คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Foundation 2010 (Wss-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2687557 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SharePoint Foundation 2010 คือวันที่ 30 ตุลาคม 2012

คำแนะนำ

การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

 • ข้อมูลในคอลัมน์หายไปจากรายการ SharePoint เมื่อคุณประกาศฟอร์ม InfoPath ไปยังไลบรารีฟอร์มหลายฟอร์มประกอบด้วยบางเขตข้อมูลใหม่ที่ถูกเลื่อนระดับ เมื่อคุณพยายามที่จะเลื่อนระดับข้อมูลกลับไปยังรายการ โดยใช้ตัวเลือกการเชื่อมโยงใหม่ในไลบรารีเอกสาร ข้อมูลไม่กลับมาในรายการ

  หมายเหตุ
  ที่ เชื่อมโยงอีกครั้ง ตัวเลือกจะเลื่อนระดับข้อมูลจากฟอร์มกลับไปยังรายการ SharePoint ใน SharePoint 2010
 • สมมติว่า คุณสร้างเอกสารลงในไลบรารีเอกสารที่ประกอบด้วยช่องว่างเต็มความกว้าง (เป็นชุดอักขระไบต์คู่) ในชื่อแฟ้ม นอกจากนี้ สมมติว่า คุณสร้างรายการที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังเอกสาร เมื่อคุณเปิดรายการให้คลิกการเชื่อมโยง การเชื่อมโยงไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากอักขระเต็มความกว้างพื้นที่ในอยู่การเชื่อมโยงจะถูกเอาออกโดยไม่คาดคิด
 • สมมติว่า คุณสร้าง และบันทึกแบบสำรวจรายการในไซต์คอลเลกชันที่อยู่ภายในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ และที่คุณบันทึกไซต์เป็นแม่แบบ เมื่อคุณสร้างไซต์ใหม่ในไซต์คอลเลกชันเดียวกัน โดยใช้แม่แบบกำหนดเองที่ถูกบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ตัวเลือกก่อนหน้านี้ของรายการแบบสำรวจจะไม่ถูกรักษาไว้ ตัวอย่างเช่นแสดงชื่อผู้ใช้ในผลลัพธ์แบบสำรวจหรือไม่และไม่มีเก็บตัวเลือกตอบแบบสำรวจ
 • สมมติว่า คุณสร้างรายการแบบกำหนดเองที่มีมุมมองปฏิทินแบบกำหนดเองที่ระบุแต่ละชื่อเรื่องของคอลัมน์ปฏิทินในระหว่างการเปิดใช้งานของคุณลักษณะแบบกำหนดเอง โดยการเขียนโปรแกรม คุณสร้าง Web Part มุมมองรายการในโฮมเพจของไซต์ปัจจุบันที่ชี้ไปยังรายการแบบกำหนดเอง และมุมมองปฏิทินแบบกำหนดเองนำไปใช้กับ Web Part มุมมองรายการ โดยใช้การ ListViewXml คุณสมบัติ เมื่อคุณแก้ไขมุมมองปัจจุบันของ Web Part มุมมองรายการในโฮมเพจของไซต์ จะไม่มีเรียกชื่อเรื่องของคอลัมน์ปฏิทิน
 • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่เพิ่มใหม่ SPDatabase.MultiSubnetFailover คุณสมบัติ ควรตั้งค่าคุณสมบัตินี้ไป เป็นจริงเพื่อที่จะผ่านไปยังMultiSubnetFailover = Trueพารามิเตอร์ในสายอักขระการเชื่อมต่อ SQL สำหรับฐานข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความพร้อมใช้งาน 2012AlwaysOn ของ Microsoft SQL Server
 • สมมติว่า คุณสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ โดยใช้แม่แบบไซต์แบบกำหนดเองและแม่แบบรายการพร้อมด้วย <ListTemplate></ListTemplate> องค์ประกอบ และ BaseType = 1 ในแฟ้ม Onet.xml ใน SharePoint 2010 เมื่อคุณพยายามที่จะสร้างไลบรารีเอกสาร โดยใช้แม่แบบกำหนดเอง แม่แบบไลบรารีเอกสารกำหนดเองในหน้าต่าง Silverlight ไม่พร้อมใช้งาน
 • สมมติว่า คุณมีการ "ยอดเยี่ยม 40 " แม่แบบติดตั้งในฟาร์ม Microsoft Office SharePoint Server 2007 เมื่อคุณสร้างไซต์ โดยใช้แม่แบบแตกต่างจาก "ยอดเยี่ยม 40 " หลังจากที่คุณปรับรุ่น SharePoint 2007 Microsoft SharePoint Server 2010, Web Part แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  Web Part เกิดข้อผิดพลาด: มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะตั้งค่าของคุณสมบัตินี้: Microsoft.SharePoint.WebPartPages.DataFormWebPart:ListName - ข้อยกเว้นตามเป้าหมายของการเรียก
 • เมื่อคุณเปลี่ยนแอตทริบิวต์Sealedไป true สำหรับเขตข้อมูลของกล่อง (OOB) เช่นเขตข้อมูล "ชื่อ" คุณไม่สามารถเปลี่ยนกลับ ฟิลด์ชื่อจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลเนื้อหาตลอดไป และจะเขียนทับลักษณะการทำงานสำหรับทุก ๆ รายการ SharePoint

