MS12-006: ช่องโหว่ใน SSL/TLS อาจทำให้เกิดการเปิดเผยข้อมูล: 10 มกราคม 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2643584 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนรักษาความปลอดภัย MS12-006 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ไปหนึ่งในเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:

วิธีการขอรับบริการช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ความช่วยเหลือในการติดตั้งการปรับปรุง: การสนับสนุนสำหรับ Microsoft Update

โซลูชันการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT: การแก้ไขปัญหาความปลอดภัย TechNet และสนับสนุน

ช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้ Windows จากไวรัสและมัลแวร์:โซลูชันไวรัสและศูนย์รักษาความปลอดภัย

สนับสนุนท้องถิ่นตามประเทศของคุณ: สนับสนุนสากล

แก้ไขให้ฉัน

สอง Fix it โซลูชันที่พร้อมใช้งาน
 • สำหรับการขนส่งเลเยอร์ความปลอดภัย (TLS) 1.1 ใน Internet Explorer โซลูชัน fix it: TLS 1.1 ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบ โดยช่องโหว่นี้ Windows Internet Explorer เปิดใช้งานการแก้ไขปัญหานี้ ผู้ใช้ทั่วไปส่วนใหญ่ควรติดตั้งนี้โซลูชัน Fix it
 • แก้ไขปัญหาวิธีแก้ปัญหาสำหรับ TLS 1.1 บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows: TLS 1.1 ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบ โดยช่องโหว่ที่เปิดใช้งานการแก้ไขปัญหานี้
Fix it วิธีแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วนนี้จัดทำขึ้นเป็นการแทนที่สำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ไม่ เราขอแนะนำว่า คุณจะติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยล่าสุด อย่างไรก็ตาม เราขอเสนอเหล่านี้แก้ไขปัญหาวิธีแก้ไขตัวเลือกในการแก้ปัญหาสำหรับสถานการณ์บางอย่าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ดูกระดานข่าวความปลอดภัย MS12-006:
http://technet.microsoft.com/security/bulletin/ms12-006
กระดานข่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา และรวมถึงต่อไปนี้:
 • สถานการณ์ที่คุณอาจนำไปใช้ หรือปิดใช้งานการแก้ปัญหา
 • ปัจจัย mitigating
 • วิธีแก้ไขปัญหา
 • คำถามที่พบบ่อย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการดูข้อมูลนี้ ค้นหาส่วนข้อมูลช่องโหว่และขยายแก้ย่อหน้าภายใต้ย่อหน้าSSL และช่องโหว่ในโพรโทคอล TLS - CVE 2011 3389

แก้ไขปัญหาโซลูชันสำหรับ TLS 1.1 ใน Internet Explorer

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการใช้งานนี้โซลูชัน Fix it คลิกปุ่มแก้ไขปัญหาหรือการเชื่อมโยงภายใต้หัวข้อที่เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน คลิกเรียกใช้ในการ ดาวน์โหลดแฟ้มโต้ตอบกล่อง และจากนั้น ทำตามขั้นตอนในการแก้ไขนั้นตัวช่วยสร้าง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
เปิดใช้งานปิดใช้งาน
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50773
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50772

หมายเหตุ

 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขอัตโนมัติก็ทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นๆ ได้ด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้ว คุณสามารถเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับ TLS 1.1 บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการใช้งานนี้โซลูชัน Fix it คลิกปุ่มแก้ไขปัญหาหรือการเชื่อมโยงภายใต้หัวข้อที่เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน คลิกเรียกใช้ในการ ดาวน์โหลดแฟ้มโต้ตอบกล่อง และจากนั้น ทำตามขั้นตอนในการแก้ไขนั้นตัวช่วยสร้าง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
เปิดใช้งานปิดใช้งาน
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50774
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50775

หมายเหตุ

 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขอัตโนมัติก็ทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นๆ ได้ด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้ว คุณสามารถเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ปัญหาที่ทราบซึ่งเกิดกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณอาจพบความล้มเหลวในการรับรองความถูกต้องหรือสูญเสียการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ HTTPS บาง ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยวิธีการที่จะบันทึกนี้จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ HTTPS

ชั่วคราวปิดใช้งาน หรือเปิดใช้งานการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คลิกปุ่มแก้ไขปัญหาหรือการเชื่อมโยงภายใต้การ ปิดใช้งานการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยหรือหัวเรื่องที่มีเปิดใช้งานการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย คลิกเรียกใช้ในการ ดาวน์โหลดแฟ้มโต้ตอบกล่อง และจากนั้น ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ปิดใช้งานการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย เปิดใช้งานการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยใหม่
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50824
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50825
หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขอัตโนมัติก็ทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นๆ ได้ด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้ว คุณสามารถเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
ตารางต่อไปนี้แสดงค่าซึ่งจะถูกใช้ โดยสิ่งเหล่านี้แก้ไขปัญหาวิธีการแก้ไขรีจิสทรีSendExtraRecord DWORD รายการ:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หัวเรื่อง ค่าที่นำไปใช้กับรายการ SendExtraRecord
ปิดใช้งานการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 2
เปิดใช้งานการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยใหม่ 0
หมายเหตุ การตั้งค่าSendExtraRecordจะรวมอยู่ใน Windows รุ่นในอนาคต

