คุณไม่สามารถยกเว้นพอร์ต โดยใช้รีจิสทรีคีย์ ReservedPorts ใน Windows Server 2008 หรือ ใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2665809 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ windows Server 2003 หรือ Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008
 • คุณตั้งค่าคอนฟิก ReservedPorts คีย์รีจิสทรีเพื่อแยกช่วงของพอร์ตบนคอมพิวเตอร์
ในสถานการณ์สมมตินี้ พอร์ตที่จะยังคงใช้

บันทึกย่อ
 • คุณอาจต้องแยกช่วงของพอร์ตเพื่อให้ไม่สามารถถูกกำหนดให้กับพอร์ตต่าง ๆ ที่อยู่ในช่วงถูกแยกออกโปรแกรมหรือกระบวนการที่ร้องขอการพอร์ตแบบสุ่ม เมื่อคุณทำเช่นนี้ โปรแกรมหรือกระบวนการที่ร้องขอการพอร์ตที่อยู่ในช่วงถูกแยกออกโดยเฉพาะ เท่านั้นสามารถใช้พอร์ตนั้น
 • ปัญหานี้เกิดขึ้นใน Windows Server 2003

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2 ไม่สนับสนุนการ ReservedPortsคีย์รีจิสทรี

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ หลังจากคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณสามารถยกเว้นพอร์ต โดยใช้ยูทิลิตี Netshell พรอมต์คำสั่ง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของคำสั่ง Netshell:
 • เมื่อต้องแยกช่วงของพอร์ตจากช่วงของพอร์ตข้อมูลแบบชั่วคราว เรียกใช้คำสั่ง Netshell ดังต่อไปนี้:
  netsh intipv4|ipv6> เพิ่ม excludedportrange [โพรโทคอล =] tcp|udp [startport =]จำนวนเต็ม> [numberofports =]จำนวนเต็ม> [[เก็บ =] active|persistent]
  บันทึกย่อ
  • คำสั่งนี้ไม่ได้รวมบล็อกที่ต่อเนื่องของพอร์ต ช่วงของพอร์ตที่คุณต้องการแยกควรจะอยู่ภายในช่วงของพอร์ตข้อมูลแบบชั่วคราว ช่วงของพอร์ตที่สามารถสำรองทุกครั้งที่คุณเรียกใช้คำสั่งนี้ สูงสุดคือ 2048
  • ที่ร้านค้า พารามิเตอร์หรือไม่ก็ โดยค่าเริ่มต้น พารามิเตอร์นี้เป็นแบบถาวร และการใช้งานอยู่
 
 • เมื่อต้องเอาการแยกออกจากช่วงของพอร์ต เรียกใช้คำสั่ง Netshell ดังต่อไปนี้:
  netsh intipv4|ipv6> ลบ excludedportrange [โพรโทคอล =] tcp|udp [startport =]จำนวนเต็ม> [numberofports =]จำนวนเต็ม> [[เก็บ =] active|persistent]
 • การสอบถามช่วงของพอร์ตที่ไม่ได้รวมอยู่ในปัจจุบัน เรียกใช้คำสั่ง Netshell ดังต่อไปนี้:
  netsh intipv4|ipv6> แสดง excludedportrange [โพรโทคอล =] tcp|udp [[เก็บ =] active|persistent]
  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของผลผลิตที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งนี้:
          Start Port       End Port        
          -----------      -----------        --
            50000           10         *
            50012           5         
  
  หมายเหตุ ในตัวอย่างนี้, " * " หมายถึงส่วนขยายพอร์ตที่ถูกเพิ่ม โดยการใช้ยูทิลิตี Netshell พร้อมรับคำสั่ง
บันทึกย่อ
 • หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ การแยกที่เพิ่ม โดยใช้การCreatePersistentTcpPortReservation หรือ CreatePersistentUdpPortReservationฟังก์ชันไม่สามารถลบได้ โดยการใช้ยูทิลิตี Netshell พรอมต์คำสั่ง
 • หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ถูกเปิดใช้งานการผูกแบบคงที่สำหรับพอร์ตต่าง ๆ ที่อยู่ในช่วงถูกแยกออก

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบการเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมมีฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 รวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 2. 22xxxWindows Server 2008SP2LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Tcpipreg.sys6.0.6002.2279031,23202 2012 กุมภาพันธ์15:23x 86
Arp.exe.mui6.0.6002.227907,68002 2012 กุมภาพันธ์19:36ไม่เกี่ยวข้อง
Finger.exe.mui6.0.6002.227906,14402 2012 กุมภาพันธ์19:45ไม่เกี่ยวข้อง
Hostname.exe.mui6.0.6002.227906,14402 2012 กุมภาพันธ์19:47ไม่เกี่ยวข้อง
Mrinfo.exe.mui6.0.6002.2279010,24002 2012 กุมภาพันธ์19:45ไม่เกี่ยวข้อง
Netiohlp.dll.mui6.0.6002.22790253,95202 2012 กุมภาพันธ์19:43ไม่เกี่ยวข้อง
Netstat.exe.mui6.0.6002.2279018,94402 2012 กุมภาพันธ์19:50ไม่เกี่ยวข้อง
Route.exe.mui6.0.6002.2279013,31202 2012 กุมภาพันธ์19:49ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Tcpipreg.sys6.0.6002.2279040,44802 2012 กุมภาพันธ์16:09x 64
Arp.exe.mui6.0.6002.227907,16802 2012 กุมภาพันธ์20:11ไม่เกี่ยวข้อง
Finger.exe.mui6.0.6002.227905,63202 2012 กุมภาพันธ์20:30ไม่เกี่ยวข้อง
Hostname.exe.mui6.0.6002.227905,63202 2012 กุมภาพันธ์20:32ไม่เกี่ยวข้อง
Mrinfo.exe.mui6.0.6002.227909,72802 2012 กุมภาพันธ์20:29ไม่เกี่ยวข้อง
Netiohlp.dll.mui6.0.6002.22790245,24802 2012 กุมภาพันธ์20:26ไม่เกี่ยวข้อง
Netstat.exe.mui6.0.6002.2279018,43202 2012 กุมภาพันธ์20:37ไม่เกี่ยวข้อง
Route.exe.mui6.0.6002.2279012,80002 2012 กุมภาพันธ์20:35ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับทั้งหมดสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่น IA-64–based
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Tcpipreg.sys6.0.6002.2279080,89602 2012 กุมภาพันธ์15:01IA-64
Arp.exe.mui6.0.6002.227907,68002 2012 กุมภาพันธ์18:04ไม่เกี่ยวข้อง
Finger.exe.mui6.0.6002.227905,63202 2012 กุมภาพันธ์18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Hostname.exe.mui6.0.6002.227905,63202 2012 กุมภาพันธ์18:05ไม่เกี่ยวข้อง
Mrinfo.exe.mui6.0.6002.227909,72802 2012 กุมภาพันธ์18:01ไม่เกี่ยวข้อง
Netiohlp.dll.mui6.0.6002.22790261,12002 2012 กุมภาพันธ์17:58ไม่เกี่ยวข้อง
Netstat.exe.mui6.0.6002.2279019,45602 2012 กุมภาพันธ์18:10ไม่เกี่ยวข้อง
Route.exe.mui6.0.6002.2279013,82402 2012 กุมภาพันธ์18:08ไม่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0. 16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0. 21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 17xxxWindows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Arp.exe.mui6.1.7601.219126,65601-กุมภาพันธ์-201206:19ไม่เกี่ยวข้อง
Finger.exe.mui6.1.7601.219125,63201-กุมภาพันธ์-201206:29ไม่เกี่ยวข้อง
Hostname.exe.mui6.1.7601.219125,12001-กุมภาพันธ์-201206:31ไม่เกี่ยวข้อง
Mrinfo.exe.mui6.1.7601.219128,70401-กุมภาพันธ์-201206:18ไม่เกี่ยวข้อง
Netiohlp.dll.mui6.1.7601.21912296,44801-กุมภาพันธ์-201206:15ไม่เกี่ยวข้อง
Netstat.exe.mui6.1.7601.2191218,94401-กุมภาพันธ์-201206:36ไม่เกี่ยวข้อง
Route.exe.mui6.1.7601.2191212,28801-กุมภาพันธ์-201206:22ไม่เกี่ยวข้อง
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21912288,62401-กุมภาพันธ์-201206:41x 64
Tcpip.sys6.1.7601.219121,903,47201-กุมภาพันธ์-201206:42x 64
Arp.exe6.1.7600.1638524,06414 2009 ก.ค.01:38x 64
