แก้ไขปัญหาที่ปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณจากโหมดสลีป

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 266283 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ Microsoft เมาส์หรือแป้นพิมพ์ที่อยู่ใน ส่วน"ใช้งาน" คุณอาจพบอย่างหนึ่ง อาการต่อไปนี้:
 • คุณอาจไม่สามารถปลุกคอมพิวเตอร์จากโหมดสลีปหรือโหมดสแตนด์บาย โดยใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์ของคุณ
 • หลังจากที่คุณปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณจากการสแตนด์บาย อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งของคุณอาจไม่ทำงาน
 • เมื่อคุณกดแป้นสลีปบนแป้นพิมพ์ที่มีคีย์แบบสลีป หรือมีคีย์ที่ถูกกำหนดค่าให้เปิดใช้งานโหมดสลีป ไม่มีไปคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีป

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista และได้ปรับปรุง Service Pack 1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
 • ระบบอินพุต/เอาท์พุตพื้นฐานระบบ (BIOS) ที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ลดการใช้พลังงานกับพอร์ตเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุต

  หมายเหตุคุณอาจไม่สามารถใช้อุปกรณ์ Bluetooth เพื่อที่กลับมาทำงานจากอเมริกาจัดการพลังงานบางอย่าง (เช่น "หยุดชั่วคราว" หรือ "การไฮเบอร์เนต") ในบางสถานะพลังงานต่ำ ตัวรับส่งสัญญาณไร้สายไม่สามารถได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์ Bluetooth
 • คุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือโน้ตบุ๊กที่อนุญาตให้ดำเนินการต่อ โดยใช้อุปกรณ์ Bluetooth ถ้าคุณมีปัญหาในการปลุกแล็ปท็อป โดยใช้อุปกรณ์ Bluetooth ดูวิธีที่ 3 อันดับแรก
 • ไม่มีการกำหนดค่าสินค้าแป้นพิมพ์ใน'แผงควบคุม'ปลุกคอมพิวเตอร์เมื่อคุณกดแป้นบนแป้นพิมพ์
 • คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีพบปัญหาของระบบ
 • โหมดสลีปคีย์บนแป้นพิมพ์ของคุณถูกกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

ถ้ากดปุ่มโหมดสลีป อีกครั้งไม่แก้ไขปัญหานี้ ให้ลองใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับซึ่งแสดงแต่ละ และพิจารณาว่า ปัญหายังคงมีอยู่ก่อนที่คุณลองวิธีการถัดไป ถ้าคุณกำลังใช้ Vista รุ่นต้นฉบับ และได้ปรับปรุงการล่าสุดพร้อมใช้งาน Service Pack ปรับปรุง Service Pack 1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าอาจแก้ไขปัญหานี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
928631อุปกรณ์ USB อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังจากที่ Windows Vista ดำเนินต่อ จากโหมดประหยัดพลังงาน หรือ จากโหมดไฮเบอร์เนต

871233อุปกรณ์ USB ไม่รู้จักเมื่อคุณแนบดังกล่าวในทันทีหลังจากที่คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ของคุณได้ให้ดำเนินต่อจากโหมดสแตนด์บายหรือโหมดไฮเบอร์เนต

929577อุปกรณ์ Bluetooth อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องเมื่อคุณปลุกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista จากโหมดสลีป


วิธีที่ 1: การติดตั้งซอฟต์แวร์ปัจจุบันสำหรับอุปกรณ์ของคุณ และตรวจสอบการตั้งค่าคอนฟิกของ

