??? ??????? ???? ???? ??? 2010? "???? ??? ??????": ????? ?????/?????? 2011

?????? ????????? ?????? ?????????
???? ???????: 2652446 - ??? ???????? ???? ????? ????? ??? ???????.
????? ???? | ?? ????

??????

???? ??? ??????? ??????? ? Microsoft ???? ?????? 2010? "???? ??? ??????" ?????? ????? ?????/?????? 2011.

????

"???? ??????? ? Microsoft"

????? ?????? ????? ??????? ?? ???? ????? Microsoft:
?? ??? ??????????? ??? ??????
?????
?? ?????? ???? WebComponents.msp ????.
????? ???????: ????? ?????/?????? 2011

?????? ??? ???? ?? ????????? ??? ????? ????? Microsoft ??? ???????? ???? ??? ??? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ????? ????? Microsoft:
119591 ????? ?????? ??? ????? ??? Microsoft ?? ??????? ??? ????????
???? Microsoft ???? ??? ????? ????? ?? ?????????. ?????? Microsoft ???????? ????? ?? ????????? ?????? ???? ??????? ???? ???? ?????? ??? ??????? ???? ?? ??? ?????. ??? ????? ????? ??? ?????? ????? ?????? ???? ????? ??? ??? ?? ??????? ??? ???? ?? ??? ?????.

?????? ????????

?? ???? ??? ??????? ????? ?????? ??? ???????.

????? ????? ???????

?? ???? ??? ????? ????? ????????? ??? ????? ??? ???????.

??????? ???????


?? ??? ??? ??????? ??? ????? ?? ?????? ??????.

??????? ???????

?????? ????? ?? ??? ??????? ?? ??? ??????? ??? ???? ?????? ??? ??????? ??? ???????.

????? ??????? ????? ??????

?????? ???? ??????? ???? ????? "???? WebComponents.msp" ??? ????? ????????? ?? ???? ??????? ???? ???? ?????? ??????? ???????? ???????:
 • ???? Server 2010-??????? ???????
 • ???? Server 2010-Enterprise Edition-??????? ????????

????? ?????????

?????? ???? ??????? ???? ?????? ????? ?? ????? ??????? ???? ?? "???? ??????".

?? ???? ??? ????? ????? ??? ????? ????? ??????? ???? ???? ??? 2010? "??? ?????? ??????".

?? ??? ???????? ??? ?????? ????? ????? ???? ???????? ??? ??????? ?????? ??????? ??????. ?? ???? ???? ??? ??????? ???? ????? ??????? ?????? ?? ????? ?????? ??? ???? ?????? ??? ??????? ??????.

??? ????? ???? ??????? ???? ?? ????? ????? ??????? ?????? (IIS) ??? ???????. ???? ??? ??????? ??? ??? ????? ????? ApplicationHost.config ????? ???? ?????? ????? ???? ??????? ???.

?????? ??? ??? ????? ApplicationHost.config ?? ?????? ??????:
%Windir%\System32\inetsrv\config\
??? ????? ????????? ??????? ??? ??? ApplicationHost.config:
 1. ??? ????? ??????? ????? ?? ??????? ??? <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">? <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">????-<b00> </b00> </location> </location>

  ??? ????? ???? ??????? ???? ??????? ?????? ???????:

  <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow"></location>
  <system.webServer></system.webServer>
  <security></security>
  <authentication></authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>

  <authentication></authentication>

  <security></security>

  <system.webServer></system.webServer>

  <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow"></location>
  <system.webServer></system.webServer>
  <security></security>
  <authentication></authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>

  <authentication></authentication>

  <security></security>

  <system.webServer></system.webServer>
 2. ??? ????? ??????? ????? ??????? ??? ????? ????? ?????:
  • <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow"></location>
  • <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow"></location>

??? ??? ???????? ???? ??? ???????:
 1. ??? ??????? ????? ?? ????? ???? ???? ?? ??? ????. ??? ?????? ????? ??????? ?????? ???????:

  <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow"></location>
  <system.webServer></system.webServer>
  <security></security>
  <authentication></authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow"></location>
  <system.webServer></system.webServer>
  <security></security>
  <authentication></authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication> 2. ??? ????????? ??????? ?? ????? ????? ApplicationHost.config:
  • <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow"></location>
  • <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow"></location>
 3. ?? ???? ????? ApplicationHost.config.
 4. ????? ????? IIS.

??????? ?????

