ระบบทำให้แผนการรับรู้ของทั้งสองบรรทัดเมื่อคุณลงรายการบัญชีใบสั่งขายแม้ว่าบรรทัดเพียงบรรทัดเดียวที่มีค่ารหัสต้นแบบเป็นครั้งคราวที่ระบุใน Microsoft Dynamics นำทาง 2009 รุ่นภาษาสวีเดน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2664431 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้นำไปใช้เพื่อนำทาง Dynamics Microsoft สำหรับระบบภาษาสวีเดน (se)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สมมติว่า คุณต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 2664429 ในรุ่นภาษาสวีเดน Microsoft Dynamics นำทาง 2009 R2 และ ของ Microsoft Dynamics นำทาง 2009 Service Pack 1 (SP1) คุณลงรายการบัญชีใบสั่งขายที่ประกอบด้วยบรรทัดใบสั่งขายที่สอง ในสถานการณ์นี้ ระบบทำให้แผนการรับรู้สำหรับบรรทัดทั้งสองแม้ว่าบรรทัดเพียงบรรทัดเดียวได้ รหัสต้นแบบเป็นครั้งคราว ค่าที่ระบุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วน 2664429 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2664429 การลงรายการบัญชีการรับรู้ไม่ถูกต้องในอินวอยซ์การขายที่ลงรายการบัญชีเมื่อคุณลงรายการบัญชีใบสั่งขายใน Microsoft Dynamics นำทาง 2009 รุ่นภาษาสวีเดน

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ขณะนี้มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม มีเป้าหมายเพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack ถัดไปของ Microsoft Dynamics นำทาง 2009 หรือนำทาง Dynamics Microsoft รุ่นถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมที่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนการเรียกใช้อาจถูกยกเลิก Professional ที่สนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะให้คำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดการในการปรับปรุง

ข้อมูลการติดตั้ง

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยไม่มีการรับประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโดยนัย ซึ่งประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัยของความสามารถในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่า คุณมีความคุ้นเคย กับภาษาการเขียนโปรแกรมที่มีการสาธิต และเครื่องมือที่ใช้ใน การสร้าง และแก้จุดบกพร่องกระบวน วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของกระบวนการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เหล่านั้นจะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน หรือสร้างกระบวนงานที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ

หมายเหตุ ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ตรวจสอบว่า ผู้ใช้ไคลเอนต์ Microsoft Navision ทั้งหมดเข้าสู่ระบบออกจากระบบ ซึ่งรวมถึงการบริการในแอพลิเคชัน Navision Microsoft (NAS) ผู้ใช้ไคลเอ็นต์ คุณควรจะไคลเอ็นต์เฉพาะผู้ใช้ที่ล็อกออเมื่อคุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีสิทธิ์การใช้งานสำหรับนักพัฒนา

เราขอแนะนำว่า บัญชีผู้ใช้ ในหน้าต่างล็อกอินของ Windows หรือ ในหน้าต่างล็อกอินฐานข้อมูลจะกำหนดหมายเลขหน้าที่ "SUPER" ถ้าบัญชีผู้ใช้ไม่สามารถกำหนดหมายเลขหน้าที่ "SUPER" คุณต้องตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ต่อไปนี้:
 • สิทธิ์การปรับเปลี่ยนสำหรับออปเจ็กต์ที่คุณจะเปลี่ยนแปลง
 • สิทธิ์สำหรับการดำเนินการ ID ออปเจ็กต์ระบบ 5210 วัตถุ และสำหรับการ ID ออปเจ็กต์ระบบ 9015 วัตถุ


หมายเหตุ คุณไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลยกเว้นว่าคุณจำเป็นต้องทำการซ่อมแซมข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงรหัส

หมายเหตุ เสมอทดสอบรหัสแก้ไขในสภาพแวดล้อมการควบคุมก่อนที่จะใช้การแก้ไขปัญหากับคอมพิวเตอร์ของคุณผลิต
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เพิ่มเขตข้อมูลใหม่ในการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ Buffer ตาราง (49), และระบุเขตข้อมูลต่อไปนี้:
  • การเปิดใช้งาน: ใช่
  • หมายเลขฟิลด์: 11203
  • ชื่อเขตข้อมูล: จำนวนฐาน VAT (LCY)
  • ชนิดข้อมูล:เลขฐานสิบ
 2. เปลี่ยนรหัสในการ รหัส ฟังก์ชันในการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ Buffer (49) ของตารางดังนี้:
  รหัสที่มีอยู่
  ...
  IF "Currency Code" = '' THEN BEGIN
  Currency.InitRoundingPrecision;
  "Amount (LCY)" := Amount;
  "VAT Amount (LCY)" := "VAT Amount";
  "VAT Base Amount (LCY)" := "VAT Base Amount";
  END ELSE BEGIN
  ...
  
