RDX ตลับดิสก์ไม่รู้จักอย่างถูกต้อง ใน Windows 7 ใน Windows Vista ใน Windows Server 2008 หรือ ใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2708857 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สมมติว่า คุณกำลังใช้สื่อ ejectable เช่นตลับหมึก RDX และการ์ด SD บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ในสถานการณ์นี้ หลังจากที่คุณเอาสื่อหนึ่ง แล้ว ใส่เพียงหนึ่ง แทรกใหม่สื่อไม่รู้จักอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแจ้งว่า ต้องมีการจัดรูปแบบดิสก์ ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อสื่อมีการปรับค่าพาร์ติชันเริ่มต้นแตกต่างกัน และถูกจัดรูปแบบเป็นวอลุ่ม NTFS

ยกตัวอย่างเช่น คุณมีสอง RDX ตลับดิสก์ (ดิสก์ A และ B ของดิสก์) คุณจัดรูปแบบดิสก์ A ใน Windows Server 2003 และคุณจัดรูปแบบดิสก์ที่ B ใน Windows Server 2008 คุณใส่ดิสก์ A ในคอมพิวเตอร์ แล้ว คุณเอาดิสก์ A จากคอมพิวเตอร์ ในสถานการณ์นี้ เมื่อคุณแทรก B ดิสก์ในคอมพิวเตอร์ B ดิสก์ไม่รู้จักอย่างถูกต้อง

