User-mˇdu ovlßdaŔa rßmcovÚho verzia 1.11 aktualizßciu pre systÚm Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Preklady Ŕlßnku Preklady Ŕlßnku
ID Ŕlßnku: 2685813 - ZobraziŁ produkty, ktorřch sa tento Ŕlßnok třka.
RozbaliŁ vÜetko | ZbaliŁ vÜetko

Na tejto strßnke

┌VOD

Tento Ŕlßnok zavßdza aktualizßciu, ktorß inÜtaluje User-mˇdu ovlßdaŔa rßmcovÚho (UMDF) verzia 1.11 na operaŔnÚ systÚmy Windows.

UMDF podporuje ovlßdaŔe pou×ÝvateżskÚho mˇdu, napÝsanÚ Üpecißlne pre pou?itie. UMDF balÝky ovlßdaŔov, ktorÚ s˙ postavenÚ pomocou Windows Driver Kit pre Windows 7 m˘×e automaticky distribuovaŁ a nainÜtalovaŁ verziu 1.11 s˙borov. PoŔas inÜtalßcie balÝka ovlßdaŔa, balÝk skontroluje poŔÝtaŔ a zistÝ ak˙ verziu UMDF je momentßlne nainÜtalovanř a potom balÝk aktualizuje s˙bory na 1.11 Ak s˙ starÜiu verziu.

¤alÜie informßcie o UMDF, navÜtÝvte nasleduj˙ce webov˙ lokalitu webovß lokalita Microsoft Developer Network (MSDN):
VÜeobecnÚ informßcie o User-mˇdu ovlßdaŔa rßmcovÚho
¤alÜie informßcie o UMDF verzia informßcie, navÜtÝvte nasleduj˙ce webov˙ lokalitu MSDN:
VÜeobecnÚ informßcie o UMDF verzia informßcie

¤alÜie informßcie

Ak chcete overiŁ, ×e aktualizßcia je nainÜtalovanß ˙speÜne na poŔÝtaŔi so systÚmom Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na polo×ku ŐtartTlaŔidlo Microsoft Office OvlßdacÝ Panel.
 2. Kliknite na polo×ku Programy a s˙ŔastiTlaŔidlo Microsoft Office Zobrazenie nainÜtalovanřch aktualizßciÝ.
Poznßmka: Ak je aktualizßcia nainÜtalovanß, by ste mali nßjsŁ User-mˇdu ovlßdaŔa rßmcovÚho v1.11 (KB2685813) v zozname nainÜtalovanřch aktualizßciÝ.

Informßcie o aktualizßcii

Ako zÝskaŁ t˙to aktualizßciu

Windows Update
Tßto aktualizßcia je k dispozÝcii od Windows Update.

Predpoklady

Ak chcete pou×iŁ t˙to aktualizßciu, musÝte pou×ÝvaŁ jeden z nasleduj˙cich operaŔnřch systÚmov:
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
¤alÜie informßcie o mo×nostiach zÝskania balÝka Windows Vista service pack nßjdete po kliknutÝ na nasledovnÚ ŔÝslo Ŕlßnku publikovanÚho v databßze Microsoft Knowledge Base:
935791Ako zÝskaŁ najnovÜÝ balÝk service pack pre systÚm Windows Vista
¤alÜie informßcie o mo×nostiach zÝskania service pack systÚmu Windows Server 2008 nßjdete po kliknutÝ na nasledovnÚ ŔÝslo Ŕlßnku publikovanÚho v databßze Microsoft Knowledge Base:
968849Ako zÝskaŁ najnovÜÝ balÝk service pack pre systÚm Windows Server 2008
¤alÜie informßcie o zÝskanÝ systÚmu Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 service pack nßjdete po kliknutÝ na nasledovnÚ ŔÝslo Ŕlßnku publikovanÚho v databßze Microsoft Knowledge Base:
976932Informßcie o balÝku Service Pack 1 pre systÚm Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Informßcie databßzy Registry

Ak chcete pou×iŁ t˙to aktualizßciu, nemusÝte robiŁ ×iadne zmeny v databßze Registry.