  รหัสแทน
  ...
  IF "Currency Code" = '' THEN BEGIN
  Currency.InitRoundingPrecision;
  "Amount (LCY)" := Amount;
  "VAT Amount (LCY)" := "VAT Amount";
  
  // Add the following line.
  IF GenJnlLine."Periodic Template Code" = '' THEN
  
  "VAT Base Amount (LCY)" := "VAT Base Amount";
  END ELSE BEGIN
  ...
  
 3. เปลี่ยนรหัสในการ OnRun ทริกเกอร์ในโค้ดยูนิตลงรายการบัญชีการขาย (80) เป็นดังนี้:
  รหัสที่มีอยู่
  ...
  GenJnlLine."Periodic Starting Date" := InvPostingBuffer[1]."Periodic Starting Date";
  //NTR End
  GenJnlLine."IC Partner Code" := "Sell-to IC Partner Code";
  ...
  
  รหัสแทน
  ...
  GenJnlLine."Periodic Starting Date" := InvPostingBuffer[1]."Periodic Starting Date";
  //NTR End
  
  // Add the following lines.
  IF GenJnlLine."Periodic Template Code" <> '' THEN
  GenJnlLine."VAT Base Amount (LCY)" := InvPostingBuffer[1]."VAT Base Amount (LCY)";
  // End of the lines.
  
  GenJnlLine."IC Partner Code" := "Sell-to IC Partner Code";
  ...
  
 4. เปลี่ยนรหัสในการ FillInvPostingBuffer ฟังก์ชันในโค้ดยูนิตลงรายการบัญชีการขาย (80) นี้:
  รหัสที่มีอยู่
  ...
  //NTR Start
  InvPostingBuffer[1]."Auto. Acc. Group" := SalesLine."Auto. Acc. Group";
  InvPostingBuffer[1]."Periodic Template Code" := SalesLine."Periodic Template Code";
  InvPostingBuffer[1]."Periodic Starting Date" := SalesLine."Periodic Starting Date";
  //NTR End
  UpdInvPostingBuffer;
  ...
  
  รหัสแทน
  ...
  //NTR Start
  InvPostingBuffer[1]."Auto. Acc. Group" := SalesLine."Auto. Acc. Group";
  InvPostingBuffer[1]."Periodic Template Code" := SalesLine."Periodic Template Code";
  InvPostingBuffer[1]."Periodic Starting Date" := SalesLine."Periodic Starting Date";
  
  // Add the following lines.
  IF SalesLine."Periodic Template Code" <> '' THEN
  InvPostingBuffer[1]."VAT Base Amount (LCY)" := SalesLine.Amount;
  // End of the lines.
  
  //NTR End
  UpdInvPostingBuffer;
  ...
  
 5. เปลี่ยนรหัสในการ UpdInvPostingBuffer ฟังก์ชันในโค้ดยูนิตลงรายการบัญชีการขาย (80) นี้:
  รหัสที่มีอยู่
  ...
  InvPostingBuffer[2].Quantity + InvPostingBuffer[1].Quantity;
  IF NOT InvPostingBuffer[1]."System-Created Entry" THEN
  InvPostingBuffer[2]."System-Created Entry" := FALSE;
  InvPostingBuffer[2].MODIFY;
  END ELSE
  InvPostingBuffer[1].INSERT;
  ...
  
  รหัสแทน
  ...
  InvPostingBuffer[2].Quantity + InvPostingBuffer[1].Quantity;
  
  // Add the following lines.
  InvPostingBuffer[2]."VAT Base Amount (LCY)" :=
  InvPostingBuffer[2]."VAT Base Amount (LCY)" + InvPostingBuffer[1]."VAT Base Amount (LCY)";
  // End of the lines.
  
  IF NOT InvPostingBuffer[1]."System-Created Entry" THEN
  InvPostingBuffer[2]."System-Created Entry" := FALSE;
  InvPostingBuffer[2].MODIFY;
  END ELSE
  InvPostingBuffer[1].INSERT;
  ...
  
