คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุง 4 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2706690 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้เปิดตัวบู 4 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 (SP2) โปรแกรมปรับปรุงนี้มีวัน 13 สิงหาคม 2012 บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
 • ปัญหาที่โปรแกรมปรับปรุงแก้ไข
 • วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุง
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นในการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง

คำแนะนำ

ปัญหาที่โปรแกรมปรับปรุงแก้ไข

โปรแกรมปรับปรุง 4 สำหรับ Exchange Server 2010 SP2 สามารถแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) ต่อไปนี้:
 • 2536846 ข้อความอีเมล์ที่ส่งไปยังโฟลเดอร์สาธารณะที่ใช้จดหมายอาจถูกจัดคิวในคิวการจัดส่งบนเซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010 การขนส่งฮับ
 • 2632409 ส่งสินค้าจะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง'ของกล่องจดหมายไม่ถูกต้องในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010 การเมื่อผู้ใช้ได้รับสิทธิ์ส่งเป็น
 • 2637915 "550 5.7.1" เมื่อข้อความอีเมลที่ถูกส่งระหว่างองค์กรผู้เช่าในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010 การ multi-tenant สำเร็จ NDR
 • 2677727 MRM ไม่สามารถประมวลผลนโยบายการเก็บข้อมูลในกล่องจดหมายเก็บถาวรที่มีใช้รูปเมฆถ้ากล่องจดหมายหลักในองค์กร Exchange Server 2010 บน premises
 • 2685001 นโยบายการเก็บข้อมูลไม่ทำงานสำหรับโฟลเดอร์ปฏิทินและงานในสภาพแวดล้อมที่มี Exchange Server 2010 SP1
 • 2686540 รายงานสมุดรายวันไม่ได้จัดส่งไปยังกล่องจดหมายค่าการบันทึกในสภาพแวดล้อมที่มี Exchange Server 2010
 • 2689025 ปัญหาด้านประสิทธิภาพเมื่อคุณใช้โปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook รุ่นอ่อนในสภาพแวดล้อมที่มี Exchange Server 2010
 • 2698571 บางข้อความอีเมลที่ไม่ได้ถูกส่งเมื่อคุณตั้งค่าพารามิเตอร์ MessageRateLimit ในนโยบายการควบคุมปริมาณในสภาพแวดล้อมที่มี Exchange Server 2010
 • 2698899 Cmdlet เพิ่ม ADPermission พร้อมกับพารามิเตอร์ DomainController ล้มเหลวในสภาพแวดล้อมที่มี Exchange Server 2010
 • 2700172 ที่อยู่อีเมลของผู้รับจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไม่ถูกต้องไปที่ที่อยู่อีเมลติดต่อในสภาพแวดล้อมที่มี Exchange Server 2010
 • 2701162 ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มไปกล่องจดหมายของผู้ใช้ B ได้รับ ไม่สามารถดูสถานะว่าง/ไม่ว่างข้อมูลรายละเอียดสำหรับผู้ใช้ B ในสภาพแวดล้อมที่มี Exchange Server 2010
 • 2701624 ItemSubject ฟิลด์ว่างเปล่าเมื่อคุณเรียกใช้ cmdlet การค้นหา-MailboxAuditLog พร้อมกับพารามิเตอร์ ShowDetails ในสภาพแวดล้อมที่มี Exchange Server 2010
 • 2702963 ปุ่ม "เปิดข้อความในแย้ง" ไม่พร้อมใช้งานในข้อความแจ้งเตือนความขัดแย้งใน Exchange Server 2010
 • 2707242 บริการเก็บข้อมูล Exchange หยุดการตอบสนองบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010
 • 2709014 กระบวนการ EdgeTransport.exe ล้มเหลวเป็นระยะ ๆ บนเซิร์ฟเวอร์ที่มี Exchange Server 2010
 • 2709935 กระบวนการ EdgeTransport.exe ซ้ำ ๆ ล้มเหลวบนเซิร์ฟเวอร์ที่มี Exchange Server 2010
 • 2713339 คุณลักษณะการค้นหา multi-Mailbox ส่งกลับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณทำการค้นหาการค้นหาที่ซับซ้อนในสภาพแวดล้อมที่มี Exchange Server 2010
 • 2713371 นโยบายการควบคุมปริมาณ throttles โปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดของ EWS ใน Exchange Server 2010
 • 2719894 บริการการเข้าถึงไคลเอ็นต์ RPC Exchange Microsoft ใช้ 100 เปอร์เซ็นต์ของทรัพยากรของ CPU และหยุดการตอบสนองบนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange Server 2010 ไคลเอ็นต์ Access
 • 2723383 โซนเวลาไม่ถูกต้องในการแจ้งเตือนเมื่อ Attendant Booking ทรัพยากรปฏิเสธการร้องขอการประชุมจากผู้ใช้ในโซนเวลาแตกต่างกันในสภาพแวดล้อมที่มี Exchange Server 2010
 • 2724188 ชื่อเรื่องที่ประกอบด้วยเครื่องหมายจุดคู่จะถูกปัดเศษในสภาพแวดล้อมแบบผสม Exchange Server 2003 และ Exchange Server 2010
 • 2726897 เหตุการณ์ 14035 หรือ 1006 เหตุการณ์ถูกบันทึกไว้เมื่อเซสชันของผู้ดูแลได้หมดลงแล้วในสภาพแวดล้อมที่มี Exchange Server 2010
 • 2743871 บริการการขนส่งอัตราแลกเปลี่ยนของ Microsoft ไม่ต้องรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติหลังจากที่มีการติดตั้งการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน
โปรแกรมปรับปรุง 4 สำหรับ Exchange Server 2010 SP2 ยังช่วยแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ใน Microsoft ความปลอดภัยบูเลทีนการ MS12-058

