การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL: "ลักษณะเฉพาะของรายการที่เหมือนกัน แต่เนื้อหาแตกต่างกัน"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2688946 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจาย 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ของ Microsoft แก้ไขเป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ 2012 ก่อนหน้านี้ของ SQL แก้ไขนำออกใช้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สมมติว่า คุณมี Microsoft Visual c ++ 2005 รันไทม์สามารถเผยแพร่ต่อแพคเกจ ATL ความปลอดภัย Update (build 8.0.50727.4053) ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft 2012 การเซิร์ฟเวอร์ SQL การติดตั้งอาจล้มเหลว นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดของแอสเซมบลี: ลักษณะเฉพาะของรายการที่เหมือนกัน แต่เนื้อหาแตกต่างกัน
เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น มีบันทึกข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกการติดตั้ง SQL Server:
Detail_ComponentUpdate.txt
{
Slp: ข้อผิดพลาดของ MSI: 1935 ที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งแอสเซมบลี ' Microsoft.VC80.CRT,version="8.0.50727.4053",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="amd64",type="win32 "' โปรดอ้างอิงถึงใน Help and Support สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม HRESULT: 0X80073715
Slp: พยายามที่รับ HResult สำหรับสิ่งที่ปรากฏเป็น ข้อผิดพลาดการติดตั้งแอสเซมบลี
Slp: InstallPackage: MsiInstallProduct ส่งกลับรหัส 1603 ผลลัพธ์
Slp: ใช้รหัสข้อผิดพลาดของ MSI เพื่อตรวจสอบตัวเลือกการลองส่งใหม่: 1935
Slp: MSI สามารถลองส่งกลับรหัสที่ตรวจพบ: 1935
Slp: 120 วินาทีก่อนที่จะลองพยายามเข้าสู่โหมดสลี...

Slp: มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งแอสเซมบลี ' Microsoft.VC80.CRT,version="8.0.50727.4053",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="amd64",type="win32 "' โปรดอ้างอิงถึงใน Help and Support สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม HRESULT: 0X80073715
Slp: ฝากข้อมูล Watson สำหรับความล้มเหลวทั่วไปถูกสร้างขึ้น
Slp: ข้อผิดพลาด: "Install_SqlSupport_Cpu64_Action" ของการดำเนินการล้มเหลวในระหว่างการดำเนินการ
Slp: การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์: Install_SqlSupport_Cpu64_Action การส่งกลับค่า False
}

มีอยู่ 3 ครั้งการลองส่งใหม่สำหรับการดำเนินการSqlSupport แฟ้มบันทึกผลลัพธ์อาจประกอบด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
SqlSupport_Cpu64_1_ComponentUpdate_ #.log
{
ดำเนินการ op: ActionStart (ชื่อ = CreateShortcuts คำอธิบาย =สร้างทางลัดไป แม่ =ทางลัด: [1])
การดำเนินการ op: SetTargetFolder (โฟลเดอร์ = 23\Microsoft Tools\ 2012\Configuration ของ SQL Server)
SHELL32::SHGetFolderPath ส่งกลับ: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
การดำเนินการ op: ShortcutCreate (ชื่อ = 3o-grg6g.slp|ศูนย์การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ SQL (64-บิต),,, ชื่อแฟ้ม = C:\Program Files\Microsoft Bootstrap\SQLServer2012\x64\LandingPage.exe,,,ShowCmd=1 Server\110\Setup SQL,,,)
การตรวจสอบสำหรับการเข้าถึงแฟ้ม: .lnk (64-บิต) ของศูนย์ควบคุมการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ SQL
การดำเนินการ op: End(Checksum=0,ProgressTotalHDWord=0,ProgressTotalLDWord=73330985)
ข้อผิดพลาดของแอสเซมบลี: ลักษณะเฉพาะของรายการที่เหมือนกัน แต่เนื้อหาแตกต่างกัน

หมายเหตุ: 2 การ 1:1935: {844EFBA7-1C24-93B2-A01F-C8B3B9A1E18E } 3:0x80073715 4: IAssemblyCacheItem 5: ยืนยัน 6: Microsoft.VC80.CRT,version="8.0.50727.4053",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="amd64",type="win32"
ข้อผิดพลาดของแอสเซมบลี (sxs): กรุณาค้นเข้าไปในคอมโพเนนต์พื้นฐานการบริการล็อกซึ่งอยู่ที่-140843912ndir\logs\cbs\cbs.log เพื่อรับข้อมูลการวินิจฉัยเพิ่มเติม
ข้อผิดพลาด 1935 มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งแอสเซมบลี ' Microsoft.VC80.CRT,version="8.0.50727.4053",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="amd64",type="win32 "' โปรดอ้างอิงถึงใน Help and Support สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม HRESULT: 0X80073715 อินเทอร์เฟซของแอสเซมบลี: IAssemblyCacheItem ฟังก์ชัน: ยอมรับ การคอมโพเนนต์: {844EFBA7-1C24-93B2-A01F-C8B3B9A1E18E }
ผลิตภัณฑ์: Microsoft SQL Server 2012 อัพ (ภาษาอังกฤษ) - ข้อผิดพลาด 1935 มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งแอสเซมบลี ' Microsoft.VC80.CRT,version="8.0.50727.4053",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="amd64",type="win32 "' โปรดอ้างอิงถึงใน Help and Support สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม HRESULT: 0X80073715 อินเทอร์เฟซของแอสเซมบลี: IAssemblyCacheItem ฟังก์ชัน: ยอมรับ การคอมโพเนนต์: {844EFBA7-1C24-93B2-A01F-C8B3B9A1E18E }