ปัญหาที่ทราบและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

บทความต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้เท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่น บทความนี้อาจประกอบด้วยสาเหตุที่ทราบข้อมูล ถ้าเป็นกรณีนี้ ปัญหาที่ทราบที่อยู่ด้านล่างของแต่ละการเชื่อมโยงบทความ:
 • 2585542 MS12-006: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Webio, Winhttp และ schannel ใน Windows: 10 มกราคม 2012
 • 2638806 MS12-006: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Winhttp ใน Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition: 10 มกราคม 2012

ข้อมูลรีจิสทรี

ไม่แนะนำ เราไม่แนะนำให้ คุณใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปิดใช้งานการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ อย่างไรก็ตาม เราให้กระบวนงานนี้สำหรับสถานการณ์ที่คุณอาจใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ไม่เข้ากันกับการรักษาความปลอดภัยโปรแกรมปรับปรุงนี้ ซึ่งทำให้แยกระเบียนออกเป็น SSL สำหรับโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด

สิ่งสำคัญส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


โดยค่าเริ่มต้น การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ตั้งค่าโหมดการเลือกในระดับ schannel ได้เนื่องจากปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์ เมื่อต้องการปิดใช้งานการปรับปรุงความปลอดภัยนี้สำหรับทุกโปรแกรมประยุกต์ทั้งระบบ คุณต้องเพิ่มค่า DWORD ที่มีชื่อว่าSendExtraRecordและมีค่าเท่ากับ 2 ไปที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL
เมื่อต้องการเพิ่มรายการรีจิสทรีรายการรีจิสทรีนี้ schannel ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regedit ในการเปิดกล่อง และจากนั้น คลิกตกลง
 2. ค้นหา และคลิกคีย์ย่อยที่ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL
 3. บนเมนู แก้ไข ชี้ไปที่ สร้าง และจากนั้น คลิก ค่า DWORD
 4. ชนิด SendExtraRecordสำหรับชื่อของค่า DWORD จากนั้นกด Enter
 5. คลิกขวาที่SendExtraRecordและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 6. ในกล่องValue dataพิมพ์ 2 เมื่อต้องการปิดใช้งานเรกคอร์ดแยกใน schannel และจากนั้น คลิกตกลง
 7. ออกจาก Registry Editor
รายการรีจิสทรีนี้สามารถมีค่าที่สาม และแต่ละค่าแสดงโหมดของการดำเนินการที่แตกต่างกัน:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ค่าคีย์ Reg คำอธิบาย
0โดยค่าเริ่มต้น schannel จะรวมอยู่ใน "โหมด Optin" ซึ่งหมายความ ว่า การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้จะใช้ได้สำหรับผู้เรียกทั้งหมดที่ส่ง Secure ตั้งค่าสถานะเป็น schannel จะไม่มีสร้างรายการรีจิสทรี schannel "SendExtraRecord" โดยแพคเกจความปลอดภัย ดังนั้น จึง ไม่มีรายการรีจิสทรี schannel หมายความว่า ระบบกำลังเรียกใช้โหมดนี้ ถ้ามีผู้สร้างคีย์รีจิสทรีนี้ และตั้งค่าเป็น 0, schannel จะทำงานในโหมดนี้อีกครั้ง

การตั้งค่านี้มีผลเหมือนกับการไม่สร้างรายการรีจิสทรีนี้เลย โปรแกรมประยุกต์ที่ส่งแบบ Secure ค่าสถานะ schannel ในระหว่างรอบเวลาการเตรียมใช้งานจะระมัดเส้นทางรหัสถาวรที่ปลอดภัยเท่านั้น สำหรับโปรแกรมประยุกต์อื่น จะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของ schannel ไม่

ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้จะแก้ไขในชั้นแอพลิเคชันที่เกี่ยวข้องในการเรียกดู โดยใช้ Internet Explorer เพื่อส่งค่าสถานะความปลอดภัย เพื่อที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยสถานการณ์การใช้งานเบราว์เซอร์เว็บ