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบูเลทีนการ MS12-058 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2740358 MS12-058: ช่องโหว่ในการดูเอกสารด้วย WebReady เซิร์ฟเวอร์ Exchange ของ Microsoft อาจทำให้มีการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกล: 14 สิงหาคม 2012

การแก้ไข

ข้อมูลการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง

เมื่อต้องดาวน์โหลด และติดตั้ง 4 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2010 SP2 ไปเว็บไซต์ Microsoft Update ต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Exchange 2010 ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:หมายเหตุ Microsoft Update ตรวจหาการปรับปรุงการเปลี่นบนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย Exchange Server 2010 ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความพร้อมใช้งานฐานข้อมูล (DAG)

เพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ในสถานการณ์ต่อไปนี้ โปรแกรมปรับปรุงมีอยู่จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
 • การจัดวาง 4 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2010 SP2 กับคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server 2010 SP2
 • การจัดวาง 4 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2010 SP2 ไปยังเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายที่เป็นส่วนหนึ่งของแบบ DAG
แฟ้มดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft ต่อไปนี้:
ดาวน์โหลดแพคเกจ Exchange2010-KB2706690-x 64 ทันที
วันที่วางจำหน่าย: 13 สิงหาคม 2012

ข้อมูลที่สำคัญสำหรับลูกค้าที่ติดตั้งการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณอาจพบการติดตั้งนานครั้ง นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:
การสร้างรูปแบบดั้งเดิมสำหรับแอสเซมบลี.Net
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการร้องขอของเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อไปนี้ http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl เว็บไซต์ คำร้องขอของเครือข่ายเหล่านี้แสดงถึงความพยายามในการเข้าถึงรายการเพิกถอนใบรับรองสำหรับแต่ละแอสเซมบลีที่สร้างรูปแบบดั้งเดิม (NGen) ที่คอมไพล์รหัสท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ร้องขอแต่ละต้องรอให้หมดเวลาก่อนที่กระบวนการดำเนินการต่อไปก็

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการ เครื่องมือ คลิกที่เมนูใน Windows Internet Explorer Internet Optionsแล้ว คลิก ขั้นสูง ต่อไปนี้
 2. ในการ รักษาความปลอดภัย ส่วน คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่ กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ตกลง.
เราขอแนะนำว่า คุณควรล้างตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยนี้ใน Internet Explorer ก็ต่อเมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพแวดล้อมการควบคุมอย่างใกล้ชิด เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิกเพื่อเลือกนั้น ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่ กล่องกาเครื่องหมายอีกครั้ง

ปัญหาในการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่มีแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ที่กำหนดเอง

สิ่งสำคัญ ก่อนที่คุณใช้ update rollup เราขอแนะนำว่า คุณควรทำสำเนาสำรองของแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook การกำหนดเองใด ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: เมื่อคุณใช้แพคเกจการรวบรวมการปรับปรุง กระบวนการปรับปรุงปรับปรุงแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook จะจำเป็นต้องมี ดังนั้น กำหนดเองใด ๆ ไปยังแฟ้ม Logon.aspx หรือแฟ้มอื่น ๆ ของโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook จะถูกเขียนทับ และคุณต้องสร้างขึ้นใหม่ที่กำหนดเองของโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ใน Logon.aspx

ปัญหาในการปรับปรุงสำหรับคำแนะนำการปรับใช้พร็อกซี CAS ลูกค้าที่ปรับใช้ proxying CAS-CAS

ถ้าคุณเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งสอง ใช้โปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์เข้ากับอินเทอร์เน็ตก่อนที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์ Client Access ที่ไม่ใช่อินเทอร์เน็ต:
 • คุณสามารถให้คำแนะนำการปรับใช้พร็อกซี CAS ลูกค้านั้น
 • คุณได้จัดวาง proxying CAS-CAS


หมายเหตุ สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกอื่น ๆ Exchange Server 2010 คุณไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์ในลำดับที่แน่นอน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ proxying CAS-CAS ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ proxying CAS-CAS

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Exchange Server 2010 SP2 ติดตั้ง

หมายเหตุ เอาการปรับปรุงชั่วคราวทั้งหมดสำหรับ Exchange Server 2010 SP2 ก่อนที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ความต้องการเริ่มการทำงาน

บริการที่จำเป็นจะเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องการเอาออก 4 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2010 SP2 ใช้ เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก รายการใน'แผงควบคุม'เพื่อเอาการปรับปรุง 2706690

การอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2706690 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbfix kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup atdownload kbmt KB2706690 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2706690

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com