การแก้ไข: บริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL งานล้มถ้าคุณตั้งค่าชนิดตารางเวลางานเป็น "เริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มการทำงานของบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL" ใน SQL Server 2008 SP2, SP3 2008 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL หรือ SQL Server 2008 R2 SP2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2640027 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 SP2 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 SP2 แก้ไขนำออกใช้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณทำอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • การติดตั้ง 2 ที่ปรับปรุงสะสมสำหรับ Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม
  • การปรับรุ่นของ sql SERVER 2008 เป็น SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3)
  • การปรับรุ่นของ sql SERVER 2008 R2 เป็น SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
 • คุณสร้างงานของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL บนฐานข้อมูลผู้ใช้ และคุณตั้งค่าชนิดตารางเวลาเป็นเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นของบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL.
 • คุณได้เริ่มบริการ SQL Server ใหม่
ในสถานการณ์สมมตินี้ งานของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL ล้มเหลว

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากฐานข้อมูลผู้ใช้ยังไม่เสร็จสิ้นการกู้คืนเมื่อเริ่มทำงาน หลังจากที่คุณติดตั้ง 2 โปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 SP2 หรือคุณปรับรุ่น SQL Server 2008 SP3 2008 ของ SQL Server หรือคุณปรับรุ่น SQL Server 2008 R2 SQL Server 2008 R2 SP1 บริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL เริ่มต้นเพียงแค่หลังจากที่ฐานข้อมูล MSDB เสร็จสิ้นการกู้คืน

หมายเหตุ บริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL ควรเริ่มต้นหลังจากที่มีการกู้คืนฐานข้อมูลทั้งหมด

การแก้ไข

SQL Server 2008 Service Pack 3

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกก่อนใน 7 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2738350 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 7 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 Service Pack 3 แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2629969 สร้าง SQL Server 2008 ที่เผยแพร่หลังจากที่วางจำหน่ายของ SQL Server 2008 Service Pack 3

ปรับปรุงสะสม 8 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกครั้งแรกใน 8 โปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2648096 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 8 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 Service Pack 2 แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2402659 สร้าง SQL Server 2008 ที่เผยแพร่หลังจากที่วางจำหน่ายของ SQL Server 2008 Service Pack 2

SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกก่อนใน 2 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2740411 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 2 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2730301 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่เผยแพร่หลังจากที่วางจำหน่ายของ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

ข้อมูลคีย์รีจิสทรี

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเริ่มต้นบริการตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL สำหรับอินสแตนซ์ที่ได้รับผลกระทบก่อน คีย์รีจิสทรีRecoveredDatabasesForAgentStartupใหม่ถูกสร้างขึ้นเมื่อการบริการเริ่มระบบใหม่ คีย์รีจิสทรีนี้กำหนดว่า ตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL รอสำหรับการกู้คืนฐานข้อมูลผู้ใช้เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะเริ่มการทำงานของงานของบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL

เมื่อต้องให้เราในการกำหนดค่ารีจิสทรีคีย์นี้คุณ ไป "Fix it for me"ส่วน ถ้าคุณต้องการกำหนดค่ารีจิสทรีคีย์นี้ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

Fix it for meเมื่อต้องการกำหนดค่ารีจิสทรีคีย์นี้โดยอัตโนมัติ คลิก การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปุ่มหรือการเชื่อมโยง จากนั้น คลิก เรียกใช้ ในการ การดาวน์โหลดแฟ้ม กล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50868


บันทึกย่อ
 • ก่อนที่คุณเรียกใช้การแก้ไขปัญหานี้แก้ไขได้คุณต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความใน Microsoft Knowledge Base (KB) 2648096 แล้ว คุณต้องเริ่มการบริการบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL สำหรับอินสแตนซ์ที่ได้รับผลกระทบ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่ประสบปัญหา บันทึกการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโซลูชันแฟลชไดรฟ์หรือซีดีแล้ว เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วนให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการกำหนดค่าคีย์รีจิสทรีRecoveredDatabasesForAgentStartupทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้พิมพ์ regedit ในการ เปิด กล่อง และคลิก ตกลง.
 2. ค้นหา และจากนั้น คลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL10.instance\SQLServerAgent\
 3. ในการ รายละเอียด บานหน้าต่าง คลิกขวา RecoveredDatabasesForAgentStartupแล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน.
 4. ในการ ค่า กล่องข้อมูล ชนิด ทั้งหมด.

  หมายเหตุ ค่าเริ่มต้นของรายการรีจิสทรีRecoveredDatabasesForAgentStartupเป็นMSDB
 5. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
หมายเหตุถ้าคุณตั้งค่าของรายการรีจิสทรีRecoveredDatabasesForAgentStartupเป็นค่าที่ไม่ใช่MSDBหรือทั้งหมดข้อความเตือนถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกของบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL และบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL รอสำหรับฐานข้อมูล MSDB เท่านั้น

วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

 • ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข ถ้าได้รับการแก้ไขปัญหา คุณจะเสร็จสิ้นส่วนนี้ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหา คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • เราขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หาก ต้องแสดงความคิดเห็น หรือรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดฝากความคิดเห็นในการ "Fix it for me"บล็อก หรือส่งให้เรามี อีเมล.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เพิ่มขั้นตอนให้กับงานของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ตรวจสอบว่า ฐานข้อมูลเป้าหมายกำลังออนไลน์ ขั้นตอนนี้ควรเป็นขั้นตอนแรก

หมายเหตุ คุณสามารถตรวจสอบสถานะของฐานข้อมูลได้ ด้วยการสอบถามสถานะคอลัมน์ในตารางระบบsys.databases

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2640027 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbfixme kbmsifixme kbmt KB2640027 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2640027

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com