Mô t? c?a Office ngôn ng? giao di?n Pack 2010 SP2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2687450 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Microsoft văn ph?ng ngôn ng? giao di?n Pack 2010 Service Pack 2 (SP2) cung c?p các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho năm 2010 gói giao di?n ngôn ng? văn ph?ng. Gói b?n ghi d?ch v? này bao g?m hai lo?i chính c?a b?n s?a l?i:
  • Trư?c đó chưa đư?c phát hành s?a đ? đư?c th?c hi?n c? th? cho gói b?n ghi d?ch v? này. Ngoài vi?c s?a ch?a chung s?n ph?m, các b?n s?a l?i bao g?m c?i ti?n trong s? ?n đ?nh, hi?u su?t và b?o m?t.
  • T?t c? các b?n C?p Nh?t công c?ng đư?c phát hành thông qua tháng năm 2013, và t?t c? các b?n C?p Nh?t tích l?y đư?c phát hành thông qua tháng năm 2013.

Gi?i pháp

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v?

Phương pháp 1: Microsoft Update (khuy?n cáo)

Gói b?n ghi d?ch v? này có s?n t? Microsoft Update.

Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ghi danh vào Microsoft Update đ? c?p nh?t s?n ph?m. Microsoft Update có th? phát hi?n các s?n ph?m mà b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t và sau đó áp d?ng t?t c? các b?n C?p Nh?t cho các s?n ph?m.

Phương pháp 2: T?i v? gói SP2 t? Microsoft Download Center

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngôn ng?32-bit64-bit
Afrikaans (af-za)T?i v?T?i v?
Ti?ng Albania (sq-al)T?i v?T?i v?
Ti?ng Amhara (am-ET)T?i v?T?i v?
Ti?ng Armenia (hy-AM)T?i v?T?i v?
Ti?ng Assam (như-in)T?i v?T?i v?
Azerbaijan (az-latn-az)T?i v?T?i v?
X? Basque (eu-es)T?i v?T?i v?
Bengali (Bangladesh)(bn-bd)T?i v?T?i v?
Bengali (?n Đ?) (bn-in)T?i v?T?i v?
Bosnia (Latin) (bs-latn-ba)T?i v?T?i v?
Catalan (ca-es)T?i v?T?i v?
Dari (prs-AF)T?i v?T?i v?
Philippines (fil-ph)T?i v?T?i v?
Galician (gl-es)T?i v?T?i v?
Gruzia (ka-GE)T?i v?T?i v?
Gujarati (gu-IN)T?i v?T?i v?
Hausa (ha-Latn-NG)T?i v?T?i v?
Băng đ?o (là-là)T?i v?T?i v?
Igbo (ig-NG)T?i v?T?i v?
Ti?ng Indonesia (id-id)T?i v?T?i v?
Ailen (ga-t?c là)T?i v?T?i v?
IsiXhosa (xh-za)T?i v?T?i v?
IsiZulu (zu-za)T?i v?T?i v?
Kannada (kn-in)T?i v?T?i v?
Khmer (km-kh)T?i v?T?i v?
Kiswahili (sw-ke)T?i v?T?i v?
Konkani (kok-IN)T?i v?T?i v?
Kyrgyz (ky-KG)T?i v?T?i v?
Ti?ng Luxembourg (lb-lu)T?i v?T?i v?
Macedonia (mk-mk)T?i v?T?i v?
Ti?ng M? lai (Brunei Darussalam) (ms-bn)T?i v?T?i v?
M? lai (Malaysia) (ms-c?a tôi)T?i v?T?i v?
Malayalam (ml-in)T?i v?T?i v?
Ti?ng Malta (mt-MT)T?i v?T?i v?
Maori (mi-New Zealand)T?i v?T?i v?
Marathi (mr-IN)T?i v?T?i v?
Ti?ng Mông C? (Kirin) (mn-MN)T?i v?T?i v?
Ti?ng Nê-pan (ne-np)T?i v?T?i v?
Norwegian (Nynorsk) (nn-no)T?i v?T?i v?
Ti?ng Oriya (ho?c tham gia)T?i v?T?i v?
Ti?ng Ba tư (FA-IR)T?i v?T?i v?
Punjabi (pa-in)T?i v?T?i v?
Quechua (quz-pe)T?i v?T?i v?
Serbian (Cyrillic, Bosnia và Herzegovina) (sr-Cyrl-BA)T?i v?T?i v?
Serbian (Cyrillic, Serbia) (sr-cyrl-cs)T?i v?T?i v?
Sesotho sa Leboa (nso-ZA)T?i v?T?i v?
Ti?ng Setswana (Nam Phi) (tn-za)T?i v?T?i v?
Sinhala (si lk)T?i v?T?i v?
Tamil (thi-in)T?i v?T?i v?
Tatar (tt-ru)T?i v?T?i v?
Telugu (te-in)T?i v?T?i v?
Ngư?i Turkmen (tk-TM)T?i v?T?i v?
Ti?ng Urdu (c?a b?n-SME)T?i v?T?i v?
Ti?ng Uzbek (uz-latn-uz)T?i v?T?i v?
Ti?ng Vi?t (vi-vn)T?i v?T?i v?
Welsh (cy-gb)T?i v?T?i v?
Yoruba (yo-NG)T?i v?T?i v?

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đ? bi?t thêm thông tin v? m?t danh sách đ?y đ? c?a t?t c? phát hành SP2 gói máy tính đ? bàn, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2687521 Danh sách t?t c? các gói Office 2010 SP2

T?i v? danh sách các v?n đ? mà các gói b?n ghi d?ch v? s?a ch?a

B?ng tính sau đây s?n đ? t?i v?. B?ng tính này li?t kê các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i gói b?n ghi d?ch v? này.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Microsoft Office và SharePoint 2010 Service Pack 2 Changes.xlsx bây gi?.

Lưu ? B?ng tính này là ch? b?ng ti?ng Anh.

V?n đ? đ? bi?t và thay đ?i hành vi
2687520 V?n đ? đ? bi?t khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office 2010 SP2 và SharePoint 2010 SP2

Thông tin k? thu?t

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói b?n ghi d?ch v? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2687523 Các chi ti?t k? thu?t v? các b?n phát hành văn ph?ng 2010 SP2

Thu?c tính

ID c?a bài: 2687450 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Home and Business 2010
  • Microsoft Office Home and Student 2010
  • Microsoft Office Professional 2010
  • Microsoft Office Professional Plus 2010
  • Microsoft Office Standard 2010
  • Microsoft Office Starter 2010
  • Microsoft Office Academic 2010
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmt KB2687450 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2687450

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com