แพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ 1.1 AppFabric Microsoft สำหรับ Windows Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2671763 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

แพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสม 1 จะพร้อมใช้งานสำหรับ 1.1 AppFabric Microsoft สำหรับ Windows Server แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ปัญหาหลาย และเพิ่มคุณลักษณะหลายอย่างที่อธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

การตัดสินค้าจากคลังที่คงที่หรือลักษณะการทำงานที่ถูกเพิ่มในการปรับปรุงนี้


เครื่องมือการดูแลแค AppFabric เซิร์ฟเวอร์ Windows
โปรแกรมปรับปรุงนี้เพิ่ม cmdlets PowerShell ปรับปรุงสำหรับการจัดการการแค AppFabric

โปรแกรมปรับปรุงนี้มีการแนะนำชุดของ cmdlets AppFabric Server PowerShell เพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft server ใหม่ และ cmdlets เก่าที่เปิดใช้งานเป็นนามแฝงเพื่อให้แน่ใจว่า สคริปต์ที่มีอยู่ต่อไปเพื่อให้สามารถทำรักษา

หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงนี้ เมื่อคุณเปิดพร้อมท์คำ AppFabric Server PowerShell, PowerShell อาจพร้อมท์คุณสำหรับสิทธิที่จะเรียกใช้สคริปต์ถ้านโยบายการดำเนินการของคุณที่มีอยู่ทำให้ไม่ เมื่อต้องใช้ AppFabric PowerShell cmdlets คุณต้องเปิดใช้งานการทำงานของสคริปต์ที่มีการเซ็นชื่อ
แคชไคลเอนต์และแคชภายในเครื่อง (AppFabric เซิร์ฟเวอร์ Windows แค)
โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาหมดอายุซึ่งสินค้าในการแคชภายในเครื่องอาจไม่ลงเนื่องจากนโยบายกำหนดไว้

เนื่องจากสภาวะการแย่งชิง วัตถุบางอย่างในการแคชภายในเครื่องอาจหมดอายุลงไม่ตามที่คาดไว้ ดังนั้น ไคลเอนต์อาจอาจได้รับข้อมูลที่ไม่ทันสมัย


GetCache() API สำหรับแค AppFabric เซิร์ฟเวอร์ของ Windows

โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาซึ่งวิธีการGetCache()อาจล้มเหลว ด้วยการ "สินค้า ด้วยคีย์เดียวกันมีการเพิ่ม" System.ArgumentException

คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อยกเว้นต่อไปนี้เมื่อคุณเรียกใช้เมธอดGetCache() :

System.ArgumentException: รายการ ด้วยคีย์เดียวกันมีการเพิ่ม

ใน System.ThrowHelper.ThrowArgumentException (ExceptionResource ทรัพยากร)

ใน System.Collections.Generic.Dictionary'2.Insert (เพิ่มบูลีน TKey, TValue ค่าคีย์ )

ใน System.Collections.Generic.Dictionary'2.Add (TKey, TValue ค่าของคีย์)

ใน Microsoft.ApplicationServer.Caching.RoutingClientDrmUtility.AddCacheDRM (สตริ cacheName, DRM drm) ใน d:\bt\9383251\private\src\core\drm\DRMUtility.cs:line 39

ใน Microsoft.ApplicationServer.Caching.DataCacheFactory.CreateRoutingClient (สตริ cacheName, NamedCacheConfiguration config โพรโทคอล IClientProtocol, CacheLookupTableTransfer initialLookupTable, SimpleSendReceiveModule sendRcvModule) ใน d:\bt\9383251\private\src\client\CacheFactory.cs:line 412

ใน Microsoft.ApplicationServer.Caching.DataCacheFactory.CreateNewCacheClient (โหมด DataCacheDeploymentMode สตริ cacheName, NamedCacheConfiguration config โพรโทคอล IClientProtocol, CacheLookupTableTransfer initialLookupTable, SimpleSendReceiveModule tempModule) ใน d:\bt\9383251\private\src\client\CacheFactory.cs:line 312

ใน Microsoft.ApplicationServer.Caching.DataCacheFactory.GetCache (สตริ cacheName) ใน d:\bt\9383251\private\src\client\CacheFactory.cs:line 234

เรียกการตัดสินค้าจากคลังกับการปรับปรุงสะสม 1.1 AppFabric ของ Microsoft สำหรับ Windows Server

สิ่งสำคัญ โปรแกรมปรับปรุงนี้ใช้ได้กับแคฟังก์ชันของ AppFabric 1.1 เท่านั้น เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งการปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้การแค AppFabric หรือที่กำลังใช้ไคลเอนต์แค AppFabric เท่านั้น

ตัดสินค้าจากคลัง

หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิก AppFabric รายงานสถานะของการกำหนดค่าและตรวจสอบการมีอยู่ของเป็น "ไม่ได้กำหนดค่า" ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ สถานะของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ไม่ถูกต้อง

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า บริการกำลังทำงานอยู่หรือไม่ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เปิดคอนโซลการจัดการของ Powershell
  2. เรียกใช้คำสั่งGet-ASAppMonitoring –Rootเพื่อตรวจสอบการตั้งค่าคอนฟิกของรัฐ
  3. เรียกใช้คำสั่งGet-ASAppInstanceStore –Rootเพื่อตรวจสอบว่า สายอักขระการเชื่อมต่อร้านค้าอินสแตนซ์

