Jak rozwiązywać problemy z mikrofonem

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 266677 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Większość kart dźwiękowych odbiera dźwięk wejściowy z mikrofonu przez swój port mikrofonu. Może to być przydatne do rejestrowania głosu lub dźwięków na komputerze. W tym artykule opisano, jak rozwiązywać problemy z mikrofonem w systemach Windows 95, Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie.

UWAGA: Aby efektywniej przeszukiwać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, należy używać słów kluczowych związanych z poszukiwanym zagadnieniem. Jeżeli poszukujesz informacji dotyczących rozwiązywania problemów, które nie zostały zamieszczone w tym artykule, przeszukaj ponownie bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, używając słów kluczowych wymienionych w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
242450 Porady dotyczące sposobu wyszukiwania informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Więcej informacji

Należy zauważyć, że mikrofon nie jest osobno wyświetlany w Menedżerze urządzeń, ponieważ działa za pośrednictwem karty dźwiękowej. Kroki opisane w następnych częściach należy wykonać w podanej kolejności i po każdej części należy sprawdzać, czy problem został rozwiązany.

UWAGA: Mikrofon powinien być wybrany jako urządzenie nagrywające w narzędziu Regulacja głośności (sndvol32.exe).

Aby sprawdzić, czy tak jest, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz sndvol32.exe, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij polecenie Właściwości w menu Opcje.
 4. W polu Ustawianie głośności kliknij opcję Nagrywanie.
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. W polu Mikrofon sprawdź, czy jest zaznaczone pole wyboru Wybierz.
Wszystkie właściwości wyświetlane w sekcji Odtwarzanie narzędzia Regulacja głośności są niezależne od ustawień nagrywania. Można więc nagrywać przez mikrofon, wybierając go w sekcji nagrywania i wyciszając w sekcji odtwarzania. Można zatem nagrywać dźwięk, nie słysząc go w głośnikach podczas nagrywania.

Sprawdzanie sprzętu

Jeśli mikrofon nigdy nie działa, najpierw sprawdź fizyczne połączenie mikrofonu. Sprawdź, czy jest on dobrze podłączony do portu mikrofonu, a nie do portu słuchawek czy głośników. Jeśli nie masz pewności, który port jest właściwy, możesz sprawdzić, czy nie jest on oznaczony na karcie dźwiękowej (czasami obrazem mikrofonu), posłużyć się metodą prób i błędów, zajrzeć do dokumentacji dostarczonej ze sprzętem lub skontaktować się z producentem sprzętu.

Rejestrator dźwięku

 1. Uruchom narzędzie Rejestrator dźwięku:

  System Windows 95

  Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Multimedia, a następnie kliknij polecenie Rejestrator dźwięku.

  System Windows 98

  Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Rozrywka, a następnie kliknij polecenie Rejestrator dźwięku.
 2. Po uruchomieniu Rejestratora dźwięku kliknij przycisk Nagrywaj (kółko po prawej stronie), a następnie zacznij mówić do mikrofonu. Jeśli mikrofon jest podłączony do właściwego gniazda, linia na ekranie powinna się poruszać w górę i w dół. Jeśli się nie porusza, to dźwięk nie jest przekazywany przez mikrofon. Jeśli się porusza, naciśnij przycisk Zatrzymaj, naciśnij przycisk Przewiń, a następnie naciśnij przycisk Odtwórz, aby wysłuchać nagrania. Jeśli to działa, ale występują problemy w używanym programie, zobacz sekcję „Informacje dotyczące korzystania z mikrofonu w programach” w tym artykule.
UWAGA: Jeśli Rejestrator dźwięku nie jest zainstalowany:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 2. Kliknij kartę Instalator systemu Windows, kliknij pozycję Multimedia, a następnie kliknij przycisk Szczegóły.
 3. Zaznacz pole wyboru Rejestrator dźwięku, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Po uruchomieniu Rejestratora dźwięku wykonaj powyższe kroki, aby przetestować nagrywanie.

Nadal nie można nagrywać

Jeśli nie można nagrać pliku wav po wykonaniu kroków opisanych w poprzedniej sekcji, być może problem dotyczy ustawień właściwości mikrofonu. Aby sprawdzić te ustawienia:
 1. Kliknij dwukrotnie ikonę głośnika na pasku zadań, a następnie sprawdź, czy suwak Mikrofon jest wyświetlany u góry i czy nie jest zaznaczone pole wyboru Wycisz. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, wyczyść je.
 2. Kliknij polecenie Właściwości w menu Opcje. Wybierz opcję Nagrywanie i kliknij przycisk OK. Sprawdź, czy pole wyboru Wybrany w obszarze Mikrofon jest zaznaczone i czy suwak Mikrofon znajduje się u góry.
 3. Spróbuj ponownie nagrać plik wav.

Na pasku zadań nie ma ikony głośnika

Jeśli ikony głośnika nie ma na pasku zadań:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Multimedia.
 2. Zaznacz pole wyboru Pokaż wskaźnik głośności na pasku zadań, a następnie kliknij przycisk OK.
Jeśli nadal nie można nagrać pliku wav, prawdopodobnie występuje problem związany ze sprzętem i należy wykonać poprzednie kroki z użyciem innego mikrofonu lub skontaktować się z producentem sprzętu.

Informacje dotyczące korzystania z mikrofonu w programach

Jeśli można nagrać plik wav w Rejestratorze dźwięku, ale nadal występują problemy w określonym programie, być może trzeba w tym programie włączyć jakieś ustawienia. Sprawdź szczegóły w dokumentacji dołączonej do programu.

Typowe problemy z mikrofonami

 • Głośność jest wyłączona lub bardzo niska

  Jeśli głośność jest wyłączona lub bardzo niska, to może nie być słychać dźwięku podczas korzystania z mikrofonu. Za pomocą narzędzia Rejestrator dźwięku sprawdź, czy są słyszalne pliki wav.
  • W menu Plik kliknij polecenie Otwórz.
  • Zlokalizuj i kliknij plik wav, a następnie kliknij polecenie Otwórz.
  • Kliknij przycisk Odtwórz.
 • Głośniki są wyłączone lub głośność jest niska

  Jeśli używasz głośników wzmacnianych, sprawdź, czy są one właściwie podłączone do karty dźwiękowej, czy są włączone i czy jest włączona regulacja głośności.
 • Nie można mówić równocześnie z inną osobą

  Może tak się zdarzyć, jeśli rozmówcy nie używają pełnego dupleksu. W trybie pełnodupleksowym dwie osoby mogą mówić (i słyszeć się) równocześnie. W trybie półdupleksowym dwie osoby muszą mówić naprzemian. Aby dwie osoby mogły mówić równocześnie, obie muszą mieć karty dźwiękowe z funkcjami pełnego dupleksu. Należy sprawdzić we właściwościach kart dźwiękowych, czy jest włączony pełny dupleks.
 • Korzystanie z dźwięku za pośrednictwem serwera proxy

  Jeśli występują problemy z używaniem mikrofonu w środowisku sieciowym, być może na serwerze proxy są zamknięte porty audio. Skontaktuj się z administratorem sieci lub usługodawcą internetowym.

Właściwości

Numer ID artykułu: 266677 - Ostatnia weryfikacja: 13 czerwca 2007 - Weryfikacja: 1.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
Słowa kluczowe: 
kbhardware kbhowto kbtshoot KB266677

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com