2 ในการปรับปรุงสำหรับ Windows Server วิธีแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดวิธีปฏิบัติตัววิเคราะห์ 1.0 จะพร้อมใช้งาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2652984 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายการปรับปรุง 2 สำหรับ Windows Server วิธีแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดวิธีปฏิบัติตัววิเคราะห์ 1.0 ปรับปรุง 2 เพิ่มแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดใหม่ Windows Server วิธีแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดวิธีปฏิบัติตัววิเคราะห์ 1.0

Windows Server วิธีแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดวิธีปฏิบัติตัววิเคราะห์ 1.0 (Windows Server โซลูชัน BPA) เป็นเครื่องมือวินิจฉัยที่ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการวิเคราะห์การกำหนดค่าพื้นฐานของ Microsoft (MBCA) BPA วิธีแก้ไขปัญหาของเซิร์ฟเวอร์ Windows สแกนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้หนึ่ง และเปรียบเทียบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่เพื่อแนะนำวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในชุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า:
 • Windows Small Business Server 2011 มาตรฐาน
 • Windows Small Business Server 2011 ปัจจัยที่จำเป็น
 • Windows เก็บสิ่งจำเป็นสำหรับเซิร์ฟเวอร์ 2008 R2
 • Windows Multipoint เซิร์ฟเวอร์ 2011
BPA วิธีแก้ไขปัญหาของ Windows Server ทำงานต่อไปนี้:
 • การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์
 • กำหนดว่า การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่สอดคล้องกับชุดของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะแนะนำ โดย Microsoft
 • มีการรายงานผลลัพธ์ของการสแกน (รายงานระบุความแตกต่างระหว่างการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดที่แนะนำ)
 • ระบุเงื่อนไขที่อาจทำให้เกิดปัญหากับเซิร์ฟเวอร์
 • ขอแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปรับปรุงข้อมูล

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

การขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้ เรียกใช้ Windows Server วิธีแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดแบบฝึกหัดวิเคราะห์ 1.0

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows Small Business Server 2011 มาตรฐาน
 • Windows Small Business Server 2011 ปัจจัยที่จำเป็น
 • Windows เก็บสิ่งจำเป็นสำหรับเซิร์ฟเวอร์ 2008 R2
 • มาตรฐาน 2011 ของ Windows แบบเซิร์ฟเวอร์
 • ค่าจ้างพิเศษ 2011 เซิร์ฟเวอร์ของ Windows แบบ
นอกจากนี้ คุณต้องมี Windows Server วิธีแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดวิธีปฏิบัติตัววิเคราะห์ 1.0 ติดตั้ง

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้การปรับปรุงในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้แทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
