ข้อมูลเครื่องมือตัววิเคราะห์การตั้งค่าคอนฟิกของ outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2659007
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

หมายเหตุ: เครื่องมือตัววิเคราะห์การตั้งค่าคอนฟิกของ Outlook ถูกแทนที่ ด้วยมือการวิเคราะห์การตั้งค่าคอนฟิก Office (OffCAT) กรุณาใช้การเชื่อมโยงต่อไปนี้เพื่อดูรายละเอียด และดาวน์โหลดรายละเอียดสำหรับเครื่องมือ OffCAT

ข้อมูลเครื่องมือการวิเคราะห์การตั้งค่าคอนฟิกของ office (OffCAT) 2812744
http://support.microsoft.com/kb/2812744/EN-US


ใน Microsoft Outlook ตั้งค่าคอนฟิกตัววิเคราะห์เครื่องมือ (OCAT) เป็นโปรแกรมที่มีการรายงานโดยละเอียดของการกำหนดค่า Outlook ปัจจุบันของคุณ รายงานนี้มีพารามิเตอร์หลายเกี่ยวกับโปรไฟล์ของคุณ และเน้นถึงปัญหาที่ทราบใด ๆ ที่ได้พบในโปรไฟล์ของคุณ สำหรับปัญหาใด ๆ ที่แสดงไว้ในรายงาน คุณจะถูกจัดให้ มีการเชื่อมโยงไปยังบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) ที่อธิบายเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขสำหรับปัญหาที่เป็นไปได้ ถ้าคุณกำลังช่วยโต๊ะระดับมืออาชีพ คุณสามารถบันทึกรายงานไปยังแฟ้มเพื่อให้สามารถดูรายงานในเครื่องมือ Outlook การตั้งค่าคอนฟิกตัววิเคราะห์บนไคลเอนต์อื่นที่ติดตั้งเครื่องมือกรุณาใช้ที่คั่นหนังสือที่ต่อไปนี้เพื่อข้ามไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องวิธีการเริ่มต้น OCAT และสร้างรายงาน

การแก้ไขปัญหาการปรับปรุง OCAT

ปัจจุบันปัญหา/ถามที่ถามบ่อย (FAQ)

วิธีการถอนการติดตั้ง OCAT

ส่งคำติชม

ข้อมูลเพิ่มเติม

การติดตั้ง

ใช้การเชื่อมโยงต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลด และติดตั้งเครื่องมือตัววิเคราะห์การตั้งค่าคอนฟิกของ Outlook:

เครื่องมือ OCAT ถูกแทนที่ ด้วยเครื่องมือ OffCAT การเชื่อมโยงต่อไปนี้จะแทนนำคุณไปยังหน้าดาวน์โหลดสำหรับ OffCAT อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนต่อไปจะถูกรักษาไว้ OCAT การอ้างอิง

ดาวน์โหลด OffCAT

ก่อนที่คุณติดตั้งเครื่องมือตัววิเคราะห์การตั้งค่าคอนฟิกของ Outlook กรุณาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบท้องถิ่น ถ้าคุณพยายามติดตั้ง OCAT เป็นผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแล คุณจะได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้ระหว่างการติดตั้ง OCAT

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2679074


กรุณานอกจากนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของระบบดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดของระบบ


ระบบปฏิบัติการได้รับการสนับสนุน:
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista Service Pack ที่ 2
 • Windows XP Service Pack 3
ดาวน์โหลดนี้ทำงานกับโปรแกรม Office ต่อไปนี้:
 • แบบ Outlook ของ Microsoft
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003 (แบบออฟไลน์สแกนเท่านั้น)

ต่อไปนี้ยังจำเป็น (เป็นอย่างน้อย):

 • สนับสนุนความสามารถใน.NET
ถ้าคุณไม่มีคุณลักษณะสนับสนุนโปรแกรม.NETที่ติดตั้งไว้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้ง Office ของคุณ คุณจะได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณเริ่มการสแกน:

Outlook .Net ไม่มีการติดตั้งการสนับสนุนความสามารถ กรุณาติดตั้ง(โปรแกรมโปรแกรมและคุณลักษณะใน Windows Vista หรือ Windows 7 เพิ่มหรือเอาโปรแกรมบน Windows XP) หรือเรียกใช้การสแกนเป็นแบบออฟไลน์