Finger.exe6.1.7600.1638511,26414 2009 ก.ค.01:39x 64
Hostname.exe6.1.7600.163859,72814 2009 ก.ค.01:39x 64
Mrinfo.exe6.1.7600.1638512,80014 2009 ก.ค.01:39x 64
Netiohlp.dll6.1.7601.21912228,35201-กุมภาพันธ์-201206:33x 64
Netstat.exe เพื่อค้นหา6.1.7601.2191233,79201-กุมภาพันธ์-201206:27x 64
Route.exe6.1.7600.1638521,50414 2009 ก.ค.01:39x 64
Tcpsvcs.exe6.1.7600.1638510,24014 2009 ก.ค.01:39x 64
Arp.exe6.1.7600.1638520,99214 2009 ก.ค.01:14x 86
Finger.exe6.1.7600.1638510,24014 2009 ก.ค.01:14x 86
Hostname.exe6.1.7600.163858,70414 2009 ก.ค.01:14x 86
Mrinfo.exe6.1.7600.1638511,26414 2009 ก.ค.01:14x 86
Netiohlp.dll6.1.7601.21912177,15201-กุมภาพันธ์-201206:50x 86
Netstat.exe เพื่อค้นหา6.1.7601.2191228,16001-กุมภาพันธ์-201206:44x 86
Route.exe6.1.7600.1638517,92014 2009 ก.ค.01:14x 86
Tcpsvcs.exe6.1.7600.163859,21614 2009 ก.ค.01:14x 86
สำหรับทั้งหมดสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่น IA-64–based
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Arp.exe.mui6.1.7601.219126,65601-กุมภาพันธ์-201205:18ไม่เกี่ยวข้อง
Finger.exe.mui6.1.7601.219125,63201-กุมภาพันธ์-201205:17ไม่เกี่ยวข้อง
Hostname.exe.mui6.1.7601.219125,12001-กุมภาพันธ์-201205:19ไม่เกี่ยวข้อง
Mrinfo.exe.mui6.1.7601.219128,70401-กุมภาพันธ์-201205:08ไม่เกี่ยวข้อง
Netiohlp.dll.mui6.1.7601.21912296,44801-กุมภาพันธ์-201205:05ไม่เกี่ยวข้อง
Netstat.exe.mui6.1.7601.2191218,94401-กุมภาพันธ์-201205:23ไม่เกี่ยวข้อง
Route.exe.mui6.1.7601.2191212,28801-กุมภาพันธ์-201205:11ไม่เกี่ยวข้อง
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21912483,18401-กุมภาพันธ์-201205:38IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.219123,813,23201-กุมภาพันธ์-201205:38IA-64
Arp.exe6.1.7600.1638548,12814 2009 ก.ค.01:44IA-64
Finger.exe6.1.7600.1638522,52814 2009 ก.ค.01:44IA-64
Hostname.exe6.1.7600.1638514,33614 2009 ก.ค.01:44IA-64
Mrinfo.exe6.1.7600.1638529,18414 2009 ก.ค.01:44IA-64
Netiohlp.dll6.1.7601.21912402,94401-กุมภาพันธ์-201205:22IA-64
Netstat.exe เพื่อค้นหา6.1.7601.2191271,68001-กุมภาพันธ์-201205:17IA-64
Route.exe6.1.7600.1638545,56814 2009 ก.ค.01:44IA-64
Tcpsvcs.exe6.1.7600.1638518,94414 2009 ก.ค.01:45IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลแบบชั่วคราวพอร์ตต่าง ๆ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
812873 วิธีการจองช่วงของพอร์ตข้อมูลแบบชั่วคราวบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows 2000 Server

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_b9d5c0e81a0272e2dee4ce2e0571a165_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_10dda4b61678cf2c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม709
วัน (UTC)03 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)08:29
ชื่อแฟ้มX86_bdd8d42d76ed16b5f7eebbb1995b32b8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_eb54e5c5193c8515.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม702
วัน (UTC)03 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)08:29
ชื่อแฟ้มX86_ce725c6dbe7d285fffdcb3227536b009_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_19041f7985b1d787.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)03 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)08:29
ชื่อแฟ้มX86_d986420933d26c32f80947171227c348_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_56fed9aca887cb47.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม709
วัน (UTC)03 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)08:29
ชื่อแฟ้มX86_df04fb0137ef138d21e9a799c634b29c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_2ed070036fe7a852.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม709
วัน (UTC)03 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)08:29
ชื่อแฟ้มX86_f53b4cdfbc3afd35917f43cb81710162_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_6bad5acb00098efe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม709
วัน (UTC)03 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)08:29
ชื่อแฟ้มX86_fd8dcacab07e593eebaa122915fdf586_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_15536a6601df841b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม709
วัน (UTC)03 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)08:29
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-l ..istry สนับสนุน tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_882c06841bf9d152.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,845
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)16:52
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_cs-cz_b322b55dce8a1438.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:52
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_da-dk_505c9584c4d01037.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:31
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_de-de_4d882ac0c6a664d1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:26
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_el-gr_f61e5853b5bbcd5f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:58
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_en-us_f67900b9b5847096.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)16:46
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_es-es_f6445d9db5ab623b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:31
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_fi-fi_955f624aaac55465.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:06
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_fr-fr_98fbd39ca87d789d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:31
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_hu-hu_e06c53e48cdd47b9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:07
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_it-it_8323c9e37faf5e1b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:31
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_ja-jp_254948f072ca6ff6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:31