2600333 การปรับปรุงสำหรับ Windows Server วิธีแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดวิธีปฏิบัติตัววิเคราะห์ 1.0 จะพร้อมใช้งาน

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ BPA วิธีแก้ไขปัญหาของ Windows Server

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ BPA วิธีแก้ไขปัญหาของเซิร์ฟเวอร์ Windows ทำการตรวจสอบต่อไปนี้:
 1. ตรวจสอบว่า บริการไคลเอ็นต์ DNS ถูกกำหนดค่าให้เริ่มโดยอัตโนมัติ
 2. ตรวจสอบว่า บริการไคลเอ็นต์ DHCP มีการกำหนดค่าให้เริ่มโดยอัตโนมัติ
 3. ตรวจสอบว่า บริการ IIS Admin ถูกกำหนดค่าให้เริ่มโดยอัตโนมัติ
 4. ตรวจสอบว่า บริการเวิลด์ไวด์เว็บเผยแพร่ถูกกำหนดค่าให้เริ่มโดยอัตโนมัติ
 5. ตรวจสอบว่า บริการของรีจิสทรีระยะไกลถูกกำหนดค่าให้เริ่มโดยอัตโนมัติ
 6. ตรวจสอบว่า บริการเกตเวย์ของเดสก์ท็อประยะไกลมีการกำหนดค่าให้เริ่มโดยอัตโนมัติ
 7. ตรวจสอบว่า มีการกำหนดค่าเซอร์วิส Windows Time เพื่อเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติ
 8. ตรวจสอบว่า บริการ Windows Update ถูกกำหนดค่าให้เริ่มโดยอัตโนมัติ
 9. ตรวจสอบว่า บริการ MSDTC ถูกกำหนดค่าให้เริ่มโดยอัตโนมัติ
 10. ตรวจสอบว่า บริการ netlogon จะถูกกำหนดค่าให้เริ่มโดยอัตโนมัติ
 11. ตรวจสอบว่า บริการเซิร์ฟเวอร์ DNS ถูกกำหนดค่าให้เริ่มโดยอัตโนมัติ
 12. ตรวจสอบว่า บริการ Windows SBS Manager ถูกกำหนดค่าให้เริ่มโดยอัตโนมัติ
 13. ตรวจสอบว่า มีเริ่มบริการไคลเอ็นต์ DNS
 14. ตรวจสอบว่า มีเริ่มบริการ Windows Update
 15. ตรวจสอบว่า มีเริ่มบริการไคลเอ็นต์ DHCP
 16. ตรวจสอบว่า มีเริ่มบริการ IIS Admin
 17. ตรวจสอบว่า มีเริ่มบริการเวิลด์ไวด์เว็บเผยแพร่
 18. ตรวจสอบว่า บริการของรีจิสทรีระยะไกลได้เริ่มต้นแล้ว
 19. ตรวจสอบว่า มีเริ่มบริการเกตเวย์ของเดสก์ท็อประยะไกล
 20. ตรวจสอบว่า มีเริ่มบริการ Windows Time
 21. ตรวจสอบว่า มีเริ่มบริการ MSDTC
 22. ตรวจสอบว่า มีเริ่มบริการ Netlogon
 23. ตรวจสอบว่า มีเริ่มบริการเซิร์ฟเวอร์ DNS
 24. ตรวจสอบว่า มีเริ่มบริการ Windows SBS Manager
 25. ตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำหรับบริการไคลเอ็นต์ DNS เป็นบริการ AUTHORITY\\Network NT
 26. ตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำหรับบริการ Windows Update เป็นระบบ ภายในเครื่อง
 27. ตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำหรับบริการไคลเอ็นต์ DHCP เป็น NT AUTHORITY\\LocalService
 28. ตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำหรับบริการ IIS Admin เป็นระบบ ภายในเครื่อง
 29. ตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำหรับบริการเวิลด์ไวด์เว็บประกาศเป็นระบบ ภายในเครื่อง
 30. ตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำหรับบริการเกตเวย์ของเดสก์ท็อประยะไกลเป็นบริการ AUTHORITY\\Network NT
 31. ตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำหรับบริการ Windows Time เป็นบริการ AUTHORITY\\Network NT