แรก ดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดของซอฟต์แวร์ Microsoft IntelliType, IntelliPoint ซอฟต์แวร์ หรือทั้งสองอย่างสำหรับแป้นพิมพ์ เมาส์ของคุณ หรือทั้งสองอย่าง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=MK
หลังจากที่คุณติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ เรียกใช้งาน แล้ว ตรวจสอบว่า มีเลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องหรือไม่ และตั้งค่าเป็น ตามที่คุณต้องการให้ ถ้าแป้นพิมพ์ของคุณไม่มีรหัสโหมดประหยัดพลังงานโดยเฉพาะ และคุณต้องการเขียนโปรแกรมสลีปสำหรับคีย์การทดแทน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดแป้นพิมพ์ใน'แผงควบคุม'
  • ใน Windows Vista หรือ Windows 7 คลิกเริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
   ชนิดแป้นพิมพ์ในเริ่มต้นค้นหากล่อง จากนั้นคลิกแป้นพิมพ์หรือแป้นพิมพ์ของ Microsoftในโปรแกรมรายการ
  • ใน Windows XP และรุ่นก่อนหน้านี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดแป้นพิมพ์ตัวควบคุมแล้ว คลิกตกลง.
 2. บนคีย์การตั้งค่าแท็บ คลิกสองครั้งที่คีย์ที่คุณต้องการเปลี่ยนการเข้าถึงตัวช่วยสร้างคีย์ที่กำหนดใหม่
 3. เลือกเริ่มการทำงานของโปรแกรม,เว็บเพจหรือแฟ้มตัวเลือก และคลิกถัดไป.
 4. เมื่อต้องการเปิดใช้งานคีย์นี้เพื่อเริ่มการทำงานของโหมดสลีป เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
  หมายเหตุในคำสั่งนี้ ไม่มีช่องว่างก่อน และ หลังการ powrprof.dll

วิธีที่ 2: ลองสำรองคีย์ ปุ่มเมาส์ หรือปุ่มเปิด/ปิดบนแป้นพิมพ์ของคุณ

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ และกลับมาทำงานคอมพิวเตอร์ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • กดแป้นพิมพ์ลัดของโหมดสลีป
 • กดแป้นมาตรฐานบนแป้นพิมพ์
 • เลื่อนเมาส์
 • กดปุ่มเปิด/ปิดบนคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว

  หมายเหตุถ้าคุณใช้อุปกรณ์ Bluetooth แป้นพิมพ์อาจจะไม่สามารถเรียกใช้ระบบ

วิธีที่ 3: ตรวจสอบว่า อุปกรณ์ของคุณได้รับอนุญาตให้ปลุกคอมพิวเตอร์

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้สำหรับการใช้งาน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดเครื่องแป้นพิมพ์รายการแผงควบคุม ตามที่อธิบายไว้ในวิธีที่ 1
 2. คลิกฮาร์ดแวร์แท็บ จากนั้นคลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกเปลี่ยนการตั้งค่าปุ่ม

  หมายเหตุขั้นตอนนี้ต้องการการเข้าถึงของผู้ดูแล
 4. คลิกการจัดการพลังงานแท็บ แล้ว ตรวจสอบว่า มีการเปิดใช้การอนุญาตให้อุปกรณ์นี้ปลุกคอมพิวเตอร์
 5. คลิกตกลงแล้ว คลิกตกลงอีกครั้ง
หมายเหตุถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สนับสนุนการกำหนดค่าขั้นสูงและอินเทอร์เฟซที่ใช้พลังงาน (ACPI), ขั้นตอนก่อนหน้านี้อาจไม่พร้อมใช้งาน ในกรณีนี้ คุณได้กดปุ่มเปิด/ปิดปลุกคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณไม่สามารถกลับสู่การทำงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีการใดวิธีการเหล่านี้ คุณอาจได้ประสบกับปัญหาของระบบ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ระบบของคุณดำเนินต่อการดำเนินงาน ดูเอกสารประกอบซึ่งมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าการจัดการพลังงานของ Microsoft Windows ดูวิธีใช้ของ Microsoft Windows

หมายเหตุManufactures แล็ปท็อปจำนวนมากจะอนุญาตให้อุปกรณ์บลูทูธปลุกคอมพิวเตอร์จากโหมดสลีปเนื่องจากความความต้องการปริมาณการใช้พลังงานเพื่อรักษาวิทยุ Bluetooth ที่เรียกใช้งาน (เพจจิ้งบลูทูธสามารถใช้เนื้อที่ถึง 15% ของการใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์) ได้ ดังนั้น มีอยู่สองวิธีแก้ไขปัญหาที่คุณสามารถใช้ได้:
 • ถ้าคุณสามารถเปิดฝาเครื่องแล็ปท็อปของคุณ ใช้แป้นพิมพ์ที่ฝังตัว หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง หรือเป็นอุปกรณ์ภายนอกไม่ใช่-Bluetooth ปลุกคอมพิวเตอร์
 • ถ้าคุณไม่สามารถเปิดฝา (ตัวอย่างเช่น เพราะอยู่ในสถานีที่เทียบ) หรือ ถ้าคุณมีเสียบไฟภายนอกดังกล่าว (นั่นคือ คุณไม่ได้ใช้แบตเตอรี่), คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพลังงานใน Windows เพื่อที่ไม่เข้าสู่โหมดสลีปเมื่อเสียบได้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
EditPowerPlan


