งานการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมประยุกต์-V หยุดการตอบสนองในระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 SP2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2678547 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณสามารถสร้างงานการปรับใช้ (OSD) ระบบปฏิบัติการบนเซิร์ฟเวอร์สำหรับไซต์ที่มี Microsoft ระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 Service Pack 2 (SP2) ติดตั้งไว้ คุณตั้งค่าคอนฟิกงานการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์เสมือนที่อยู่บนจุดแจกจ่ายการจำลองเสมือนของแอพลิเคชัน Microsoft (โปรแกรมประยุกต์-V) ที่มีการเปิดใช้งานการส่งกระแสข้อมูล ในสถานการณ์สมมตินี้ ในระหว่างลำดับงาน งานติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งแอพลิเคชันของโปรแกรมประยุกต์-V หยุดการตอบสนอง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งบริการไม่ได้ระบุตำแหน่งบรรจุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องในระหว่างกระบวนการ OSD

การแก้ไข

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้ช่วยแก้ปัญหาในบทบาทของเซิร์ฟเวอร์ไซต์ของระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 SP2 เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้บนเซิร์ฟเวอร์สำหรับไซต์ระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 SP2 หลัก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อปรับใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนไปยังเซิร์ฟเวอร์ไซต์ระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 SP2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2477182คำแนะนำการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกศูนย์ระบบ
หมายเหตุสามารถติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้บนเซิร์ฟเวอร์สำหรับไซต์ระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 SP2 ที่กำลังเรียกใช้การใช้ x86 orx64 รุ่นที่ใช้ระบบปฏิบัติการ:
Sccm2007-sp2-2678547-x 86-enu.msi

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 SP2 ติดตั้งอยู่

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

ถ้าคุณปิดคอนโซลผู้ดูแลตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกก่อน youapply โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกศูนย์กลางของระบบ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sccm2007ac-sp2-kb2678547-x 86-enu.mspไม่เกี่ยวข้อง1,057,280ก.พ.-01-201017:25ไม่เกี่ยวข้อง
Tsmessaging.dll4.0.6487.2202494,952ก.พ.-01-201017:25x 86
Tsmessaging.dll4.0.6487.22021,002,856ก.พ.-01-201017:25x 64
หมายเหตุ อาจมีแฟ้มอื่น ๆ ที่ปรับปรุงได้เนื่องจาก มีการอ้างอิง อย่างไรก็ตาม ไบนารีของพวกเขาจะไม่เปลี่ยนแปลง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2678547 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 มกราคม 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbhotfixserver kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbmt KB2678547 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2678547

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com