 32. ตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำหรับบริการ MSDTC เป็นบริการ AUTHORITY\\Network NT
 33. ตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำหรับบริการ netlogon จะเป็นระบบ ภายในเครื่อง
 34. ตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำหรับบริการเซิร์ฟเวอร์ DNS เป็นระบบ ภายในเครื่อง
 35. ตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำหรับบริการ Windows SBS Manager เป็นระบบ ภายในเครื่อง
 36. การตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์
 37. ตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์สามารถวิธีอยู่ IP ของเกตเวย์เริ่มต้น
 38. ตรวจสอบว่า การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายภายในที่มีกำหนดที่อยู่ IP เดียวเท่านั้น
 39. ตรวจสอบว่า มีการปิดใช้งานการกรอง IP
 40. ตรวจสอบว่า บทบาท Hyper-V ไม่ได้ถูกเพิ่มไปยังเซิร์ฟเวอร์ Windows Small Business Server 2011
 41. ตรวจสอบว่า มีการเปิดใช้งานโพรโทคอล IPv6
 42. ตรวจสอบว่า การรับรองความถูกต้องของโหมดเคอร์เนลถูกปิดใช้งาน
 43. ตรวจสอบว่า บริการ Windows Server แบบโฮสต์ถูกกำหนดค่าให้เริ่มโดยอัตโนมัติ
 44. ตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำหรับบริการ Windows Server แบบโฮสต์เป็นระบบ ภายในเครื่อง
 45. ตรวจสอบว่า มีเริ่มบริการบริการเดสก์ท็อประยะไกล
 46. ตรวจสอบว่า บริการ Windows Server แบบโฮสต์ได้เริ่มต้นแล้ว
 47. ตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้ SRCShell อยู่
 48. ตรวจสอบว่า พูลโปรแกรมประยุกต์สำหรับการเข้าถึงเว็บระยะไกลใช้บัญชีเริ่มต้น
 49. ตรวจสอบว่า พูลโปรแกรมประยุกต์สำหรับการเข้าถึงเว็บระยะไกลใช้รุ่นเริ่มต้นของการการจัดการและส่ง
 50. ตรวจสอบว่า พูลโปรแกรมประยุกต์สำหรับการเข้าถึงเว็บระยะไกลใช้โหมดไปป์ไลน์ Managed ค่าเริ่มต้น
 51. ตรวจสอบว่า พูลโปรแกรมประยุกต์สำหรับการเข้าถึงเว็บระยะไกลใช้ระดับเริ่มต้น Bitness
 52. ตรวจสอบว่า กลุ่มผู้ดูแลระบบภายในมีสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบเป็นชุดงาน
 53. ตรวจสอบว่า ไฟร์วอลล์ Windows เปิดอยู่
 54. ตรวจสอบว่า ระเบียนทรัพยากร DNS host (A) ชี้ไปที่อยู่ IP ถูกต้อง
 55. ตรวจสอบว่า มีการกำหนดค่าการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายภายในเพื่อลงทะเบียนอยู่ IP ใน DNS
 56. ตรวจสอบว่า ค่าของรีจิสทรีคีย์ ForwardingTimeout และค่าของรีจิสทรีคีย์ RecursionTimeout จะเหมือนกัน
 57. ตรวจสอบว่า ส่วนขยายกลไกสำหรับ DNS (EDNS) ถูกปิดใช้งาน
 58. ตรวจสอบว่า ในโซน DNS ไปข้างหน้าในโดเมน Active Directory ช่วยให้การปรับปรุงแบบไดนามิกที่ปลอดภัยเท่านั้น
 59. ตรวจสอบว่า ในโซน DNS ไปข้างหน้าสำหรับโซน _msdcs.* ช่วยให้การปรับปรุงแบบไดนามิกที่ปลอดภัยเท่านั้น
 60. ตรวจสอบว่า กำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer ถูกเปิดใช้งานสำหรับกลุ่มผู้ดูแล
 61. ตรวจสอบว่า กำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer ถูกเปิดใช้งานสำหรับกลุ่มผู้ใช้