  หมายเหตุ
  ผู้ใช้ไม่ควรได้รับอนุญาตในการตั้งค่านี้ ปิดผนึก แอตทริบิวต์
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสร้างคอลเลกชันไซต์ต้นทางที่ประกอบด้วยแฟ้มมากกว่าหนึ่งแฟ้มที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 เมกะไบต์ (MB) ใน SharePoint Server 2010
  • คุณสร้างคอลเลกชันไซต์ปลายทางว่างที่อยู่ภายในโปรแกรมประยุกต์เว็บ
  • คุณเปิดใช้งานขาเข้า และปิดใช้งานความต้องการสำหรับ การรักษาความปลอดภัย Secure Sockets Layer (SSL) ในไซต์การดูแลจากศูนย์กลาง
  • คุณสร้างเส้นทางการปรับใช้เนื้อหาใหม่และงานการซิงโครไนซ์เนื้อหาระหว่างฟาร์มต้นทางและปลายทาง
  • คุณเรียกใช้งานการปรับใช้เนื้อหา
  ในสถานการณ์สมมตินี้ งานการปรับใช้เนื้อหาไม่สามารถลบแฟ้ม.cab ทั้งหมดจากตำแหน่งที่ตั้งชั่วคราวระหว่างขั้นตอนการนำเข้า
 • เมื่อคุณทำการอัปโหลดเอกสาร Office ที่มีส่วนหัวที่เสียหายในไลบรารีเอกสารที่กำหนดข้อมูลเมตาที่มีจัดการอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ใน SharePoint Server 2010 เอกสารถูกอัปโหลดเป็นแฟ้ม 0 กิโลไบต์ (KB) ในฐานข้อมูล นอกจากนี้ จะไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อบ่งชี้ว่า เนื้อหาของแฟ้มที่หายไปตลอดไป
 • เมื่อคุณตั้งค่าการตั้งค่าภูมิภาคส่วนบุคคลบนไซต์บล็อก โดยการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาของผู้ใช้เป็นค่าแตกต่างจากค่าโซนเวลาบนเว็บใน SharePoint 2010 ข้อความติดประกาศที่มีสร้าง และส่งจาก Microsoft Word แสดง ไม่ถูกต้องประกาศเวลา
 • สมมติว่า คุณสร้างไซต์คอลเลกชันที่อยู่ภายในโปรแกรมประยุกต์เว็บใน SharePoint 2010 เมื่อคุณสร้าง Web Part มุมมองรายการที่ มีการจัดกลุ่มและรวม (เช่นผลรวม) ในรายการวาระการประชุมในการประชุมพื้นฐานใหม่ มุมมองไม่แสดงค่าสำหรับการรวม. นอกจากนี้ บรรทัดว่างปรากฏขึ้น ซึ่งควรจะรวมค่า
 • สมมติว่า คุณสร้างรายการในรายการในหน้ารากของไซต์คอลเลกชันที่อยู่ภายในโปรแกรมประยุกต์เว็บ คุณเพิ่มรายการของแฟ้มลงในรายการ และคุณปล่อยเขตข้อมูล "ชื่อ" ว่างเปล่า เมื่อคุณส่งฟอร์ม รายการของแฟ้มที่เลือกไว้สำหรับสิ่งที่แนบไว้ได้โดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้ นอกจากนี้ แบบฟอร์มถูกฟื้นฟูพร้อมกับข้อความการตรวจสอบข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  คุณต้องระบุค่าสำหรับเขตข้อมูลนี้จำเป็นต้องใช้