?? ?? ????? ???? ??????? ??? ??? ???? ??????? ???? ??? ???? ?????? ???? ???? ??? ???? ????. ???? ??????? ????? ??? ??? ??????? ???? ??? ?? ???? ??? ???????? ??????? ?? ??? ???????.

?????? ??????? ??????? ?? ???? ??????? ??? ???? Microsoft Windows Installer ?????? ???? ???????. ??? ??? ???????? ???????? ?????? ???? ??????? "??????? ???????" (UTC) ?? ?????? ??????. ????? ???? ???? ??????? ?????? ??? ????? ??????? ??? ????? ??????. ????? ????? ??? UTC ?????? ?????? ?????? ??????? ??????? ????? ??????? ?? ???? ??????? ?????? ?? "???? ??????".
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ??????????????????????
Ext_error.aspx.ar_sa.resx?? ?????6,6058 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.bg_bg.resx?? ?????6,7558 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.ca_es.resx?? ?????6,6188 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.cs_cz.resx?? ?????6,5508 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.da_dk.resx?? ?????6,5148 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.de_de.resx?? ?????6,6428 ?????? 201100:38?? ?????
Ext_error.aspx.el_gr.resx?? ?????6,8138 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.es_es.resx?? ?????6,6378 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.et_ee.resx?? ?????6,5988 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.fi_fi.resx?? ?????6,5348 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.fr_fr.resx?? ?????6,6088 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.he_il.resx?? ?????6,6038 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.hi_in.resx?? ?????6,9348 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.hr_hr.resx?? ?????6,5658 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.hu_hu.resx?? ?????6,5918 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.it_it.resx?? ?????6,5368 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.ja_jp.resx?? ?????6,6238 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.kk_kz.resx?? ?????6,7548 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.ko_kr.resx?? ?????6,5638 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.lt_lt.resx?? ?????6,5848 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.lv_lv.resx?? ?????6,5728 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.nb_no.resx?? ?????6,5278 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.nl_nl.resx?? ?????6,5628 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.pl_pl.resx?? ?????6,6128 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.pt_br.resx?? ?????6,5878 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.pt_pt.resx?? ?????6,5708 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.ro_ro.resx?? ?????6,5778 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.ru_ru.resx?? ?????6,7698 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.sk_sk.resx?? ?????6,5668 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.sl_si.resx?? ?????6,5778 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.sr_latn_cs.resx?? ?????6,5448 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.sv_se.resx?? ?????6,5418 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.th_th.resx?? ?????6,9578 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.tr_tr.resx?? ?????6,5358 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.uk_ua.resx?? ?????6,8058 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.zh_cn.resx?? ?????6,5018 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_error.aspx.zh_tw.resx?? ?????6,4928 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.ar_sa.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.bg_bg.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.ca_es.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.cs_cz.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.da_dk.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.de_de.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.el_gr.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.es_es.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.et_ee.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.fi_fi.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.fr_fr.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.he_il.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.hi_in.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.hr_hr.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.hu_hu.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.it_it.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.ja_jp.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.kk_kz.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.ko_kr.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.lt_lt.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.lv_lv.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.nb_no.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.nl_nl.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.pl_pl.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.pt_br.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.pt_pt.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.ro_ro.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.ru_ru.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.sk_sk.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.sl_si.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.sr_latn_cs.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.sv_se.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.th_th.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.tr_tr.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.uk_ua.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.zh_cn.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_rgsclients.zh_tw.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.ar_sa.resx?? ?????8,3098 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.bg_bg.resx?? ?????8,6028 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.ca_es.resx?? ?????8,1038 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.cs_cz.resx?? ?????7,8868 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.da_dk.resx?? ?????7,8928 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.de_de.resx?? ?????8,0608 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.el_gr.resx?? ?????8,8108 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.es_es.resx?? ?????8,1498 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.et_ee.resx?? ?????7,9538 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.fi_fi.resx?? ?????7,9908 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.fr_fr.resx?? ?????8,1038 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.he_il.resx?? ?????8,1738 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.hi_in.resx?? ?????9,1778 