รหัสเหตุการณ์ 4999 เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ 2010 เซิร์ฟเวอร์ของอัตราแลกเปลี่ยน (CAS)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2665115 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server 2010
 • ชื่อของฐานข้อมูลกล่องจดหมายที่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้มอย่างน้อยหนึ่งอักขระพิเศษต่อไปนี้:
  (
  )
  :
 • คุณติดตั้ง Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 (SP2)
 • ชี้ไปยังฐานข้อมูลของกล่องจดหมายที่มีอักขระพิเศษในชื่อแอตทริบิวต์ homeMDB Attendant ระบบสำหรับผู้ใช้
 • ผู้ใช้พยายามเข้าถึงกล่องจดหมาย Exchange Server 2010 SP2
ในสถานการณ์สมมตินี้ กลุ่มแอพลิเคชัน MSExchangeServicesAppPool ล้มเหลวบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010 Access ไคลเอ็นต์ (CAS) ดังนั้น โปรแกรมประยุกต์บริการเว็บ Exchange (EWS) ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server 2010

นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ใน Event Viewer บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010 ไคลเอ็นต์ Access:
เข้าสู่ระบบชื่อ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: MSExchange ร่วม
วันที่:วันที่>
รหัสเหตุการณ์: 4999
งานประเภท: ทั่วไป
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
คำอธิบาย
รายงาน Watson จะถูกส่งสำหรับรหัสกระบวนการ:รหัสกระบวนการ>, มีพารามิเตอร์: E12สร้างชนิด>,หมายเลขรุ่น>, WS, M.Exchange.Diagnostics, M.E.D.RequestDetailsLoggerBase.SetBugdetSnapshotResourceInfo, System.IndexOutOfRangeExceptionกับ XXXX>,หมายเลขรุ่น>.
ErrorReportingEnabled: เท็จ


เข้าสู่ระบบชื่อ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: ASP.NET 2.0.50727.0
รหัสเหตุการณ์: 1309
ประเภทงาน: เว็บเหตุการณ์
ระดับ: คำเตือน
คำอธิบาย
รหัสเหตุการณ์: 3005
ข้อความเหตุการณ์: เกิดข้อยกเว้นที่ไม่ได้จัดการ
เวลาของเหตุการณ์:วันและเวลา>
เวลาเหตุการณ์ (UTC):วันและเวลา>
รหัสเหตุการณ์:ID>
ลำดับเหตุการณ์:XX>
เกิดเหตุการณ์:XX>
รหัสรายละเอียดเหตุการณ์:XX>

ข้อมูลของโปรแกรมประยุกต์:
โดเมนของแอพลิเคชัน: / LM/W3SVC/1/ราก/EWS-X XXXXXXXXXXXXXXXXXX
เชื่อถือระดับ: เต็ม
เส้นทางเสมือนของโปรแกรมประยุกต์: /EWS
เส้นทางของแอพลิเคชัน:ไดรฟ์>: \Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\ClientAccess\exchweb\EWS\
ชื่อของเครื่องจักร:ชื่อคอมพิวเตอร์>

ประมวลผลข้อมูล:
หมายเลขกระบวนการ:รหัสกระบวนการ>
กระบวนการชื่อ: w3wp.exe
ชื่อบัญชี: NT AUTHORITY\SYSTEM

ข้อมูลข้อยกเว้น:
ชนิดของข้อยกเว้น: IndexOutOfRangeException
ข้อความแสดงข้อยกเว้น: ดัชนีถูกภายนอกขอบเขตของอาร์เรย์

ข้อมูลการร้องขอ:
คำร้องขอใน URL: https://ClientAccessServerFQDN>: 443/EWS/Exchange.asmx
ขอเส้นทาง: /EWS/Exchange.asmx
ผู้ใช้ที่อยู่ของโฮสต์:IP>
ผู้ใช้:ผู้ใช้>
มีการรับรองความถูกต้อง: จริง
ชนิดการรับรองความถูกต้อง: NTLM
เธรดชื่อบัญชี: NT AUTHORITY\SYSTEM

ข้อมูลของเธรด:
ID ของเธรด:XX>
เธรดชื่อบัญชี: NT AUTHORITY\SYSTEM
มีการปลอม: เท็จ

สืบค้นกลับการกองซ้อน: ที่ Microsoft.Exchange.Diagnostics.RequestDetailsLoggerBase.SetBugdetSnapshotResourceInfo (สตริ budgetResourcesString)
ใน Microsoft.Exchange.Diagnostics.RequestDetailsLoggerBase.FetchThrottlingData()
ใน Microsoft.Exchange.Diagnostics.RequestDetailsLoggerBase.Commit()
ใน Microsoft.Exchange.Services.Global.Application_EndRequest (ผู้ส่งวัตถุ EventArgs e)
ใน System.Web.HttpApplication.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
ใน System.Web.HttpApplication.ExecuteStep (IExecutionStep ขั้นตอน บูลีน & completedSynchronously)

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากอักขระพิเศษในชื่อฐานข้อมูลทำให้เกิดข้อยกเว้น IndexOutOfRangeException ข้อยกเว้นนี้ล้มเหลวพูลโปรแกรมประยุกต์ MSExchangeServicesAppPool

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง update rollup ดังต่อไปนี้:

2645995 คำอธิบายของ Update Rollup 1 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack ที่ 2

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ปรับปรุงการชั่วคราว (IU) จะพร้อมใช้งานจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม IU นี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ IU นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น IU นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วย IU นี้

เมื่อต้องการขอรับนี้ IU ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดสำหรับ IU นี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์และการบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้มีผลกระทบต่อแอพลิเคชันไคลเอนต์ดังต่อไปนี้:
 • Microsoft Outlook 2010 OOF และความพร้อมใช้งาน
 • Microsoft Office Outlook 2007 OOF และความพร้อมใช้งาน
 • Microsoft Outlook สำหรับ Mac 2011
 • Microsoft Entourage 2008
 • เซิร์ฟเวอร์การติดต่อสื่อสารของ Microsoft Office
 • Microsoft Lync 2010
 • ส่งข้อความภาพเป็นหนึ่งเดียว
 • บริการการจำลองแบบของกล่องจดหมาย
 • Microsoft Office Outlook 2003 เมื่อคุณเชื่อมต่อกับบริการการเข้าถึงไคลเอ็นต์ RPC
 • เซิร์ฟเวอร์โครงการของ Microsoft
 • Microsoft Outlook Web App
 • เซิร์ฟเวอร์องค์กรของ blackberry
 • บริการอินเทอร์เน็ตของ blackberry
 • TouchDown NitroDesk กับ Microsoft Exchange ActiveSync
 • จดหมายของ Apple
 • Apple iCal
 • สมุดรายชื่อของ Apple

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2665115 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 พฤษภาคม 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Outlook 2011 for Mac
 • Microsoft Entourage 2008 for Mac
 • Microsoft Office Communications Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Office Communications Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Lync 2010
Keywords: 
kbqfe kbprb kbmt KB2665115 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2665115

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com