ปัญหานี้เกิดขึ้นในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Vista service pack ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบการเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมมีฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
Windows Vista และ Windows Server 2008 บันทึกข้อมูลแฟ้ม
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 รวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 2 . 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "เพิ่มเติมแฟ้มข้อมูล สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Agp440.sys6.0.6002.2284753,12005 2012 พฤษภาคม05:54
Amdagp.sys6.0.6002.2284754,14405 2012 พฤษภาคม05:54
Isapnp.sys6.0.6002.2284746,46405 2012 พฤษภาคม05:54
Msisadrv.sys6.0.6002.2284713,18405 2012 พฤษภาคม05:54
Mssmbios.sys6.0.6002.2284728,03205 2012 พฤษภาคม05:54
Nv_agp.sys6.0.6002.22847105,85605 2012 พฤษภาคม05:54
Pci.sys6.0.6002.22847149,37605 2012 พฤษภาคม05:54
Rdpdr.sys6.0.6002.22847250,36804 2012 พฤษภาคม13:45
Sisagp.sys6.0.6002.2284752,60805 2012 พฤษภาคม05:54
Streamci.dll6.0.6002.2284721,88805 2012 พฤษภาคม05:54
Swenum.sys6.0.6002.2284712,03205 2012 พฤษภาคม05:54
Termdd.sys6.0.6002.2284751,58405 2012 พฤษภาคม05:54
Uliagpkx.sys6.0.6002.2284757,72805 2012 พฤษภาคม05:54
Viaagp.sys6.0.6002.2284753,63205 2012 พฤษภาคม05:54
Volmgr.sys6.0.6002.2284749,53605 2012 พฤษภาคม05:54
Volmgrx.sys6.0.6002.22847291,20005 2012 พฤษภาคม05:44
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Agp440.sys6.0.6002.2284761,31205 2012 พฤษภาคม05:38
Isapnp.sys6.0.6002.2284720,35205 2012 พฤษภาคม05:38
Msisadrv.sys6.0.6002.2284714,72005 2012 พฤษภาคม05:38
Mssmbios.sys6.0.6002.2284731,61605 2012 พฤษภาคม05:38
Nv_agp.sys6.0.6002.22847123,26405 2012 พฤษภาคม05:38
Pci.sys6.0.6002.22847178,56005 2012 พฤษภาคม05:38
Rdpdr.sys6.0.6002.22847315,90404 2012 พฤษภาคม14:25
Streamci.dll6.0.6002.2284723,42405 2012 พฤษภาคม05:38
Swenum.sys6.0.6002.2284712,28805 2012 พฤษภาคม05:38
Termdd.sys6.0.6002.2284760,80005 2012 พฤษภาคม05:38
Uliagpkx.sys6.0.6002.2284764,89605 2012 พฤษภาคม05:38
Volmgr.sys6.0.6002.2284762,84805 2012 พฤษภาคม05:38
Volmgrx.sys6.0.6002.22847406,40005 2012 พฤษภาคม05:32
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Agp460.sys6.0.6002.22847136,70404 2012 พฤษภาคม12:57
Isapnp.sys6.0.6002.2284734,17605 2012 พฤษภาคม05:26
Msisadrv.sys6.0.6002.2284721,88805 2012 พฤษภาคม05:26
Mssmbios.sys6.0.6002.2284754,14405 2012 พฤษภาคม05:26
Pci.sys6.0.6002.22847442,75205 2012 พฤษภาคม05:26
Rdpdr.sys6.0.6002.22847711,68004 2012 พฤษภาคม13:31
Streamci.dll6.0.6002.2284742,88005 2012 พฤษภาคม05:26
Swenum.sys6.0.6002.2284716,00005 2012 พฤษภาคม05:26
Termdd.sys6.0.6002.22847156,54405 2012 พฤษภาคม05:26
Volmgr.sys6.0.6002.22847145,79205 2012 พฤษภาคม05:26
Volmgrx.sys6.0.6002.228471,031,04005 2012 พฤษภาคม05:19
Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 บันทึกข้อมูลแฟ้ม
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะ การกำหนดเวลา (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "เพิ่มเติมแฟ้มข้อมูล สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Agp440.sys6.1.7600.1638553,31214 2009 ก.ค.01:26
Amdagp.sys6.1.7600.1638553,31214 2009 ก.ค.01:26
Isapnp.sys6.1.7600.1638546,65614 2009 ก.ค.01:20
Msisadrv.sys6.1.7600.1638513,88814 2009 ก.ค.01:20
Mssmbios.sys6.1.7600.1638528,24014 2009 ก.ค.01:20
Nv_agp.sys6.1.7600.16385105,02414 2009 ก.ค.01:20
Pci.sys6.1.7601.17836153,96805 2012 พฤษภาคม07:51
Sisagp.sys6.1.7600.1638552,30414 2009 ก.ค.01:19
Streamci.dll6.1.7600.1638522,09614 2009 ก.ค.01:19
Swenum.sys6.1.7600.1638512,24014 2009 ก.ค.01:19
Termdd.sys6.1.7601.1751453,12020 2010 พฤศจิกายน12:30
Uliagpkx.sys6.1.7600.1638557,42414 2009 ก.ค.01:19
Vdrvroot.sys6.1.7600.1638532,83214 2009 ก.ค.01:19
Viaagp.sys6.1.7600.1638553,32814 2009 ก.ค.01:19
Volmgr.sys6.1.7601.1783653,10405 2012 พฤษภาคม07:52
Agp440.sys6.1.7600.1638553,31214 2009 ก.ค.01:26
Amdagp.sys6.1.7600.1638553,31214 2009 ก.ค.01:26
Isapnp.sys6.1.7600.1638546,65614 2009 ก.ค.01:20
Msisadrv.sys6.1.7600.1638513,88814 2009 ก.ค.01:20
Mssmbios.sys6.1.7600.1638528,24014 2009 ก.ค.01:20
Nv_agp.sys6.1.7600.16385105,02414 2009 ก.ค.01:20
Pci.sys6.1.7601.21988154,48005 2012 พฤษภาคม07:36
Sisagp.sys6.1.7600.1638552,30414 2009 ก.ค.01:19
Streamci.dll6.1.7600.1638522,09614 2009 ก.ค.01:19
Swenum.sys6.1.7600.1638512,24014 2009 ก.ค.01:19
Termdd.sys6.1.7601.2198853,10405 2012 พฤษภาคม07:36
Uliagpkx.sys6.1.7600.1638557,42414 2009 ก.ค.01:19
Vdrvroot.sys6.1.7600.1638532,83214 2009 ก.ค.01:19
Viaagp.sys6.1.7600.1638553,32814 2009 ก.ค.01:19
Volmgr.sys6.1.7601.2198853,10405 2012 พฤษภาคม07:36
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Agp440.sys6.1.7600.1638561,00814 2009 ก.ค.01:52
Isapnp.sys6.1.7600.1638520,54414 2009 ก.ค.01:48
Msisadrv.sys6.1.7600.1638515,42414 2009 ก.ค.01:48
Mssmbios.sys6.1.7600.1638532,32014 2009 ก.ค.01:48
Nv_agp.sys6.1.7600.16385122,96014 2009 ก.ค.01:48
Pci.sys6.1.7601.17836184,68805 2012 พฤษภาคม08:47
Streamci.dll6.1.7600.1638524,14414 2009 ก.ค.01:45
Swenum.sys6.1.7600.1638512,49614 2009 ก.ค.01:45
Termdd.sys6.1.7601.1751463,36020 2010 พฤศจิกายน13:33
Uliagpkx.sys6.1.7600.1638564,59214 2009 ก.ค.01:45
Vdrvroot.sys6.1.7600.1638536,43214 2009 ก.ค.01:45
Volmgr.sys6.1.7601.1783668,97605 2012 พฤษภาคม08:47
Agp440.sys6.1.7600.1638561,00814 2009 ก.ค.01:52
Isapnp.sys6.1.7600.1638520,54414 2009 ก.ค.01:48
Msisadrv.sys6.1.7600.1638515,42414 2009 ก.ค.01:48
Mssmbios.sys6.1.7600.1638532,32014 2009 ก.ค.01:48
Nv_agp.sys6.1.7600.16385122,96014 2009 ก.ค.01:48
Pci.sys6.1.7601.21988185,20005 2012 พฤษภาคม08:25
Streamci.dll6.1.7600.1638524,14414 2009 ก.ค.01:45
Swenum.sys6.1.7600.1638512,49614 2009 ก.ค.01:45
Termdd.sys6.1.7601.2198863,34405 2012 พฤษภาคม08:25
Uliagpkx.sys6.1.7600.1638564,59214 2009 ก.ค.01:45
Vdrvroot.sys6.1.7600.1638536,43214 2009 ก.ค.01:45
Volmgr.sys6.1.7601.2198868,46405 2012 พฤษภาคม08:25
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Agp460.sys6.1.7600.16385137,21613 2009 ก.ค.23:45
Isapnp.sys6.1.7600.1638534,38414 2009 ก.ค.01:58
Msisadrv.sys6.1.7600.1638522,59214 2009 ก.ค.01:58
Mssmbios.sys6.1.7600.1638558,43214 2009 ก.ค.01:58
Pci.sys6.1.7601.17836456,04805 2012 พฤษภาคม07:18
Streamci.dll6.1.7600.1638543,07214 2009 ก.ค.01:56
Termdd.sys6.1.7601.17514162,68820 2010 พฤศจิกายน10:33
Vdrvroot.sys6.1.7600.1638566,11214 2009 ก.ค.01:56
Volmgr.sys6.1.7601.17836184,17605 2012 พฤษภาคม07:18
Agp460.sys6.1.7600.16385137,21613 2009 ก.ค.23:45
Isapnp.sys6.1.7600.1638534,38414 2009 ก.ค.01:58
Msisadrv.sys6.1.7600.1638522,59214 2009 ก.ค.01:58
Mssmbios.sys6.1.7600.1638558,43214 2009 ก.ค.01:58
Pci.sys6.1.7601.21988458,09605 2012 พฤษภาคม07:28
Streamci.dll6.1.7600.1638543,07214 2009 ก.ค.01:56
Termdd.sys6.1.7601.21988162,67205 2012 พฤษภาคม07:28
Vdrvroot.sys6.1.7600.1638566,11214 2009 ก.ค.01:56
Volmgr.sys6.1.7601.21988187,24805 2012 พฤษภาคม07:28

