การแก้ไข: สคริปต์ที่สร้างขึ้นโดยตัวช่วยสร้างของกลุ่มความพร้อมใช้งานใหม่ให้ข้ามขั้นตอนสำหรับการรวมฐานข้อมูลรองไปยังกลุ่มความพร้อมใช้งานใน SQL Server 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2645920 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจาย 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ของ Microsoft แก้ไขเป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ 2012 ก่อนหน้านี้ของ SQL แก้ไขนำออกใช้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถสร้างกลุ่มที่มีความพร้อมใช้งาน โดยใช้ตัวช่วยสร้างกลุ่มความพร้อมใช้งานใหม่ใน Microsoft SQL Server Management Studio สำหรับ 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ของ Microsoft
  • คุณเลือกนั้น เต็ม หรือยัง เข้าร่วมเท่านั้น การกำหนดลักษณะการซิงโครไนส์ข้อมูลในการ เลือกการซิงโครไนส์ข้อมูลการเริ่มต้น หน้า
  • ในการ สรุป หน้า คุณคลิก สคริปต์ เพื่อที่จะได้รับสคริปต์ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
ในสถานการณ์สมมตินี้ สคริปต์ที่สร้างขึ้นสามารถข้ามขั้นตอนที่เข้าใช้ฐานข้อมูลทุติยภูมิที่มีอยู่ในกลุ่มความพร้อมใช้งาน ดังนั้น ถ้าคุณพยายามที่จะใช้สคริปต์เหล่านี้เพื่อสร้างกลุ่มความพร้อมใช้งาน กลุ่มความพร้อมใช้งานไม่สามารถมาออนไลน์

การแก้ไข

ข้อมูลเซอร์วิสแพ็คสำหรับ SQL Server 2012

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2012 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2755533 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2012

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ด้วยตนเองเพิ่มขั้นตอนขาดหายไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพิ่ม "เปลี่ยนฐานข้อมูล DatabaseName คำสั่ง กลุ่ม AVAILBILLITY HADR ตั้งค่า"สำหรับแต่ละฐานข้อมูลความพร้อมใช้งานและแบบจำลองรองที่กำหนดไว้ในกลุ่มความพร้อมใช้งาน ตัวอย่างเช่น คุณเพิ่มขั้นตอนต่อไปนี้:
-- On the server instance that hosts the secondary replica, 

-- join each secondary database to the availability group:

:Connect <<secondary replica 1>>

ALTER DATABASE MyDb1 SET HADR AVAILABILITY GROUP = MyAG;

GO

ALTER DATABASE MyDb2 SET HADR AVAILABILITY GROUP = MyAG;

GO

:Connect <<secondary replica 2>>

ALTER DATABASE MyDb1 SET HADR AVAILABILITY GROUP = MyAG;

GO

ALTER DATABASE MyDb2 SET HADR AVAILABILITY GROUP = MyAG;

GO

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลรองไปยังกลุ่มความพร้อมใช้งาน ไปเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวช่วยสร้างกลุ่มใหม่มีพร้อมใช้งาน ไปเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2645920 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2012 Developer
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbprb kbmt KB2645920 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2645920

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com