"Usługa Instalator Windows nie jest dostępny" błąd podczas próby zainstalowania programu w systemie Windows 7 lub Windows Vista

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 2642495 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Podczas próby zainstalowania programu w systemie Windows 7 lub Windows Vista, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

"Usługa Instalator Windows nie jest dostępny. Może to nastąpić, jeśli Instalator Windows nie jest poprawnie zainstalowany. Skontaktuj się z personelem pomocy technicznej o pomoc."

Rozwiązanie

Toresolve ten problem, skorzystaj z metody 1. Jeżeli metoda 1 nie umożliwia rozwiązania problemu, należy użyć metody dalej, która znajduje się aż do rozwiązania problemu.

Metoda 1: Resetowanie ustawień usługi Instalator Windows w rejestrze

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed


Ważne Niniejszej sekcji, metodzie lub zadanie zawiera kroki dotyczące modyfikowania rejestru. Jednak niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować poważne problemy. W związku z tym wykonaj następujące kroki ostrożnie. W celu dodatkowej ochrony wykonaj kopię zapasową rejestru przed przystąpieniem do modyfikacji. Dzięki temu można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 322756 Jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows

Toreset usługi Instalator Windows ustawień rejestru, Utwórz plik rejestru za pomocą Notatnika. Następnie uruchom plik aktualizacji klucza rejestru.

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz Notatnik w polu wyszukiwania .
 2. Pod pozycjąprogramów kliknij Notepad.exe.
 3. Skopiuj następujący tekst i wkleić go do Notatnika:

  Windows Registry Editor Version 5.00
   
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiserver]
  "DisplayName"="@%SystemRoot%\\system32\\msimsg.dll,-27"
  "ImagePath"=hex(2):25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,6f,00,\
   74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,\
   00,73,00,69,00,65,00,78,00,65,00,63,00,20,00,2f,00,56,00,00,00
  "Description"="@%SystemRoot%\\system32\\msimsg.dll,-32"
  "ObjectName"="LocalSystem"
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Start"=dword:00000003
  "Type"=dword:00000010
  "DependOnService"=hex(7):72,00,70,00,63,00,73,00,73,00,00,00,00,00
  "ServiceSidType"=dword:00000001
  "RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,54,00,63,00,62,00,50,00,72,00,69,00,76,\
   00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,\
   74,00,65,00,50,00,61,00,67,00,65,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,50,00,72,00,69,\
   00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,4c,00,6f,00,63,00,\
   6b,00,4d,00,65,00,6d,00,6f,00,72,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,\
   00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00,\
   73,00,65,00,42,00,61,00,73,00,65,00,50,00,72,00,69,00,6f,00,72,00,69,00,74,\
   00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,\
   65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,50,00,65,00,72,00,6d,00,61,00,6e,\
   00,65,00,6e,00,74,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,\
   00,00,53,00,65,00,41,00,75,00,64,00,69,00,74,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,\
   00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,53,00,65,00,63,00,75,00,72,00,\
   69,00,74,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,\
   00,53,00,65,00,43,00,68,00,61,00,6e,00,67,00,65,00,4e,00,6f,00,74,00,69,00,\
   66,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,\
   00,65,00,50,00,72,00,6f,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,53,00,69,00,6e,00,67,00,\
   6c,00,65,00,50,00,72,00,6f,00,63,00,65,00,73,00,73,00,50,00,72,00,69,00,76,\
   00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6d,00,70,00,65,00,\
   72,00,73,00,6f,00,6e,00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,\
   00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,\
   47,00,6c,00,6f,00,62,00,61,00,6c,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,\
   00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,41,00,73,00,73,00,69,00,67,00,6e,00,50,00,\
   72,00,69,00,6d,00,61,00,72,00,79,00,54,00,6f,00,6b,00,65,00,6e,00,50,00,72,\
   00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,52,00,65,00,\
   73,00,74,00,6f,00,72,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,\
   00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00,73,00,65,00,\
   51,00,75,00,6f,00,74,00,61,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,\
   00,65,00,00,00,53,00,65,00,53,00,68,00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77,00,6e,00,\
   50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,54,\
   00,61,00,6b,00,65,00,4f,00,77,00,6e,00,65,00,72,00,73,00,68,00,69,00,70,00,\
   50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,4c,\
   00,6f,00,61,00,64,00,44,00,72,00,69,00,76,00,65,00,72,00,50,00,72,00,69,00,\
   76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,00,00
  "FailureActions"=hex:84,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,\
   00,01,00,00,00,c0,d4,01,00,01,00,00,00,e0,93,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiserver\Enum]
  "0"="Root\\LEGACY_MSISERVER\\0000"
  "Count"=dword:00000001
  "NextInstance"=dword:00000001
 4. Kliknij menuplik, kliknij polecenie Zapisz jako, a następnie podaj nazwę pliku Msirepair.reg.
 5. W Zapisz jako typ Kliknij przycisk wszystkie pliki (*. *).
 6. W polu Zapisz w kliknij Pulpit, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 7. W menu plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć Notatnik.
 8. Zamieszczane pulpit, prawo clickMsirepair.reg, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło administratora lub potwierdź, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 9. Po wyświetleniu monitu, aby zainstalować klucze rejestru, kliknij przycisk Tak .
 10. Uruchom ponownie proces instalacji programu, który chcesz zainstalować.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Metoda 2: Uruchom usługę Instalator Windows