  หมายเหตุ
  แฟ้มใด ๆ ที่แนบกับรายการก่อนหน้านี้จะไม่มีผลกระทบ
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณพัฒนาตัวรับเหตุการณ์ที่ประมวลผลเหตุการณ์ WorkflowCompleted
  • คุณได้ปรับใช้ตัวรับเหตุการณ์ไปยังไซต์คอลเลกชัน และเชื่อมโยงผู้รับลงในรายการเหตุการณ์
  • คุณสร้างเส้นทางการปรับใช้เนื้อหาใหม่และงานจากไซต์ทีมนี้ไปยังโปรแกรมประยุกต์บนเว็บปลายทาง
  • คุณได้ดำเนินการปรับใช้เนื้อหาที่ผ่านอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้การดูแลจากศูนย์กลางของ SharePoint 2010
  ในสถานการณ์สมมตินี้ งานการปรับใช้เนื้อหาล้มเหลว นอกจากนี้ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ' System.Xml.Schema.XmlSchemaValidationException: แอตทริบิวต์ 'ชนิด' ไม่ถูกต้อง - ค่า 'WorkflowCompleted' ไม่ถูกต้องตามชนิดข้อมูลของ ' urn: ปรับใช้-รายการ-schema: SPEventReceiverType'-ข้อจำกัดของการแจงนับที่ล้มเหลว ---> System.Xml.Schema.XmlSchemaException: ข้อจำกัดแจงนับไม่
 • สมมติว่า คุณได้เพิ่มเอกสารใหม่บางอย่างเป็นรายการแบบร่างในไลบรารีเอกสารใน SharePoint 2010 คุณสามารถแสดงเอกสารไปยังผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับตัวดึงข้อมูล RSS ที่ มีการเชื่อมโยง โดยการคลิกตัวเลือกประกาศรุ่นหลัก ในสถานการณ์นี้ เฉพาะสินค้าได้รับอนุมัติจะถูกส่งในหน้า RSS แก่ผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถยังคงเรียกดู และดูรายการทั้งหมดในรายการ

  หมายเหตุ
  ปัญหานี้เกิดขึ้นใน SharePoint Server 2007
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถสร้างรายการแบบสำรวจในไซต์ย่อยของไซต์คอลเลกชันใน SharePoint Server 2010
  • คุณสามารถเปลี่ยนมุมมอง Web Part สำหรับรายการสำรวจความคิดเห็นในโฮมเพจของไซต์ย่อยไปยัง สรุปแบบกราฟิก มุมมองเพิ่มเติม
  • คุณสามารถบันทึกไซต์ย่อยที่เป็นแม่แบบที่ประกอบด้วยเนื้อหานี้
  • คุณสร้างไซต์ย่อยใหม่บนไซต์คอลเลกชัน โดยใช้แม่แบบ
  ในสถานการณ์สมมตินี้ ไซต์ย่อยใหม่ที่แสดงคำถามและคำตอบเป็นข้อความแทนที่จะเป็นแบบ สรุปแบบกราฟิก แผนภูมิ
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณปรับใช้โซลูชันแบบกำหนดเองให้กับฟาร์ม SharePoint 2010 โดยใช้แฟ้ม.wsp
  • คุณสามารถสร้างกลุ่มกำหนดเองได้ โดยการเรียกใช้โซลูชันแบบกำหนดเอง
  • คุณสร้างไลบรารีเอกสาร และอัปโหลดเอกสารนั้น
  • คุณได้ปรับเปลี่ยนเอกสาร
  ในสถานการณ์สมมตินี้ แบบกำหนดเองจะไม่สามารถแสดง
 • สมมติว่า คุณมีไซต์ย่อยที่มีชื่อประกอบด้วยช่องว่าง คุณเชื่อมต่อรายการงานย่อยไปยัง Outlook จาก ribbon รายการงาน ด้วยการเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ OOB ในสถานการณ์นี้ Outlook ไม่สามารถเปิดรายการงานจาก ribbon นอกจากนี้ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่สามารถปรับปรุงงานนี้ในขณะนี้
 • วันเริ่มต้นและครบกำหนดในมุมมอง Gantt มีความคลาดเคลื่อน โดยหนึ่งวันสำหรับไซต์ที่มีโซนเวลาที่ west of เวลาภาคกลางมาตรฐาน (UTC)