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_ko-kr_c8b325a5653b370c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:25
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_nb-no_b145a6da3d6062c8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:26
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_nl-nl_af84f2183e8c6c9d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:07
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_pl-pl_f5c14c9a23aeda51.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:31
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_pt-br_f815373e22386e35.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:53
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_pt-pt_f8f706aa21a7de11.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:30
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_ru-ru_3f9a186e06896c3d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:31
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_sv-se_db9502e2fdb27698.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:10
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_tr-tr_84a24d29ec6e7889.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:31
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_zh-cn_55ff6b279ca64aa8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:58
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_zh-tw_59fba87d9a172718.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:51
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_b52ce2cf7cf317bc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,762
วัน (UTC)03 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)08:31
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_34d5c427656af979.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม17,143
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)16:53
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_a13616545bc32f7cdb2e42e8159a9fb8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_b5b39fcc97ff1e3a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,066
วัน (UTC)03 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)08:29
ชื่อแฟ้มAmd64_bb5a70c5c785cbe8f82049b78eeff9a7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_6462327146e72d8c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,066
วัน (UTC)03 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)08:29
ชื่อแฟ้มAmd64_c08d175a33b0f2095adfd7819514263f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_878079e98c0da6fd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,066
วัน (UTC)03 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)08:29
ชื่อแฟ้มAmd64_c1464491675af076eca20cc3ce4e7333_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_20b9446c5daad738.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,066
วัน (UTC)03 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)08:29
ชื่อแฟ้มAmd64_c3d4704d0360ad148caeb682f1db2d32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_78aaa069feb9cba0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,066
วัน (UTC)03 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)08:29
ชื่อแฟ้มAmd64_cd9c1334993f40b907bae69516824123_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_924337b64bc88dcd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,066
วัน (UTC)03 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)08:29
ชื่อแฟ้มAmd64_e379b026fbd0cebbfefda15dc138f7df_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_43f906ea4a3786cd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,066
วัน (UTC)03 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)08:29
ชื่อไฟล์Amd64_f846910f3e24e18c24149e11db5e9175_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_6767521bd88c259b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,066
วัน (UTC)03 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)08:29
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-l ..istry สนับสนุน tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_e44aa207d4574288.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม5,122
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:16
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_cs-cz_0f4150e186e7856e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,986
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)20:40
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_da-dk_ac7b31087d2d816d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,986
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)20:35
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_de-de_a9a6c6447f03d607.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,986
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:34
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_el-gr_523cf3d76e193e95.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,986
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)20:26
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_en-us_52979c3d6de1e1cc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,986
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:02
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_es-es_5262f9216e08d371.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,986
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)20:26
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_fi-fi_f17dfdce6322c59b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,986
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:24
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_fr-fr_f51a6f2060dae9d3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,986
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)20:35
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_hu-hu_3c8aef68453ab8ef.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,986
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:28