อีกวิธีหนึ่งคือ สแตกบลูทู Microsoft หรือแล็ปท็อปของคุณมีกรรมสิทธิ์สแตกบลูทูอาจอนุญาตให้กำหนดเองเพื่ออนุญาตให้มีการปลุก โดยใช้อุปกรณ์ Bluetooth
975182วิธีการเปิดใช้งานการปลุกของคอมพิวเตอร์ Windows Vista โดยใช้อุปกรณ์บลูทู HIDs


วิธีที่ 4: การตรวจสอบการตั้งค่า BIOS ของคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับคุณลักษณะการใช้พลังงานที่ปิดใช้งาน หรือลดการใช้พลังงานเป็นพอร์ตที่ใช้สำหรับแป้นพิมพ์หรือเมาส์ของคุณ

เนื่องจากการเข้า BIOS แตกต่าง โดยคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหานี้ โปรดดูที่เอกสารประกอบที่เป็น รวมอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ อีกวิธีหนึ่งคือ ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่า BIOS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้จัดจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รายละเอียดผู้ติดต่อ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความสามารถในการกู้คืนจากโหมดสลีป โดยการกดแป้นใดแป้นบนแป้นพิมพ์ หรือเลื่อนเมาส์บนคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุน ACPI จะอ้างอิงอยู่บนแผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ ความสามารถนี้ถูกปิดการใช้งานในเมนเบอร์ดที่ Intel รุ่นเก่า และวิธีเดียวที่จะปลุกคอมพิวเตอร์จากโหมดสลีปคือให้ กดปุ่มเปิด/ปิด

ด้วยเมนเบอร์ที่ดที่รุ่นใหม่ที่ส่วนใหญ่ คุณสามารถปลุกคอมพิวเตอร์ได้ โดยการกดใช้พลังงานปุ่ม โดยการกดคีย์บนแป้นพิมพ์ หรือเลื่อนเมาส์

สนับสนุน ACPI จะจำเป็นในการใช้ประโยชน์จากที่เต็มรูปแบบของลักษณะการทำงานแบบพลักแอนด์เพลย์และการจัดการพลังงานใน Windows หากคุณไม่แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากันได้กับ ACPI อยู่ โปรดดูเอกสารที่พิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณหรือแผงวงจรหลัก หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือแผงวงจรหลักของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้จัดจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รายละเอียดผู้ติดต่อ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors
Microsoft ให้ข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณสามารถค้นหาการสนับสนุนด้านเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลผู้ติดต่อของบริษัทอื่น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 266283 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 7000
 • Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000
 • Microsoft Cordless Wheel Mouse
 • Microsoft Natural Ergonomic Desktop 7000
 • Microsoft Habu Laser Gaming Mouse
 • Microsoft IntelliMouse 1.0
 • Microsoft IntelliMouse Explorer 4.0
 • Microsoft IntelliMouse Optical 1.1
 • Microsoft Internet Keyboard Pro
 • Microsoft Laser Mouse 6000
 • Microsoft Natural Keyboard
 • Microsoft Natural Keyboard Elite
 • Microsoft Natural Keyboard Pro
 • Microsoft Natural Wireless Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 3000
 • Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth
 • Microsoft Optical Mouse
 • Microsoft Optical Mouse by Starck
 • Microsoft Wireless Desktop
 • Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000
 • Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 6000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 6000 v2.0
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 5000
 • Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 4000
 • Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 3000
 • Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 2.0
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 5000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 4000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop Elite
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 2.0
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 5000
 • Microsoft Arc Mouse
 • Microsoft Basic Optical Mouse
 • Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000
 • Microsoft Comfort Optical Mouse 1000
 • Microsoft Comfort Optical Mouse 3000
 • Microsoft Explorer Mouse
 • Microsoft Explorer Mini Mouse
 • Microsoft Mobile Memory Mouse 8000
 • Microsoft Notebook Optical Mouse
 • Microsoft Notebook Optical Mouse 3000
 • Microsoft Presenter 3000
 • Microsoft SideWinder Mouse
 • Microsoft Wired Desktop 500
 • Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 6000 v2.0
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 7000
 • Microsoft Wireless Mobile Mouse 3000
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 2000
 • Microsoft Wireless Wheel Mouse
Keywords: 
dftsdahomeportal kbhardware kbprb kbmt KB266283 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:266283

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com