  หมายเหตุ
  ปัญหานี้ไม่มีผลต่อมุมมองรายการงานโครงการอื่น
 • ตัวใช้เลือกวันที่ของ Gannt ดูเสมอแก้ไขเซลล์แรกรายการ Web Part มุมมองของเพจ Web Part มีอย่าง น้อยสองรายการมุมมอง Web Part ในมุมมอง Gannt
 • สมมติว่า คุณสร้างคำใหม่ผู้ใช้ส่วนกำหนดค่าบริการแอพลิเคชัน (UPA), และคุณตั้งค่าคอนฟิกแบบซิงโครนัสฐานข้อมูลให้ใช้การรับรองความถูกต้อง SQL โดยการตั้งค่ากับฟาร์ม SharePoint ในฐานะผู้ดูแล ในสถานการณ์นี้ UPA สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มการบริการซิงโครไนส์ UPA


  หมายเหตุ
  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนในบทความนี้ร่วมกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้:
  2687545 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (Coreserver-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012
 • สมมติว่า คุณสร้างเอกสารที่มีชื่อแฟ้มประกอบด้วยอักขระช่องว่างเต็มความกว้างในไลบรารีเอกสาร คุณสร้างรายการที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังเอกสาร เมื่อคุณเปิดรายการนั้นเพื่อให้คลิกการเชื่อมโยง การเชื่อมโยงไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากอักขระช่องว่างเต็มความกว้างจะถูกเอาออกจากการเชื่อมโยง


  หมายเหตุ
  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนในบทความนี้ร่วมกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้:

  2687619 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน SharePoint Server 2010 (Coreserver x none.msp, Wosrv x none.msp): 30 ตุลาคม 2012

  2687562 คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วน Office Online (Wacwfe x none.msp, Xlwacwfe x none.msp): 30 ตุลาคม 2012

  2760391 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (ems x none.msp, grs-x-none.msp, grs_hosted-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012
 • เมื่อคุณยกเว้นเครื่องหมายจุดคู่ (:) จากฟิลด์การค้นหาของรายการการอ้างอิงรายการอื่นในรายการอื่น คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในมุมมองรายการโทรศัพท์มือถือ:
  ดัชนีถูกภายนอกขอบเขตของอาร์เรย์
 • สมมติว่า คุณมีงานเวิร์กโฟลว์จากกล่อง (OOB) กำลังทำงานอยู่ (ตัวอย่างเช่น เป็น "อนุมัติ– SharePoint 2010 "รวบรวมคำติชม– SharePoint 2010 หรือ "เผยแพร่" งานอนุมัติ) เมื่อผู้รับงานแก้ไขภารกิจในลำดับงาน (ตัวอย่างเช่น ด้วยการอนุมัติ หรือปฏิเสธการทดลอง), งานถูกล็อก และไม่สามารถกู้คืน
  หมายเหตุ คุณต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้ทันทีหลังจากที่คุณติดตั้ง SharePoint Server 2010 Service Pack 1


  หมายเหตุ
  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนในบทความนี้ร่วมกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้:
  2687614 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (Coreservermui-xx-xx.msp): 30 ตุลาคม 2012
 • 2687599 ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านรับรองความถูกต้องของ SQL Server หลังจากที่คุณติดตั้งกับฟาร์ม SharePoint Foundation 2010
 • 2687601 การใช้หน่วยความจำสูงเมื่อคุณเปิดแฟ้มเสียหายบนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint Server 2010

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี SharePoint Foundation 2010 Service Pack 1 ติดตั้งอยู่

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุอยู่ในบทความนี้

รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้แพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน Control Panel


ข้อมูลการดาวน์โหลด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Sharepointfoundation2010-kb2687557-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6129.500032,890,08822 12 oct20:23

ข้อมูลแฟ้ม.msp Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Wss x none.mspไม่เกี่ยวข้อง32,787,45620 12 oct21:55

หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของคุณลักษณะแฟ้มเป็น ที่แสดงไว้ในตาราง