Po×iadavka na reÜtart

Mo×no budete musieŁ reÜtartovaŁ poŔÝtaŔ po pou×itÝ tejto aktualizßcie.

Informßcie o nahradenÝ aktualizßcie

Tßto aktualizßcia nenahrßdza predchßdzaj˙cu vydan˙ aktualizßciu.

Informßcie o s˙boroch

AngliŔtina (SpojenÚ Ütßty) verzia tejto aktualizßcie nainÜtaluje s˙bory, ktorÚ maj˙ atrib˙ty, ktorÚ s˙ uvedenÚ v nasledovnřch tabużkßch. Dßtumy a Ŕasy jednotlivřch s˙borov s˙ uvedenÚ v univerzßlny koordinovanř Ŕas (UTC). Dßtumy a Ŕasy pre tieto s˙bory v lokßlnom poŔÝtaŔi s˙ zobrazenÚ v vßÜ miestny Ŕas spolu s vaÜej aktußlnej zaujatosti letnř Ŕas (DST). NavyÜe, dßtumy a Ŕasy m˘×u zmeniŁ pri vykonßvanÝ niektorřch operßciÝ so s˙bormi.

Pre vÜetky podporovanÚ verzie systÚmu Windows Server 2008 a Windows Vista s procesorom x86
ZbaliŁ tento obrßzokRozbaliŁ tento obrßzok
assets folding start collapsed
ZbaliŁ t˙to tabużkuRozbaliŁ t˙to tabużku
Nßzov s˙boruVerzia s˙boruVeżkosŁ s˙boruDßtum╚asPlatforma
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,01026-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201203: 36Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201203: 36Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201203: 39Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201203: 37Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 17Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201205: 17Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205:18Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,58626-Jul-201205:18Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,30026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201206: 05Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201206: 04Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201206: 06Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201206: 05Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 56Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,31226-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 52Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa30,13026-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,44426-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 31Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Jul-201205: 31Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 32Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 32Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 36Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 13Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201205: 13Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 14Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 14Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 58Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 58Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,01026-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201203: 36Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201203: 36Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201203: 39Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201203: 37Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 17Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201205: 17Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205:18Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,58626-Jul-201205:18Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,30026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201206: 05Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201206: 04Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201206: 06Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201206: 05Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 56Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,31226-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 52Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa30,13026-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,44426-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 31Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Jul-201205: 31Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 32Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 32Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 36Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 13Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201205: 13Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 14Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 14Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 58Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 58Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,01026-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201203: 36Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201203: 36Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201203: 39Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201203: 37Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 17Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201205: 17Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205:18Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,58626-Jul-201205:18Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,30026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201206: 05Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201206: 04Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201206: 06Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201206: 05Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 56Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,31226-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 52Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa30,13026-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,44426-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 31Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Jul-201205: 31Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 32Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 32Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 36Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 13Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201205: 13Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 14Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 14Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 58Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 58Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,01026-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201203: 36Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201203: 36Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201203: 39Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201203: 37Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 17Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201205: 17Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205:18Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,58626-Jul-201205:18Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,30026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201206: 05Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201206: 04Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201206: 06Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201206: 05Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 56Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,31226-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 52Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa30,13026-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,44426-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 31Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Jul-201205: 31Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 32Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 32Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 36Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 13Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201205: 13Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 14Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 14Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 58Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 58Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNeuplat˛uje sa302-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.1638438,91226-Jul-201203: 20x86
Wudfhost.exe6.2.9200.16384196,60826-Jul-201203: 21x86
WudfPf.sys6.2.9200.1638466,56026-Jul-201202: 33x86
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384172,03226-Jul-201203: 20x86
Wudfrd.sys6.2.9200.16384155,13626-Jul-201202: 32x86
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638473,21626-Jul-201203: 20x86
Wudfx.dll6.2.9200.16384613,88826-Jul-201203: 20x86
Wudfx.mofNeuplat˛uje sa36,72226-Jul-201202: 57Neuplat˛uje sa
Wudfxuninstall.mofNeuplat˛uje sa52402-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNeuplat˛uje sa302-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.1638438,91226-Jul-201203: 20x86
Wudfhost.exe6.2.9200.16384196,60826-Jul-201203: 21x86
WudfPf.sys6.2.9200.1638466,56026-Jul-201202: 33x86
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384172,03226-Jul-201203: 20x86
Wudfrd.sys6.2.9200.16384155,13626-Jul-201202: 32x86
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638473,21626-Jul-201203: 20x86
Wudfx.dll6.2.9200.16384613,88826-Jul-201203: 20x86
Wudfx.mofNeuplat˛uje sa36,72226-Jul-201202: 57Neuplat˛uje sa
Wudfxuninstall.mofNeuplat˛uje sa52402-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNeuplat˛uje sa302-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.1638438,91226-Jul-201203: 20x86
Wudfhost.exe6.2.9200.16384196,60826-Jul-201203: 21x86
WudfPf.sys6.2.9200.1638466,56026-Jul-201202: 33x86
