הבהרה לגבי מחזור חיי התמיכה עבור .NET Framework 3.5, .NET Framework 3.0וכן .NET Framework 2.0

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2696944 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מבוא

מאמר זה כולל הבהרה לגבי מחזור חיי התמיכה עבור .NET Framework 3.5, .NET Framework 3.0 וכן .NET Framework 2.0

רקע

.NET Framework 3.5, .NET Framework 3.0 וכן .NET Framework 2.0 פורסמו בעבר כמוצרים נפרדים בפלטפורמות בגירסאות של Windows לפני Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2.

כל אחת מגירסאות מוצרים אלה הן למעשה שכבות במחסנית תכונות. באופן פנימי, כל שכבה מכילה רכיבים השייכים אליה בלבד. לפיכך רכיבים ב- .NET Framework 3.0 נבנים על .NET Framework 2.0, ורכיבים ב- .NET Framework 3.5 נבנים גם על .NET Framework 2.0 וגם על NET Framework 3.0. מצב זה מודגם בתמונה הבאה:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
תמונת רכיבים


אחד ממוצרי הלוואי של ארכיטקטורה זו הוא ש- .NET Framework 3.5 לא יכול לתפקד ללא .NET Framework 2.0 ו- .NET Framework 3.0 מכיוון שאין common language runtime (CLR) בשכבת NET Framework 3.5. לפיכך, בעת התקנת מוצר של .NET Framework 3.5, יותקנו גם .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (SP1) ומוצרי NET Framework 3.0 SP1. בדומה לכך, בעת התקנת מוצר של .NET Framework 3.5 SP1, יותקנו גם .NET Framework 2.0 SP2 ומוצרי NET Framework 3.0 SP2. לקוחות העובדים עם Windows XP או Windows Server 2003 יכולים להציג גירסאות נפרדות אלה יחד עם העדכונים המתאימים תחת הפריט הוספה או הסרה של תכניות בלוח הבקרה:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
תמונת עדכונים מתאימים


ב- Windows Vista SP2 וב- Windows Server 2008 SP2, .NET Framework 2.0 SP2 ו- .NET Framework 3.0 SP2 נבנים בתוך מערכת ההפעלה. בדומה לכך, ב- Windows Vista SP1 וב- Windows Server 2008, .NET Framework 2.0 SP1 ו- .NET Framework 3.0 SP1 נבנים בתוך מערכת ההפעלה. לפיכך, לקוחות יראו את .NET Framework 3.5 תחת הפריט תוכניות ותכונות, כפי שניתן לראות בתמונה הבאה:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
תמונת תוכניות ותכונות

ההשלכות של מחזור חיי תמיכה

כיוון ש- .NET Framework 3.5, .NET Framework 3.0 ו- .NET Framework 2.0 פורסמו כגירסאות מוצרים עצמאיות, לכל אחד ממוצרים אלה יש מחזור חיי תמיכה עצמאי.

כפי שצוין בתחילת מאמר זה, .NET Framework 3.5 לא יכול לפעול ללא .NET Framework 2.0 ו- NET Framework 3.0. במקרים רבים, טיפול בבעיות פונקציונליות או אבטחת לקוחות מפני פגיעויות באבטחה עבור .NET Framework 3.5 דורשים טיפול בבעיות בכל אחת משכבות המוצרים. התוצאה יכולה להיות תרחישים שבהם .NET Framework 3.5 נתמך ודורש עדכון שמתמקד בשכבות מוצרי .NET Framework 2.0 או .NET Framework 3.0 הבסיסיות כאשר התיעוד של מחזור חיי התמיכה מפרט את הגירסה הבסיסית כלא נתמכת. דוגמה אחת לכך היא .NET Framework 3.5 SP1, שנתמך בשלב זה. עם זאת, .NET Framework 3.0 SP2 מתועד כחסר תמיכה מתאריך 12/7/2011.

במקרים אלה, תמיכה בהתקנות עצמאיות של .NET Framework 3.0 הופסקה. עם זאת, Microsoft תספק תמיכה לרכיבי .NET Framework 2.0 ו- .NET Framework 3.0 ללקוחות שהתקינו את .NET Framework 3.5 כל עוד .NET Framework 3.5 יישאר כנתמך.

בנוסף לכך, כיוון ש- .NET Framework 2.0 SP2 ו- .NET Framework 3.0 SP2 בנויים בתוך Windows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2, ומכיוון ש- .NET Framework 2.0 SP1 ו- .NET Framework 3.0 SP1 בנויים בתוך Windows Vista SP1 ו- Windows Server 2008, גירסאות אלה ייתמכו כחלק ממערכות ההפעלה שלהם בהתאמה כל עוד גירסאות .NET אלה נתמכות.

הערה .NET Framework 3.5 נתמך רק ברמת SP1 יחד עם .NET Framework 2.0 SP2 ו- NET Framework 3.0 SP2. הגירסה המקורית של .NET Framework 3.5 יחד עם .NET Framework 2.0 SP1 ו- .NET Framework 3.0 SP1 לא נתמכות עוד. 
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2696944 - Last Review: שבת 07 אפריל 2012 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft .NET Framework 3.5
  • Microsoft .NET Framework 3.0
  • Microsoft .NET Framework 2.0
מילות מפתח 
kbinfo kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecurity KB2696944

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com