เริ่มต้นระบบหรือเข้าสู่ระบบเวลานานเมื่อไม่มีตัวควบคุมโดเมนจะพร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกโดเมนที่ใช้ Windows 7 หรือใช้ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2673042 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สมมติว่า คุณมีคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ในสภาพแวดล้อมของโดเมนที่ใช้ Windows Server 2008 R2 เมื่อมีตัวควบคุมโดเมนไม่พร้อมใช้งาน การเริ่มต้นระบบของคอมพิวเตอร์และกระบวนการเข้าสู่ระบบอาจทำงานช้ากว่าที่คาดไว้

หมายเหตุเวลาที่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน และการเข้าสู่ระบบไปยังคอมพิวเตอร์ เพิ่มขึ้นเมื่อหนึ่งหรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีที่อยู่ IP ที่แคชของตัวควบคุมโดเมน
 • คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ DNS ทำงาน
 • เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถแก้ไขระเบียน SRV สำหรับตัวควบคุมโดเมน
เมื่อตัวควบคุมโดเมนจะไม่พร้อมใช้งาน พยายามสี่ครั้งเพื่อค้นหาตัวควบคุมโดเมนที่คอมพิวเตอร์ และเหตุการณ์ถูกบันทึกไว้สำหรับการพยายามแต่ละครั้ง เหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้ในระหว่างการลองครั้งแรกมีลักษณะต่อไปนี้:

ชื่อแฟ้มบันทึก: Microsoft-Windows-GroupPolicy/ปฏิบัติ
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-GroupPolicy
รหัสเหตุการณ์: 7017
งานประเภท: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ:
คำอธิบาย
การเรียกระบบเพื่อขอข้อมูลบัญชีเสร็จสมบูรณ์แล้ว

การเรียกล้มเหลวหลังจากที่มิลลิวินาที 56266


เหตุการณ์ถูกบันทึกไว้ในระหว่างที่สอง สาม และที่สี่ครั้งที่คล้ายกับต่อไปนี้:

ชื่อแฟ้มบันทึก: Microsoft-Windows-GroupPolicy/ปฏิบัติ
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-GroupPolicy
วัน:วัน & เวลา
รหัสเหตุการณ์: 5320
งานประเภท: ไม่มี
ระดับ: ข้อมูล
คำสำคัญ:
คำอธิบาย
กำลังลองเรียกข้อมูลบัญชีผู้ใช้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากฟังก์ชันGetUserNameExพยายามค้นหาตัวควบคุมโดเมนสามครั้งหลังจากลองครั้งแรกล้มเหลว จากนั้น กลไกของนโยบายกลุ่มได้เมื่อต้องการเรียกชื่อที่แตกต่างของเป้าหมายนโยบาย โดยการเรียกฟังก์ชันGetUserNameEx อย่างไรก็ตาม ถ้าตัวควบคุมโดเมนจะไม่พร้อมใช้งาน จึงไม่จำเป็นสำหรับฟังก์ชันการซ้ำ ๆ พยายามค้นหาตัวควบคุมโดเมน

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะพร้อมใช้งานใน แค็ตตาล็อก Microsoft Update.

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้ถูกเปิดไปยังที่อยู่ที่ปัญหาที่ลายเซ็นดิจิทัลกับแฟ้มผลิต และเซ็นชื่อ โดย Microsoft จะหมดอายุก่อนกำหนด ตามที่อธิบายไว้ใน การรักษาความปลอดภัย Microsoft คำแนะนำ 2749655.

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์และการบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพคของ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนนำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
บันทึกข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง ให้เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูที่หัวข้อ "นำไปใช้" ในบทความเพื่อระบุระบบปฏิบัติจริงที่จะนำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้เสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ, SR_Level (RTM, SPn) และบริการสาขา (LDR, GDR) จะสามารถระบุได้โดยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • สาขาเซอร์วิสของ GDR จะมีเฉพาะการแก้ไขที่ออกมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างกว้างขวาง สาขาเซอร์วิสของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขสำหรับปัญหาในวงกว้าง
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับ Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Gpsvc.dll6.1.7601.22031593,92026-มิย.-201204:21x 86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Gpsvc.dll6.1.7601.22031777,72826-มิย.-201205:22x 64
Gpapi.dll6.1.7601.2203179,87226-มิย.-201204:21x 86
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Gpapi.dll6.1.7601.22031168,96026-มิย.-201204:21IA-64
Gpsvc.dll6.1.7601.220311,323,52026-มิย.-201204:21IA-64
Gpapi.dll6.1.7601.2203179,87226-มิย.-201204:21x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,136
วัน (UTC)17-กันยายน-2012
เวลา (UTC)16:24
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_e38645cb6303a4035616e40089cb7fbe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_f1a803b8e0c5be49.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม704
วัน (UTC)17-กันยายน-2012
เวลา (UTC)16:24
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-grouppolicy-base_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_2a9ba5b35e75756e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม135,849
วัน (UTC)26-มิย.-2012
เวลา (UTC)08:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_06bf5ac597462785787c05b7cacd7c5c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_b25f5312bfe5bd60.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,058
วัน (UTC)17-กันยายน-2012
เวลา (UTC)16:24
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_4aa6f02465793b801c18362142ac08e5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_3b36bba8df8f716b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม708
วัน (UTC)17-กันยายน-2012
เวลา (UTC)16:24
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_dfe65bf710a7435b00be1f26d91c8fb9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_ede8134c51037ba8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม708
วัน (UTC)17-กันยายน-2012
เวลา (UTC)16:24
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-grouppolicy-base_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_86ba413716d2e6a4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม135,855
วัน (UTC)26-มิย.-2012
เวลา (UTC)08:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,773
วัน (UTC)17-กันยายน-2012
เวลา (UTC)16:24
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-grouppolicy-base_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_910eeb894b33a89f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม60,362
วัน (UTC)26-มิย.-2012
เวลา (UTC)04:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_ba00acba815f2b6b1e00bce89579637c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_8d825cc017283847.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,056
วัน (UTC)17-กันยายน-2012
เวลา (UTC)16:24
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-grouppolicy-base_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_2a9d49a95e737e6a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม130,896
วัน (UTC)26-มิย.-2012
เวลา (UTC)05:44
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,447
วัน (UTC)17-กันยายน-2012
เวลา (UTC)16:24
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-grouppolicy-base_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_910eeb894b33a89f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม60,362
วัน (UTC)26-มิย.-2012
เวลา (UTC)04:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2673042 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 พฤษภาคม 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2673042 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2673042

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com