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384172,03226-Jul-201203: 20x86
Wudfrd.sys6.2.9200.16384155,13626-Jul-201202: 32x86
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638473,21626-Jul-201203: 20x86
Wudfx.dll6.2.9200.16384613,88826-Jul-201203: 20x86
Wudfx.mofNeuplat˛uje sa36,72226-Jul-201202: 57Neuplat˛uje sa
Wudfxuninstall.mofNeuplat˛uje sa52402-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNeuplat˛uje sa302-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.1638438,91226-Jul-201203: 20x86
Wudfhost.exe6.2.9200.16384196,60826-Jul-201203: 21x86
WudfPf.sys6.2.9200.1638466,56026-Jul-201202: 33x86
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384172,03226-Jul-201203: 20x86
Wudfrd.sys6.2.9200.16384155,13626-Jul-201202: 32x86
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638473,21626-Jul-201203: 20x86
Wudfx.dll6.2.9200.16384613,88826-Jul-201203: 20x86
Wudfx.mofNeuplat˛uje sa36,72226-Jul-201202: 57Neuplat˛uje sa
Wudfxuninstall.mofNeuplat˛uje sa52402-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
ZbaliŁ tento obrßzokRozbaliŁ tento obrßzok
assets folding end collapsed
Pre vÜetky podporovanÚ verzie systÚmu Windows Server 2008 a Windows Vista s procesorom x64
ZbaliŁ tento obrßzokRozbaliŁ tento obrßzok
assets folding start collapsed
ZbaliŁ t˙to tabużkuRozbaliŁ t˙to tabużku
Nßzov s˙boruVerzia s˙boruVeżkosŁ s˙boruDßtum╚asPlatforma
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 28Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Jul-201207: 28Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 29Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 29Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 21Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 21Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 22Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 21Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 53Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201207: 52Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 59Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,01026-Jul-201207: 55Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 39Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Jul-201207: 39Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,58626-Jul-201208: 25Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 27Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201205: 27Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 28Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 28Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,30026-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 48Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201207: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 49Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 44Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201207: 43Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 45Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 44Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,31226-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 41Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa30,13026-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,44426-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 12Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 13Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 12Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 36Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201207: 35Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 37Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 36Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 28Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Jul-201207: 28Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 29Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 29Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 21Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 21Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 22Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 21Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 53Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201207: 52Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 59Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,01026-Jul-201207: 55Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 39Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Jul-201207: 39Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,58626-Jul-201208: 25Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 27Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201205: 27Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 28Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 28Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,30026-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 48Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201207: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 49Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 44Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201207: 43Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 45Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 44Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,31226-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 41Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa30,13026-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,44426-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 12Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 13Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 12Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 36Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201207: 35Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 37Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 36Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 28Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Jul-201207: 28Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 29Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 29Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 21Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 21Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 22Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 21Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 53Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201207: 52Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 59Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,01026-Jul-201207: 55Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 39Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Jul-201207: 39Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,58626-Jul-201208: 25Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 27Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201205: 27Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 28Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 28Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,30026-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 48Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201207: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 49Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 44Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201207: 43Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 45Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 44Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,31226-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 41Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa30,13026-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,44426-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 12Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 13Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 12Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 36Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201207: 35Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 37Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 36Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 28Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Jul-201207: 28Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 29Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 29Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 21Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 21Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 22Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 21Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 53Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201207: 52Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 59Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,01026-Jul-201207: 55Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 39Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Jul-201207: 39Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,58626-Jul-201208: 25Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 27Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201205: 27Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 28Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 28Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,30026-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 48Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201207: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 49Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 44Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201207: 43Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 45Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 44Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,31226-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 41Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa30,13026-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,44426-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 12Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 13Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 12Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 36Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201207: 35Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 37Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 36Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNeuplat˛uje sa302-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.1638445,05626-Jul-201203: 08x64
