Zasoby i wskazówki firmy Microsoft dotyczące usuwania złośliwego oprogramowania i wirusów

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 2671662 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

WPROWADZENIE

Ten artykuł zawiera listę narzędzi i zasobów udostępnianych przez firmę Microsoft, dzięki którym można łatwiej uniknąć złośliwego oprogramowania i wirusów lub usunąć je z komputera z systemem Windows.

Symptomy

Na komputerze mogą wystąpić dowolne z następujących symptomów:
 • Komputer działa wolniej niż zwykle, ulega awarii lub często przestaje odpowiadać.
 • Nie można uruchomić skanera wirusów lub niektórych narzędzi systemowych, włącznie z Menedżerem zadań.
 • Nie można otworzyć niektórych stron sieci Web. W szczególności nie można otworzyć stron sieci Web związanych z zabezpieczeniami, takich jak witryna Windows Update w sieci Web.
 • Strona główna przeglądarki sieci Web uległa nieoczekiwanej zmianie i nie można jej przywrócić.
 • Stale pojawiają się nieoczekiwane wyskakujące okna.
Te symptomy mogą wskazywać, że komputer jest zainfekowany złośliwym oprogramowaniem. Jednak te objawy mogą też wskazywać problemy ze sprzętem lub oprogramowaniem, które nie mają żadnego związku ze złośliwym oprogramowaniem. Ustalenie przyczyn nietypowego zachowania komputera jest trudne, dlatego użytkownik powinien zapoznać się z informacjami w tym artykule, aby ustalić, czy problem jest powodowany przez złośliwe oprogramowanie. Następnie można usunąć złośliwe oprogramowanie przy użyciu zalecanych narzędzi i zasobów.

Narzędzia firmy Microsoft związane z zabezpieczeniami

Microsoft Windows Update

Usługę Windows Update należy uruchamiać w celu uzyskania najnowszych aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft, w tym aktualizacji zabezpieczeń wydawanych w drugi wtorek każdego miesiąca. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę Microsoft Update w sieci Web:
Microsoft Update

Microsoft Security Essentials

Microsoft Security Essentials to bezpłatny program ułatwiający ochronę komputerów w domu lub małej firmie przed wirusami, programami szpiegującymi i innym złośliwym oprogramowaniem. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
Microsoft Security Essentials

Microsoft Safety Scanner

W przypadku podejrzeń, że komputer został zainfekowany, zalecane jest uruchomienie skanera Microsoft Safety Scanner. Bezpłatne skanowanie wykrywa i usuwa wiele problemów często zgłaszanych przez klientów firmy Microsoft. Aby uruchomić skaner Microsoft Safety Scanner, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
Microsoft Safety Scanner

Microsoft Windows Defender Offline Beta

Program Windows Defender Offline Beta wykrywa i usuwa złośliwe i potencjalnie niepożądane oprogramowanie, w tym programy typu rootkit. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
Windows Defender Offline Beta

Centrum zabezpieczeń systemu Microsoft Windows

Centrum zabezpieczeń systemu Windows należy uruchamiać w celu sprawdzenia stanu kilku podstawowych składników zabezpieczeń na komputerze. W tym celu należy kliknąć przycisk Start, wpisać ciąg Sprawdź stan zabezpieczeń, a następnie kliknąć pozycję Sprawdź stan zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Centrum zabezpieczeń systemu Windows, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
Centrum zabezpieczeń systemu Windows

Zapora systemu Windows

Zapora systemu Windows jest dostępna w większości obsługiwanych wersji systemu Microsoft Windows. Dzięki niej można łatwiej chronić komputer przed złośliwymi użytkownikami. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następujące strony firmy Microsoft w sieci Web:
Zapory w poszczególnych wersjach systemu Windows
Zapora: często zadawane pytania

Centra informacyjne firmy Microsoft związane z zabezpieczeniami

Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft ds. zabezpieczeń dla klientów indywidualnych

Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft ds. zabezpieczeń dla klientów indywidualnych zawiera informacje o produktach z dziedziny zabezpieczeń, oszustwach, problemach z aktualizacjami zabezpieczeń oraz procesach skanowania, wykrywania i usuwania zagrożeń:
Centrum pomocy technicznej ds. zabezpieczeń dla klientów indywidualnych