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_it-it_df426567380ccf51.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,986
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:31
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_ja-jp_8167e4742b27e12c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,986
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:25
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_ko-kr_24d1c1291d98a842.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,986
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:29
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_nb-no_0d64425df5bdd3fe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,986
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:17
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_nl-nl_0ba38d9bf6e9ddd3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,986
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)20:45
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_pl-pl_51dfe81ddc0c4b87.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,986
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:26
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_pt-br_5433d2c1da95df6b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,986
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)20:26
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_pt-pt_5515a22dda054f47.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,986
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:37
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_ru-ru_9bb8b3f1bee6dd73.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,986
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)20:45
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_sv-se_37b39e66b60fe7ce.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,986
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:42
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_tr-tr_e0c0e8ada4cbe9bf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,986
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)20:35
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_zh-cn_b21e06ab5503bbde.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,986
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:04
ชื่อไฟล์Amd64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_zh-tw_b61a44015274984e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,986
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)20:25
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_114b7e53355088f2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,784
วัน (UTC)03 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)08:32
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_90f45fab1dc86aaf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม17,193
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:17
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_cs-cz_b322b55dce8a1438.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:52
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_da-dk_505c9584c4d01037.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:31
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_de-de_4d882ac0c6a664d1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:26
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_el-gr_f61e5853b5bbcd5f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:58
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_en-us_f67900b9b5847096.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)16:46
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_es-es_f6445d9db5ab623b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:31
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_fi-fi_955f624aaac55465.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:06
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_fr-fr_98fbd39ca87d789d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:31
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_hu-hu_e06c53e48cdd47b9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:07
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_it-it_8323c9e37faf5e1b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:31
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_ja-jp_254948f072ca6ff6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:31
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_ko-kr_c8b325a5653b370c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:25
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_nb-no_b145a6da3d6062c8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:26
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_nl-nl_af84f2183e8c6c9d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:07
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_pl-pl_f5c14c9a23aeda51.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:31
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_pt-br_f815373e22386e35.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:53
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_pt-pt_f8f706aa21a7de11.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:30
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_ru-ru_3f9a186e06896c3d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:31
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_sv-se_db9502e2fdb27698.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:10
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_tr-tr_84a24d29ec6e7889.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:31
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_zh-cn_55ff6b279ca64aa8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:58
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_zh-tw_59fba87d9a172718.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:51
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_34d5c427656af979.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม17,143