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.hr_hr.resx?? ?????7,8788 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.hu_hu.resx?? ?????8,0178 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.it_it.resx?? ?????7,9468 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.ja_jp.resx?? ?????8,4548 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.kk_kz.resx?? ?????8,6348 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.ko_kr.resx?? ?????8,1208 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.lt_lt.resx?? ?????7,9168 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.lv_lv.resx?? ?????8,0448 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.nb_no.resx?? ?????7,8818 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.nl_nl.resx?? ?????7,9718 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.pl_pl.resx?? ?????8,1088 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.pt_br.resx?? ?????8,0068 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.pt_pt.resx?? ?????8,1088 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.ro_ro.resx?? ?????8,0428 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.ru_ru.resx?? ?????8,6208 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.sk_sk.resx?? ?????7,9458 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.sl_si.resx?? ?????7,8808 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.sr_latn_cs.resx?? ?????7,8288 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.sv_se.resx?? ?????7,9608 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.th_th.resx?? ?????9,5128 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.tr_tr.resx?? ?????7,9418 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.uk_ua.resx?? ?????8,6458 ?????? 201100:38?? ?????
Ext_tab.aspx.zh_cn.resx?? ?????7,8138 ?????? 201100:39?? ?????
Ext_tab.aspx.zh_tw.resx?? ?????7,8318 ?????? 201100:39?? ?????
File_bigfin_rtcmgmt_presenter_xap?? ?????1,207,49416 ?????? 201112:14?? ?????
File_bigfin_rtcmgmt_ui_xap?? ?????381,71016 ?????? 201112:16?? ?????
File_certprov_ext_bin_certprov.dll4.0.7577.1831,235,77616 ?????? 201112:13x 86
File_certprov_int_bin_certprov.dll4.0.7577.1831,235,77616 ?????? 201112:13x 86
File_ext_communicatorlogotype.png?? ?????5,06816 ?????? 201107:14?? ?????
File_ext_default.aspx?? ?????19,04816 ?????? 201109:37?? ?????
File_ext_defaultmobile.aspx?? ?????13,36816 ?????? 201109:37?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.ar_sa.resources?? ?????3,8528 ?????? 201100:39?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.bg_bg.resources?? ?????4,2718 ?????? 201100:39?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.ca_es.resources?? ?????3,1758 ?????? 201100:39?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.cs_cz.resources?? ?????3,2368 ?????? 201100:39?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.da_dk.resources?? ?????3,0008 ?????? 201100:39?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.de_de.resources?? ?????3,3448 ?????? 201100:39?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.el_gr.resources?? ?????4,7478 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.en_us.resources?? ?????2,92116 ?????? 201109:37?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.es_es.resources?? ?????3,1438 ?????? 201100:39?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.et_ee.resources?? ?????2,9798 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.fi_fi.resources?? ?????3,0738 ?????? 201100:39?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.fr_fr.resources?? ?????3,2698 ?????? 201100:39?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.he_il.resources?? ?????3,4528 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.hi_in.resources?? ?????5,0738 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.hr_hr.resources?? ?????3,2078 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.hu_hu.resources?? ?????3,3078 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.it_it.resources?? ?????3,2378 ?????? 201100:39?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.ja_jp.resources?? ?????3,5968 ?????? 201100:39?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.kk_kz.resources?? ?????4,0988 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.ko_kr.resources?? ?????3,3428 ?????? 201100:39?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.lt_lt.resources?? ?????3,2178 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.lv_lv.resources?? ?????3,3538 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.nb_no.resources?? ?????3,0118 ?????? 201100:39?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.nl_nl.resources?? ?????3,2058 ?????? 201100:39?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.pl_pl.resources?? ?????3,3238 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.pt_br.resources?? ?????3,1958 ?????? 201100:39?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.pt_pt.resources?? ?????3,1368 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.ro_ro.resources?? ?????3,2458 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.ru_ru.resources?? ?????4,0178 ?????? 201100:39?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.sk_sk.resources?? ?????3,2638 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.sl_si.resources?? ?????3,1748 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.resources?? ?????3,1348 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.sv_se.resources?? ?????3,0338 ?????? 201100:39?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.th_th.resources?? ?????4,9108 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.tr_tr.resources?? ?????3,2108 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.uk_ua.resources?? ?????4,2818 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.zh_cn.resources?? ?????2,8398 ?????? 201100:39?? ?????
File_ext_defaultresource.aspx.zh_tw.resources?? ?????2,9098 ?????? 201100:39?? ?????
File_ext_dialinform.js?? ?????91,71316 ?????? 201107:14?? ?????