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Aby uruchomić usługę Instalator Windows, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz CMD w polu Wyszukaj programy i files okno dialogowe.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2695513
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy cmd.exe,a następnie kliknij polecenie Uruchom jako Administrator.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2695514
 3. Typ polecenie net start MSIServer, a następnie naciśnij klawiszENTER.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2695068
 4. Uruchom ponownie proces instalacji programu, który chcesz zainstalować.
Użyteczne, na którym uruchomiono usługę Instalator Windows, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wpisz Services.msc w polu wyszukiwania , a następnie kliknij usługi pod nagłówkiem Programy .
 2. Na liścieusługi (lokalne) kliknij prawym przyciskiem myszy Instalator Windows, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na liście rozwijanejTyp uruchomienia Sprawdź wartość ustawiono ręcznie.
 4. Usługa Instalator Windows jest uruchomiona, jeśliStan usługi: wpisjest ustawiona na uruchomiony.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Metoda 3: Odinstaluj wszystkie wcześniejsze wersje programu, który chcesz zainstalować

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Ifan we wcześniejszej wersji programu, który ma być zainstalowany jest już zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij Odinstaluj Program w obszarze Programy.
 2. Zaznacz program na liście, którą chcesz zainstalować.
 3. Kliknij przyciskOdinstalowywanie (lub Odinstaluj/Zmień w systemie Windows Vista), a następnie wykonaj instrukcje lub monitów dezinstalacji aplikacji.
 4. Uruchom ponownie komputer.
 5. Uruchom ponownie proces instalacji programu, który chcesz zainstalować.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed


Więcej informacji

Ten problem occurswhen jeden lub więcej z następujących warunków jest spełniony:

 • Możesz zainstalować lub usunąć program, który używa usługi Instalator Microsoft przed podjęciem próby zainstalowania programu na komputerze.
 • Usługa Instalator Windows nie jest uruchomiona.
 • Instalator Windows ustawień rejestru są uszkodzone orconfigured nieprawidłowo.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego problemu w systemie Windows XP i Windows Server 2003 kliknij następujący numer w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

315346 Komunikat o błędzie podczas próby Dodawanie lub usuwanie programów na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows XP lub Windows Server 2003: "nie jest dostępna usługa Instalator Windows"


Właściwości

Numer ID artykułu: 2642495 - Ostatnia weryfikacja: 12 października 2013 - Weryfikacja: 8.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Słowa kluczowe: 
kbfixme kbmsifixme kbcip kbmt KB2642495 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2642495

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com