คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2010 คำ (Word x none.msp, Kb2428677 x none.msp): 30 ตุลาคม 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2687556 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Microsoft Word 2010 คือวันที่ 30 ตุลาคม 2012

คำแนะนำ

ปัญหาที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้


 • เมื่อคุณลากสิ่งที่แนบไปกับข้อความอีเมล Microsoft Office 2010 นามสกุลของแฟ้มที่จะซ้ำซ้อนกัน ถ้าคุณแล้วลากสิ่งที่แนบมาจากข้อความอีเมลที่อีกข้อความอีเมล นามสกุลของแฟ้มปรากฏใน triplicate รูปแบบต่อไปขณะที่คุณลากสิ่งที่แนบมาครั้ง

  หมายเหตุ Outlook 2010 ใช้ Word 2010 ทั้งโปรแกรมการตั้งค่าการแสดงผลและโปรแกรมเขียน

 • สมมติว่า คุณมีแฟ้ม.doc ที่มีป้องกันโดยข้อมูลสิทธิ์ในการจัดการ (IRM) และที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน เมื่อคุณเปิดแฟ้มใน Word 2010 แฟ้มเปิดในมุมมองที่ได้รับการป้องกัน นอกจากนี้ ข้อความต่อไปนี้จะแสดงบนแถบข้อความสีแดง:
  Office ตรวจพบปัญหากับแฟ้มนี้ การแก้ไขดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม
 • สมมติว่า เอกสารที่เสียหายประกอบด้วยข้อผิดพลาดบางอย่างและกล่องข้อความบางอย่าง นอกจากนี้ สมมติว่า เอกสารถูกสร้าง โดยใช้แม่แบบที่ระบุ หยุดการทำเมื่อคุณใช้ Word 2010 ให้เปิดเอกสาร Word 2010 งาน

  หมายเหตุ เมื่อคุณใช้ Word 2007 เพื่อเปิดเอกสารเสียหาย ไม่มีตรึง Word 2007 อย่างไรก็ตาม การ แสดงการซ่อมแซม กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น

 • สมมติว่า ตัวควบคุมเนื้อหาใน Word 2010 แฟ้มประกอบด้วยตัวควบคุมเนื้อหาอื่นที่ถูกล็อกเพื่อแก้ไข ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเนื้อหาในตัวควบคุมเนื้อหาถูกล็อกโดยไม่คาดคิด
 • สมมติว่า คุณได้เพิ่มการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังรูปร่างใน Word 2010 เอกสารที่มีการป้องกันด้วยสิทธิ์ (ตัวอย่างเช่น เอกสารเป็นแบบอ่านอย่างเดียว หรือถูกทำเครื่องหมายเป็นขั้นสุดท้าย) เมื่อคุณกดแป้น Ctrl และจากนั้น คลิกรูปร่าง เนื้อหาที่เชื่อมโยงหลายมิติเชื่อมโยงไปยังไม่ได้เปิด
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณเปิดเอกสารที่ประกอบด้วยข้อคิดเห็นบางและรูปร่างที่ด้านล่างของหน้ากระดาษใน Word 2010
  • คุณเลือกนั้น บังคับแนวนอน ตัวเลือกในการ ตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม กล่องโต้ตอบ
  • คุณปรับมาตราส่วนเอกสารที่จะพิมพ์บนกระดาษขนาดมีขนาดใหญ่กว่าจะเกิดขึ้น
  ในสถานการณ์สมมตินี้ รูปร่างที่ไม่มีแสดงในงานพิมพ์

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1 ติดตั้ง)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SP1 สำหรับ Office 2010 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2510690 รายการของแพคเกจ Office 2010 SP1 ทั้งหมด

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นล่าสุด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้แพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงในเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น การ โซนเวลา แท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

x 86

ข้อมูลการดาวน์โหลด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Office2010-kb2687556-fullfile-x 86-glb.exe14.0.6129.500037,733,84021-ต.ค.-128:54

ข้อมูลแฟ้ม.msp จัด Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Kb2428677 x none.mspไม่เกี่ยวข้อง8,668,16020-ต.ค.-1219:36
Word x none.mspไม่เกี่ยวข้อง43,185,66420-ต.ค.-1219:37

ข้อมูล Word x none.msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Winword.exe14.0.6129.50001,422,91220-ต.ค.-1212:51
Wordcnv.dll14.0.6129.50005,468,24020-ต.ค.-1213:04
Wordicon.exe14.0.6120.50001,859,16025-เมษายน-122:22
Wwlib.dll14.0.6129.500019,399,74420-ต.ค.-1212:51

x 64
ข้อมูลการดาวน์โหลด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Office2010-kb2687556-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6129.500039,880,40821-ต.ค.-125:36

ข้อมูลแฟ้ม.msp จัด Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Kb2428677 x none.mspไม่เกี่ยวข้อง10,638,33620-ต.ค.-1219:40
Word x none.mspไม่เกี่ยวข้อง41,466,88020-ต.ค.-1219:41

ข้อมูล Word x none.msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Winword.exe14.0.6129.50001,423,93620-ต.ค.-1212:54
Wordcnv.dll14.0.6129.50006,820,92820-ต.ค.-1212:54
Wordicon.exe14.0.6120.50001,859,16025-เมษายน-122:21
Wwlib.dll14.0.6129.500024,504,89620-ต.ค.-1212:54

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2687556 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 ธันวาคม 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2010
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2687556 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2687556

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com