การแก้ไข: ข้อมูลสรุป สำหรับตาราง' Url ที่แทนด้านบน และ สำหรับผู้แทนที่กฎด้านบนตารางแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องในสภาพแวดล้อมแบบ 2010 เกตเวย์ของการบริหารความเสี่ยง Forefront

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2653669 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณตั้งค่าคอนฟิก Microsoft Forefront คุกคามจัดการเกตเวย์ 2010 เพื่อใช้ใน การแทนผู้ใช้สำหรับประเภทที่ถูกบล็อค คุณลักษณะที่ถูกนำมาใช้ใน Microsoft Forefront คุกคามจัดการเกตเวย์ 2010 Service Pack 1 (SP1)
 • คุณกำหนดค่า Forefront จัดการความเสี่ยงเกตเวย์ 2010 เพื่อสร้างรายงานเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบผู้ใช้ที่จะแทนที่กฎการปฏิเสธ

ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจพบว่าข้อมูลสรุปสำหรับตาราง' Url ที่แทนด้านบน และแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสำหรับตารางผู้แทนด้านกฎ และค่าดูเหมือนมากขึ้นกว่าที่คาดไว้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนงานที่เก็บไว้สำหรับการสรุปข้อมูลนี้ไม่ถูกต้องค่าสะสมเพื่อให้ค่าของวันที่ก่อนหน้านี้จะถูกตีเป็นค่าของวันถัดไป

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2649961 Rollup 1 สำหรับเกตเวย์การบริหารความเสี่ยงของ Forefront (TMG) 2010 Service Pack 2
เมื่อต้องการเปิดใช้งานการแก้ไขนี้ เรียกใช้สคริปต์FixSoftBlockSummaries.jsบนเซิร์ฟเวอร์ของเกตเวย์ในการบริหารความเสี่ยง Forefront ใด ๆ คุณสามารถเรียกใช้สคริปต์นี้บนเซิร์ฟเวอร์ของเกตเวย์ในการบริหารความเสี่ยง Forefront ใด ๆ มีโหนดอาร์เรย์ หรือ เซิร์ฟเวอร์การจัดการที่มีเว็บไซต์องค์กร

หมายเหตุ สคริปต์จะอาร์เรย์ที่มีอยู่ทั้งหมด และแก้ไขกระบวนงานที่เก็บไว้เพื่อให้มีสร้างข้อมูลสรุปได้อย่างถูกต้อง คุณอาจต้องการเรียกใช้สคริปต์อีกครั้งถ้าอาร์เรย์ใหม่จะถูกเพิ่มเข้าไปยังที่เก็บ

เมื่อต้องให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้คุณเปิดการใช้งาน ไป "Fix it for me"ส่วน หากคุณต้องการแก้ไขนี้ที่เปิดใช้งานด้วยตัวคุณเอง ให้ไป "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"ส่วน

Fix it for meเมื่อต้องการเปิดใช้งานการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิก แก้ไขปัญหา ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แล้ว คลิก เรียกใช้ ในการ ดาวน์โหลดแฟ้ม กล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50878


บันทึกย่อ
 • การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) 2649961 ก่อนที่คุณรันงานนี้แก้ไขได้แก้ไขปัญหา
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกการแก้ไขจะแก้ไขปัญหาการใช้แฟลชไดรฟ์หรือซีดี และเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วนให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

 1. เริ่มการใช้งาน Notepad เมื่อต้องการเริ่มใช้งาน Notepad คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด notepad.exe ในการ เปิด กล่องจากนั้นคลิก ตกลง.
 2. วางสคริปต์ต่อไปนี้ลงในแผ่นจดบันทึกแฟ้มใหม่
  var guidGenerator = new ActiveXObject("Scriptlet.TypeLib");
  var fpcRoot = new ActiveXObject("FPC.Root");
  try
  {
   WScript.Echo("Enumerating arrays:");
   var arraysCollection = new Enumerator(fpcRoot.Arrays);
   for (; !arraysCollection.atEnd(); arraysCollection.moveNext())
   {
     try
     {
       var array = arraysCollection.item();
       var found = false;
       WScript.Echo("  " + array.Name);
       var sumDefsCollection = new Enumerator(array.Reports.ReportSummaryDefinitions);
       for(; !sumDefsCollection.atEnd(); sumDefsCollection.moveNext())
       {
         var sumDef = sumDefsCollection.item();
         if(sumDef.Name != "spTrimArraySoftBlockSummary")
         {
           continue;
         }
         
         if (sumDef.AggregationStatement.indexOf("@ToDate AS [Date]") < 0)
         {
          WScript.Echo("---- spTrimArraySoftBlockSummary.AggregationStatement already contains fix, skipping array");
          break;
         }
         
         found = true;
         WScript.Echo("Found summary definition " + sumDef.Name + ", will fix the AggregationStatement");
         WScript.Echo("---- Old version start");
         WScript.Echo(sumDef.AggregationStatement);
         WScript.Echo("---- Old version end");
         sumDef.AggregationStatement = sumDef.AggregationStatement.replace(/@ToDate AS \[Date\]/g, "@FromDate AS [Date]");
         WScript.Echo("---- New version start");
         WScript.Echo(sumDef.AggregationStatement);
         WScript.Echo("---- New version end");
         break;
       }
       if (found)
       {
         WScript.Echo("Updating configuration ID...");
         WScript.Echo("Old configuration ID:" + array.Reports.ReportingServicesProperties.ReportingServicesConfigurationId);
         array.Reports.ReportingServicesProperties.ReportingServicesConfigurationId = guidGenerator.Guid;
         WScript.Echo("New configuration ID:" + array.Reports.ReportingServicesProperties.ReportingServicesConfigurationId);
       
         WScript.Echo("Saving the current configuration...");
         array.Save();
         WScript.Echo("Waiting for configuration reload...");
         array.WaitForReload();
       }
     }
     catch (err)
     {
      WScript.Echo("An error occurred. Error Decscription: " + err.description);
      WScript.Echo("Try running the script as an administrator");
     }
   }
  }
  catch (err)
  {
   WScript.Echo("An error occurred. Error Decscription: " + err.description);
   WScript.Echo("Try running the script as an administrator");
  }
 3. บันทึกแฟ้มเป็น FixSoftBlockSummaries.jsแล้ว
 4. บนเซิร์ฟเวอร์ เปิดพร้อมท์คำสั่งในการดูแล
 5. เรียกใช้สคริปต์ โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  เอ็นจินการ FixSoftBlockSummaries.js
รอสคริปต์ให้สมบูรณ์และการตั้งค่าคอนฟิกให้ตรงกัน หลังจากนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่มีกฎการปฏิเสธการแทนที่ได้ถูกสร้างอย่างถูกต้อง สคริปต์ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้สำหรับข้อมูลสรุปที่ก่อนหน้านี้

วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

 • ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข หากได้รับการแก้ไขปัญหา ได้ส่วนนี้ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ เมื่อ ต้องแสดงความคิดเห็น หรือรายงานปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดฝากความคิดเห็นในการ "Fix it for me"บล็อก หรือส่งให้เรามี อีเมล.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2653669 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 มิถุนายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 2
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard
Keywords: 
kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbqfe kbfix kbfixme kbmsifixme kbmt KB2653669 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2653669

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com