หมายเหตุใน Windows Server 2003 การปรับปรุงความปลอดภัย 2638806 ต้องถูกติดตั้งเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัย HTTP ไคลเอ็นต์โปรแกรมประยุกต์ thatuse WinHTTP APIs สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2638806 MS12-006: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Winhttp ใน Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition: 10 มกราคม 2012
1 การตั้งค่าเป็น 1 หมายความว่า "เปิดใช้งานสำหรับทั้งหมด" นี้หมายความว่า ผู้เรียกไม่จำเป็นต้องส่งค่าสถานะ และ schannel จะแยกระเบียนทั้งหมดของ SSL มีการตั้งค่านี้ค่า แอพลิเคชันไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ลูกค้าที่มีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบมากจะช่วยทำให้ระบบความปลอดภัย โดยเปิดใช้งานคีย์รีจิสทรีนี้
2 การตั้งค่าเป็น 2 หมายถึง "ถูกปิดใช้งานสำหรับทั้งหมด" ซึ่งหมายความ ว่า schannel ที่จะแยกระเบียนสำหรับการเรียกการเข้ารหัสลับใด ๆ ที่ทำให้แอพลิเคชัน โหมดนี้ใช้ค่าสถานะความปลอดภัยที่ส่งใบสมัคร
ขึ้นอยู่กับการทดสอบภายใน เราพบว่า คุณไม่ feasibly ตั้งค่ารีจิสทรีเป็น 1 เนื่องจากจะสามารถแบ่งสถานการณ์สมมติมากเกินไปในองค์กร ดังนั้น เราสามารถป้องกันผู้ใช้จากการใช้งานดังกล่าว

ปัญหาที่ทราบ ด้วยการเปิดใช้งานรายการรีจิสทรี SendExtraRecord

 • การตั้งค่ารีจิสทรี SendExtraRecord เป็น 1 บังคับใช้แบ่งเรกคอร์ดในทุกการเรียกไปยังการเข้ารหัสลับข้อมูลใน schannel สิ่งนี้เกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงว่าผู้เรียกส่ง Secure ค่าสถานะในระหว่างการเตรียมใช้งานเซสชัน
 • โปรแกรมประยุกต์จำนวนมากที่ใช้ schannel ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้สันนิษฐานด้านตัวรับข้อมูลแอพลิเคชันที่จะบรรจุลงในแพคเก็ตเดียว เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแม้ว่าแอพลิเคชันที่เรียก schannel สำหรับการถอดรหัสลับ แอพลิเคชันละเว้นค่าสถานะที่กำหนด โดย schannel แฟล็กบ่งชี้ไปยังโปรแกรมประยุกต์ที่ ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมจะถูกถอดรหัสลับ และการรับสินค้าผู้รับ วิธีการนี้ไม่เป็นไปตามวิธีการใช้ schannel MSDN prescribed เนื่องจากการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่บังคับใช้แบ่งเรกคอร์ด แบ่งโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าว
 • โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานไม่ได้รวมผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และคอมโพเนนต์ ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของสถานการณ์ที่อาจใช้งานไม่ได้เมื่อมีตั้งค่ารีจิสทรี SendExtraRecord เป็น 1:
  • ทั้งหมดผลิตภัณฑ์ SQL และโปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่แล้วภายใน SQL
  • เซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลที่มีเครือข่าย Level Authentication (NLA) การเปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้น NLA ถูกเปิดใช้งานใน Windows Vista และ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า
  • บางสถานการณ์การกำหนดเส้นทางระยะไกลเข้าถึงบริการ (RRAS)

การตั้งค่ารีจิสทรี SendExtraRecord เป็น 1 บังคับใช้การรักษาความปลอดภัยเรกคอร์ดแบ่งสำหรับโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่ใช้ Windows TLS/SSL อย่างไรก็ตาม การตั้งค่านี้จะน่าจะมีปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์ ดังนั้น เราขอแนะนำให้ ลูกค้ากำหนดค่า TLS 1.1 และ TLS 1.2 แทนที่จะใช้การตั้งค่ารีจิสทรีนี้ TLS 1.1 และ TLS 1.2 ไม่เสี่ยงต่อการตัดสินค้าจากคลังนี้

ถ้าผู้ใช้สองสามจะใช้การตั้งค่ารีจิสทรีนี้ เราขอแนะนำให้ พวกเขาอย่างแพร่หลายทดสอบแอพลิเคชันความเข้ากันได้ทดสอบก่อนที่จะนำมาใช้ บางผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ทราบว่าได้รับผลกระทบจากการตั้งค่านี้รวมถึง Microsoft SQL ผลิตภัณฑ์ เทอร์มินัล เซิร์ฟเวอร์ Windows และ เซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงระยะไกลของ Windows

FAQ

Q: สิ่งที่สามารถ Microsoft ทำเพื่อช่วยให้ฉันแก้ไขปัญหาโปรแกรมประยุกต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของฉันได้อย่างไร
A: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมประยุกต์ของคุณสามารถจัดการกับระเบียนที่แอพลิเคชัน การกระจายตัวของของ SSL/TLS ตามที่อธิบายไว้ใน RFCs ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2643584 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 เมษายน 2557 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
atdownload kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB2643584 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2643584

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com