ข้อผิดพลาดนี้จะแสดงขึ้นในภาพต่อไปนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2774284
กรุณาใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เมื่อต้องการเพิ่มคุณลักษณะสนับสนุนความสามารถใน.NETเพื่อติดตั้ง Office ของคุณ

ชนะdows7 และ Windows Vista

 1. ออกจาก Outlook
 2. คลิกเริ่มและจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'
 3. ใน'แผงควบคุม'คลิกโปรแกรม
 4. จากนั้น คลิกProgramsและลักษณะการทำงาน
 5. ในรายการของผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้ง เลือกผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Office และจากนั้น คลิกเปลี่ยนแปลง
 6. เมื่อได้รับการพร้อมท์ เลือกเพิ่มหรือเอาคุณลักษณะออกและจากนั้น คลิกดำเนินการต่อ
 7. ในแผนภูมิลักษณะการทำงานของตัวเลือกการติดตั้งขยายโหนดสำหรับ Microsoft Outlook
 8. คลิกไอคอนอยู่ถัดจากการสนับสนุนความสามารถใน.NETและจากนั้น เลือกเรียกใช้จากคอมพิวเตอร์ของฉัน

  การตั้งค่านี้จะแสดงขึ้นในภาพต่อไปนี้

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2679095

 9. คลิก ดำเนินการต่อ
 10. คลิกปิดเมื่อทำการปรับปรุงการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Windows XP

 1. บนเมนู'เริ่ม' ชี้ไปที่การตั้งค่าและจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'
 2. คลิกสองครั้งที่ เพิ่ม/เอาโปรแกรมออก
 3. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง เลือกผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Office และจากนั้น คลิกเปลี่ยนแปลง
 4. เมื่อได้รับการพร้อมท์ เลือกเพิ่มหรือเอาคุณลักษณะออกและจากนั้น คลิกดำเนินการต่อ
 5. ในแผนภูมิลักษณะการทำงานของตัวเลือกการติดตั้งขยายโหนดสำหรับMicrosoft Outlook
 6. คลิกไอคอนอยู่ถัดจากการสนับสนุนความสามารถใน.NETและจากนั้น เลือกเรียกใช้จากคอมพิวเตอร์ของฉัน

  การตั้งค่านี้จะแสดงขึ้นในภาพต่อไปนี้

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2679096

 7. คลิก ดำเนินการต่อ
 8. คลิกปิดเมื่อทำการปรับปรุงการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 • Microsoft .NET Framework 2.0
หมายเหตุ โปรแกรมติดตั้งสำหรับเครื่องมือการวิเคราะห์การตั้งค่าคอนฟิก Outlook พร้อมท์ให้คุณติดตั้ง.NET Framework 2.0ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้ง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2659507


ในสถานการณ์นี้ การเชื่อมโยงที่มีการติดตั้ง.NET Framework จะคุณเมื่อต้องการดาวน์โหลดสำหรับฟิลด์.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ขึ้น ซึ่งเป็นแทน.NET Framework 2.0 หลังจากที่ตรงตามข้อกำหนดของระบบสำหรับ.NET Framework คุณสามารถติดตั้งเครื่องมือตัววิเคราะห์การตั้งค่าคอนฟิกของ Outlook

กลับไปด้านบน

วิธีการเริ่มต้น OCAT


เมื่อต้องการเริ่มใช้เครื่องมือการวิเคราะห์การตั้งค่าคอนฟิก Outlook คลิกไอคอน Microsoft OCAT ในการ เริ่ม เมนู ถ้าคุณไม่เห็นไอคอน OCAT ของ Microsoft ในการ เริ่ม เมนู การค้นหานั้นภายใต้ เครื่องมือตัววิเคราะห์การตั้งค่าคอนฟิก Microsoft Outlook ในการ โปรแกรมทั้งหมด เมนู

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2781137


วิธีการสร้างรายงาน โดยใช้ OCAT


หลังจากที่เริ่มต้น OCAT คลิก เริ่มต้นการสแกน ในแผงด้านซ้ายเพื่อสร้างรายงานของโปรไฟล์ Outlook ของคุณ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2778010