File_ext_dialin_resource.ar_sa.resources?? ?????15,4888 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.bg_bg.resources?? ?????17,7708 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.ca_es.resources?? ?????13,0848 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.cs_cz.resources?? ?????12,6148 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.da_dk.resources?? ?????12,0498 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.de_de.resources?? ?????13,0788 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.el_gr.resources?? ?????19,6448 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.es_es.resources?? ?????12,9458 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.et_ee.resources?? ?????12,2188 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.fi_fi.resources?? ?????12,7158 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.fr_fr.resources?? ?????13,9858 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.he_il.resources?? ?????15,1398 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.hi_in.resources?? ?????21,1388 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.hr_hr.resources?? ?????12,3348 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.hu_hu.resources?? ?????13,3658 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.it_it.resources?? ?????12,3578 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.ja_jp.resources?? ?????13,9898 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.kk_kz.resources?? ?????17,2028 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.ko_kr.resources?? ?????12,9328 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.lt_lt.resources?? ?????12,6278 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.lv_lv.resources?? ?????12,8438 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.nb_no.resources?? ?????12,2138 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.nl_nl.resources?? ?????12,4688 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.pl_pl.resources?? ?????13,0618 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.pt_br.resources?? ?????12,5088 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.pt_pt.resources?? ?????12,9688 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.ro_ro.resources?? ?????13,0888 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.ru_ru.resources?? ?????17,1008 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.sk_sk.resources?? ?????12,9828 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.sl_si.resources?? ?????11,9988 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.sr_latn_cs.resources?? ?????12,4548 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.sv_se.resources?? ?????12,3588 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.th_th.resources?? ?????21,0908 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.tr_tr.resources?? ?????12,8408 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.uk_ua.resources?? ?????16,7808 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.zh_cn.resources?? ?????10,9218 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_dialin_resource.zh_tw.resources?? ?????11,2308 ?????? 201100:38?? ?????
File_ext_joinlauncher_antixsslibrary.dll3.1.3524.16873761,75216 ?????? 201107:14x 86
File_ext_launch.js?? ?????24,66416 ?????? 201107:14?? ?????
File_ext_launchv1425.js?? ?????17,93723 ????? 201100:23?? ?????
File_ext_launchv143.js?? ?????21,28620 ????? 201106:34?? ?????
File_ext_lynclogo.png?? ?????3,30716 ?????? 201107:14?? ?????
File_ext_microsoft.rtc.internal.collaboration.appsharing.dll4.0.7577.1391,579,8648 ????? 201109:45x 86
File_ext_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll4.0.7577.183269,13616 ?????? 201112:12x 86
File_ext_microsoft.rtc.internal.webrelay.dll4.0.7577.183461,63216 ?????? 201112:13x 86
File_ext_myutilities.js?? ?????11,68616 ?????? 201107:14?? ?????
File_ext_officelogo2011.png?? ?????4,74516 ?????? 201107:14?? ?????
File_ext_pluginloader.js?? ?????7,06816 ?????? 201107:14?? ?????
File_ext_reachclient.css?? ?????4,37516 ?????? 201107:14?? ?????
File_ext_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll4.0.7577.139228,1528 ????? 201109:43x 86
File_ext_reachweb_client_bin_resources_da_dk4.0.7577.18315,20016 ?????? 201112:14?? ?????
File_ext_reachweb_client_bin_resources_de_de4.0.7577.18315,71216 ?????? 201112:14?? ?????
File_ext_reachweb_client_bin_resources_en_us4.0.7577.18315,71216 ?????? 201112:12?? ?????
File_ext_reachweb_client_bin_resources_es_es4.0.7577.18315,20016 ?????? 201112:14?? ?????
File_ext_reachweb_client_bin_resources_fi_fi4.0.7577.18315,20016 ?????? 201112:14?? ?????
File_ext_reachweb_client_bin_resources_fr_fr4.0.7577.18315,71216 ?????? 201112:14?? ?????
File_ext_reachweb_client_bin_resources_it_it4.0.7577.18315,20016 ?????? 201112:14?? ?????
File_ext_reachweb_client_bin_resources_ja_jp4.0.7577.18315,71216 ?????? 201112:13?? ?????
File_ext_reachweb_client_bin_resources_ko_kr4.0.7577.18315,71216 ?????? 201112:14?? ?????
File_ext_reachweb_client_bin_resources_nb_no4.0.7577.18315,20016 ?????? 201112:14?? ?????
File_ext_reachweb_client_bin_resources_nl_nl4.0.7577.18315,20016 ?????? 201112:13?? ?????
File_ext_reachweb_client_bin_resources_pt_br4.0.7577.18315,20016 ?????? 201112:13?? ?????
File_ext_reachweb_client_bin_resources_ru_ru4.0.7577.18316,73616 ?????? 201112:14?? ?????
File_ext_reachweb_client_bin_resources_sv_se4.0.7577.18315,20016 ?????? 201112:14?? ?????
File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_cn4.0.7577.18315,20016 ?????? 201112:13?? ?????
File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_tw4.0.7577.18315,20016 ?????? 201112:13?? ?????
File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extcmp_xap?? ?????3,635,92516 ?????? 201112:16?? ?????
File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xap?? ?????708,88715 ????? 201100:33?? ?????
File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xap?? ?????1,527,50716 ?????? 201112:16?? ?????
File_ext_reachweb_client_resources_communicatorlogotype_png?? ?????5,06816 ?????? 201107:14?? ?????
File_ext_reachweb_client_resources_reachclient_css?? ?????4,37516 ?????? 201107:14?? ?????
File_ext_reachweb_client_scripts_rc_globals_js?? ?????3,41216 ?????? 201107:14?? ?????
File_ext_reachweb_client_scripts_utilities_js?? ?????11,68616 ?????? 201107:14?? ?????
File_ext_reachweb_client_webpages_reachjoin_aspx?? ?????39,1948 ????? 201104:42?? ?????
File_ext_reachweb_web.config?? ?????4,82616 ?????? 201109:37?? ?????
File_ext_supportmatrix_da_dk?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_ext_supportmatrix_de_de?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_ext_supportmatrix_es_es?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_ext_supportmatrix_fi_fi?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_ext_supportmatrix_fr_fr?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_ext_supportmatrix_it_it?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_ext_supportmatrix_ja_jp?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_ext_supportmatrix_ko_kr?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_ext_supportmatrix_nb_no?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_ext_supportmatrix_nl_nl?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_ext_supportmatrix_pt_br?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_ext_supportmatrix_ru_ru?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_ext_supportmatrix_sv_se?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_ext_supportmatrix_zh_cn?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_ext_supportmatrix_zh_tw?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_ext_utilities.js?? ?????11,68616 ?????? 201107:14?? ?????
