การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปิดแฟ้มการติดตาม Integrator ธุรกรรมในโฮสต์รวม Server 2010: "ไม่สามารถแปลผลแฟ้ม - ไม่รู้จักรูปแบบเวลา TI"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2658584 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณจับภาพ Integrator ธุรกรรมติดตามแฟ้มบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2010 เมื่อคุณเปิดแฟ้มการสืบค้นกลับบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดโปรแกรมอรรถประโยชน์ตัวแสดงการสืบค้นกลับที่ต่อไปนี้:
ติดตามข้อผิดพลาดของแฟ้ม - path\trace_file_name
ไม่สามารถแปลผลแฟ้ม - ไม่รู้จักรูปแบบเวลา TI

หมายเหตุปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณจับภาพการติดตาม Integrator ธุรกรรมในระบบที่ใช้วันและรูปแบบของเวลาที่ใช้ค่าตัวเลขสำหรับเดือนเช่นค่า 12 เพื่อแสดงถึงเดือนธันวาคม

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมอรรถประโยชน์การโฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ติดตามตัวแสดงตรวจสอบชื่อแบบอักษรสามเดือนเมื่อจะแยกเขตข้อมูลวันและเวลาในไฟล์การสืบค้นกลับ

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 3 สำหรับโฮสต์รวม Server 2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจการปรับปรุง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2654652 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับโฮสต์รวม Server 2010

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2658584 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กุมภาพันธ์ 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2658584 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2658584

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com