 6. เปลี่ยนรหัสในการ OnRun ทริกเกอร์ในการซื้อ-ลงโค้ดยูนิต (90) เป็นดังนี้:
  รหัสที่มีอยู่
  ...
  //NTR End
  RunGenJnlPostLine(GenJnlLine,InvPostingBuffer[1]."Dimension Entry No.");
  UNTIL InvPostingBuffer[1].NEXT(-1) = 0;
  ...
  
  รหัสแทน
  ...
  //NTR End
  
  // Add the following lines.
  IF GenJnlLine."Periodic Template Code" <> '' THEN
  GenJnlLine."VAT Base Amount (LCY)" := InvPostingBuffer[1]."VAT Base Amount (LCY)";
  // End of the lines.
  
  RunGenJnlPostLine(GenJnlLine,InvPostingBuffer[1]."Dimension Entry No.");
  UNTIL InvPostingBuffer[1].NEXT(-1) = 0;
  ...
  
 7. เปลี่ยนรหัสในการ FillInvPostingBuffer ฟังก์ชันในการซื้อ-ลงโค้ดยูนิต (90) เป็นดังนี้:
  รหัสที่มีอยู่
  ...
  //NTR Start
  InvPostingBuffer[1]."Auto. Acc. Group" := PurchLine."Auto. Acc. Group";
  InvPostingBuffer[1]."Periodic Template Code" := PurchLine."Periodic Template Code";
  InvPostingBuffer[1]."Periodic Starting Date" := PurchLine."Periodic Starting Date";
  //NTR End
  UpdInvPostingBuffer;
  ...
  
  รหัสแทน
  ...
  //NTR Start
  InvPostingBuffer[1]."Auto. Acc. Group" := PurchLine."Auto. Acc. Group";
  InvPostingBuffer[1]."Periodic Template Code" := PurchLine."Periodic Template Code";
  InvPostingBuffer[1]."Periodic Starting Date" := PurchLine."Periodic Starting Date";
  
  // Add the following lines.
  IF PurchLine."Periodic Template Code" <> '' THEN
  InvPostingBuffer[1]."VAT Base Amount (LCY)" := PurchLine.Amount;
  // End of the lines.
  
  //NTR End
  UpdInvPostingBuffer;
  ...
  
 8. เปลี่ยนรหัสในการ UpdInvPostingBuffer ฟังก์ชันในการซื้อ-ลงโค้ดยูนิต (90) เป็นดังนี้:
  รหัสที่มีอยู่
  ...
  InvPostingBuffer[2].Quantity + InvPostingBuffer[1].Quantity;
  IF NOT InvPostingBuffer[1]."System-Created Entry" THEN
  InvPostingBuffer[2]."System-Created Entry" := FALSE;
  InvPostingBuffer[2].MODIFY;
  END ELSE
  InvPostingBuffer[1].INSERT;
  ...
  
  รหัสแทน
  ...
  InvPostingBuffer[2].Quantity + InvPostingBuffer[1].Quantity;
  
  // Add the following lines.
  InvPostingBuffer[2]."VAT Base Amount (LCY)" :=
  InvPostingBuffer[2]."VAT Base Amount (LCY)" + InvPostingBuffer[1]."VAT Base Amount (LCY)";
  // End of the lines.
  
  IF NOT InvPostingBuffer[1]."System-Created Entry" THEN
  InvPostingBuffer[2]."System-Created Entry" := FALSE;
  InvPostingBuffer[2].MODIFY;
  END ELSE
  InvPostingBuffer[1].INSERT;
  ...
  

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งกับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ติดตั้งเมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
 • Microsoft Dynamics นำทาง 2009 R2 รุ่นภาษาสวีเดน
 • รุ่นของ Microsoft Dynamics นำทาง 2009 Service Pack 1 ภาษาสวีเดน
นอกจากนี้ คุณต้องมีโปรแกรมแก้ไขด่วน 2664429 ติดตั้งเมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการลบ

คุณไม่สามารถเอาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
หมายเหตุ นี่คือบทความ "เผยแพร่เร็ว" สร้างขึ้นโดยตรงจากภายในองค์กรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft มีให้ข้อมูลที่อยู่นั้น ๆ เป็น-มีการตอบสนองต่อการตัดสินค้าจากคลังที่เป็น เป็นผลมาจากความเร็วในการทำให้พร้อมใช้งาน วัตถุดิบอาจรวมถึงข้อผิดพลาด typographical และอาจแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ดู เงื่อนไขการใช้ สำหรับข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2664431 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 มกราคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics NAV 2009
Keywords: 
kbqfe kbmbsmigrate kbmbscodefix kbsurveynew kbmt KB2664431 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2664431

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com