File_ext_web.config?? ?????1,82316 ?????? 201109:37?? ?????
File_ext_webticketmanager.js?? ?????61,39316 ?????? 201107:14?? ?????
File_gac_microsoft.rtc.server.mcuinfrastructure.dll4.0.7577.1832,288,46416 ?????? 201112:12x 86
File_gac_microsoft.rtc.server.webinfrastructure.dll4.0.7577.1842,312,0168 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_communicatorlogotype.png?? ?????5,06816 ?????? 201107:14?? ?????
File_int_default.aspx?? ?????19,04816 ?????? 201109:37?? ?????
File_int_defaultmobile.aspx?? ?????13,36816 ?????? 201109:37?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.ar_sa.resources?? ?????3,8528 ?????? 201100:39?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.bg_bg.resources?? ?????4,2718 ?????? 201100:39?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.ca_es.resources?? ?????3,1758 ?????? 201100:39?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.cs_cz.resources?? ?????3,2368 ?????? 201100:39?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.da_dk.resources?? ?????3,0008 ?????? 201100:39?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.de_de.resources?? ?????3,3448 ?????? 201100:39?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.el_gr.resources?? ?????4,7478 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.en_us.resources?? ?????2,92116 ?????? 201109:37?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.es_es.resources?? ?????3,1438 ?????? 201100:39?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.et_ee.resources?? ?????2,9798 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.fi_fi.resources?? ?????3,0738 ?????? 201100:39?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.fr_fr.resources?? ?????3,2698 ?????? 201100:39?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.he_il.resources?? ?????3,4528 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.hi_in.resources?? ?????5,0738 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.hr_hr.resources?? ?????3,2078 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.hu_hu.resources?? ?????3,3078 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.it_it.resources?? ?????3,2378 ?????? 201100:39?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.ja_jp.resources?? ?????3,5968 ?????? 201100:39?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.kk_kz.resources?? ?????4,0988 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.ko_kr.resources?? ?????3,3428 ?????? 201100:39?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.lt_lt.resources?? ?????3,2178 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.lv_lv.resources?? ?????3,3538 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.nb_no.resources?? ?????3,0118 ?????? 201100:39?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.nl_nl.resources?? ?????3,2058 ?????? 201100:39?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.pl_pl.resources?? ?????3,3238 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.pt_br.resources?? ?????3,1958 ?????? 201100:39?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.pt_pt.resources?? ?????3,1368 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.ro_ro.resources?? ?????3,2458 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.ru_ru.resources?? ?????4,0178 ?????? 201100:39?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.sk_sk.resources?? ?????3,2638 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.sl_si.resources?? ?????3,1748 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.resources?? ?????3,1348 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.sv_se.resources?? ?????3,0338 ?????? 201100:39?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.th_th.resources?? ?????4,9108 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.tr_tr.resources?? ?????3,2108 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.uk_ua.resources?? ?????4,2818 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.zh_cn.resources?? ?????2,8398 ?????? 201100:39?? ?????
File_int_defaultresource.aspx.zh_tw.resources?? ?????2,9098 ?????? 201100:39?? ?????
File_int_dialinform.js?? ?????91,71316 ?????? 201107:14?? ?????
File_int_dialin_resource.ar_sa.resources?? ?????15,4888 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.bg_bg.resources?? ?????17,7708 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.ca_es.resources?? ?????13,0848 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.cs_cz.resources?? ?????12,6148 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.da_dk.resources?? ?????12,0498 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.de_de.resources?? ?????13,0788 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.el_gr.resources?? ?????19,6448 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.es_es.resources?? ?????12,9458 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.et_ee.resources?? ?????12,2188 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.fi_fi.resources?? ?????12,7158 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.fr_fr.resources?? ?????13,9858 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.he_il.resources?? ?????15,1398 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.hi_in.resources?? ?????21,1388 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.hr_hr.resources?? ?????12,3348 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.hu_hu.resources?? ?????13,3658 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.it_it.resources?? ?????12,3578 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.ja_jp.resources?? ?????13,9898 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.kk_kz.resources?? ?????17,2028 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.ko_kr.resources?? ?????12,9328 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.lt_lt.resources?? ?????12,6278 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.lv_lv.resources?? ?????12,8438 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.nb_no.resources?? ?????12,2138 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.nl_nl.resources?? ?????12,4688 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.pl_pl.resources?? ?????13,0618 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.pt_br.resources?? ?????12,5088 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.pt_pt.resources?? ?????12,9688 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.ro_ro.resources?? ?????13,0888 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.ru_ru.resources?? ?????17,1008 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.sk_sk.resources?? ?????12,9828 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.sl_si.resources?? ?????11,9988 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.sr_latn_cs.resources?? ?????12,4548 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.sv_se.resources?? ?????12,3588 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.th_th.resources?? ?????21,0908 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.tr_tr.resources?? ?????12,8408 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.uk_ua.resources?? ?????16,7808 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.zh_cn.resources?? ?????10,9218 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_dialin_resource.zh_tw.resources?? ?????11,2308 ?????? 201100:38?? ?????
