Straipsnio ID: 270035 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip modifikuoti program?, kurios vykdomos, kai paleid?iate ?Windows XP Home Edition? arba ?Windows Vista?, s?ra??.

Galite kurti ir modifikuoti program?, kurios automati?kai paleid?iamos ?jungus kompiuter? arba prisiregistravus, s?ra??. Galima nustatyti, kad prisiregistravus kompiuteryje, kai kurios i? ?i? program? automati?kai konfig?ruot?si, kad b?t? paleistos.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite modifikuoti program?, kurios vykdomos, kai paleid?iate ?Windows?, s?ra??, pasirinkite vien? i? ?i? metod?.

1 metodas: Naudodami ?Windows Defender? modifikuokite program?, kurios vykdomos, kai ?jungiamas ?Windows XP Home Edition? arba ?Windows Vista? operacin?s sistemos kompiuteris, s?ra??

Naudodami ?Windows Defender? i?siai?kinkite, kurios programos vykdomos, kai paleid?iate ?Windows XP Home Edition? arba ?Windows Vista?.
?Windows XP Home Edition?
Nor?dami atsisi?sti ?Windows Defender?, apsilankykite ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=435BFCE7-DA2B-4A6A-AFA4-F7F14E605A0D&displaylang=en&mg_id=10134
Jei nor?site naudoti ?Windows Defender?, kad ?Windows XP Home Edition? sistemoje i?jungtum?te programas:
 1. spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Visos programos ir tada spustel?kite Windows Defender.
 2. Spustel?kite ?rankiai ir tada spustel?kite Software Explorer.
 3. Spustel?kite taikomosios programos, kuri? norite i?jungti, pavadinim? stulpelyje Pavadinimas ir tada spustel?kite I?jungti.
?Windows Vista?
Pagal numatyt?j? nustatym? ?Windows Defender? ?diegiamas kaip ?Windows Vista? diegimo dalis.

Kaip naudoti ?Defender?, norint ?Windows Vista? i?jungti programas

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti ?Windows Defender? program? ?Software Explorer?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/lt-lt/Help/d360ec81-0dd6-480f-a180-746dc6a12f001063.mspx
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip neleisti automati?kai vykdyti programos, kai paleid?iama ?Windows Vista?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/lt-lt/Help/b38d44d3-c61f-411f-a069-8f189d2f914e1063.mspx
Taip pat galite naudoti ?Windows Defender?, kai norite nuskaityti ie?kodami ?nipin?jimo arba kitos potencialiai nepageidaujamos programin?s ?rangos. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti ?Windows Defender?, kai norima nuskaityti ie?kant ?nipin?jimo arba kitos potencialiai nepageidaujamos programin?s ?rangos, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/lt-lt/Help/85aba529-d717-49e9-ba01-cf892cdfff2e1063.mspx

2 metodas: Naudokite registro rakt?, jei nor?site modifikuoti program?, kurios vykdomos, kai ?jungiamas ?Windows XP Home Edition? kompiuteris, s?ra??

Svarbu ?iame skyriuje, metode ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau, jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tokiu atveju gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti atsargines kopijas ir atkurti registr?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
322756 Kaip kurti atsargin? registro kopij? ir i? atsargin?s kopijos atkurti registr? ?Windows? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite modifikuoti senstel?jusi? program?, kurios vykdomos paleisties metu, s?ra??, naudokite registro redaktori?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite registro redaktori? ir tada suraskite vien? i? ?i? registr? rakt?:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
 2. Jei nenorite, kad paleisties metu b?t? vykdoma programa, raskite t? program? ir panaikinkite jos ?ra?? viename i? ?i? registro rakt?.

  ?ia taip pat galite prid?ti ?ra??. Rekomenduojame naudoti ?Windows? vykdymo paleisties metu strategijos nustatym?, jei nor?site prid?ti program?, kurios bus paleid?iamos paleisties metu.

NUORODOS

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip ?Windows XP Professional? modifikuoti paleisties programas, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
314488 Kaip modifikuoti program?, vykdom? paleid?iant Windows XP, s?ra??
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie kitas ?Windows XP? paleisties triktis, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
147381 Kaip autonominiame kompiuteryje naudoti sistemos strategijas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
179365 ?Run?, ?RunOnce?, ?RunServices?, ?RunServicesOnce? ir ?Startup? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 270035 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 25 d. - Per?i?ra: 6.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbappdev kbenv kbhowto w2000apps KB270035

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com