สามารถอย่างปลอดภัยละเว้นปัญหานี้เท่านั้นไม่มีผลต่อการทำงานของบริการการจัดการโฮสต์สำหรับ AppFabric หรือบริการที่มีโฮสต์อยู่ โดยบริการการจัดการโฮสต์สำหรับ AppFabric

วิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ 1.1 AppFabric ของ Microsoft สำหรับ Windows Server

รายละเอียดของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจการปรับปรุงนี้ทันที
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่มีการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้มโปรแกรม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องมี 1.1 AppFabric ของ Microsoft สำหรับ Windows Server ที่ติดตั้งอยู่

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมปรับปรุงนี้สะสมรุ่นภาษาอังกฤษ แพคเกจที่มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ใน ตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ไว้ใน เวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล แปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ ที่ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้า ใน'แผงควบคุม'

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 เวอร์ชั่น 1.1 AppFabric Microsoft สำหรับ Windows Server
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
distributedcacheadministration.psm1ไม่เกี่ยวข้อง13,57320 2012 กุมภาพันธ์16:24ไม่เกี่ยวข้อง
distributedcacheadministration.psd1ไม่เกี่ยวข้อง91520 2012 กุมภาพันธ์16:24ไม่เกี่ยวข้อง
distributedcacheconfiguration.psm1ไม่เกี่ยวข้อง11,49020 2012 กุมภาพันธ์16:24ไม่เกี่ยวข้อง
distributedcacheconfiguration.psd1ไม่เกี่ยวข้อง59020 2012 กุมภาพันธ์16:24ไม่เกี่ยวข้อง
microsoft.applicationserver.caching.configuration.dll-help.xmlไม่เกี่ยวข้อง70,76220 2012 กุมภาพันธ์16:24ไม่เกี่ยวข้อง
microsoft.applicationserver.caching.managementps.dll-help.xmlไม่เกี่ยวข้อง176,67120 2012 กุมภาพันธ์16:24ไม่เกี่ยวข้อง
setup.exe.configไม่เกี่ยวข้อง23520 2012 กุมภาพันธ์16:24ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.applicationserver.caching.client.dll1.0.4639.0178,07220 2012 กุมภาพันธ์16:24x 86
Microsoft.applicationserver.caching.configuration.dll1.0.4639.092,07220 2012 กุมภาพันธ์16:24x 86
Microsoft.applicationserver.caching.configuration.resources.dll1.0.4639.016,83220 2012 กุมภาพันธ์16:24x 86
Microsoft.applicationserver.caching.core.dll1.0.4639.0837,52020 2012 กุมภาพันธ์16:24x 86
Microsoft.applicationserver.caching.managementps.dll1.0.4639.083,88020 2012 กุมภาพันธ์16:24x 86
Microsoft.applicationserver.caching.server.dll1.0.4639.0444,31220 2012 กุมภาพันธ์16:24x 86
Microsoft.applicationserver.configuration.exe1.1.2112.2714,64820 2012 กุมภาพันธ์16:24x 86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ 1.1 AppFabric Microsoft สำหรับ Windows Server
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
distributedcacheadministration.psm1ไม่เกี่ยวข้อง13,57320 2012 กุมภาพันธ์16:28ไม่เกี่ยวข้อง
distributedcacheadministration.psd1ไม่เกี่ยวข้อง91520 2012 กุมภาพันธ์16:28ไม่เกี่ยวข้อง
distributedcacheconfiguration.psm1ไม่เกี่ยวข้อง11,49020 2012 กุมภาพันธ์16:28ไม่เกี่ยวข้อง
distributedcacheconfiguration.psd1ไม่เกี่ยวข้อง59020 2012 กุมภาพันธ์16:28ไม่เกี่ยวข้อง
microsoft.applicationserver.caching.configuration.dll-help.xmlไม่เกี่ยวข้อง70,76220 2012 กุมภาพันธ์16:28ไม่เกี่ยวข้อง
microsoft.applicationserver.caching.managementps.dll-help.xmlไม่เกี่ยวข้อง176,67120 2012 กุมภาพันธ์16:28ไม่เกี่ยวข้อง
setup.exe.configไม่เกี่ยวข้อง23520 2012 กุมภาพันธ์16:28ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.applicationserver.caching.client.dll1.0.4639.0178,07220 2012 กุมภาพันธ์16:28x 86
Microsoft.applicationserver.caching.configuration.dll1.0.4639.092,07220 2012 กุมภาพันธ์16:28x 86
Microsoft.applicationserver.caching.configuration.resources.dll1.0.4639.016,83220 2012 กุมภาพันธ์16:28x 86
Microsoft.applicationserver.caching.core.dll1.0.4639.0837,52020 2012 กุมภาพันธ์16:28x 86
Microsoft.applicationserver.caching.managementps.dll1.0.4639.083,88020 2012 กุมภาพันธ์16:28x 86
Microsoft.applicationserver.caching.server.dll1.0.4639.0444,31220 2012 กุมภาพันธ์16:28x 86
Microsoft.applicationserver.configuration.exe1.1.2112.2714,64820 2012 กุมภาพันธ์16:28x 86

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 1.1 AppFabric ของ Microsoft สำหรับ Windows Server แวะไปที่เว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการDataCacheFactory.GetCacheแวะไปที่เว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการ DataCacheFactory.GetCache

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2671763 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 ตุลาคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Windows Server AppFabric
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixrollup atdownload kbmt KB2671763 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2671763

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com