่อกับภายนอกบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ถ้าเพียงผู้ใช้ที่ติดต่อกับภายนอกพบปัญหาในการเข้าถึง มีอยู่อาจมีปัญหากับการกำหนดค่า SSO สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  2530713 ลงชื่อเข้าใช้ Office 365, Azure หรือ Intune ของ Windows โดยใช้หนึ่งเข้าสู่ระบบไม่ทำงานจากอุปกรณ์บางตัว
  2535227 พร้อมต์ผู้ใช้ที่ติดต่อกับภายนอกเพื่อใส่ข้อมูลประจำตัวของพวกเขาเมื่อพวกเขาเข้าถึงทรัพยากร Office 365 ตัวอย่างไม่คาดคิด

  2530569 แก้ไขปัญหาการตั้งค่าการเข้าสู่ระบบเดียวใน Office 365, Windows Intune หรือ Azure

โซลูชัน

การแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับสาเหตุของปัญหา

ความละเอียดที่ 1: การเชื่อมต่อเครือข่ายถูกจำกัด

ใช้เบราว์เซอร์ และพยายามเข้าถึง http://www.msn.com. ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย
 1. ที่พรอมต์คำสั่ง ใช้ ipconfig และ ping เครื่องมือการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อของ IP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  169790 วิธีการแก้ไขปัญหา TCP/IP พื้นฐาน
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง เรียกใช้ nslookup www.msn.com เมื่อต้องการตรวจสอบว่า DNS แก้ไขชื่อของเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตหรือไม่
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ใน Internet Options สะท้อนที่เหมาะสมของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ถ้ามีใช้พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ในเครือข่ายท้องถิ่น
 4. ถ้ามีการติดตั้งไฟร์วอลล์เกตเวย์การจัดการคาม Forefront (TMG) บนขอบเขตของเครือข่าย และไฟร์วอลล์ที่จำเป็นต้องมีการรับรองความถูกต้องไคลเอ็นต์ คุณอาจต้องติดตั้ง และกำหนดค่าโปรแกรมไคลเอ็นต์ Forefront TMG บนอุปกรณ์ไคลเอนต์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ติดต่อผู้ดูแลการบริการ yourcloud สำหรับความช่วยเหลือ

ความละเอียดที่ 2: ไฟร์วอลล์หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ต้องการการรับรองความถูกต้องเพิ่มเติม

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กำหนดข้อยกเว้นสำหรับ Office 365 Url และแอปพลิเคชันพร็อกซีการรับรองความถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Internet Security และเซิร์ฟเวอร์ไฟร์ 2006 สร้างกฎ "อนุญาต" ซึ่งตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • อนุญาตการเชื่อมต่อขาออกที่ไปยังปลายทางต่อไปนี้: * microsoftonline.com
 • อนุญาตการเชื่อมต่อขาออกที่ไปยังปลายทางต่อไปนี้: *.microsoftonline-p.com
 • อนุญาตการเชื่อมต่อขาออกที่ไปยังปลายทางต่อไปนี้: * sharepoint.com
 • อนุญาตการเชื่อมต่อขาออกที่ไปยังปลายทางต่อไปนี้: * outlook.com
 • อนุญาตการเชื่อมต่อขาออกที่ไปยังปลายทางต่อไปนี้: * lync.com
 • อนุญาตการเชื่อมต่อขาออกที่ไปยังปลายทางต่อไปนี้: osub.microsoft.com
 • พอร์ต 80/443
 • โพรโทคอล TCP และ HTTPS
 • กฎต้องการนำไปใช้กับผู้ใช้ทั้งหมด
 • ตั้งค่าการหมดเวลา HTTPS/SSL 8 ชั่วโมง

ความละเอียดที่ 3: ข้อกำหนดเบื้องต้นของแอพลิเคชันที่ไม่ใช่เบราว์เซอร์ไม่ตอบสนอง หรือออนไลน์บริการเข้าสู่ระบบในผู้ช่วย Microsoft จะล้าสมัย

ถ้าบางระบบปฏิบัติการหรือเบราว์เซอร์ที่ไม่ใช่ apps ไม่ได้อัพเดตด้วยการข้อกำหนดเบื้องต้นที่เหมาะสม เหล่านั้นอาจจะไม่สามารถเข้าถึงบริการกำหนดไว้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบสำหรับบริการ cloud สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบ Office 365 ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ข้อกำหนดของระบบ office 365
วิธีง่ายที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ของคุณมีการปรับปรุงอย่างเหมาะสมสำหรับ Office 365 เมื่อต้องการ เรียกใช้เครื่องมือการตั้งค่า Office 365 เดสก์ท็อปได้ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ เรียกดู https://portal.office.comลง และจากนั้น คลิกดาวน์โหลดในบานหน้าต่างด้านขวา
 2. เลื่อนไปด้านล่างของหน้า ภายใต้ 3 ติดตั้ง และกำหนดค่าโปรแกรมประยุกต์ Office บนเดสก์ท็อปโดยคลิก ตั้งค่าแล้ว ยืนยันเมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้เรียกใช้เครื่องมือการตั้งค่า Office 365 เดสก์ท็อป
หรือ คุณสามารถดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงที่จำเป็นและแพคเกจจากเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ความละเอียดที่ 4: แอพลิเคชันที่ไม่ใช่เบราว์เซอร์ไม่ได้ตั้งค่าสำหรับบริการ cloud

ถ้ายังไม่ได้ถูกสร้างโพรไฟล์สำหรับบางโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ใช่เบราว์เซอร์ แอพลิเคชันเหล่านั้นจะไม่สามารถเข้าถึงการบริการกำหนดไว้อย่างถูกต้อง วิธีง่ายที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่า โปรแกรมประยุกต์ถูกกำหนดค่าอย่างเหมาะสมสำหรับ Office 365 เมื่อต้องการ เรียกใช้เครื่องมือการตั้งค่า Office 365 เดสก์ท็อป:
 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ เรียกดู https://portal.office.comลง และจากนั้น คลิกดาวน์โหลดในบานหน้าต่างด้านขวา
 2. เลื่อนไปด้านล่างของหน้า ภายใต้ 3 ติดตั้ง และกำหนดค่าโปรแกรมประยุกต์ Office บนเดสก์ท็อปโดยคลิก ตั้งค่าแล้ว ยืนยันเมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้เรียกใช้เครื่องมือการตั้งค่า Office 365 เดสก์ท็อป
หรือ ด้วยตนเองคุณสามารถตั้งค่าโพรไฟล์ของแอพลิเคชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหากับ apps เบราว์เซอร์ที่ไม่ใช่เฉพาะ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2512032คุณได้รับข้อผิดพลาดที่ "มีปัญหาที่ทำให้เกิดส่วนของผู้ช่วย Microsoft Online Services ในการเข้าระบบจะปิดใช้งาน"

2566899 ปัญหาที่อาจทำให้โปรแกรมไคลเอ็นต์ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้องโดยการตั้งค่าเดสก์ท็อปของ Office 365

2630976 ข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" หรือผู้ใช้เป็นซ้ำ ๆ พร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับ Office 365 โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ไคลเอ็นต์ rich

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365เว็บไซต์หรือฟอรั่ม azure ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2637629 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 กรกฎาคม 2557 - Revision: 25.0
ใช้กับ
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Azure Active Directory
 • Microsoft Office 365
 • Windows Intune
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 User and Domain Management
Keywords: 
o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbmt KB2637629 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2637629

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com