ถ้า Outlook ไม่ทำงานเมื่อคุณเริ่มการสแกน OCAT แสดงการแจ้งเตือนต่อไปนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2778011


สำหรับรายงานการสแกน OCAT สมบูรณ์มากที่สุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Outlook ทำงานเมื่อคุณเริ่มต้นการสแกน

ในสถานการณ์ที่ซึ่งคุณไม่สามารถทำให้ Outlook ทำงานนานพอที่จะเริ่มต้นการสแกน คุณยังคงสามารถทำการสแกนแบบพื้นฐาน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เลือก การสแกนแบบออฟไลน์ ในการ งาน รายการแบบหล่นลงแล้วคลิก และ เริ่มต้นการสแกน.

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2778012


นอกจากนี้ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ OCAT บนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Outlook 2003 คุณจะได้รับแจ้งว่า การสแกนแบบออฟไลน์เท่านั้นสามารถทำงาน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2778013แม้ว่าแกนออฟไลน์แต่ประกอบด้วยรายละเอียดส่วนกำหนดค่ามากเป็นแกนออนไลน์ แกนแบบออฟไลน์อาจยังคงมีข้อมูลเพียงพอเพื่อช่วยคุณแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่คุณประสบกับ Outlook

สำหรับแกนที่ออนไลน์ คุณอาจได้รับพร้อมท์เพื่อให้การ OCAT การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ใน Outlook เมื่อต้องการให้การเข้าถึงนี้ เลือก อนุญาตการเข้าถึงสำหรับระบุ 1 นาทีแล้ว คลิก อนุญาตให้.

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2659517


หมายเหตุ พร้อมท์นี้อาจไม่มีโฟกัสโดยอัตโนมัติ เพื่อแสดงพร้อมท์นี้ คลิกไอคอน Outlook ที่อยู่บนแถบงานของ Windows

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2778033


หลังจากการสแกนเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิก ดูรายงานของการสแกนนี้ตั้งค่าคอนฟิก เมื่อต้องการแสดงรายงานที่สร้างขึ้น โดย OCAT

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2778034


กลับไปด้านบนการแก้ไขปัญหาการปรับปรุง OCAT

ถ้าคุณมีปัญหากับการปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานใน OCAT กฎอัตโนมัติ คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เมื่อต้องการด้วยตนเอง "update" แฟ้มการกำหนดค่ากฎที่ใช้ โดยใช้ตรรกะการตรวจหาใน OCAT
 1. เรียกดูไปยังตำแหน่งอินเทอร์เน็ตต่อไปนี้

  http://www.microsoft.com/office/ocat/2.5/en/ocat.config.xml

 2. บนเมนู'แฟ้ม'ในเบราว์เซอร์ของคุณ ให้คลิกบันทึกเป็น
 3. บันทึกแฟ้มบนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณเป็นOCAT.config.xml
 4. เปิดแฟ้มOCAT.config.xmlในตัวแก้ไขข้อความเช่น Notepad
 5. ตรวจสอบรุ่นของแฟ้มโดยใช้ค่าของพารามิเตอร์ConfigVersion ต่อไปนี้คือ ค่าตัวอย่าง:

  ConfigVersion = "2.0.1209.10"
 6. ตรวจสอบรุ่นของแฟ้ม OCAT.config.xml ที่คุณได้ใช้อยู่กับ OCAT หรือไม่
  1. เปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้:

   %appdata%\Microsoft\OCAT\En
  2. ใช้ตัวแก้ไขข้อความเช่น Notepad ให้เปิดแฟ้มOCAT.config.xml
  3. ตรวจสอบรุ่นของแฟ้มโดยใช้ค่าของพารามิเตอร์ConfigVersion ต่อไปนี้คือ ค่าตัวอย่าง:

