MS12-025: ช่องโหว่ใน.NET Framework อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล: 10 เมษายน 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2671605
หมายเหตุ
สิ่งสำคัญ ในการตอบสนองต่อคำติชมของลูกค้าที่เราได้รับหลังจากต้นฉบับของปรับปรุงนี้บน 10 เมษายน 2012 การ ปรับปรุงนี้ถูกแก้ไข และ re-released ในวันที่ 12 มิถุนายน 2012 ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงเดิม คุณควรติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไข

นำไปใช้กับ

บทความนี้นำไปใช้กับข้อความต่อไปนี้:
 • Microsoft .NET Framework 4.5 เมื่อใช้กับ:
  • แสดงตัวอย่างสำหรับนักพัฒนา Windows
  • ตัวอย่างสำหรับนักพัฒนา Windows เซิร์ฟเวอร์ก่อน
 • Microsoft .NET Framework 4.5 นักพัฒนาอย่างเมื่อใช้กับ:
  • Windows 7
  • Windows 7 Service Pack ที่ 1
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack ที่ 1
  • Windows Server 2008 Service Pack ที่ 2
 • Microsoft .NET Framework 4 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7
  • Windows 7 Service Pack ที่ 1
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack ที่ 1
  • Windows Vista Service Pack ที่ 2
  • Windows Server 2008 Service Pack ที่ 2
  • Microsoft Windows XP Service Pack ที่ 3
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack ที่ 2
 • Microsoft .NET Framework 3.5.1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7
  • Windows 7 Service Pack ที่ 1
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack ที่ 1
 • Microsoft .NET Framework 3.5 เมื่อใช้กับ:
  • แสดงตัวอย่างสำหรับนักพัฒนา Windows
  • ตัวอย่างสำหรับนักพัฒนา Windows เซิร์ฟเวอร์ก่อน
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Service Pack ที่ 2
  • Windows Server 2008 Service Pack ที่ 2
  • Microsoft Windows XP Service Pack ที่ 3
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack ที่ 2
 • Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows XP Service Pack 3
  • Windows Server 2003 Service Pack ที่ 2
  • Windows Vista Service Pack ที่ 2
  • Windows Server 2008 Service Pack ที่ 2
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Windows XP Service Pack 3 ข้อมูลแท็บเล็ตพีซี Edition
  • Windows XP Service Pack 3 Media Center Edition
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

Microsoft มีบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS12-025 คุณสามารถดูบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ความช่วยเหลือในการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง: การสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงของ Microsoft

โซลูชันการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT: บริการและการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของ TechNet

ช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้ Windows จากไวรัสและมัลแวร์: ศูนย์ความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหาไวรัส

สนับสนุนท้องถิ่นตามประเทศของคุณ: การสนับสนุนสากล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงนี้

บทความต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงนี้เนื่องจากจะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่น บทความอาจประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะการปรับปรุงแต่ละรายการเช่นดาวน์โหลด URL ข้อกำหนดเบื้องต้น และบรรทัดคำสั่งสวิตช์
 • 2656381 MS12-025: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับนักพัฒนา.NET Framework 4.5 อย่างบน Windows 7, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 และ Windows Server 2008 Service Pack 2:10 เมษายน 2012
 • 2656371 MS12-025: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ 4.5 กรอบของ.NET ในแสดงตัวอย่างสำหรับนักพัฒนา Windows และแสดงตัวอย่างสำหรับนักพัฒนาของเซิร์ฟเวอร์ Windows: 10 เมษายน 2012
 • 2656368 MS12-025: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ 4 Framework .NET ที่บน Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 และ Windows Server 2008 R2: 10 เมษายน 2012
 • 2656373 MS12-025: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ.NET Framework 3.5.1 บน Windows 7 Service Pack 1 และ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:10 เมษายน 2012
 • 2656372 MS12-025: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ.NET Framework 3.5.1 บน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2: 10 เมษายน 2012
 • 2656380 MS12-025: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ 3.5 กรอบงานของ.NET ในแสดงตัวอย่างสำหรับนักพัฒนา Windows และแสดงตัวอย่างสำหรับนักพัฒนาของเซิร์ฟเวอร์ Windows: 10 เมษายน 2012
 • 2656374 MS12-025: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับการ.NET Framework 2.0 Service Pack 2 ใน Windows Vista Service Pack 2 และ Windows Server 2008 Service Pack 2:10 เมษายน 2012
 • 2656369 MS12-025: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับการ.NET Framework 2.0 Service Pack 2 ใน Windows XP และ Windows Server 2003:10 เมษายน 2012
 • 2656376 MS12-025: คำอธิบายของความปลอดภัย update สำหรับใน.NET Framework 1.1 Service Pack 1 ใน Windows Server 2003 Service Pack 2 32 บิต: 10 เมษายน 2012
 • 2656370 MS12-025: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับใน.NET Framework 1.1 Service Pack 1 ใน Windows XP, Windows Server 2003 64-บิต Edition, Windows Server 2003 เวอร์ชั่น Itanium, Windows Vista, Windows Server 2008:10 เมษายน 2012
 • 2656378 MS12-025: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับการ.NET Framework 1.0 Service Pack 3 บน Windows XP Service Pack 3 ข้อมูลแท็บเล็ตพีซี Edition และ Windows XP Service Pack 3 Media Center Edition: 10 เมษายน 2012

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

สามารถพบข้อมูลการแทนที่การปรับปรุงสำหรับแต่ละโปรแกรมปรับปรุงเฉพาะในบทความฐานความรู้ที่สอดคล้องกับการปรับปรุงนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2671605 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 ธันวาคม 2555 - Revision: 10.0
Keywords: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB2671605 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2671605

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com