Wudfhost.exe6.2.9200.16384229,88826-Jul-201203: 08x64
WudfPf.sys6.2.9200.1638487,04026-Jul-201202: 26x64
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384194,04826-Jul-201203: 08x64
Wudfrd.sys6.2.9200.16384198,65626-Jul-201202: 26x64
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638484,99226-Jul-201203: 08x64
Wudfx.dll6.2.9200.16384744,44826-Jul-201203: 08x64
Wudfx.mofNeuplat˛uje sa36,72226-Jul-201202: 43Neuplat˛uje sa
Wudfxuninstall.mofNeuplat˛uje sa52402-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNeuplat˛uje sa302-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.1638445,05626-Jul-201203: 08x64
Wudfhost.exe6.2.9200.16384229,88826-Jul-201203: 08x64
WudfPf.sys6.2.9200.1638487,04026-Jul-201202: 26x64
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384194,04826-Jul-201203: 08x64
Wudfrd.sys6.2.9200.16384198,65626-Jul-201202: 26x64
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638484,99226-Jul-201203: 08x64
Wudfx.dll6.2.9200.16384744,44826-Jul-201203: 08x64
Wudfx.mofNeuplat˛uje sa36,72226-Jul-201202: 43Neuplat˛uje sa
Wudfxuninstall.mofNeuplat˛uje sa52402-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNeuplat˛uje sa302-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.1638445,05626-Jul-201203: 08x64
Wudfhost.exe6.2.9200.16384229,88826-Jul-201203: 08x64
WudfPf.sys6.2.9200.1638487,04026-Jul-201202: 26x64
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384194,04826-Jul-201203: 08x64
Wudfrd.sys6.2.9200.16384198,65626-Jul-201202: 26x64
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638484,99226-Jul-201203: 08x64
Wudfx.dll6.2.9200.16384744,44826-Jul-201203: 08x64
Wudfx.mofNeuplat˛uje sa36,72226-Jul-201202: 43Neuplat˛uje sa
Wudfxuninstall.mofNeuplat˛uje sa52402-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNeuplat˛uje sa302-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.1638445,05626-Jul-201203: 08x64
Wudfhost.exe6.2.9200.16384229,88826-Jul-201203: 08x64
WudfPf.sys6.2.9200.1638487,04026-Jul-201202: 26x64
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384194,04826-Jul-201203: 08x64
Wudfrd.sys6.2.9200.16384198,65626-Jul-201202: 26x64
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638484,99226-Jul-201203: 08x64
Wudfx.dll6.2.9200.16384744,44826-Jul-201203: 08x64
Wudfx.mofNeuplat˛uje sa36,72226-Jul-201202: 43Neuplat˛uje sa
Wudfxuninstall.mofNeuplat˛uje sa52402-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
ZbaliŁ tento obrßzokRozbaliŁ tento obrßzok
assets folding end collapsed
Pre vÜetky podporovanÚ verzie systÚmu Windows 7 s procesorom x86
ZbaliŁ tento obrßzokRozbaliŁ tento obrßzok
assets folding start collapsed
ZbaliŁ t˙to tabużkuRozbaliŁ t˙to tabużku
Nßzov s˙boruVerzia s˙boruVeżkosŁ s˙boruDßtum╚asPlatforma
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 54Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 54Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 55Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 55Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,01026-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201203: 36Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201203: 36Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201203: 39Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201203: 37Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 17Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201205: 17Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205:18Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,58626-Jul-201205:18Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,30026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201206: 05Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201206: 04Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201206: 06Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201206: 05Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 52Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 56Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,31226-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 52Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa30,13026-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 17Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 17Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205:18Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205:18Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 45Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,44426-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 31Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Jul-201205: 31Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 32Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 32Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 45Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 36Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 59Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 59Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201206: 00Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 59Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 54Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 54Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 55Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 54Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201206: 43Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201206: 43Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201206: 45Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201206: 44Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 56Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 13Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201205: 13Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 14Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 14Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 12Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 58Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 58Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 54Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 54Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 55Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 55Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,01026-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201203: 36Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201203: 36Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201203: 39Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201203: 37Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 17Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201205: 17Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205:18Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,58626-Jul-201205:18Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,30026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201206: 05Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201206: 04Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201206: 06Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201206: 05Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 52Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 56Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,31226-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 52Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa30,13026-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 17Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 17Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205:18Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205:18Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 45Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,44426-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 31Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Jul-201205: 31Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 32Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 32Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 45Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 36Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 59Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 59Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201206: 00Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 59Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 54Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 54Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 55Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 54Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201206: 43Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201206: 43Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201206: 45Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201206: 44Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 56Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 13Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201205: 13Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 14Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 14Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 12Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 58Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 58Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 54Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 54Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 55Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 55Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,01026-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201203: 36Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201203: 36Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201203: 39Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201203: 37Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 17Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201205: 17Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205:18Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,58626-Jul-201205:18Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,30026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201206: 05Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201206: 04Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201206: 06Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201206: 05Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 52Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 56Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,31226-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 52Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa30,13026-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 17Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 17Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205:18Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205:18Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 45Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,44426-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 31Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Jul-201205: 31Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 32Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 32Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 45Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 36Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 59Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 59Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201206: 00Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 59Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 54Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 54Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 55Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 54Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201206: 43Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201206: 43Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201206: 45Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201206: 44Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 56Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 13Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201205: 13Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 14Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 14Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 12Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 58Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 58Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 54Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 54Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 55Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 55Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,01026-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201203: 36Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201203: 36Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201203: 39Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201203: 37Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 17Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201205: 17Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205:18Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,58626-Jul-201205:18Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,30026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201206: 05Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201206: 04Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201206: 06Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201206: 05Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 52Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 56Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,31226-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 52Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa30,13026-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 17Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 17Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205:18Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205:18Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 45Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,44426-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204:51Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 50Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 31Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Jul-201205: 31Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 32Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 32Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 45Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 36Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 59Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 59Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201206: 00Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 59Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 54Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 54Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 55Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 54Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201206: 43Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201206: 43Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201206: 45Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201206: 44Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 54Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 56Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 13Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201205: 13Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 14Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 14Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 12Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 58Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 55Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 53Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 58Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 57Neuplat˛uje sa
Driverframeworks-usermode.ptxmlNeuplat˛uje sa1.89216-Aug-201221: 10Neuplat˛uje sa
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNeuplat˛uje sa302-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.1638438,91226-Jul-201203: 20x86
Wudfhost.exe6.2.9200.16384196,60826-Jul-201203: 21x86
WudfPf.sys6.2.9200.1638466,56026-Jul-201202: 33x86
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384172,03226-Jul-201203: 20x86
Wudfrd.sys6.2.9200.16384155,13626-Jul-201202: 32x86
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638473,21626-Jul-201203: 20x86
Wudfx.dll6.2.9200.16384613,88826-Jul-201203: 20x86
Wudfx.mofNeuplat˛uje sa36,72226-Jul-201202: 57Neuplat˛uje sa
Wudfxuninstall.mofNeuplat˛uje sa52402-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Driverframeworks-usermode.ptxmlNeuplat˛uje sa1.89216-Aug-201221: 10Neuplat˛uje sa
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNeuplat˛uje sa302-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.1638438,91226-Jul-201203: 20x86
Wudfhost.exe6.2.9200.16384196,60826-Jul-201203: 21x86
WudfPf.sys6.2.9200.1638466,56026-Jul-201202: 33x86
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384172,03226-Jul-201203: 20x86
Wudfrd.sys6.2.9200.16384155,13626-Jul-201202: 32x86
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638473,21626-Jul-201203: 20x86
Wudfx.dll6.2.9200.16384613,88826-Jul-201203: 20x86
Wudfx.mofNeuplat˛uje sa36,72226-Jul-201202: 57Neuplat˛uje sa
Wudfxuninstall.mofNeuplat˛uje sa52402-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Driverframeworks-usermode.ptxmlNeuplat˛uje sa1.89216-Aug-201221: 10Neuplat˛uje sa
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNeuplat˛uje sa302-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.1638438,91226-Jul-201203: 20x86
Wudfhost.exe6.2.9200.16384196,60826-Jul-201203: 21x86
WudfPf.sys6.2.9200.1638466,56026-Jul-201202: 33x86
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384172,03226-Jul-201203: 20x86
Wudfrd.sys6.2.9200.16384155,13626-Jul-201202: 32x86
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638473,21626-Jul-201203: 20x86
Wudfx.dll6.2.9200.16384613,88826-Jul-201203: 20x86
Wudfx.mofNeuplat˛uje sa36,72226-Jul-201202: 57Neuplat˛uje sa
Wudfxuninstall.mofNeuplat˛uje sa52402-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Driverframeworks-usermode.ptxmlNeuplat˛uje sa1.89216-Aug-201221: 10Neuplat˛uje sa
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNeuplat˛uje sa302-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.1638438,91226-Jul-201203: 20x86