   ConfigVersion = "2.0.0.4"
 7. การเปรียบเทียบหมายเลขรุ่นที่พบในขั้นตอน 5 และ 6.3

  หมายเหตุ: ในตัวอย่างข้างต้น เวอร์ชั่น2.0.1209.10จะสูงกว่ารุ่น2.0.0.4
 8. ถ้าหมายเลขเวอร์ชันในขั้นตอน 5 อยู่สูงกว่าหมายเลขเวอร์ชัน ในขั้นตอน 6.3 จากนั้น ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงแฟ้มกฎที่ใช้ โดย OCAT ถ้าหมายเลขรุ่นจะเหมือนกัน แล้วหยุดที่นี่ขณะที่คุณไม่จำเป็นต้องปรับปรุงแฟ้มการกำหนดค่ากฎในขณะนี้
  1. ออกจาก OCAT ถ้าเรียกใช้อยู่
  2. เปลี่ยนชื่อแฟ้มOCAT.config.xmlในโฟลเดอร์%appdata%\Microsoft\OCAT\En เราแนะนำคุณเพียงแค่ผนวกหมายเลขเวอร์ชันที่ชื่อแฟ้ม โดยใช้รุ่นได้จากขั้นตอน 6.3 แฟ้มจะถูกเปลี่ยนชื่อไป:

   OCAT.config.xml.2.0.0.4
  3. คัดลอกแฟ้มOCAT.config.xmlที่บันทึกไว้ในขั้นตอน 3 ไปยังโฟลเดอร์%appdata%\Microsoft\OCAT\En
  4. เริ่ม OCAT
  5. ในแผงด้านซ้าย คลิกการเชื่อมโยงเกี่ยวกับ OCATเพื่อยืนยันที่คุณกำลังใช้การปรับปรุงรุ่นของแฟ้มการกำหนดค่ากฎ

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   2781138

กลับไปด้านบน


ปัจจุบันปัญหา/ถามที่ถามบ่อย (FAQ)

ส่วนนี้จะถูกปรับปรุงเป็นประจำเนื่องจากมีการค้นพบปัญหาใหม่ กรุณาตรวจสอบที่นี่กลับเป็นระยะ ๆ เพื่อดูว่า มีรายการใหม่
กลับไปด้านบน

 • OCAT ทำงานกับ Outlook 2003 อย่างไร

  ใช่ เวอร์ชั่น OCAT 2 (และรุ่นที่ใหม่กว่า) ทำงาน กับ Outlook 2003 แต่ สำหรับการสแกนแบบออฟไลน์เท่านั้น

 • สามารถภับ OCAT เพื่อรันบนไคลเอนต์ที่ OCAT จะไม่ได้ติดตั้งหรือไม่

  ใช่ OCAT เวอร์ชั่น 2 (และรุ่นที่ใหม่กว่า) รวมถึงรุ่นบรรทัดคำสั่งที่สามารถมีการสคริปต์
 • บางคุณลักษณะใหม่ได้ใน OCAT เวอร์ชั่น 2 สิ่ง
  • ดาวน์โหลดกฎการตรวจหาใหม่
  • อัตโนมัติดาวน์โหลดการปรับปรุงแฟ้มการติดตั้ง OCAT
  • การใช้ประโยชน์ของเครื่องมือ CalCheck เพื่อสแกนปฏิทินของคุณสำหรับปัญหาที่ทราบ
  • เพิ่มกฎการตรวจหาใหม่มากมาย
  • OCAT รุ่นบรรทัดคำสั่ง
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่สมัยใหม่ใหม่ (สี ไอคอน และแบบอักษร)
  • บานหน้าต่างด้านซ้ายยุบได้
  • การสนับสนุนสำหรับการเรียกใช้ Outlook บนเครื่องเดียวกันกับรุ่น Office ให้คลิกแบบแผน และก่อนหน้านี้
  • ความสามารถในการอ่านรายงานที่สร้างขึ้น โดย OCAT ที่ใช้รุ่นต่าง ๆ ของแฟ้ม.xml การตั้งค่าคอนฟิก
  • มีอยู่ของโฟลเดอร์สุดท้ายที่ใช้ในการนำเข้า หรือส่งออกการรายงาน
  • ฟังก์ชันการค้นหาที่ปรับปรุงใหม่
  • ยินดีต้อนรับสู่หน้าการเชื่อมโยงไปยังบทความเกี่ยวกับปัญหาด้านบนของ Outlook ใน Office 365

 • รายงาน OCAT ไม่ตรงกับต้นฉบับเมื่อคุณดูรายงานการนำเข้าจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