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)16:53
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่น IA-64–based
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_ca327f5fc14c89194008a3d93df3bec4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_8e82051cd1b1107d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,066
วัน (UTC)03 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)08:29
ชื่อแฟ้มIa64_e8bd450690750d37eace22611d378135_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_40ba86086763240b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,064
วัน (UTC)03 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)08:29
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-l ..istry สนับสนุน tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_882daa7a1bf7da4e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม5,118
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)16:00
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_de-de_4d89ceb6c6a46dcd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,977
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:12
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_en-us_f67aa4afb5827992.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,977
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)15:58
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_fr-fr_98fd7792a87b8199.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,977
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:00
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_ja-jp_254aece672c878f2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,977
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:28
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_ko-kr_c8b4c99b65394008.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,977
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)17:58
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_zh-cn_56010f1d9ca453a4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,977
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:18
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_zh-tw_59fd4c739a153014.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,977
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:07
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_b52e86c57cf120b8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,773
วัน (UTC)03 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)08:30
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_34d7681d65690275.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม17,168
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)16:01
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2665809_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,441
วัน (UTC)03 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)08:29
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_de-de_4d882ac0c6a664d1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:26
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_en-us_f67900b9b5847096.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)16:46
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_fr-fr_98fbd39ca87d789d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:31
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_ja-jp_254948f072ca6ff6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:31
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_ko-kr_c8b325a5653b370c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:25
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_zh-cn_55ff6b279ca64aa8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)18:58
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_zh-tw_59fba87d9a172718.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,972
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:51
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_34d5c427656af979.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม17,143
วัน (UTC)02 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)16:53

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_a034e15af00d718b711848b8c0b61c26_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_17c28ceb9ae86731.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,066
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_a690ea0a3215a1fa4dc209e857d69741_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_8b11fd677df0066a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_aa4f5968fd18b42bc126e7bffc7940b0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_a5f2e3b305b2362d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,066
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_aaf8d9028d20c34871a8801214ceaa8f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_4e33c16f5713324d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,066
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_adbc7775dda22e0b6b230911e9bfa2bd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_8fb5d9284d0de44a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_b6ae589ca6697559231358ccc99252c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_7e7d6b22124274d1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_b8d1edf6bb1b244faafe0c6f3bd75286_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_b3165f0def73d1b1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_bcd0093dbc88dc902ee7efffad003493_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_15f0b987e24248cb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_bd967c78fb737a923e6ef437ff7dc27f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_1f27a44b041143a0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,066