...
หมายเหตุ: 1:1708
ผลิตภัณฑ์: การตั้งค่า Microsoft SQL Server 2012 (ภาษาอังกฤษ) - ติดตั้งล้มเหลว
}

หมายเหตุคุณสามารถใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อติดตั้ง Visual c ++ 2005 รันไทม์สามารถเผยแพร่ต่อแพคเกจ ATL ความปลอดภัยปรุง:
 • ดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงจากเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • ใช้ซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ประกอบด้วย c ++ Visual runtimes ที่เป็นโมดูลเวียนสามารถเผยแพร่ต่อเพื่อติดตั้งการปรับปรุง
 • เรียกใช้ Microsoft Update เมื่อมีใช้โปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไปยังคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น เรียกใช้ Microsoft Update เพื่อใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Microsoft Visual Studio 2005

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาที่ทราบในการตั้งค่าไลบรารีรันไทม์ของ Visual c ++ 2005

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่ทราบนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2643995 การแก้ไข: " HRESULT: 0x80073715 " ข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ โดยใช้แฟ้ม.msi ถ้าแฟ้มถูกผสานกับโมดูลที่ผสานสำหรับไลบรารีรันไทม์ของ Visual c ++ 2005

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

2012 ของ SQL Server

วิธีแก้ปัญหานี้ถูกออกก่อนใน 1 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2679368 ปรับปรุงสะสม 1 สำหรับ 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้เปิดตัวแก้ไขปัญหาล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2692828 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้หลังจาก 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

การหลีกเลี่ยงปัญหา


เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณสามารถปรับปรุง rtm, SQL Server 2012 โปรแกรมติดตั้งแฟ้มไบนารี โดยใช้ 1 การปรับปรุงสะสม สำหรับ 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL หรือรุ่นที่ใหม่กว่าชุดการปรับปรุงก่อนที่จะทำกระบวนการติดตั้ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้สวิตช์/UpdateSource


สำหรับการติดตั้งแบบสแตนด์อโลน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ดาวน์โหลดการปรับปรุงที่สะสมจากเว็บไซต์ของ Microsoft และการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่ดาวน์โหลดมาในโฟลเดอร์ที่สามารถเข้าถึงได้ โดยเซิร์ฟเวอร์
 2. คลิกสองครั้งที่ไอคอนเพื่อเรียกใช้ตัวช่วยสร้าง Self-Extractor แยกแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ บนเซิร์ฟเวอร์ หรือ บนใช้ร่วมกันของ UNC
 3. บนเซิร์ฟเวอร์ เปิดพร้อมท์คำสั่งสำหรับผู้ดูแล และเปลี่ยนไดเรกทอรีไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยสื่อการติดตั้ง rtm, 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ตัวอย่างเช่น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  ซีดี E:\SQLSetup\
 4. เรียกใช้เป็น Setup.exe จากบรรทัดคำสั่งร่วมกับสวิตช์/updatesourceเพื่อนำการตั้งค่าไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 2 ตัวอย่างเช่น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  /action เป็น setup.exe =ติดตั้ง /updatesource = C:\SQL2012CU
   
 5. กระบวนการติดตั้งจะทำการตรวจหาการปรับปรุงที่สะสม หลังจากที่คุณยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน หน้าปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในกระบวนการเซ็ตอัพ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย "โปรแกรมปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของ sql SERVER รวม" เพื่อนำไปใช้แก้ไขปรับปรุงไปยังแฟ้มการติดตั้ง RTM

ถ้าคุณไม่ต้องติดตั้งการปรับปรุงสะสม SQL อื่นการแก้ปัญหาสำหรับปัญหานี้มีการ ปรับปรุงการรันไทม์ของ c ++ Visual แอก่อนที่คุณเรียกใช้การติดตั้ง SQL Server 2012 rtm ติดต่อ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ ในบทความ Knowledge Base 2643995 เมื่อต้องการปรับรุ่นของไลบรารีรันไทม์ของ Visual c ++ 2005 เพื่อสร้าง 8.0.50727.6229 หรือรุ่นถัดไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KB 2643995 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2643995 การแก้ไข: " HRESULT: 0x80073715 " ข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ โดยใช้แฟ้ม.msi ถ้าแฟ้มถูกผสานกับโมดูลที่ผสานสำหรับไลบรารีรันไทม์ของ Visual c ++ 2005


บันทึกย่อ
 • เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี x แบบ x64 รุ่นของ Microsoft Visual c ++ 2010 Service Pack 1 (SP1) แพคเกจสามารถเผยแพร่ต่อที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบจำลองการให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897 แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499 แบบแผนการตั้งชื่อสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2688946 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2688946 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2688946

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com