วิธีการผลรวมและการจัดรูปแบบในช่วงของชั่วโมง นาที หรือวินาทีใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 266691 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

การจัดรูปแบบโดยอัตโนมัติเวลาที่เมื่อถูกเพิ่มเข้าด้วยกันเกิน 24 ชั่วโมง 60 นาที หรือ 60 วินาที คุณสามารถใช้รูปแบบตัวเลขกำหนดเองที่ต่อไปนี้และฟังก์ชัน SUM ใน Excel:
 • ชั่วโมง =:mm:ss [h
 • นาที = [m: ss
 • วินาที = [ss]

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใน Microsoft Excel รูปชั่วโมงที่กำหนดเองแล้วสร้าง อย่างไรก็ตาม คุณต้องสร้างนาทีและวินาทีรูปแบบสำหรับแต่ละสมุดงานที่จำเป็นต้องเหล่านั้น

เมื่อต้องการแสดงผลรวมชั่วโมงที่มากกว่า 24 และนาทีและยอดรวมที่สองที่สูงกว่า 60 อย่างถูกต้อง ใช้วิธีการต่อไปนี้

ตัวอย่างสำหรับชั่วโมง

การจัดรูปแบบผลบวกของเวลาที่มากกว่า 24 ชั่วโมง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. สร้างแผ่นงานใหม่ และพิมพ์ค่าต่อไปนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้เครื่องหมายจุดคู่ (:)เพื่อคั่นตัวเลข
     A1:   12:35:58
     A2:   12:24:30
     A3:   11:18:23
  					
 2. พิมพ์สูตรต่อไปนี้ลงในเซลล์ A4 รูป Excel โดยอัตโนมัติแบบผลอย่างถูกต้องถ้าคุณกำลังเพิ่มชั่วโมง
     A4:   =SUM(A1:A3)   
  					
Excel แสดง 36:18:51 เป็นผลรวม

ตัวอย่างสำหรับนาทีและวินาที

เมื่อต้องการจัดรูปแบบนาทีหรือผลรวมที่สองที่สูงกว่า 60 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. สร้างแผ่นงานใหม่ และพิมพ์ค่าต่อไปนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ค่าศูนย์นำหน้า (00), และใช้เครื่องหมายจุดคู่ (:)เพื่อคั่นตัวเลข
     A1:   00:42:58
     A2:   00:19:30
     A3:   00:37:23
  					
 2. พิมพ์สูตรต่อไปนี้ในเซลล์ A4:
     A4:   =SUM(A1:A3)   
  						
  Excel แสดง1:39:51เป็นผลรวม เมื่อต้องการแสดงผลรวมนี้เป็นนาที และวินาที หรือวินาทีเท่านั้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้าง และใช้รูปแบบที่เหมาะสม:
  1. คลิกขวาที่เซลล์ A4 และจากนั้น คลิกรูปแบบเซลล์.
  2. คลิกการตัวเลขแท็บ
  3. ในการประเภท:รายการ คลิกกำหนดเอง.
  4. ในการประเภท:กล่อง หมายเลขการจัดรูปแบบรหัสที่สร้างรูปแบบคุณต้องการแก้ไข
   • สำหรับรูปแบบนาที พิมพ์[m]: ss
   • สำหรับรูปแบบวินาที พิมพ์[ss]
  5. เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้อง การใช้ แล้ว คลิกตกลง.
  หลังจากที่คุณใช้รูปแบบนาที แสดง Excel99:51เป็นผลรวม

  หลังจากที่คุณใช้รูปแบบวินาที แสดง Excel5981เป็นผลรวม
หมายเหตุ:: เมื่อคุณแก้ไขรูปแบบที่มีอยู่แล้ว Excel สร้างรูปแบบใหม่ แต่ไม่แทนการจัดรูปแบบที่มีอยู่

วิธีการใช้รูปแบบที่จะเพิ่มเติมของเซลล์

หลังจากที่คุณสร้างกำหนดเองนาทีและวินาทีรูปแบบ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้จะนำไปใช้ใด ๆเพิ่มเติมเซลล์ในสมุดงาน:
 1. คลิกขวาที่เซลล์ที่คุณต้อง การแสดงในรูปแบบที่สร้างขึ้นใหม่ แล้ว คลิกรูปแบบเซลล์.
 2. ในกล่องโต้ตอบ คลิกการตัวเลขแท็บ แล้วคลิกกำหนดเอง.
 3. ในรายการของรูปแบบกำหนดเอง คลิกเพื่อเลือกรูปแบบที่เหมาะสม และคลิกตกลง.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 266691 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
Keywords: 
kbhowto kbmt KB266691 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:266691

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com