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c9e385e65a266cf2a4180232dc85d42c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_44b2e1a11469b0e4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_cf9aada9e417ab32265819794d4054ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_e39b46146ac62917.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_d373f710705e276117a65618dc4d4189_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_0e76afcfc258f515.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม706
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_d40ca6d7510f91fb56baad3eaa17bff6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_43e73c65673f71b7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_da6a717561bc325931ca50d856397c7f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_bf80e6ccbad53d73.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,066
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_dcb2cc43ea27ecb4a93649ad3149c30c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_0463c690ed377ae9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,066
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e34e22222f7ba85dc55b513a45a29182_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_7d677146572e9be0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e3ca0a14e3affb849bf8752de925cbb7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_cb9cc15a90df0bf4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e4abe4ba0aa3b6646c6d6b4208704db9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_381a11967ac69da7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,066
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e6a7b6e6ba3dd1fb945713c1aec9bf4b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_bbe45acc25c28e1f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,066
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e8929b416724a7efbf613fcb96f97997_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_aee23bc824276b0e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,066
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_eb44fa71e9e51032a4a19408de62ba4a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_634a6f85da0c73f6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,066
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_ec71f7bb3dad53dcf2215c3a49894a5a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_488a63cdb5adf9c3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_f39ddcafa8fbe44bdeecee225cb50372_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_68b0c8bacaf229b1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_fa07e697773d9bf1ee791a90582e678c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_8a4ddd24f3559cd8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_en-us_5317d794ceb688a2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,498
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)06:48
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_11cbb9aa96252fc8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,838
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)08:04
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_91749b027e9d1185.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,604
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:18
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่น IA-64–based
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_a690ea0a3215a1fa4dc209e857d69741_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_2ef505d9c5909e30.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม710
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_adb46b1983cd0ca0547fadd12430c20a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_352685c90a73ae73.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม704
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_b2898af81b65c494a0b547f4d182ae35_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_158a275cfb4f1087.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_b6ae589ca6697559231358ccc99252c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_2260739459e30c97.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม710
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_b8d1edf6bb1b244faafe0c6f3bd75286_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_56f9678037146977.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม710
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_b9ca2bf037a9ada9f171ad2897dc4a2f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_77d529a858d4b10f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_c91a50c3fa9f976995d5fc5456eca4e4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_abe80022b3ebfc43.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_e34e22222f7ba85dc55b513a45a29182_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_214a79b89ecf33a6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม710
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_e998dee28cbad4c7fb3dea13c1abd82a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_7d29601d3dd82f95.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-t ...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_en-us_f6fae00716572068.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,497
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)05:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_b5aec21cddc5c78e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,836
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)08:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_3557a374c63da94b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,602
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)22:08
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2665809 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มีนาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2665809 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2665809

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com