Centrum firmy Microsoft ds. ochrony przed złośliwym oprogramowaniem

Centrum ochrony przed złośliwym oprogramowaniem zawiera informacje dotyczące ochrony przed wirusami, programami szpiegującymi i innym potencjalnie niepożądanym oprogramowaniem. Udostępnia również podstawową technologię chroniącą przed złośliwym oprogramowaniem (między innymi aparat skanowania i aktualizacje definicji złośliwego oprogramowania) dla następujących produktów:
 • Forefront Server Security
 • Forefront Client Security
 • Microsoft Security Essentials
 • Windows Safety Scanner
 • Microsoft DaRTWindows Defender
 • Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
Centrum ochrony przed złośliwym oprogramowaniem

Encyklopedia Centrum firmy Microsoft ds. ochrony przed złośliwym oprogramowaniem

Aby dowiedzieć się więcej o najważniejszych obecnie zagrożeniach, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
Encyklopedia Centrum firmy Microsoft ds. ochrony przed złośliwym oprogramowaniem

Centrum firmy Microsoft ds. rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Centrum firmy Microsoft ds. rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń udostępnia bezpłatne narzędzia ułatwiające wykrywanie i usuwanie wirusów. Te narzędzia umożliwiają też lepszą ochronę komputera, ułatwiając zabezpieczanie go przed wirusami i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Centrum zabezpieczeń firmy Microsoft

Centrum zabezpieczeń firmy Microsoft zawiera informacje o skanerach zabezpieczeń i narzędziach, a także wskazówki dotyczące bezpieczeństwa komputerów i urządzeń przenośnych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
Centrum zabezpieczeń firmy Microsoft

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami

Strona dotycząca pomocy technicznej i rozwiązywania problemów z zabezpieczeniami zawiera informacje o bezpłatnych narzędziach ułatwiających wykrywanie i usuwanie wirusów. Udostępnia też informacje umożliwiające lepszą ochronę komputera przez zabezpieczenie go przed wirusami i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami

Artykuły z bazy wiedzy firmy Microsoft związane z zabezpieczeniami

129972 Wirusy komputerowe: opis, zapobieganie i odzyskiwanie
822158 Zalecenia dotyczące skanowania w poszukiwaniu wirusów na komputerach przedsiębiorstwa z obsługiwanymi obecnie wersjami systemu Windows
962007 Alert antywirusowy dotyczący robaka Win32/Conficker
959318 Użytkownik otrzymuje fałszywą wiadomość e-mail z informacją, że załączony plik wykonywalny jest aktualizacją zabezpieczeń firmy Microsoft

Więcej informacji

Jak zapobiec zainfekowaniu komputera

Żadna metoda nie gwarantuje, że komputer będzie niepodatny na działanie złośliwego oprogramowania. Można jednak podjąć pewne kroki, aby zmniejszyć zagrożenie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
Jak ulepszyć zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem i chronić komputer

Jak rozpoznawać wiadomości e-mail, łącza i rozmowy telefoniczne związane z wyłudzaniem informacji

Wiadomości e-mail, witryny sieci Web i rozmowy telefoniczne związane z wyłudzaniem informacji narażają użytkownika na kradzież pieniędzy. Aby uzyskać więcej informacji o rozpoznawaniu tych zagrożeń, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
Jak rozpoznawać wiadomości e-mail, łącza i rozmowy telefoniczne związane z wyłudzaniem informacji

Informacje o fałszywych alertach antywirusowych i nieuczciwym oprogramowaniu zabezpieczającym

Nieuczciwe oprogramowanie zabezpieczające, określane również jako „scareware”, sugeruje użytkownikowi, że udostępnia przydatne funkcje zabezpieczeń. Jednak takie oprogramowanie ma ograniczone funkcje zabezpieczeń lub w ogóle ich nie udostępnia, generuje niepoprawne lub mylące alerty bądź próbuje nakłonić użytkownika do udziału w nieuczciwych transakcjach. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
Rozpoznawanie fałszywych alertów antywirusowych

Jak uzyskać pomoc w przypadku infekcji komputera z systemem Windows przez złośliwe oprogramowanie

Użytkownicy przebywający w Stanach Zjednoczonych, którzy potrzebują dodatkowej pomocy dotyczącej komputera zainfekowanego złośliwym oprogramowaniem, mogą uzyskać pomoc związaną z wirusami, korzystając z witryny Microsoft Answer Desk:
Answer Desk
Użytkownicy spoza Stanów Zjednoczonych mogą odwiedzić Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft ds. rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń.
Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft ds. rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 2671662 - Ostatnia weryfikacja: 15 stycznia 2013 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Windows 7 Service Pack 1 na następujących platformach
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 na następujących platformach
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 na następujących platformach
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista na następujących platformach
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 na następujących platformach
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 na następujących platformach
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2671662

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com