File_int_joinlauncher_antixsslibrary.dll3.1.3524.16873761,75216 ?????? 201107:14x 86
File_int_launch.js?? ?????24,66416 ?????? 201107:14?? ?????
File_int_launchv1425.js?? ?????17,93723 ????? 201100:23?? ?????
File_int_launchv143.js?? ?????21,28620 ????? 201106:34?? ?????
File_int_lynclogo.png?? ?????3,30716 ?????? 201107:14?? ?????
File_int_microsoft.rtc.internal.collaboration.appsharing.dll4.0.7577.1391,579,8648 ????? 201109:45x 86
File_int_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll4.0.7577.183269,13616 ?????? 201112:12x 86
File_int_microsoft.rtc.internal.webrelay.dll4.0.7577.183461,63216 ?????? 201112:13x 86
File_int_myutilities.js?? ?????11,68616 ?????? 201107:14?? ?????
File_int_officelogo2011.png?? ?????4,74516 ?????? 201107:14?? ?????
File_int_pluginloader.js?? ?????7,06816 ?????? 201107:14?? ?????
File_int_reachclient.css?? ?????4,37516 ?????? 201107:14?? ?????
File_int_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll4.0.7577.139228,1528 ????? 201109:43x 86
File_int_reachweb_client_bin_resources_da_dk4.0.7577.18315,20016 ?????? 201112:14?? ?????
File_int_reachweb_client_bin_resources_de_de4.0.7577.18315,71216 ?????? 201112:14?? ?????
File_int_reachweb_client_bin_resources_en_us4.0.7577.18315,71216 ?????? 201112:12?? ?????
File_int_reachweb_client_bin_resources_es_es4.0.7577.18315,20016 ?????? 201112:14?? ?????
File_int_reachweb_client_bin_resources_fi_fi4.0.7577.18315,20016 ?????? 201112:14?? ?????
File_int_reachweb_client_bin_resources_fr_fr4.0.7577.18315,71216 ?????? 201112:14?? ?????
File_int_reachweb_client_bin_resources_it_it4.0.7577.18315,20016 ?????? 201112:14?? ?????
File_int_reachweb_client_bin_resources_ja_jp4.0.7577.18315,71216 ?????? 201112:13?? ?????
File_int_reachweb_client_bin_resources_ko_kr4.0.7577.18315,71216 ?????? 201112:14?? ?????
File_int_reachweb_client_bin_resources_nb_no4.0.7577.18315,20016 ?????? 201112:14?? ?????
File_int_reachweb_client_bin_resources_nl_nl4.0.7577.18315,20016 ?????? 201112:13?? ?????
File_int_reachweb_client_bin_resources_pt_br4.0.7577.18315,20016 ?????? 201112:13?? ?????
File_int_reachweb_client_bin_resources_ru_ru4.0.7577.18316,73616 ?????? 201112:14?? ?????
File_int_reachweb_client_bin_resources_sv_se4.0.7577.18315,20016 ?????? 201112:14?? ?????
File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_cn4.0.7577.18315,20016 ?????? 201112:13?? ?????
File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_tw4.0.7577.18315,20016 ?????? 201112:13?? ?????
File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extcmp_xap?? ?????3,635,92516 ?????? 201112:16?? ?????
File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xap?? ?????708,88715 ????? 201100:33?? ?????
File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xap?? ?????1,527,50716 ?????? 201112:16?? ?????
File_int_reachweb_client_resources_communicatorlogotype_png?? ?????5,06816 ?????? 201107:14?? ?????
File_int_reachweb_client_resources_reachclient_css?? ?????4,37516 ?????? 201107:14?? ?????
File_int_reachweb_client_scripts_rc_globals_js?? ?????3,41216 ?????? 201107:14?? ?????
File_int_reachweb_client_scripts_utilities_js?? ?????11,68616 ?????? 201107:14?? ?????
File_int_reachweb_client_webpages_reachjoin_aspx?? ?????39,1948 ????? 201104:42?? ?????
File_int_reachweb_web.config?? ?????4,99916 ?????? 201109:37?? ?????
File_int_supportmatrix_da_dk?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_int_supportmatrix_de_de?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_int_supportmatrix_es_es?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_int_supportmatrix_fi_fi?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_int_supportmatrix_fr_fr?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_int_supportmatrix_it_it?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_int_supportmatrix_ja_jp?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_int_supportmatrix_ko_kr?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_int_supportmatrix_nb_no?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_int_supportmatrix_nl_nl?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_int_supportmatrix_pt_br?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_int_supportmatrix_ru_ru?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_int_supportmatrix_sv_se?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_int_supportmatrix_zh_cn?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_int_supportmatrix_zh_tw?? ?????30,4714 ?????? 201002:33?? ?????
File_int_utilities.js?? ?????11,68616 ?????? 201107:14?? ?????
File_int_web.config?? ?????1,82316 ?????? 201109:37?? ?????
File_int_webticketmanager.js?? ?????61,39316 ?????? 201107:14?? ?????
File_webcompperf.dll4.0.7577.18342,26416 ?????? 201112:12x 64
File_webticket_web_ext.config?? ?????7,30716 ?????? 201109:37?? ?????
File_webticket_web_int.config?? ?????7,53716 ?????? 201109:37?? ?????
Int_error.aspx.ar_sa.resx?? ?????6,6058 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.bg_bg.resx?? ?????6,7558 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.ca_es.resx?? ?????6,6188 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.cs_cz.resx?? ?????6,5508 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.da_dk.resx?? ?????6,5148 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.de_de.resx?? ?????6,6428 ?????? 201100:38?? ?????