Wudfhost.exe6.2.9200.16384196,60826-Jul-201203: 21x86
WudfPf.sys6.2.9200.1638466,56026-Jul-201202: 33x86
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384172,03226-Jul-201203: 20x86
Wudfrd.sys6.2.9200.16384155,13626-Jul-201202: 32x86
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638473,21626-Jul-201203: 20x86
Wudfx.dll6.2.9200.16384613,88826-Jul-201203: 20x86
Wudfx.mofNeuplat˛uje sa36,72226-Jul-201202: 57Neuplat˛uje sa
Wudfxuninstall.mofNeuplat˛uje sa52402-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
ZbaliŁ tento obrßzokRozbaliŁ tento obrßzok
assets folding end collapsed
Pre vÜetky podporovanÚ x 64-bitovřch verzißch systÚmu Windows Server 2008 R2 a Windows 7
ZbaliŁ tento obrßzokRozbaliŁ tento obrßzok
assets folding start collapsed
ZbaliŁ t˙to tabużkuRozbaliŁ t˙to tabużku
Nßzov s˙boruVerzia s˙boruVeżkosŁ s˙boruDßtum╚asPlatforma
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 47Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201207: 47Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 48Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 28Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Jul-201207: 28Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 29Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 29Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 21Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 21Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 22Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 21Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 53Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201207: 52Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 59Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,01026-Jul-201207: 55Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 39Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Jul-201207: 39Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,58626-Jul-201208: 25Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 04Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 04Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 27Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201205: 27Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 28Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 28Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,30026-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 48Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201207: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 49Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 41Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 44Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201207: 43Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 45Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 44Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,31226-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 41Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa30,13026-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 04Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 04Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,44426-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 12Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 13Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 12Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 36Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201207: 35Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 37Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 36Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 34Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 36Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 31Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201207: 30Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207:32Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 31Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 21Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Jul-201208: 19Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 25Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 47Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201207: 47Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 48Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 28Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Jul-201207: 28Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 29Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 29Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 21Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 21Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 22Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 21Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 53Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201207: 52Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 59Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,01026-Jul-201207: 55Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 39Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Jul-201207: 39Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,58626-Jul-201208: 25Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 04Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 04Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 27Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201205: 27Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 28Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 28Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,30026-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 48Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201207: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 49Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 41Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 44Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201207: 43Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 45Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 44Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,31226-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 41Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa30,13026-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 04Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 04Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,44426-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 12Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 13Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 12Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 36Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201207: 35Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 37Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 36Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 34Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 36Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 31Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201207: 30Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207:32Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 31Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 21Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Jul-201208: 19Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 25Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 47Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201207: 47Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 48Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 28Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Jul-201207: 28Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 29Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 29Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 21Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 21Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 22Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 21Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 53Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201207: 52Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 59Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,01026-Jul-201207: 55Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 39Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Jul-201207: 39Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,58626-Jul-201208: 25Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 04Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 04Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 27Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201205: 27Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 28Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 28Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,30026-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 48Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201207: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 49Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 41Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 44Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201207: 43Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 45Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 44Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,31226-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 41Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa30,13026-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 04Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 04Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,44426-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 12Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 13Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 12Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 36Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201207: 35Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 37Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 36Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 34Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 36Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 31Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201207: 30Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207:32Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 31Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 21Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Jul-201208: 19Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 25Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 47Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201207: 47Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 48Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 28Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,43226-Jul-201207: 28Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 29Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 29Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 21Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 21Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 22Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 21Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 53Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201207: 52Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 59Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,01026-Jul-201207: 55Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 39Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,99226-Jul-201207: 39Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201204: 46Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201204: 48Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201204: 47Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,58626-Jul-201208: 25Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 04Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 04Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 27Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201205: 27Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 28Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 28Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638420,48026-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,30026-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 48Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201207: 48Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 49Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 49Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 41Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 44Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201207: 43Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 45Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 44Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa33,31226-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638412.80026-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 41Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa30,13026-Jul-201207: 40Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638411,77626-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 04Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 04Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa34,44426-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 12Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,45626-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 13Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 12Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638419,96826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 05Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638418,94426-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 26Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 24Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 09Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 36Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201207: 35Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207: 37Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 36Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201205: 34Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 36Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 35Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638416,89626-Jul-201205: 06Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 07Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201207: 31Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.1638417,40826-Jul-201207: 30Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201207:32Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201207: 31Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,21626-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201208: 21Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Jul-201208: 19Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201208: 25Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201208: 23Neuplat˛uje sa
Wudfhost.exe.MUI6.2.9200.163842,04826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfplatform.dll.MUI6.2.9200.163849,72826-Jul-201205: 08Neuplat˛uje sa
Wudfsvc.dll.MUI6.2.9200.163842,56026-Jul-201205: 11Neuplat˛uje sa
Wudfx.MFLNeuplat˛uje sa32,35826-Jul-201205: 10Neuplat˛uje sa
Driverframeworks-usermode.ptxmlNeuplat˛uje sa1.89216-Aug-201221: 15Neuplat˛uje sa
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNeuplat˛uje sa302-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.1638445,05626-Jul-201203: 08x64
Wudfhost.exe6.2.9200.16384229,88826-Jul-201203: 08x64
WudfPf.sys6.2.9200.1638487,04026-Jul-201202: 26x64
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384194,04826-Jul-201203: 08x64
Wudfrd.sys6.2.9200.16384198,65626-Jul-201202: 26x64
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638484,99226-Jul-201203: 08x64
Wudfx.dll6.2.9200.16384744,44826-Jul-201203: 08x64
Wudfx.mofNeuplat˛uje sa36,72226-Jul-201202: 43Neuplat˛uje sa
Wudfxuninstall.mofNeuplat˛uje sa52402-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Driverframeworks-usermode.ptxmlNeuplat˛uje sa1.89216-Aug-201221: 15Neuplat˛uje sa
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNeuplat˛uje sa302-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.1638445,05626-Jul-201203: 08x64
Wudfhost.exe6.2.9200.16384229,88826-Jul-201203: 08x64
WudfPf.sys6.2.9200.1638487,04026-Jul-201202: 26x64
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384194,04826-Jul-201203: 08x64
Wudfrd.sys6.2.9200.16384198,65626-Jul-201202: 26x64
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638484,99226-Jul-201203: 08x64
Wudfx.dll6.2.9200.16384744,44826-Jul-201203: 08x64
Wudfx.mofNeuplat˛uje sa36,72226-Jul-201202: 43Neuplat˛uje sa
Wudfxuninstall.mofNeuplat˛uje sa52402-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Driverframeworks-usermode.ptxmlNeuplat˛uje sa1.89216-Aug-201221: 15Neuplat˛uje sa
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNeuplat˛uje sa302-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.1638445,05626-Jul-201203: 08x64
Wudfhost.exe6.2.9200.16384229,88826-Jul-201203: 08x64
WudfPf.sys6.2.9200.1638487,04026-Jul-201202: 26x64
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384194,04826-Jul-201203: 08x64
Wudfrd.sys6.2.9200.16384198,65626-Jul-201202: 26x64
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638484,99226-Jul-201203: 08x64
Wudfx.dll6.2.9200.16384744,44826-Jul-201203: 08x64
Wudfx.mofNeuplat˛uje sa36,72226-Jul-201202: 43Neuplat˛uje sa
Wudfxuninstall.mofNeuplat˛uje sa52402-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Driverframeworks-usermode.ptxmlNeuplat˛uje sa1.89216-Aug-201221: 15Neuplat˛uje sa
Msftwdf_user_01_11_00_inbox_critical.WDFNeuplat˛uje sa302-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Wudfcoinstaller.dll6.2.9200.1638445,05626-Jul-201203: 08x64
Wudfhost.exe6.2.9200.16384229,88826-Jul-201203: 08x64
WudfPf.sys6.2.9200.1638487,04026-Jul-201202: 26x64
Wudfplatform.dll6.2.9200.16384194,04826-Jul-201203: 08x64
Wudfrd.sys6.2.9200.16384198,65626-Jul-201202: 26x64
Wudfsvc.dll6.2.9200.1638484,99226-Jul-201203: 08x64
Wudfx.dll6.2.9200.16384744,44826-Jul-201203: 08x64
Wudfx.mofNeuplat˛uje sa36,72226-Jul-201202: 43Neuplat˛uje sa
Wudfxuninstall.mofNeuplat˛uje sa52402-Jun-201214: 57Neuplat˛uje sa
Reagent.dll6.2.9200.16442439,29624-Oct-201203: 24x64
Reagent.xmlNeuplat˛uje sa85606-Jul-201220: 28Neuplat˛uje sa
Reagent.dll6.2.9200.20544439,29624-Oct-201203: 27x64
Reagent.xmlNeuplat˛uje sa85606-Jul-201220: 05Neuplat˛uje sa
Boot.SDINeuplat˛uje sa3,170,30406-Jul-201220: 33Neuplat˛uje sa
Reagentc.exe6.2.9200.1644226,62424-Oct-201203: 25x64
Boot.SDINeuplat˛uje sa3,170,30406-Jul-201220: 12Neuplat˛uje sa
Reagentc.exe6.2.9200.2054426,62424-Oct-201203: 29x64
Reagent.dll6.2.9200.16442371,71224-Oct-201202: 47x86
Reagent.xmlNeuplat˛uje sa85606-Jul-201219: 51Neuplat˛uje sa
Reagent.dll6.2.9200.20544371,71224-Oct-201202: 47x86
Reagent.xmlNeuplat˛uje sa85606-Jul-201220: 04Neuplat˛uje sa
Boot.SDINeuplat˛uje sa3,170,30406-Jul-201219: 53Neuplat˛uje sa
Reagentc.exe6.2.9200.1644224,06424-Oct-201202: 48x86
Boot.SDINeuplat˛uje sa3,170,30406-Jul-201220: 09Neuplat˛uje sa
Reagentc.exe6.2.9200.2054424,06424-Oct-201202: 48x86
ZbaliŁ tento obrßzokRozbaliŁ tento obrßzok
assets folding end collapsed

