เว็บไซต์เข้าถึงเว็บของเดสก์ท็อประยะไกลไม่แสดงเผยแพร่โปรแกรม RemoteApp ถ้าแหล่งที่มา RemoteApp อยู่ในสถานะออฟไลน์ใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2705427 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Access การเว็บเดสก์ท็อประยะไกล (เข้าถึงเว็บ RD) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2
 • คุณได้ติดตั้งบริการบทบาทของโฮสต์ของเซสชันเดสก์ท็อประยะไกลบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 และเผยแพร่โปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรม RemoteApp บนเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้
 • คุณกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์โฮสต์ของเซสชันเดสก์ท็อประยะไกลเหล่านี้เป็นแหล่งของ RemoteApp ของเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงเว็บ RD
 • คุณปิดระบบลงหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ของเซสชันเดสก์ท็อประยะไกล
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณสังเกตเห็นว่า รายการของแอพลิเคชัน RemoteApp ในเว็บไซต์เข้าถึงเว็บ RD จะถูกส่งกลับเป็นค่าว่าง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการออกแบบข้อบกพร่องในคอมโพเนนต์ของเว็บ RD คอมโพเนนต์ของเว็บ RD หยุดกำลังระบุต่าง ๆ ของโปรแกรมประยุกต์ที่เป็นคอมโพเนนต์พบโฮสต์ของเซสชันที่ไม่พร้อมใช้งาน

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณจะต้องใช้ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 R2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบการเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมมีฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะ การกำหนดเวลา (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 1.17xxxWindows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • สาขาบริการประกอบด้วยเพียงแก้ไขที่จะออกไปอยู่ในวงกว้างเพื่อ สำคัญประเด็น LDR จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ออกมา
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2" แฟ้ม MANIFEST และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (.cat) แฟ้มแค็ตตาล็อก มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Tsportalwebpart.dll6.1.7601.21992299,00811 2012 พฤษภาคม06:42x 86
Tswf.xsdไม่เกี่ยวข้อง6,41010 มิย 200920:41ไม่เกี่ยวข้อง
Web.configไม่เกี่ยวข้อง1,30205 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Webfeed.aspxไม่เกี่ยวข้อง13110 มิย 200920:41ไม่เกี่ยวข้อง
Webfeed.aspx.csไม่เกี่ยวข้อง1,30110 มิย 200920:41ไม่เกี่ยวข้อง
Allusers_tswa.logไม่เกี่ยวข้อง19005 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Aspnetdb.mdfไม่เกี่ยวข้อง10,485,76005 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Aspnetdb_log.ldfไม่เกี่ยวข้อง516,09605 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Banner_01.jpgไม่เกี่ยวข้อง27,38505 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Banner_02.jpgไม่เกี่ยวข้อง14,23405 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Bar_03.jpgไม่เกี่ยวข้อง7,29505 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Bg_globe_01.jpgไม่เกี่ยวข้อง76,79305 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Bottom_left.pngไม่เกี่ยวข้อง25205 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Bottom_mid.pngไม่เกี่ยวข้อง22405 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Bottom_right.pngไม่เกี่ยวข้อง26405 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Clear.gifไม่เกี่ยวข้อง4305 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Default.aspxไม่เกี่ยวข้อง4,22205 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Default.aspx.csไม่เกี่ยวข้อง37805 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Erroricon.pngไม่เกี่ยวข้อง2,41405 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Ivmo.pngไม่เกี่ยวข้อง66805 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Left_mid.pngไม่เกี่ยวข้อง21105 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Logo_01.pngไม่เกี่ยวข้อง3,49205 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Logo_02.pngไม่เกี่ยวข้อง7,08405 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Mslogo_black.pngไม่เกี่ยวข้อง3,66405 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Rapapplicationspart.xslไม่เกี่ยวข้อง1,50705 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Rapwait.gifไม่เกี่ยวข้อง3,12405 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Renderscripts.jsไม่เกี่ยวข้อง16,97205 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Right_mid.pngไม่เกี่ยวข้อง21405 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Top_left.pngไม่เกี่ยวข้อง23405 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Top_mid.pngไม่เกี่ยวข้อง20605 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Top_right.pngไม่เกี่ยวข้อง27105 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tscpubstub.dll6.1.7601.1751422,52820 2010 พฤศจิกายน13:27x 64
Tsportalsetup.exe6.1.7601.2199287,55211 2012 พฤษภาคม06:27x 64
Tsportalwebpart.dll6.1.7601.21992299,00811 2012 พฤษภาคม06:42x 86
Tspubfilter.dll6.1.7601.1751412,28820 2010 พฤศจิกายน13:27x 64
Tswa_migplugin.dll6.1.7601.21992150,52811 2012 พฤษภาคม06:34x 64
Tswebaccess.xmlไม่เกี่ยวข้อง36205 2010 พฤศจิกายน01:58ไม่เกี่ยวข้อง
Tswf.xsdไม่เกี่ยวข้อง6,41005 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Warning24.pngไม่เกี่ยวข้อง1,22105 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Web.configไม่เกี่ยวข้อง4,95328 2011 พฤศจิกายน23:33ไม่เกี่ยวข้อง
Webfeed.aspxไม่เกี่ยวข้อง13105 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Webfeed.aspx.csไม่เกี่ยวข้อง1,75205 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง
Ws_h_c.pngไม่เกี่ยวข้อง3,42405 2010 พฤศจิกายน01:57ไม่เกี่ยวข้อง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_069c0a00721eb3fd10f6e93281581fef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21992_none_7e272f2552bc606c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม689
วัน (UTC)11 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)08:23
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_35f90f56e328a235387ab6ba5b9984a8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21992_none_690d70cca4ee8400.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม689
วัน (UTC)11 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)08:23
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_tsportalwebfeed_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21992_none_9530a5021e1b0ad8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,181
วัน (UTC)11 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)07:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_tsportalwebpart_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21992_none_92ed1a1e1f9af9b3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม38,181
วัน (UTC)11 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)08:23
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2705427 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มิถุนายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2705427 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2705427

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com