ข้อมูลแฟ้ม Wss x none.msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Csisrv.dll14.0.6129.50003,371,66420 12 oct12:52
Dwdcw20.dll14.0.6116.5000637,72817-ม.ค.-1219:47
Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll14.0.6128.5000125,57620 กันยายน 1210:33
Microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll14.0.6126.5000834,224Aug-28-1218:28
Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll14.0.6108.5000608,12829-Aug-1113:52
Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll14.0.6128.50001,063,60020 กันยายน 1210:33
Microsoft.sharepoint.client.dll14.0.6108.5000288,62429-Aug-1113:53
Microsoft.sharepoint.client.dll14.0.6108.5000288,62429-Aug-1113:53
Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll14.0.6108.5000186,27229-Aug-1113:53
Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll14.0.6108.5000272,26429-Aug-1113:53
Microsoft.sharepoint.dll14.0.6129.500016,845,40018 12 oct23:31
Microsoft.sharepoint.dll14.0.6129.500016,845,40018 12 oct23:31
Microsoft.sharepoint.dll14.900.6127.50001,796,74429-Aug-1215:08
Microsoft.sharepoint.dsp.dll14.0.6105.500059,26429-Aug-1113:53
Microsoft.sharepoint.dsp.oledb.dll14.0.6108.5000124,80029-Aug-1113:53
Microsoft.sharepoint.dsp.soappt.dll14.0.6108.500087,93629-Aug-1113:53
Microsoft.sharepoint.dsp.sts.dll14.0.6108.5000104,32029-Aug-1113:53
Microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll14.0.6108.500087,93629-Aug-1113:53
Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll14.0.6120.5000109,17625-เมษายน-121:48
Microsoft.sharepoint.intl.dll14.0.6114.50001,010,48828-พฤศจิกายน-118:33
Microsoft.sharepoint.library.dll14.0.6114.5000166,71228-พฤศจิกายน-118:33
Microsoft.sharepoint.linq.dll14.0.6101.5000374,64029-Aug-1113:53
Microsoft.sharepoint.powershell.dll14.0.6124.5000649,848Aug-28-1218:28
Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll14.0.6108.500067,45629-Aug-1113:53
Microsoft.sharepoint.search.dll14.0.6126.50004,854,408Aug-28-1218:15
Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll14.0.6124.5000318,080Aug-28-1218:29
Microsoft.sharepoint.workflows.dll14.0.6108.500071,55229-Aug-1113:55
Microsoft.web.commandui.dll14.0.6128.5000137,84820 กันยายน 128:40
Microsoft.web.commandui.dll14.0.6128.5000137,84820 กันยายน 128:40
Microsoft.web.design.server.dll14.0.6108.5000382,8641 กันยายน 1117:17
Mssdmn.exe14.0.6119.5000790,85625-เมษายน-121:45
Mssearch.exe14.0.6116.5000524,61617-ม.ค.-1219:26
Mssph.dll14.0.6116.50001,674,05617-ม.ค.-1219:26
Mssrch.dll14.0.6122.50004,988,040พฤษภาคม-15-1214:25
Offparser.dll14.0.6129.50002,923,66418 12 oct23:29
Oisimg.dll14.0.6126.5000195,704Aug-28-1218:28
Oleparser.dll14.0.6126.500033,440Aug-28-1218:28
Onetnative.dll14.0.6123.5000584,8328-มิย.-1212:17
Onetutil.dll14.0.6129.50002,987,10420 12 oct12:51
Onfda.dll14.0.6129.50002,785,38419 12 oct1:02
Owssvr.dll14.0.6129.50006,629,48818 12 oct23:29
Owstimer.exe14.0.6129.500074,84818 12 oct23:29
Policy.12.0.microsoft.sharepoint.search.dll14.0.6107.500011,16829-Aug-1113:39
Query.dll14.0.6108.5000371,05629-Aug-1113:42
Setup.exe14.0.6118.50001,378,10425-เมษายน-121:56
Spmetal.exe14.0.6107.5000149,43229-Aug-1113:53
Spuchostservice.exe14.0.6105.5000108,49629-Aug-1113:53
Spwriter.exe14.0.6126.500042,616Aug-28-1218:29
Stsadm.exe14.0.6128.5000355,00020 กันยายน 1210:33
Stssoap.dll14.0.6127.5000473,73629-Aug-1215:08
Stswel.dll14.0.6129.50003,260,01618 12 oct23:29
Tquery.dll14.0.6126.50005,646,472Aug-28-1218:15
Wssadmin.exe14.0.6126.500016,552Aug-28-1218:28
Wsssetup.dll14.0.6120.50007,595,61625-เมษายน-121:56
Wsstracing.exe14.0.6123.5000108,6648-มิย.-1211:07

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2687557 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 เมษายน 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2687557 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2687557

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com