Int_error.aspx.el_gr.resx?? ?????6,8138 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.es_es.resx?? ?????6,6378 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.et_ee.resx?? ?????6,5988 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.fi_fi.resx?? ?????6,5348 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.fr_fr.resx?? ?????6,6088 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.he_il.resx?? ?????6,6038 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.hi_in.resx?? ?????6,9348 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.hr_hr.resx?? ?????6,5658 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.hu_hu.resx?? ?????6,5918 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.it_it.resx?? ?????6,5368 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.ja_jp.resx?? ?????6,6238 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.kk_kz.resx?? ?????6,7548 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.ko_kr.resx?? ?????6,5638 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.lt_lt.resx?? ?????6,5848 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.lv_lv.resx?? ?????6,5728 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.nb_no.resx?? ?????6,5278 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.nl_nl.resx?? ?????6,5628 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.pl_pl.resx?? ?????6,6128 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.pt_br.resx?? ?????6,5878 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.pt_pt.resx?? ?????6,5708 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.ro_ro.resx?? ?????6,5778 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.ru_ru.resx?? ?????6,7698 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.sk_sk.resx?? ?????6,5668 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.sl_si.resx?? ?????6,5778 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.sr_latn_cs.resx?? ?????6,5448 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.sv_se.resx?? ?????6,5418 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.th_th.resx?? ?????6,9578 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.tr_tr.resx?? ?????6,5358 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.uk_ua.resx?? ?????6,8058 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.zh_cn.resx?? ?????6,5018 ?????? 201100:39?? ?????
Int_error.aspx.zh_tw.resx?? ?????6,4928 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.ar_sa.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.bg_bg.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.ca_es.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.cs_cz.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.da_dk.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.de_de.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.el_gr.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.es_es.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.et_ee.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.fi_fi.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.fr_fr.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.he_il.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.hi_in.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.hr_hr.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.hu_hu.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.it_it.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.ja_jp.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.kk_kz.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.ko_kr.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.lt_lt.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.lv_lv.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.nb_no.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.nl_nl.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.pl_pl.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.pt_br.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.pt_pt.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.ro_ro.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.ru_ru.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.sk_sk.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.sl_si.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.sr_latn_cs.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.sv_se.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.th_th.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.tr_tr.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.uk_ua.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.zh_cn.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_rgsclients.zh_tw.resx?? ?????6,3288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.ar_sa.resx?? ?????8,3098 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.bg_bg.resx?? ?????8,6028 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.ca_es.resx?? ?????8,1038 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.cs_cz.resx?? ?????7,8868 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.da_dk.resx?? ?????7,8928 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.de_de.resx?? ?????8,0608 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.el_gr.resx?? ?????8,8108 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.es_es.resx?? ?????8,1498 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.et_ee.resx?? ?????7,9538 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.fi_fi.resx?? ?????7,9908 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.fr_fr.resx?? ?????8,1038 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.he_il.resx?? ?????8,1738 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.hi_in.resx?? ?????9,1778 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.hr_hr.resx?? ?????7,8788 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.hu_hu.resx?? ?????8,0178 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.it_it.resx?? ?????7,9468 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.ja_jp.resx?? ?????8,4548 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.kk_kz.resx?? ?????8,6348 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.ko_kr.resx?? ?????8,1208 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.lt_lt.resx?? ?????7,9168 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.lv_lv.resx?? ?????8,0448 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.nb_no.resx?? ?????7,8818 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.nl_nl.resx?? ?????7,9718 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.pl_pl.resx?? ?????8,1088 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.pt_br.resx?? ?????8,0068 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.pt_pt.resx?? ?????8,1088 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.ro_ro.resx?? ?????8,0428 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.ru_ru.resx?? ?????8,6208 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.sk_sk.resx?? ?????7,9458 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.sl_si.resx?? ?????7,8808 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.sr_latn_cs.resx?? ?????7,8288 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.sv_se.resx?? ?????7,9608 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.th_th.resx?? ?????9,5128 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.tr_tr.resx?? ?????7,9418 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.uk_ua.resx?? ?????8,6458 ?????? 201100:38?? ?????
Int_tab.aspx.zh_cn.resx?? ?????7,8138 ?????? 201100:39?? ?????
Int_tab.aspx.zh_tw.resx?? ?????7,8318 ?????? 201100:39?? ??????????

