การแก้ไข: "มากเกินไปทางคณิตศาสตร์การแปลงรหัสเป็นข้อมูลชนิด int " ข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดเมื่อคุณสร้างโครงการใน Team Foundation Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2704778 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะสร้างโครงการใน Microsoft Visual Studio Team Foundation เซิร์ฟเวอร์ (TFS) 2010 ล้มกระบวนการสร้าง และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อยกเว้นข้อความ: ข้อผิดพลาดมากเกินไปทางเลขคณิตที่การแปลงรหัสประจำตัวของดอกเบี้ยชนิดข้อมูล
มากเกินไปทางคณิตศาสตร์เกิดขึ้น (ชนิด SqlException)
นอกจากนี้ สร้างข้อยกเว้นเกิดข้อความที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ใน Microsoft.TeamFoundation.Framework.Server.TeamFoundationSqlResourceComponent.MapException (SqlException แล้ว QueryExecutionState queryState)

ใน Microsoft.TeamFoundation.Framework.Server.TeamFoundationSqlResourceComponent.HandleException (SqlException แล้ว)

ใน Microsoft.TeamFoundation.Framework.Server.TeamFoundationSqlResourceComponent.Execute (ExecuteType executeType, CommandBehavior ลักษณะการทำงาน)

ใน Microsoft.TeamFoundation.Framework.Server.TeamFoundationSqlResourceComponent.ExecuteReader()

ใน Microsoft.TeamFoundation.Build.Server.BuildComponent.UpdateBuildInformation (สตริ buildUri, IEnumerable'1 ทรานซิสชั่นท์ สตริ requestedBy)

ใน Microsoft.TeamFoundation.Build.Server.TeamFoundationBuildService.UpdateBuildInformation (TeamFoundationRequestContext requestContext, IList'1 ทรานซิสชั่นท์ IdentityDescriptor requestedFor)

ใน Microsoft.TeamFoundation.Build.Server.BuildWebService.UpdateBuildInformation (InformationChangeRequest [เปลี่ยนแปลง)
หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อแฟ้มบันทึกการสร้างขนาดใหญ่จะถูกเก็บไว้ในการสร้าง TFS เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลโดยทั่วไป

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก logger MSBuild การเพิ่มโหนไปยังตารางtbl_BuildInformationในระหว่างกระบวนการแต่ละรุ่น ดังนั้น คอลัมน์NodeIdถึงค่าสูงสุดจำนวนเต็ม

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเรียกใช้ builds ของคุณทั้งหมดในโหมดการวินิจฉัยหรือรายละเอียด ข้อความจำนวนมากจะถูกเขียนไปยังฐานข้อมูล ลักษณะการทำงานนี้ทำให้มูลค่าการเติบโต นอกจากนี้ ถ้าคุณมีกิจกรรมที่กำลังเขียนข้อความ ค่าเหล่านี้สามารถเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง SQL ต่อไปนี้กับฐานข้อมูลของคุณเรียกเก็บเงิน ค่าที่ส่งคืนจะใกล้เคียงกับค่าสูงสุดของ 2.147 billon:
เลือก IDENT_CURRENT('tbl_buildInformation')

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้

นี่คือโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ป้องกันไว้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่สามารถแก้ปัญหานี้หากเกิดปัญหาขึ้นแล้ว เราขอแนะนำให้ คุณติดต่อบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ถ้าคุณพบปัญหานี้

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ มีเพิ่มคุณสมบัติLogProjectNodesและLogWarningsกิจกรรม MSBuild ใน TFS 2010

หมายเหตุการตั้งค่าคุณสมบัติใหม่ในกิจกรรม MSBuild,คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ บนเซิร์ฟเวอร์รุ่น TFS และ บนไคลเอนต์ Microsoft Visual Studio ที่ใช้ในการแก้ไขลำดับงานสร้างขึ้น

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สามารถโหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนจาก Microsoft ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ทันที ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการสมบูรณ์ของหมายเลขโทรศัพท์บริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ในบางกรณี ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนอาจสามารถยกเลิกถ้า Professional สนับสนุน Microsoft กำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดเฉพาะเจาะจงในการปรับปรุง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Microsoft Visual Studio Team Foundation 2010 Service Pack 1 (SP1 ติดตั้ง)

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้ามีการใช้แฟ้มได้รับผลกระทบระหว่างการติดตั้ง เราขอแนะนำให้ คุณปิดอินสแตนซ์ทั้งหมดของ Visual Studio ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น การ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.teamfoundation.build.server.logger.dll10.0.40219.41349,2808-Aug-1214:55x 86
Microsoft.teamfoundation.build.workflow.dll10.0.40219.413660,6168-Aug-1214:55x 86
Tfsbuildservicehost.exe10.0.40219.413192,6088-Aug-1214:55x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • เปิดแม่แบบของกระบวนการสร้าง โดยใช้ตัวแก้ไขข้อความ เพิ่มคุณสมบัติLogProjectNodesและLogWarningsกับกิจกรรม MSBuild และจากนั้น ตั้งค่าคุณสมบัติเป็นfalse
 • เปิดแม่แบบของกระบวนการสร้าง โดยใช้ตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ใน Visual Studio เรียกดูกิจกรรม MSBuild และจากนั้น ทำเปลี่ยนค่าของคุณสมบัติสองเป็นfalse
บันทึกย่อ
 • ไม่มีสองกิจกรรม MSBuild ในแม่แบบกระบวนการสร้างค่าเริ่มต้น
 • ค่าเริ่มต้นของคุณสมบัติสองจะเป็นจริง
เราขอแนะนำให้ คุณลดระดับ verbosity สำหรับ builds ถ้าคุณใช้ระดับรายละเอียดหรือวินิจฉัย ใช้ตัวเลือกเหล่านี้เมื่อจำเป็นเท่านั้น

ใน TFS2012 อีกต่อไปมีเขียนข้อความเหล่านี้ไปยังฐานข้อมูล แทน พวกเขาจะถูกเขียนไปยังแฟ้มที่จะช่วยให้ปัญหานี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรักษา TFS สร้างตาราง ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการลบตัวเลือก

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคำสั่งทำลาย


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2704778 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 ธันวาคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010 Service Pack 1
 • Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010
 • Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1
 • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional
 • Microsoft Visual Studio 2010 Premium with MSDN
 • Microsoft Visual Studio Test Professional 2010
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2704778 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2704778

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com