การแก้ไข: แฟ้ม.dll ตัวตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานในโฟลเดอร์ system32 จะไม่ปรับปรุงหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุง สำหรับ SQL Server 2008 R2 หรือ SQL Server 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2708726 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) แก้ไขนำออกใช้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุง SQL Server 2008 R2 หรือ SQL Server 2012 ที่เกินขีดจำกัดเป็นรุ่น การตรวจสอบประสิทธิภาพแฟ้ม sqlagentctr100.dll และ sqlctr100.dll ในโฟลเดอร์ system32 จะไม่ปรับปรุงตามที่คาดไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากส่วนขยายการติดตั้งของบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL ไม่ทำการคัดลอกได้อย่างถูกต้องเมื่อคุณใช้โปรแกรมปรับปรุงของ sql SERVER ส่วนขยายการติดตั้งของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการคัดลอกแฟ้ม.dll ตัวตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานจากโฟลเดอร์ Binn ของอินสแตนซ์ของ sql SERVER ไปยังโฟลเดอร์ system32

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2012

วิธีแก้ปัญหานี้ถูกก่อนออกใน 3 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2012 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2723749 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2012
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ 2012 ก่อนหน้านี้ของ SQL แก้ไขนำออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2692828 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้หลังจากที่ SQL Server 2012 ถูกนำออกใช้
คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2012 เมื่อต้องการติดตั้งของ SQL Server 2012

SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกก่อนใน 1 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2720425 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 1 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2730301 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่เผยแพร่หลังจากที่วางจำหน่ายของ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 7 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2703282 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 7 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 SP1 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2567616 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่เผยแพร่หลังจากที่วางจำหน่ายของ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอาจพบในสถานการณ์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น:
 • หลังจากที่คุณติดตั้งกับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 R2 หรืออินสแตนซ์ของ SQL Server 2012 บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ค้นหาข้อมูลแฟ้มต่อไปนี้ในการไดรฟ์: \Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQL2008R2\MSSQL\Binn\DllTmp64 โฟลเดอร์:
  • รุ่นของแฟ้ม sqlagentctr100.dll คือ 10.50.1600
  • รุ่นของ sqlctr100.dll เป็น 10.50.1600
  นอกจากนี้ คุณพบข้อมูลแฟ้มต่อไปนี้ในการ ไดรฟ์: \Windows\System32 โฟลเดอร์:
  • รุ่นของ perf-MSSQL10_50.SQL2008R2-sqlagtctr.dll เป็น 10.50.1600
  • รุ่นของ perf-MSSQL $ SQL2008R2-sqlctr10.50.1600.1.dll เป็น 10.50.1600
 • หลังจากที่คุณติดตั้งอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) ที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ค้นหาข้อมูลแฟ้มต่อไปนี้ในการ ไดรฟ์: \Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQL2008R2\MSSQL\Binn\DllTmp64 โฟลเดอร์:
  • รุ่นของแฟ้ม sqlagentctr100.dll คือ 10.50.1600
  • รุ่นของ sqlctr100.dll เป็น 10.50.1600
  นอกจากนี้ คุณพบข้อมูลแฟ้มต่อไปนี้ในการ ไดรฟ์: \Windows\System32 โฟลเดอร์:
  • รุ่นของ perf-MSSQL10_50.SQL2008R2-sqlagtctr.dll เป็น 10.50.1600 แฟ้มนี้ไม่แสดงใด ๆ เวลาประทับที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ indications ของการปรับปรุง
  • รุ่นของ perf-MSSQL $ SQL2008R2-sqlctr10.50.1600.1.dll เป็น 10.50.1600 แฟ้มนี้ดูเหมือนว่าจะถูกคัดลอก และวางลงในโฟลเดอร์ system32 ตามข้อตกลงในการบ่งชี้ว่า 2500 build อย่างไรก็ตาม เคาน์เตอร์ในโฟลเดอร์ BINN ได้ยังคง 1600 build
 • หลังจากที่คุณติดตั้งอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 R2 SP1 สะสมปรับปรุง 4 ที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ค้นหาข้อมูลแฟ้มต่อไปนี้ในการ ไดรฟ์: \Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQL2008R2\MSSQL\Binn\DllTmp64 โฟลเดอร์:
  • รุ่นของแฟ้ม sqlagentctr100.dll เป็น 10.50.2796 ตามที่คาดไว้
  • รุ่นของแฟ้ม sqlctr100.dll เป็น 10.50.2796 ตามที่คาดไว้
  นอกจากนี้ คุณพบข้อมูลแฟ้มต่อไปนี้ในการ ไดรฟ์: \Windows\System32 โฟลเดอร์:
  • รุ่นของ perf-MSSQL10_50.SQL2008R2-sqlagtctr.dll เป็น 10.50.1600 แฟ้มนี้ไม่แสดงใด ๆ เวลาประทับที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ indications ของการปรับปรุง
  • Perf-MSSQL $ SQL2008R2-sqlctr10.50.2796.1.dll รุ่นเป็น 10.50.2796 และจะถูกคัดลอกจากโฟลเดอร์ BINN และวางลงในโฟลเดอร์ system32

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2708726 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 สิงหาคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2708726 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2708726

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com