 62. ตรวจสอบว่า Windows SBS เป็นหลักการ ตั้งชื่อ โดเมน
 63. ตรวจสอบว่า Windows SBS เป็น Infrastructure Master
 64. ตรวจสอบว่า Windows SBS เป็นต้นแบบ ตัวควบคุม โดเมน หลัก
 65. ตรวจสอบว่า Windows SBS เป็นต้นแบบสัมพัทธ์ ID (RID)
 66. ตรวจสอบว่า Windows SBS เก็บ Schema หลัก
 67. ตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์ต้นทางมีอยู่ในการเริ่มต้นไซต์ชื่อแรก
 68. ตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์ต้นทางมีอยู่ในหน่วยงาน SBSComputers
 69. ตรวจสอบว่า มีการกำหนดค่าพารามิเตอร์ของ DNS MaxCacheTTL
 70. ตรวจสอบว่า มีการเริ่มต้นโดเมนนโยบายกลุ่มนโยบาย
 71. ตรวจสอบว่า มีระเบียนทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ (NS) ชื่อ DNS ในโซนการค้นหาแบบส่งต่อ
 72. ตรวจสอบว่า มีระเบียนทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ (NS) ชื่อ DNS ในโซน _msdcs
 73. ตรวจสอบว่า มีชื่อเซิร์ฟเวอร์ (NS) ระเบียนทรัพยากร DNS สำหรับโซนการค้นหาแบบส่งต่อ _msdcs ถูกลบหรือไม่
 74. ตรวจสอบว่า กลุ่มผู้ใช้ที่มีการรับรองความถูกต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มการเข้าถึงเข้ากันได้ของรุ่นก่อน Windows 2000
 75. ตรวจสอบว่า มีการกำหนดค่าไคลเอ็นต์ DNS ให้ชี้ไปที่ที่อยู่ IP ที่ภายในของเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
 76. ตรวจสอบว่าค่าของคีย์รีจิสทรี RootVer สำหรับอยู่ประโยชน์รวมถึงสิ่งที่ถูกต้อง
 77. ตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์นี้สามารถวิธีอย่าง น้อยหนึ่งตัวควบคุมโดเมน
 78. ตรวจสอบว่า พอร์ต RDP มีค่าเริ่มต้น
 79. ตรวจสอบว่า ค่าของคีย์รีจิสทรี SysvolReady ไม่ถูกต้อง
 80. ตรวจสอบว่า โฟลเดอร์ Sysvol ใช้ร่วมกัน
 81. ตรวจสอบว่า ไดรฟ์ข้อมูลอย่าง น้อยหนึ่งมีเนื้อที่ว่างไม่เพียงพอ
 82. ตรวจสอบว่า หมายเลขของขั้นตอนตัวทำสูงสุดสำหรับพูลโปรแกรมประยุกต์ DefaultAppPool ถูกกำหนดค่าให้เป็นค่าเริ่มต้น
 83. ตรวจสอบว่า ชื่อของใบรับรองที่ประกอบด้วยสายอักขระที่ไม่ถูกต้อง
 84. ตรวจสอบว่า ค่าของคีย์รีจิสทรี HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Microsoft SQL Server\\90\\Machines\\OriginalMachineName ไม่ถูกต้อง
 85. ตรวจสอบว่า ค่าของคีย์รีจิสทรี HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Microsoft SQL Server\\100\\Machines\\OriginalMachineName ไม่ถูกต้อง
 86. ตรวจสอบว่า มีการติดตั้ง Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1)
 87. ตรวจสอบว่า Windows SBS เป็นเงื่อนไขการตัดข้อความสมุดรายวัน
 88. ตรวจสอบว่า มีการกำหนดค่า Exchange Server 2010 การใช้วิธีการเริ่มต้นสำหรับการรับรองความถูกต้องภายนอก
 89. ตรวจสอบว่า มีการกำหนดค่า Exchange Server 2010 การใช้วิธีการเริ่มต้นสำหรับการรับรองความถูกต้องภายใน
 90. ตรวจสอบว่า มีการติดตั้ง Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
 91. ตรวจสอบว่า มีการติดตั้งบริการอย่างง่ายจดหมายถ่ายโอนโพรโทคอล (SMTP)
