วิธีการใช้ SMTP เพื่อจับคู่ที่ตรงกันในสถานบัญชีผู้ใช้กับบัญชีผู้ใช้ของ Office 365 สำหรับการซิงโครไนส์ของไดเรกทอรี

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2641663 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

ในบางสถานการณ์ คุณอาจมีแหล่งมาของหน่วยงานสำหรับบัญชีผู้ใช้ในการโอนย้ายเมื่อบัญชีนั้นถูกเขียนขึ้น โดยใช้เครื่องมือการจัดการของ Office 365 เครื่องมือเหล่านี้รวมถึง Office 365 พอร์ทัล Microsoft Azure Active Directory โมดูลสำหรับ Windows PowerShell และอื่น ๆ คุณสามารถโอนย้ายแหล่งมาของหน่วยงานเพื่อให้สามารถจัดการผ่านบัญชีผู้ใช้บริการระบบโดเมนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (AD DS) ในสถานลูกค้าองค์กร โดยใช้การซิงโครไนส์ของไดเรกทอรี

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการโอนย้ายนี้ของแหล่งมาของหน่วยงานมีผลต่อ "SMTP ตรงกัน กระบวนการที่ใช้อยู่แบบธรรมดาจดหมายโอนโพรโทคอล (SMTP) หลักให้ตรงกับบัญชีผู้ใช้ในสถานสำหรับบัญชีผู้ใช้ของ Office 365

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อจำกัดการจับคู่ของ SMTP

กระบวนการจับคู่ของ SMTP มีข้อจำกัดทางเทคนิคดังต่อไปนี้:
 • จับคู่ SMTP สามารถรันบนบัญชีผู้ใช้ที่มีที่อยู่อีเมลของ Microsoft Exchange ออนไลน์เท่านั้น

  หมายเหตุ นี้ไม่หมายความว่า ผู้ใช้ต้องมีลิขสิทธิ์สำหรับการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ ซึ่งหมายความ ว่า กล่องจดหมายที่มีที่อยู่อีเมลหลักต้องมีอยู่ใน Exchange แบบออนไลน์สำหรับ SMTP ที่ตรงกันจะทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • SMTP ที่จับคู่กันเพียงครั้งเดียวสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่ถูกเขียนขึ้น โดยใช้เครื่องมือการจัดการของ Office 365 หลังจากนั้น แอคเคาท์ผู้ใช้ Office 365 ถูกผูกไปยังผู้ใช้ในสถานที่ตามค่าข้อมูลเฉพาะตัวไม่อาจเปลี่ยนแปลงแทนที่เป็นที่อยู่ SMTP หลัก
 • แอดเดรส SMTP หลักของ cloud ผู้ใช้ไม่สามารถปรับปรุงในระหว่าง SMTP กระบวนการจับคู่ได้เนื่องจากอยู่ SMTP หลักคือ ค่าที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงผู้ใช้ในสถานที่ที่ผู้ใช้ cloud

วิธีการใช้ SMTP ที่ตรงกันเพื่อให้ตรงกับผู้ใช้ในสถานที่ข้อมูลเฉพาะตัวของ cloud

เมื่อต้องการใช้ SMTP ที่ตรงกันเพื่อให้ตรงกับผู้ใช้ในสถานที่บัญชีผู้ใช้ Office 365 สำหรับการซิงโครไนส์ของไดเรกทอรี ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. รับอยู่ SMTP หลักของบัญชีผู้ใช้ของ Office 365 เป้าหมาย ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เข้าสู่ระบบของพอร์ทัล Office 365 ฐานะเป็นผู้ดูแลส่วนกลาง
  2. คลิกAdminแล้ว คลิกอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อต้องการเปิดศูนย์กลางการดูแลอัตราแลกเปลี่ยน
  3. ในศูนย์ดูแลอัตราแลกเปลี่ยน ค้นหา และคลิกสองครั้งที่บัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการ
  4. คลิกที่อยู่อีเมลและสังเกตอยู่ SMTP หลักของบัญชีผู้ใช้แล้ว
 2. เริ่มต้นผู้ใช้ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ และจากนั้น สร้างบัญชีผู้ใช้ในโดเมนในสถานที่ตรงกับบัญชีผู้ใช้ของ Office 365 เป้าหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ไปเว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
 3. กำหนดอยู่ SMTP หลักของบัญชีผู้ใช้ใหม่ให้ตรงกับอยู่ SMTP หลักที่คุณจดบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1D

  เมื่อต้องการทำเช่นนี้ โดยใช้เครื่องมือการจัดการการแลกเปลี่ยน ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้ติดตั้งไว้ในสถาน คุณสามารถจัดการค่าที่อยู่ SMTP โดยใช้ผู้ใช้ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์:
  1. คลิกขวาวัตถุผู้ใช้ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
  2. บนแท็บทั่วไป การปรับปรุงฟิลด์อีเมลและจากนั้น คลิกตกลง
 4. บังคับการซิงโครไนส์ของไดเรกทอรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  บังคับการซิงโครไนส์ของไดเรกทอรี
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการถ่ายโอน แหล่งมาของหน่วยงานในระหว่างการซิงโครไนส์ของไดเรกทอรีในสถานที่และเครื่องมือการจัดการตามเมฆเช่นพอร์ทัล Office 365 และ Azure Active Directory โมดูลสำหรับ Windows PowerShell ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2641663 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 กรกฎาคม 2557 - Revision: 15.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Online
 • Office 365 Identity Management
Keywords: 
o365 o365a o365e o365062013 o365m kbmt KB2641663 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2641663

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com