การนัดหมายหายไปจากปฏิทินใน Outlook 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2655312 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

บางการนัดหมายที่จัดกำหนดการจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ (รวมถึง 31 ธันวาคม 2011 และวันเสาร์รุ่นที่ใหม่กว่า) หายไปจากปฏิทินใน Outlook 2010 ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความใน Microsoft Knowledge Base (KB) 2633952 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นัดหมายที่ขาดหายไปใช้ในโซนเวลาของซามัว และที่สร้างขึ้นก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุง

หมายเหตุ การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความ KB 2633952 เปลี่ยนแปลงเวลามาตรฐานของซามัวจาก UTC-11:00 ถึงเวลา UTC +13

การหลีกเลี่ยงปัญหา


เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เรียกใช้ Outlook โซนเวลาข้อมูลปรับปรุงนั้นที่มีอยู่ในบทความ KB ต่อไปนี้:

931667 วิธีการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาของที่อยู่โดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงข้อมูลโซนเวลาสำหรับ Microsoft Office Outlook

เมื่อต้องดาวน์โหลดเครื่องมือการปรับปรุงข้อมูลโซนเวลา Outlook โดยตรง คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้ตามความเหมาะสมสำหรับระบบของคุณ:

ดาวน์โหลดรุ่น 32 บิตของแพคเกจเครื่องมือการปรับปรุงข้อมูลโซนเวลาในขณะนี้

ดาวน์โหลดรุ่น 64 บิตของแพคเกจเครื่องมือการปรับปรุงข้อมูลโซนเวลาในขณะนี้

หมายเหตุปัญหานี้เกิดขึ้น ใน Outlook 2003 หรือ ใน Outlook 2007 ถึงแม้ว่าการนัดหมายหายไปจากปฏิทิน ไม่สูญเสียข้อมูล และนอกจากนี้คุณยังสามารถดูการนัดหมาย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิก มุมมองคลิก เปลี่ยนมุมมองแล้ว คลิก มุมมองรายการ. ปัญหานี้มีผลต่อการเกิดซ้ำของการประชุม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้มีปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2655312 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กรกฎาคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Outlook 2010
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertisebeginner kbseo kbmt KB2655312 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2655312

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com