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_bf94512ecb50955590f22bd00ab929b1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22847_none_df9512b9432d9e95.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม708
วัน (UTC)05 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:10
ชื่อแฟ้มX86_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22847_none_bc5ed140d50ed313.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม9,974
วัน (UTC)05 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:10
ชื่อแฟ้มX86_microsoft windows dynamicvolumemanager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22847_none_df4ea6079c86d085.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,464
วัน (UTC)05 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:10
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x การปรับรุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_d33f112920d897ee73dff79425de89e5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22847_none_56af8f54ff73001e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม712
วัน (UTC)05 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:10
ชื่อแฟ้มAmd64_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22847_none_187d6cc48d6c4449.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,242
วัน (UTC)05 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:10
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft windows dynamicvolumemanager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22847_none_3b6d418b54e441bb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,733
วัน (UTC)05 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:10
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-การปรับรุ่นของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_03666334a59607ba19060593781fce38_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22847_none_76c40c0355be24ea.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม710
วัน (UTC)05 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:10
ชื่อแฟ้มIa64_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22847_none_bc607536d50cdc0f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,081
วัน (UTC)05 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:10
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft windows dynamicvolumemanager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22847_none_df5049fd9c84d981.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,730
วัน (UTC)05 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:10

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_bc06bd951d01548a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม9,456
วัน (UTC)05 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)13:56
ชื่อแฟ้มX86_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_bc5c4b583645b2b7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม9,456
วัน (UTC)05 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)13:56
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_18255918d55ec5c0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,894
วัน (UTC)05 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)14:25
ชื่อแฟ้มAmd64_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_187ae6dbeea323ed.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,894
วัน (UTC)05 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)14:25
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-การปรับรุ่นของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_bc08618b1cff5d86.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,844
วัน (UTC)05 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)13:30
ชื่อแฟ้มIa64_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_bc5def4e3643bbb3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,844
วัน (UTC)05 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)13:30

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2708857 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มิถุนายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Foundation
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2708857 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2708857

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com