การแก้ไข: SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2 หรือ SQL Server 2008 หยุดการตอบสนอง และมีบันทึกข้อผิดพลาด "ตัวจัดกำหนดการส่งไม่ใช่-"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2699013
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1), Microsoft SQL Server 2008 R2 และ Microsoft SQL Server 2008 แก้ไขเป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 Service Pack (SP1), Microsoft SQL Server 2008 R2 และ SQL Server 2008 แก้ไขออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Server 2008 R2 หรือ Microsoft SQL Server 2008 ข้อผิดพลาด "ตัวจัดกำหนดการส่งไม่ใช่-" อาจเกิดขึ้น และ SQL Server อาจหยุดการตอบสนอง เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น หนึ่งหรือทั้งสองข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะถูกบันทึกในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1

วันที่และเวลา MSSQLSERVER น. n/a เซิร์ฟเวอร์ 846 ข้อมูล ชื่อเซิร์ฟเวอร์ การหมดเวลาเกิดขึ้นขณะกำลังรอการบัฟเฟอร์ latch--ชนิด 4, bp 0000000098FC1F00 เพ 1:7158252 สถิติเกี่ยวกับ 0xc00009 รหัสฐานข้อมูล: หน่วยการจัดสรร 13, Id: 72057594050969600 งาน 0x0000000005C31948:0, waittime 300 ค่าสถานะ 0x1018, 0x0000000000000000 ของงานที่เป็นเจ้าของ ต่อไปไม่ต้องรอ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2

วันที่และเวลา กำลัง MSSQLSERVER ข้อมูล n/a เซิร์ฟเวอร์ 17883 ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ขั้นตอนที่ 0:0:0 (0xb6c) ของผู้ปฏิบัติงาน 0x0000000008F641A0 ปรากฏขึ้นเพื่อ ให้ไม่ใช่ส่งบน 1 ตัวจัดกำหนดการ เวลาที่สร้างเธรด: 12971505305687 ที่ใช้เธรด Approx CPU: เคอร์เนล 31 ms นางสาว 38240375 ผู้ใช้กระบวนการใช้ประโยชน์ 7% % ระบบไม่ได้ใช้ 92% % ช่วงเวลา: ms 38243440


นอกจากนี้ หนึ่งหรือทั้งสองข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในล็อกข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 3

วันที่และเวลา รุ่นที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ 'dbghelp.dll' '4.0.5'
วันที่และเวลา เซิร์ฟเวอร์ *** ไม่สามารถรับบริบทเธรดสำหรับ spid 0
วันที่และเวลา Server * *******************************************************************************
วันที่และเวลา เซิร์ฟเวอร์ *
วันที่และเวลา เซิร์ฟเวอร์ * ถ่ายโอนข้อมูลกองซ้อนเริ่มต้น:
วันที่และเวลา เซิร์ฟเวอร์ * วันที่และเวลา spid ID
วันที่และเวลา เซิร์ฟเวอร์ *
วันที่และเวลา เซิร์ฟเวอร์ * ที่ไม่ใช่ส่งตัวจัดกำหนดการ
วันที่และเวลา เซิร์ฟเวอร์ *
วันที่และเวลา Server * *******************************************************************************
วันที่และเวลา เซิร์ฟเวอร์ลายเซ็นของสแตกสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลมี 0x0000000000000069
วันที่และเวลา กระบวนการถ่ายโอนข้อมูลภายนอกของเซิร์ฟเวอร์ส่งกลับรหัส 0x20000001
กระบวนการถ่ายโอนข้อมูลภายนอกถูกส่งกลับข้อผิดพลาดใด ๆ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 4

วันที่และเวลา กระบวนการเซิร์ฟเวอร์ 0:0:0 (0xb6c) ของผู้ปฏิบัติงาน 0x0000000008F641A0 ปรากฏขึ้นเพื่อ ให้ไม่ใช่ส่งบน 1 ตัวจัดกำหนดการงาน เวลาที่สร้างเธรด: 12971505305687 ที่ใช้เธรด Approx CPU: เคอร์เนล 0 ms นาง 70062 ผู้ใช้กระบวนการใช้ประโยชน์ 30% ระบบ 69% ที่ไม่ได้ใช้ ช่วงเวลา: ms 70078

นอกจากนี้ จะมีสร้างแฟ้ม mini-dump ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ การกู้คืนจากปัญหานี้ คุณอาจต้องเริ่มบริการ SQL

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเซสชันครบไม่ถูกปิดอย่างถูกต้อง เซสชันครบจะใช้ในการคำนวณต้นทุนของวัตถุจะถูกแคชไว้ และขึ้นอยู่กับการใช้งานหน่วยความจำและใช้งาน CPU

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1

วิธีแก้ปัญหานี้ก่อนวางจำหน่ายใน 1 การปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2765331 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ 2012 ก่อนหน้านี้ของ SQL แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำให้ คุณพิจารณานำออกใช้การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2772858 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2012 Service Pack 1

SQL Server 2012

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกใน 3 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2012 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2723749 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2012
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ 2012 ก่อนหน้านี้ของ SQL แก้ไขนำออกใช้ Microsoft ขอแนะนำให้ คุณพิจารณานำออกใช้การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2692828 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้หลังจาก 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้
คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2012 เมื่อต้องการติดตั้งของ SQL Server 2012

SQL Server 2008 R2 Service Pack ที่ 2

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกใน 1 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2720425 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 1 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมไว้ในก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำให้ คุณพิจารณานำออกใช้การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2730301 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่ได้ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

SQL Server 2008 Service Pack ที่ 3

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกใน 6 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2715953 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับ SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้ เราขอแนะนำให้ คุณพิจารณานำออกใช้การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2629969 สร้าง SQL Server 2008 ที่ได้ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 3
โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2008 จะถูกสร้างขึ้นสำหรับ SQL Server service packs เฉพาะ คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 3 เมื่อต้องการติดตั้ง SQL Server 2008 Service Pack 3 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนใด ๆ ที่มีให้ในเซอร์วิสแพ็ค SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

SQL Server 2008 R2 SP1

วิธีแก้ปัญหานี้ก่อนวางจำหน่ายใน 7 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2703282 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมไว้ในก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำให้ คุณพิจารณานำออกใช้การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2567616 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่ได้ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2 SP1

SQL Server 2008 R2

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกใน 14 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2703280 แพคเกจปรับปรุง 14 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำให้ คุณพิจารณานำออกใช้การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
981356 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่ได้ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2699013 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 4.0
Keywords: 
kbtshoot kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2699013 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2699013

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com