 92. ตรวจสอบว่า มีคอนเทนเนอร์เซิร์ฟเวอร์ว่างเปล่าในองค์กรแลกเปลี่ยน
 93. ตรวจสอบว่า ชื่อของค่าเริ่มต้นให้ยอมรับโดเมนไม่ถูกต้อง
 94. ตรวจสอบว่า กลุ่มแอพลิเคชันสำหรับ SharePoint ใช้บัญชีเริ่มต้น
 95. ตรวจสอบว่า กลุ่มแอพลิเคชันสำหรับ SharePoint ใช้รุ่นเริ่มต้นของการการจัดการและส่ง
 96. ตรวจสอบว่า กลุ่มแอพลิเคชันสำหรับ SharePoint ใช้โหมดไปป์ไลน์ Managed ค่าเริ่มต้น
 97. ตรวจสอบว่า กลุ่มแอพลิเคชันสำหรับ SharePoint ใช้ระดับเริ่มต้น Bitness
 98. ตรวจสอบว่า กลุ่มแอพลิเคชันสำหรับ PowerShell ใช้บัญชีเริ่มต้น
 99. ตรวจสอบว่า กลุ่มแอพลิเคชันสำหรับ PowerShell ใช้รุ่นเริ่มต้นของการการจัดการและส่ง
 100. ตรวจสอบว่า กลุ่มแอพลิเคชันสำหรับ PowerShell ใช้โหมดไปป์ไลน์ Managed ค่าเริ่มต้น
 101. ตรวจสอบว่า กลุ่มแอพลิเคชันสำหรับ PowerShell ใช้ระดับเริ่มต้น Bitness
 102. ตรวจสอบว่า มีการกำหนดค่าบริการเว็บไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ไปยังโหมดการเริ่มต้น
 103. ตรวจสอบว่า ได้เริ่มบริการเว็บไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
 104. ตรวจสอบว่า การเข้าสู่ระบบบัญชีเริ่มต้นสำหรับเว็บเซอร์วิสของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่เป็นระบบ ภายในเครื่อง
 105. ตรวจสอบว่า แฟ้ม Console.Log เป็นใหญ่กว่า 1 กิกะไบต์ (GB)
 106. ตรวจสอบจำนวนตรวจ BPA วิธีแก้ไขปัญหาของ Windows Server เรียบร้อยแล้ว
 107. ตรวจสอบเวอร์ชันของ Windows Server โซลูชัน BPA กำลังทำงานอยู่
 108. ตรวจสอบว่า บัญชี SPSearch เป็นบัญชีเริ่มต้นสำหรับ SharePoint การตระเวน
 109. ตรวจสอบว่า พูลโปรแกรมประยุกต์ของผู้ดูแลจากศูนย์กลางของ SharePoint ใช้บัญชี spfarm
 110. ตรวจสอบว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับ SharePoint การจัดการบัญชีผู้ใช้มีผลบังคับใช้
 111. ตรวจสอบว่า คุณควรใช้ Psconfig.exe เพื่อปรับรุ่นฐานข้อมูลของ SharePoint
 112. ตรวจสอบว่า คุณควรใช้ Psconfig.exe เพื่อปรับรุ่น SharePoint
 113. ตรวจสอบว่าแฟ้ม RemoteAccess.log มีขนาดใหญ่กว่า 1 กิกะไบต์
 114. ตรวจสอบว่าแฟ้ม POP3service.log มีขนาดใหญ่กว่า 1 กิกะไบต์
 115. ตรวจสอบว่า ไดเรกทอรีล็อก SmtpReceive เป็นใหญ่กว่า 1 กิกะไบต์
 116. ตรวจสอบว่า ไดเรกทอรีล็อก SmtpSend เป็นใหญ่กว่า 1 กิกะไบต์
 117. ตรวจสอบว่า ไดเรกทอรีล็อกของเว็บไซต์ "เริ่มต้นเว็บไซต์" เป็นใหญ่กว่า 1 กิกะไบต์
 118. ตรวจสอบว่า แฟ้มบันทึกในไดเรกทอรีของไซต์ Companyweb เป็นใหญ่กว่า 1 กิกะไบต์
 119. ตรวจสอบว่า แฟ้มบันทึกในไดเรกทอรีของไซต์ SBS SharePoint เป็นใหญ่กว่า 1 กิกะไบต์
 120. ตรวจสอบว่า มีการกำหนดค่าลักษณะเป็นค่าเริ่มต้น
 121. ตรวจสอบว่า มีการติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด
 122. ตรวจสอบว่า มีการกำหนดค่าพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ Client Access เพื่อ 443
 123. ตรวจสอบว่า มีการกำหนดค่าโครงร่างของเซิร์ฟเวอร์ Client Access เพื่อ HTTPS
 124. ตรวจสอบว่า ค่ารูปของเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงของไคลเอนต์ไม่ถูกต้อง
