Konta e-mail usługi Office 365 jest automatycznie nieskonfigurowany na urządzeniu Google Android lub Apple iOS urządzenia z systemem za pośrednictwem usługi automatycznego wykrywania

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 2679626 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

PROBLEM

Po podłączeniu do Microsoft Exchange Online usługi Microsoft Office 365 przez program Microsoft Exchange ActiveSync, konta e-mail usługi Office 365 nie jest automatycznie zestaw na urządzeniu Google Android lub Apple iOS urządzenia z systemem (np. urządzeniem iPhone lub iPad) za pośrednictwem usługi automatycznego wykrywania. Ponadto nie można uzyskać dostępu skrzynki pocztowej programu Exchange w trybie Online z urządzenia przenośnego.

W przypadku wystąpienia tego problemu może także pojawić komunikat o błędzie podobny do następującego:

Nie można nawiązać połączenia z serwerem
Uwaga Ten komunikat o błędzie mogą się różnić w zależności od urządzenia, którego używasz.

PRZYCZYNA

Ten problem występuje, jeśli urządzenie przenośne nie obsługuje w pełni pewne wymagania protokołu Exchange ActiveSync dla przekierowania.

STAN

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft, które są wymienione w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".

OBEJŚCIE PROBLEMU

Aby uzyskać pomoc w konfigurowania poczty e-mail dla urządzenia przenośnego i bieżącej wersji programu O365 przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:

http://Office.microsoft.com/Client/15/Help/Home?Shownav=true&lcid=1033&NS=OLWAO365E&ver=15&v=15.0.775.5&mode=Desktop&helpid=MS.exch.owao.EmailOnMobilePhone

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu i o urządzeniach mobilnych jak podłączyć do programu Exchange Online w usłudze Office 365 przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:
http://blogs.technet.com/b/Exchange/Archive/2012/02/07/Cross-Site-Redirection-Exchange-ActiveSync-clients-in-Office-365.aspx
Urządzenia, które są częścią programu Exchange ActiveSync Logo obsługują przekierowywanie i ten problem nie występuje. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Exchange ActiveSync Logo przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:

http://blogs.technet.com/b/Exchange/Archive/2011/04/13/announcing-the-Exchange-ActiveSync-logo-program.aspx

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Informacje i rozwiązanie podane w tym dokumencie reprezentuje bieżące stanowisko firmy Microsoft Corporation na te problemy z datą publikacji. To rozwiązanie jest dostępne za pośrednictwem firmy Microsoft lub dostawcy. Microsoft nie rekomenduje żadnych dostawcy lub rozwiązania innych firm, które może być opisane w tym artykule. Może to być również innych dostawców innych firm lub rozwiązań innych firm, które nie są opisane w tym artykule. Ponieważ firma Microsoft musi reagować na zmieniające się warunki rynkowe, te informacje nie interpretuje się jako zobowiązania przez firmę Microsoft. Microsoft nie może zagwarantować lub poświadcza dokładności jakichkolwiek informacji ani jakichkolwiek rozwiązań przedstawianych przez firmę Microsoft lub przez wszystkie wymienione dostawcy.

Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji i nie obejmuje wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki czy wyraźnych, domniemanych lub ustawowych. Te obejmują, ale nie są ograniczone do oświadczenia, gwarancje i warunki tytułu, NIENARUSZANIA, zadowalającym stanie, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, w odniesieniu do dowolnej usługi, rozwiązania, produktu, lub jakichkolwiek innych materiałów lub informacji. W żadnym wypadku nie będzie Microsoft ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek rozwiązanie innych firm, które wymienia w tym artykule.

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do Społeczności użytkowników usługi Office 365 witryny sieci Web.

Właściwości

Numer ID artykułu: 2679626 - Ostatnia weryfikacja: 4 lipca 2014 - Weryfikacja: 14.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Exchange Online
Słowa kluczowe: 
o365 o365a o365e o365p kbgraphxlink o365m o365022013 kb3rdparty kbgraphic kbmt KB2679626 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2679626

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com