การแก้ไข: rsInternalError พลาดเมื่อคุณส่งรายงานที่ประกอบด้วยตัวควบคุม Tablix ใน SSRS 2008 R2 หรือ ใน SSRS 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2707015 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) ในแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดและการปรับปรุงความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับการปรับปรุงรุ่นก่อนหน้าของ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

อาการ

สมมติว่า คุณติดตั้ง Microsoft SQL Server 2008 R2 บริการรายงาน (SSRS 2008 R2) หรือ Microsoft SQL Server 2012 บริการรายงาน (SSRS 2012) บนคอมพิวเตอร์ เมื่อคุณพยายามที่จะแสดง หรือการส่งออกการรายงานที่ประกอบด้วยตัวควบคุม Tablix จาก Windows Internet Explorer คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เป็นระยะ ๆ:
ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ใน '/ รายงาน' แอพลิเคชัน
--------------------------------------------------------------------------------
มีข้อผิดพลาดภายในเกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์รายงาน ดูล็อกข้อผิดพลาดสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม (rsInternalError)
คำอธิบาย: ข้อยกเว้นเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการร้องขอเว็บปัจจุบัน กรุณาตรวจทานสืบค้นกลับการกองซ้อนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อผิดพลาด และที่มาในรหัส

รายละเอียดของข้อยกเว้น: Microsoft.Reporting.WebForms.ReportServerException: มีข้อผิดพลาดภายในเกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์รายงาน ดูล็อกข้อผิดพลาดสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม (rsInternalError)

ข้อผิดพลาดของแหล่งที่มา:
มีสร้างข้อยกเว้นเกิดในระหว่างการดำเนินการร้องขอเว็บปัจจุบัน รายละเอียดเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นและตำแหน่งที่ตั้งของข้อยกเว้นสามารถระบุโดยใช้การติดตามสแต็คข้อยกเว้นด้านล่างนี้

นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในล็อกข้อผิดพลาดของบริการรายงาน:
ไลบรารีReportServer_0-2 ! 122 c ! 04/03/2012-23: 48:06:: อีข้อผิดพลาด: Throwing Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.InternalCatalogException: ไม่ถูกต้องตรงข้ามสำหรับสินค้า ReferenceID: ออฟเซ็ต ffffffffffffff5d : -163, Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.InternalCatalogException: มีข้อผิดพลาดภายในเกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์รายงาน ดูล็อกข้อผิดพลาดสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ไลบรารีReportServer_0-2 ! 122 c ! 04/03/2012-23: 49:40:: i รายละเอียด: InternalCatalogException ข้อยกเว้นเทข้อมูลออกไป: การตั้งค่าสถานะ C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\Logfiles = AllMemory, AllThreads, SendToWatson

หมายเหตุคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้ถ้าตัวควบคุม Tablix ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • ตัวควบคุม Tablix มีอยู่อย่างน้อยหนึ่งกลุ่มของแถวและคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์การ
  • มีอย่างน้อย 100 ของกลุ่มคอลัมน์
  • เซลล์ที่จุดตัดของแถวและคอลัมน์กลุ่มประกอบด้วยตัวควบคุม Tablix ที่ซ้อนกัน แผนภูมิ หรือขอบเขตข้อมูลอื่น ๆ

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2012

วิธีแก้ปัญหานี้ถูกก่อนออกใน 3 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2012 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2723749 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2012
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ 2012 ก่อนหน้านี้ของ SQL แก้ไขนำออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2692828 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้หลังจากที่ SQL Server 2012 ถูกนำออกใช้
คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2012 เมื่อต้องการติดตั้งของ SQL Server 2012

SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกก่อนใน 1 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2720425 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 1 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2730301 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่เผยแพร่หลังจากที่วางจำหน่ายของ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP1

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกในการปรับปรุงสะสม 7 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2703282 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2567616 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่เผยแพร่หลังจากที่วางจำหน่ายของ SQL Server 2008 R2 SP1
Microsoft SQL Server 2008 R2 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างขึ้นสำหรับเฉพาะ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 เมื่อต้องการติดตั้งของ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับในเซอร์วิสแพ็ค SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2707015 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 สิงหาคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2707015 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2707015

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com