 125. ตรวจสอบว่า ชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงของไคลเอนต์ไม่ถูกต้อง
 126. ตรวจสอบว่า ชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ในสมุดรายชื่อของ Offiline ไม่ถูกต้อง
 127. ตรวจสอบว่า ชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ Exchange บริการบนเว็บไม่ถูกต้อง
 128. ตรวจสอบว่า ชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ Autodiscover ไม่ถูกต้อง
 129. ตรวจสอบว่า ชื่อโฮสต์สำหรับ Outlook ที่ใดก็ได้ถูกต้อง
 130. ตรวจสอบว่า การตั้งค่าการรับรองความถูกต้องสำหรับ Outlook ที่ใดก็ได้รับการตั้งค่าเริ่มต้น
 131. ตรวจสอบว่า เป็นการผูกข้อมูลสำหรับ SSL บนที่อยู่ IP ทั้งหมด
 132. ตรวจสอบว่า เป็นการผูกข้อมูลสำหรับ SSL บนเว็บไซต์ของ "เว็บไซต์เริ่มต้น"
 133. ตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์ใบรับรองจะหมดอายุภายใน 30 วัน
 134. ตรวจสอบว่า ชื่อเรื่องใบรับรองไม่ถูกต้อง
 135. ตรวจสอบว่า การตั้งค่าการรับรองความถูกต้องสำหรับไดเรกทอรีเสมือน /autodiscover เป็นค่าเริ่มต้น
 136. ตรวจสอบว่า การตั้งค่าการรับรองความถูกต้องสำหรับไดเรกทอรีเสมือน /ews เป็นค่าเริ่มต้น
 137. ตรวจสอบว่า การตั้งค่าการรับรองความถูกต้องสำหรับไดเรกทอรีเสมือน /OAB เป็นค่าเริ่มต้น
 138. ตรวจสอบว่า การตั้งค่าการรับรองความถูกต้องสำหรับไดเรกทอรีเสมือนใช่มีการตั้งค่าเริ่มต้น
 139. ตรวจสอบว่า การตั้งค่า SSL สำหรับไดเรกทอรีเสมือน /RPCWithCert มีการตั้งค่าเริ่มต้น
 140. ตรวจสอบว่า ได้รับอนุญาตเนื้อหาก็ใช่ไดเรกทอรีเสมือนเป็นค่าเริ่มต้น
 141. ตรวจสอบว่า ได้รับอนุญาตเนื้อหาก็สำหรับไดเรกทอรีเสมือน /RpcWithCert เป็นค่าเริ่มต้น
 142. ตรวจสอบว่า ตัวแปรของสภาพแวดล้อมของเส้นทางที่มีอยู่ในช่องเก็บในไดเรกทอรีบน Exchange server
 143. ตรวจสอบว่า มีตัวแปรของสภาพแวดล้อม ExchangeInstallPath
 144. ตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้ที่มีชื่อซ้ำกันของ CN
 145. ตรวจสอบว่าข้อขัดแย้งต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่แตกต่างกันกับเว็บไซต์ของ "เว็บไซต์เริ่มต้น"
 146. ตรวจสอบว่า มีการติดตั้งการปรับปรุงของ MMS
 147. ตรวจสอบว่า มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่แนะนำที่อธิบายไว้ในบทความ Knowledge Base 2524478
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2652984 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 กุมภาพันธ์ 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Small Business Server 2011 Standard
 • Windows Small Business Server 2011 Essentials
 • Windows Multipoint Server 2011 Standard
 • Windows Multipoint Server 2011 Premium
 • Windows Storage Server 2008 R2 Essentials
Keywords: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbinfo kbexpertiseadvanced kbmt KB2652984 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2652984

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com