  หากคุณดูรายงานค่า OCAT ที่ถูกสร้างขึ้นใน OCAT ที่เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น รายงานอาจปรากฏขึ้นแตกต่างกันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อรุ่นของแฟ้มการกำหนดค่าบนเครื่องแหล่งไม่ตรงกับรุ่นของแฟ้มการกำหนดค่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อระบุรุ่นของแฟ้มการกำหนดค่าที่ถูกติดตั้งบนเครื่องต้นทางเมื่อมีสร้างรายงาน
  1. เปิดแฟ้ม.xml ที่ถูกส่งออกจากเครื่องต้นทางโดยใช้ตัวแก้ไขข้อความเช่น Notepad
  2. ตรวจสอบบรรทัดอยู่ใกล้ด้านบนของแฟ้มที่ประกอบด้วยเรียกใช้ ConfigName = "แฟ้มการตั้งค่าคอนฟิกหลัก OCAT" ตัวอย่างต่อไปนี้บ่งชี้ว่า แฟ้มการกำหนดค่าถูกรุ่น 2.0.0.2 เมื่อมีสร้างรายงาน

   <Run configname="OCAT Master Configuration File" configversion="2.0.0.2"></Run>
  ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อระบุรุ่นของแฟ้มการกำหนดค่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
  1. เริ่ม OCAT
  2. ในแผงด้านซ้าย คลิกเกี่ยวกับ OCAT
  3. บันทึกค่าสำหรับการตั้งค่าคอนฟิกรุ่นของแฟ้ม ตัวเลขต่อไปนี้บ่งชี้ว่า เวอร์ชัน 2.0.1211.5

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   2781139

  ในสถานการณ์ที่ตรงกับรุ่นของแฟ้มการตั้งค่าคอนฟิกไม่ กรุณาใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูรายงาน:
  1. ในแผงด้านซ้าย คลิกการสแกนเพื่อดูเลือก
  2. นำเข้าการสแกนจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
  3. หลังจากการสแกนมีการนำเข้า กดปุ่มCTRLบนแป้นพิมพ์ของคุณในขณะที่คุณคลิกมุมมองรายงานของการสแกนนี้


  คุณยังสามารถปรับปรุง OCAT บนคอมพิวเตอร์ที่ มีหมายเลขรุ่นที่ต่ำกว่า ถ้าคุณปรับปรุง OCAT บนคอมพิวเตอร์ต้นทาง โปรดสร้างรายงานใหม่จากคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น และส่งออกอย่างใดอย่างหนึ่งครั้งเพื่อรับการวิเคราะห์บนคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง

วิธีการถอนการติดตั้ง OCAT

Windows 8

 1. บนหน้าจอStartเริ่มต้นการพิมพ์ "ควบคุม" และจากนั้น เลือก'แผงควบคุม'ในผลลัพธ์การค้นหา
 2. ใน'แผงควบคุม'ภายใต้โปรแกรมเลือกถอนการติดตั้งโปรแกรม
 3. ในรายการของโปรแกรมที่ติดตั้ง เลือกเครื่องมือตัววิเคราะห์การกำหนดค่า Outlook ของ Microsoftและจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง
 4. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการเอาโปรแกรมออก

Windows 7 และ Windows Vista

 1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก 'แผงควบคุม'.
 2. ใน'แผงควบคุม'ภายใต้ โปรแกรมเลือก ถอนการติดตั้งโปรแกรม.
 3. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง เลือก เครื่องมือตัววิเคราะห์การตั้งค่าคอนฟิก Microsoft Outlookแล้ว คลิก เอาออก.
 4. คลิก ใช่ เพื่อให้ยืนยันว่า คุณต้องการเอาโปรแกรมออก

Windows XP

 1. ในการ เริ่ม เมนู ชี้ไปที่ การตั้งค่าแล้ว คลิก 'แผงควบคุม'.
 2. คลิกสองครั้ง เพิ่ม/เอาโปรแกรมออก.
 3. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง เลือก เครื่องมือตัววิเคราะห์การตั้งค่าคอนฟิก Microsoft Outlookแล้ว คลิก เอาออก.
 4. คลิก ใช่ เพื่อให้ยืนยันว่า คุณต้องการเอาโปรแกรมออก
กลับไปด้านบน


ข้อมูลเพิ่มเติมกลับไปด้านบน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2659007 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 มีนาคม 2556 - Revision: 15.0
Keywords: 
kbgraphxlink kbmt KB2659007 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2659007

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com