????? ?? ????????? ??? ??????? ????? ???????? ???? ??? ??? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ????? ????? Microsoft:
824684 ????? ????????? ???????? ????????? ?? ??? ??????? ????? Microsoft
????? ?? ????????? ??? ???? ????????? ???? ???? ??? 2010? ???? ??? ??? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ????? ????? Microsoft:
2493736 ??????? ???? Server 2010


???????

???? ???????: 2652446 - ????? ??? ??????: 07/???? ?????/1433 - ??????: 2.0
????? ???
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
????? ??????: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbfix atdownload kbhotfixrollup kbmt KB2652446 KbMtar
????? ????
???: ??? ????? ??? ?????? ???????? ?????? ????? ???? ????? ?????????? ????? ?? ????????? ?????? ????. ???? ???? ?????????? ???? ?? ???????? ???????? ?????? ????????? ????? ????????? ???????? ????? ???????? ?????? ?? ?????? ??? ?? ???????? ???????? ?? ????? ??????? ?????? ??? ??????? ?????? ??. ?????? ?? ???? ??? ??????? ???????? ????? ?? ???? ????? ?????? ??? ????? ??? ????? ??????? ?? ????? ?? ?????? ??? ??? ??????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? ?????. ?? ????? ???? ?????????? ??????? ??? ????? ?? ??????? ?? ????? ?????? ?? ??? ????? ?? ????? ??????? ?? ???????? ?? ??? ???????. ???? ???? ?????????? ???????? ??? ????? ?????? ??????? ??????
???? ??? ????? ??????? ?????? ??????????2652446

????? ???????

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com