M t? v? C?p Nh?t tch l?y cho Lync Server 2010, cng c? qu?n tr?: thng 2 2012

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2670358 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Bi vi?t ny m t? cc v?n ? ?c c? ?nh trong gi C?p Nh?t cho Microsoft Lync Server 2010, cng c? qu?n l? l ngy thng hai 2012.
Bi vi?t ny m t? cc m?c sau y v? update C?p Nh?t gi:
 • Nh?ng v?n ? m cc gi ph?n m?m C?p Nh?t s?a ch?a.
 • i?u ki?n tin quy?t ? ci ?t chuyn bi?t gi C?p Nh?t.
 • Cho d b?n ph?i kh?i ?ng l?i my tnh sau khi b?n ci ?t chuyn bi?t gi C?p Nh?t.
 • Cho d update C?p Nh?t gi ?c thay th? b?i b?t k? gi C?p Nh?t khc.
 • Cho d b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay ?i s? ki?m nh?p.
 • Cc t?p tin C?p Nh?t gi ch?a.

GI?I THI?U

V?n ? ny C?p Nh?t gi s?a ch?a

Gi c?p nh?t ny s?a ch?a cc v?n ? sau:
 • 2666347 B?n khng nh?n ?c m?t tin th thoai thng bo khi b?n thay ?i m?t tuy?n ?ng lin bang cho m?t web site trong m?t mi tr?ng Lync Server
 • 2666344 B?n khng th? thm m?t chia s? t?p tin DFS l m?t t?p tin lu tr? trong c?u trc lin k?t xy d?ng c?a Lync Server 2010
Gi c?p nh?t ny c?ng s?a ch?a v?n ? ? ?c di?n t? trong bi vi?t C s? tri th?c Microsoft sau:

 • 2483236 Dy ho?c ph?n trong hp thoai ?c c?t gi?m trong Lync Server 2010 c?u trc lin k?t xy d?ng

Gi?i php

C?p nh?t thng tin gi

Microsoft t?i v? Trung tm

T?p sau c s?n ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? gi AdminTools.msp by gi?.

Ngy pht hnh: Thng 2 2012

? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Lm th? no ? c ?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft qut tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m pht hi?n virus m?i nh?t c s?n trn ngy m t?p tin ? ?c ng. Cc t?p tin ?c lu tr? trn tng c?ng b?o m?t my ch? c th? gip ngn ng?a b?t k? thay ?i khng ?c php ? cc t?p tin.

i?u ki?n tin quy?t

Khng c khng c i?u ki?n tin quy?t ? ci ?t chuyn bi?t b?n c?p nh?t ny.

Kh?i ?ng l?i yu c?u

B?n c th? ph?i kh?i ?ng l?i my tnh sau khi b?n p d?ng b?n c?p nh?t ny.

Thng tin thay th? hotfix

B?n C?p Nh?t tch l?y ny thay th? b?n C?p Nh?t tch l?y pht hnh tr?c sau:

2467771 M t? gi C?p Nh?t cho Lync Server 2010, cng c? qu?n tr?: thng 1 nm 2011

ki?m nh?p thng tin

? s? d?ng m?t trong nh?ng gi C?p Nh?t trong gi ny, b?n khng ph?i th?c hi?n b?t k? thay ?i vo s? ki?m nh?p.

C?p nh?t thng tin ci ?t chuyn bi?t gi

? ci ?t chuyn bi?t gi c?p nh?t ny, ci ?t chuyn bi?t gi AdminTools.msp trn cc my tnh ang ch?y Lync Server 2010 ph?n sau y:
 • Lync Server 2010 - cng c? qu?n tr?

Chi tiet tap tin

Gi ny c th? ch?a t?t c? cc t?p tin m b?n ph?i c ? hon ton C?p Nh?t m?t s?n ph?m ? xy d?ng m?i nh?t. Gi c?p nh?t ny ch?a ch? cc t?p tin m b?n ph?i c ? gi?i quy?t cc v?n ? ?c li?t k trong bi vi?t ny.

Phin b?n ton c?u c?a gi hotfix ny s? d?ng m?t gi ph?n m?m Microsoft Windows Installer ? ci ?t chuyn bi?t gi b?n v nng. Nh?ng ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tiet tap tin, ngy b? chuy?n thnh gi? c?c b?. ? t?m s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngay gi m?c trong Panel iu khin.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
t?p ? ?t tn tinPhin b?n t?p tinKch th?c t?p tinNgyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.RTC.Internal.Setup.topologybuilder.dll4.0.7577.1901,695,07202/18/1220:20x 86

Lo?i b? thng tin

? lo?i b? gi c?p nh?t ny, s? d?ng cc tnh nng Add or Remove Programs trong Panel iu khin.

i khi, khi b?n c? g?ng g? b? ci ?t chuyn bi?t b?n C?p Nh?t tch l?y ny, b?n ?c nh?c nh? cho ngu?n CD. N?u hnh vi ny x?y ra, a ?a compact ngu?n, ho?c cung c?p ?ng d?n ni tp ngun c th? ?c t?m th?y.

Tham kh?o

? bi?t thm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
824684 M t? thu?t ng? chu?n ?c s? d?ng ? m t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
? bi?t thm chi ti?t v? cc b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Lync Server 2010, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2493736 C?p Nh?t cho Lync Server 2010

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2670358 - L?n xem xt sau cng: 17 Thang Mi Mt 2013 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
T? kha:
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2670358 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2670358

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com