บัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ Office 365 จะไม่ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ บนอุปกรณ์ Android ผู้ใช้ Google ของคุณ หรือ บนอุปกรณ์ของคุณ Apple iOS ใช้โดยบริการการค้นหาอัตโนมัติ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2679626 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange แบบออนไลน์ใน Microsoft Office 365 ผ่าน Microsoft Exchange ActiveSync บัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ Office 365 จะไม่ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ บนอุปกรณ์ Android ผู้ใช้ Google ของคุณ หรือของ Apple iOS ใช้อุปกรณ์ (เช่นมี iPhone หรือ iPad ตัว) โดยบริการการค้นหาอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณไม่สามารถเข้าถึงกล่องจดหมาย Exchange แบบออนไลน์ของคุณได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:

ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์
หมายเหตุ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณใช้อยู่

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากอุปกรณ์โมบายไม่ครบถ้วนสนับสนุนข้อกำหนดโพรโทคอล Exchange ActiveSync ที่ระบุสำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

วิธีแก้ปัญหา

สำหรับความช่วยเหลือในการตั้งค่าอีเมล์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและรุ่นปัจจุบันของ O365 ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

http://office.microsoft.com/client/15/help/home?Shownav=true&lcid=1033&ns=OLWAO365E&ver=15&v=15.0.775.5&mode=Desktop&helpid=ms.exch.owao.EmailOnMobilePhone

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้และเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือวิธีเชื่อมต่อไปยัง Exchange แบบออนไลน์ใน Office 365 ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2012/02/07/cross-site-redirection-exchange-activesync-clients-in-office-365.aspx
สนับสนุนการเปลี่ยนเส้นทางอุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Exchange ActiveSync โลโก้ และไม่พบปัญหานี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Exchange ActiveSync โลโก้ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2011/04/13/announcing-the-exchange-activesync-logo-program.aspx

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ข้อมูลและการแก้ไขในเอกสารนี้แสดงถึงมุมมองปัจจุบันของ Microsoft Corporation ในปัญหาเหล่านี้ ณวันเผยแพร่ โซลูชันนี้จะพร้อมใช้งาน ผ่าน Microsoft หรือผู้ให้บริการของบริษัทอื่น Microsoft ไม่ได้แนะนำผู้ให้บริการอื่น ๆ หรือการแก้ไขอื่น ๆ ที่บทความนี้อาจกล่าวถึงใด ๆ อาจมีผู้ให้บริการอื่น ๆ หรือการแก้ไขอื่น ๆ ที่บทความนี้อธิบายอื่น ๆ ด้วย เนื่องจาก Microsoft ต้องตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป ข้อมูลนี้ควรไม่สามารถแปลเป็น ข้อผูกมัดที่ Microsoft Microsoft ไม่สามารถรับประกัน หรือรับรองความถูกต้อง ของข้อมูลใด ๆ หรือโซลูชันใด ๆ ที่มีการนำเสนอ โดย Microsoft หรือผู้ให้บริการของบริษัทอื่นใด ๆ ดังกล่าว

Microsoft ไม่รับประกัน และไม่ได้รวมทั้งหมดที่ใช้แทน รับประกัน และเงื่อนไขว่า express โดยนัย หรือตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดการนำเสนอ การรับประกัน หรือเงื่อนไขของชื่อเรื่อง ที่ไม่ละเมิด เงื่อนไขที่น่าพอใจ สินค้า และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เกี่ยวข้องกับบริการใด ๆ โซลูชัน ผลิตภัณฑ์ หรืออื่น ๆ วัสดุ หรือข้อมูลใด ๆ ในเหตุการณ์ไม่มี Microsoft จะชอบมีโซลูชันของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงบทความนี้

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2679626 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 กรกฎาคม 2557 - Revision: 14.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Online
Keywords: 
o365 o365a o365e o365p kbgraphxlink o365m o365022013 kb3rdparty kbgraphic kbmt KB2679626 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2679626

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com