Stav

SpoloŔnosŁ Microsoft potvrdila, ×e ide o problÚm produktov spoloŔnosti Microsoft uvedenřch v Ŕasti "VzŁahuje sa na".

¤alÜie informßcie

¤alÜie informßcie o terminolˇgii aktualizßcii softvÚru zÝskate po kliknutÝ na nasleduj˙ce ŔÝslo Ŕlßnku publikovanÚho v databßze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis Ütandardnej terminolˇgie pou×itej na popis aktualizßciÝ softvÚru od spoloŔnosti Microsoft

Vlastnosti

ID Ŕlßnku: 2685813 - Poslednß kontrola: 22. novembra 2012 - RevÝzia: 1.0
Informßcie v tomto Ŕlßnku sa třkaj˙ nasleduj˙cich produktov:
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Kż˙ŔovÚ slovß:á
kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2685813 KbMtsk
Strojovo prelo×enÚ
DďLEÄIT╔: Tento Ŕlßnok bol prelo×enř pomocou softvÚru na strojovř preklad od spoloŔnosti Microsoft, nie prekladateżom. SpoloŔnosŁ Microsoft pon˙ka Ŕlßnky prelo×enÚ prekladateżmi aj strojovo prelo×enÚ Ŕlßnky, v´aka Ŕomu mßte mo×nosŁ prÝstupu ku vÜetkřm Ŕlßnkom databßzy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo prelo×enř Ŕlßnok vÜak nie je v×dy perfektnř. M˘×e obsahovaŁ chyby třkaj˙ce sa slovnej zßsoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec m˘×e robiŁ chyby, ke´ rozprßva vaÜim jazykom. SpoloŔnosŁ Microsoft nenesie zodpovednosŁ za akÚkożvek nepresnosti, chyby alebo Ükody sp˘sobenÚ akřmkożvek nepresnřm prekladom obsahu alebo jeho pou×itÝm zo strany zßkaznÝkov. SpoloŔnosŁ Microsoft softvÚr na strojovř preklad pravidelne aktualizuje.
Pokiaż chcete vidieŁ anglick˙ verziu Ŕlßnku, kliknite sem: 2685813

OdoÜlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com